Άρθρο 01:Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Νέο Πλαίσιο

Το άρθρο 215 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 215 Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Αρμοδιότητες

1. Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας,  αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α. που φέρει τον τίτλο «Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.» υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Όταν προσβάλλονται πράξεις της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, παρίσταται ως διάδικος, πλην του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός.

2. Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος.

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:22 | Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος

  Aναφέρουμε τον προβληματισμό μας για την ανάγκη δημιουργίας ενός ακόμη ανεξάρτητου ελεγκτικού μηχανισμού των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού που θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Οικονομική Επιθεώρηση.
  Ο σκεπτικισμός αυτός εδράζεται αφενός στην αναγκαιότητα ελέγχου των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ, που όμως εκ του Συντάγματος , συνίσταται μόνο στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων και όχι σκοπιμότητας ή έστω αναγκαιότητάς των και αφετέρου στην επιπλέον γραφειοκρατία που δημιουργείται και επιφέρει καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων των Δήμων και Περιφερειών.
  Κατά την άποψή μας, θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να συγχωνευθούν, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο οργανωτικό επίπεδο, το οποίο θα λειτουργεί πιο συντονισμένα και θα έχει έτσι καλύτερα αποτελέσματα στο έργο του. Για το Δ.Σ. του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ, Περιοχής ΑΜΘ Γεώργιος Τριανταφυλλόπουλος, Πρόεδρος – Ανδρέας Χρίστου, Γ. Γραμματέας

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:12 | christ

  Ειλικρινα δεν καταλαβαίνω αυτο το μπερδεμα ανάμεσα ΙΔΡΥΣΗ αυτοτελους ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στην Περιφέρεια( ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΎ), στο προσωπικο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Αποκεντρωμένες μοναδες του Κράτους, που αυτοδίκαια μετατάσσονται. Πόσες Α.Υ.δημιουργούνται 7ή 13??Δηλ. το εποπτευον υπουργειο θα έχει δυο παρόμοιους ελεγκτικούς μηχανισμούς?Παυει να ισχύει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου?οι Ελεγκτες Δημοσιας Διοίκησης δεν ελεγχουν πλεον τις καταγγελίες για θέματα νομιμότητας των οτα?(αρθ 8 παρ.3)

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:50 | christ

  Ελικρινα έχω μπερδευτεί» Ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, αυτοτελής κρατική υπηρεσία εποπτείας των Ο.Τ.Α.»δηλ.13 αυτοτελης υπηρεσίες?οι οποίες όμως στελεχώνονται αυτοδίκαια με τους υπηρετούντες-ασκουντες καθήκοντα ελέγχου υπαλλήλους των 7 Αποκεντρωμένων Διοκήσεων? Επίσης η Α.Υ συμφωνα με το αρθ 8 ΠΑΡ.3 θα εξετάζει καταγγελίες για θέματα νομιμότητας, γενικα?δηλ.παίρνει και ενα κομματι ελέγχου και απο τους Ελεγκτες δημ.Διοίκησης Μιλάμε για υπηρεσία που θα πλέξει ιστο αράχνης γυρω απο όλες τια άλλες ?Λυπάμαι πόσους άλλους ελεγκτικους μηχανισμούς πρέπει να δημιουργήσετε για τη βολή υμετέρων?

 • 18 Ιουνίου 2015, 16:59 | ΠΑΤΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΠ010 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΑΡ.24 ΤΟΥ Ν.4305/2014 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ.

  Οι συνάδελφοι που διοριστήκαμε σε μόνιμες οργανικές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών(ΔΥΠ) με βαθμίδα ΔΕ ή ΤΕ και στη μετέπειτα δημοσιοϋπαλληλική μας πορεία αποκτήσαμε τίτλο σπουδών ΤΕ ή ΠΕ και προαχθήκαμε στην αντίστοιχη βαθμίδα του ίδιου κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών(ΔΥΠ),βάσειτης προϋπόθεσης α που αναφέρει:<>, του αρ.24 του Ν.4305/2014(ΦΕΚ237/31-10-2014) δεν μας επιτρέπει να ευεργετηθούμε από την παραπάνω διάταξη καθώς δεν διαθέτουμε πλέον τα τυπικά προσόντα με τα οποία διοριστήκαμε( παρόλο που ο κλάδος μας εξακολουθεί να παραμένει ο ίδιος (ΔΥΠ)).Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφορη αδικία να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μας στο αντικείμενο εργασίας που εργαζόμασταν ως υπάλληλοι και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε μέχρι σήμερρα ανεξάρτητα αν αλλάξαμε κατηγορία εκπαίδευσης και τα τυπικά προσόντα δεν είναι τα ίδια κατα την ένταξη στις διατάξεις του νόμου όπως όταν υπηρετήσαμε με τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου.
  Σας παραθέτω και την υπ’αριθμ.21/12-11-2014 ανακοίνωση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε. Κ.Ε.Π),που με θέμα:»Αναγνώριση προϋπηρεσίας» τόνιζε στον τότε υπουργό κ.Μητσοτάκη Κ. τη σοβαρότητα του θέματος.

  Αθήνα, 12/11/2014
  Α.Π. 21
  ΠΡΟΣ
  Υπουργό ΔΜΗΔ κ. Μητσοτάκη Κ.
  Θέμα : “Αναγνώριση προϋπηρεσίας”
  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Είναι δεδομένο ότι η νομοθετική σας πρωτοβουλία, έλυσε ένα πάγιο διαχρονικό
  αλλά κυρίως δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στα ΚΕΠ. Δυστυχώς όμως λόγω των
  περιορισμών που προκύπτουν από το υφιστάμενο πλαίσιο λόγω της οικονομικής και
  πολιτικής συγκυρίας, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το
  αυτονόητο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει λύση στην αναγνώριση της
  προϋπηρεσίας μας αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για βαθμολογική και μισθολογική
  εξέλιξη στο σύνολο της. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινιστούν τα
  παρακάτω:
   Ο πλεονάζων χρόνος που θα προκύψει από την αναγνώριση της προϋπηρεσίας να
  μας κατατάξει στον αντίστοιχο επόμενο βαθμό και κλιμάκιο, όταν και με όποιον
  τρόπο αρθούν οι σημερινοί περιορισμοί του Ν. 4024/2011. Σε διαφορετική
  περίπτωση η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του Ν. 4305/2014 είναι άνευ ουσίας
  για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
   Οι συνάδελφοι που απασχολήθηκαν στο παρελθόν με συμβάσεις έργου, στα ΚΕΠ των
  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αλλά και των πρώην Καποδιστριακών Δήμων θα
  πρέπει να φέρουν στον φάκελο τους βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας. Δεδομένου ότι
  καταργήθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και συρρικνώθηκαν οι Δήμοι με την
  εφαρμογή του Καλλικράτη υπάρχει δυσχέρεια στη σύνταξη της βεβαίωσης. Μια λύση
  που προτείνουμε είναι να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι τη βεβαίωση
  χρόνου υπηρεσίας από το site της ΔΟΛ ΚΕΠ μιας και αυτή κατέγραφε και ενέκρινε τις
  συμβάσεις των εργαζομένων
   Οι συνάδελφοι που διορίστηκαν στον κλάδο ΔΥΠ με βαθμίδα εκπαίδευσης ΔΕ ή ΤΕ
  και στη συνέχεια κατακτώντας τίτλο σπουδών προάχθηκαν σε βαθμίδα εκπαίδευσης
  ΤΕ ή ΠΕ, πως είναι δυνατόν να ευεργετηθούν από τη διάταξη αφού δεν διαθέτουν
  πλέον τα τυπικά προσόντα με τα οποία διορίστηκαν;
   Οι πρώην συμβασιούχοι στα ΚΕΠ που διορίστηκαν σε άλλους φορείς του Δημοσίου
  και μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωρίσει την προϋπηρεσία τους, μπορούν να
  κάνουν χρήση της διάταξης;
  Θεωρούμε πως η κατ’ εξαίρεση κατάταξη μας στον αντίστοιχο βαθμό και κλιμάκιο χωρίς
  την υποχρέωση προηγουμένης κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου για την προαγωγή
  μας στον επόμενο βαθμό, θα επίλυε πολλά λειτουργικά προβλήματα αλλά και ανισότητες
  που μπορούν να προκληθούν με την εφαρμογή του.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΒΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 • 18 Ιουνίου 2015, 15:50 | ΕΛΕΝΑ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4305/2014(ΦΕΚ 237/31-10-2014 τ.Β’) άρθρο 24, ο οποίος αφορά την βαθμολογική και μισθολογική αναγνώριση των υπαλλήλων των ΚΕΠ που απασχολήθηκαν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αδικεί τους υπαλλήλους που απόκτησαν πτυχίο και τους τιμωρεί με το να μην τους την αναγνωρίζει επειδή άλλαξαν κλάδο.Για τον λόγο αυτό ζητάω να αποκατασταθεί αυτή η αδικία που αφορά πολλούς υπαλλήλους των ΚΕΠ αλλά και πολλούς άλλους δημόσιους υπαλλήλους.

 • 18 Ιουνίου 2015, 10:25 | Μαρία Μούσουρα

  Η υλοποίηση του θεσμού βασει των Ν.3852/2010 & Ν. 4257/2014 θα αποτελέσει τον γνώμονα τόσο του ουσιαστικού ,πραγματικού, αντικειμενικού, αμερόληπτου και αποδοτικού τρόπου εποπτείας των ΟΤΑ, όπως ακριβώς προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας μας, όσο και ταυτόχρονης ουσιαστικής στήριξης τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια τους.
  Θεωρείται αυτονόητα πρόσφορη η καταργηση της υπαγωγής της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Ισως θαταν χρήσιμο η κάθε αυτοτελής υπηρεσία να αναπτυχθεί σε αποκεντρωμένα γραφεία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας(κατι που καταργείται) και να στελεχωθεί καταλλήλως, με μετατάξεις υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ,από Δημόσιες Υπηρεσίες με αποδεικνυόμενη εμπειρία σχετιζόμενη με τα γνωστικά αντικείμενα και τις αρμοδιότητες της εν λόγω νεοσύστατης Αυτοτελούς Υπηρεσίας.

 • 18 Ιουνίου 2015, 08:59 | Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ιεράπετρας

  Παρατηρείται το φαινόμενο σε αρκετούς Δήμους της χώρας οι Επίτροποι να αρνούνται να υπογράψουν τα χρηματικά εντάλματα υπαλλήλων ΙΔΑΧ που μετατάσσονται σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με μεταφορά της θέσης που κατέχουν με την αιτιολογία ότι οι μετατάξεις σύμφωνα με το ΚΚΔΚΥ Άρθρο 183 το προσωπικό του τμήματος αυτού, το οποίο κατέχει ή αποκτά τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας σε σχέση με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκει η θέση την οποία κατέχει, επιτρέπεται να μετατάσσεται σε κενή θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχει, εφόσον ο τίτλος σπουδών του προβλέπεται ή αντιστοιχεί σε κλάδο ή ειδικότητα της υπηρεσίας του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται σε συνιστώμενη με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση, ειδικότητας αντίστοιχης του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τους υπάρχοντες κλάδους μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 76 και του άρθρου 79 του παρόντος Κώδικα.
  Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπου ως τέτοιο νοείται το εκάστοτε ισχύον, δεδομένου ότι στη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 35 του Ν.4024/2011 δεν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός, καθιερώθηκε η δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων των δημοσίων φορέων χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα στον οποίο μετατάσσεται ή μετατίθεται, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνονται, πέραν των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και 72 του Υπαλληλικού Κώδικα, στις οποίες γίνεται ρητή αναφορά, και οι αντίστοιχες κατηγορίες μετατάξεων των άρθρων 75, 76 και 78 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
  Αυτό συνεπάγεται οι μετατάξεις των μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων να προχωράνε κανονικά ενώ οι μετατάξεις των υπαλλήλων ΙΔΑΧ των ΟΤΑ να κωλυσιεργούν. Η ειδική αυτή διάταξη του άρθρου 183 σχετικά με τη μετάταξη με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού έπειτα από την κατάργηση των οργανικών θέσεων των φορέων, δεν μπορεί να ισχύει διότι ουσιαστικά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τις μετατάξεις προσωπικού ΙΔΑΧ σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων ( Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) της ίδιας υπηρεσίας με τα ίδια προσόντα.
  Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία και να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ –οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ειδική διάταξη που να εξομοιώνει σε θέματα μετατάξεων σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ των ΟΤΑ με τους μονίμους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

 • 17 Ιουνίου 2015, 21:41 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Θερμά συγχαρητήρια! Επιτέλους θα λειτουργήσει μία νέα υπηρεσία κατ’ επιταγή του Συντάγματός μας με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, με το κύρος του Υπουργείου, που στόχο θα έχει την αποτελεσματικότερη και ποιοτική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σεβασμό στη Δημοκρατία και την Αυτοτέλεια. Μπαίνουν οι βάσεις για μία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση.

  Το ζήτημα της εξακτίνωσης της νέας υπηρεσίας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού) αξίζει να προσεχτεί για λόγους ελκυστικότητας στελέχωσης της νέας υπηρεσίας αλλά και ενίσχυση της προσβασιμότητας διότι όπως και να το κάνουμε γνώμονας κάθε ουσιαστικής μεταρρύθμισης είναι και ο τελικός στόχος, η εξυπηρέτηση του πολίτη, του κοινωνικού συνόλου και η διασφάλιση ικανοποίησης του δημοσίου συμφέροντος.

 • 17 Ιουνίου 2015, 12:04 | Μαζέτας Δημήτριος

  – Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, να συσταθεί Τμήμα Εποπτείας ΟΤΑ ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και υπαγόμενη σε αυτή, με αντικείμενο την εποπτεία αποκλειστικά των ΟΤΑ της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.
  – Το προτεινόμενο Τμήμα θα στελεχωθεί με το υπάρχον ΈΜΠΕΙΡΟ προσωπικό.
  – Για τις εξειδικευμένες κρίσεις του, θα συνεπικουρείται από τις υπηρεσίες της έδρας.

 • 17 Ιουνίου 2015, 09:14 | Γεωργιάδου Μαρούλα

  Στο άρθρο 1 η άμεση υπαγωγή στον υπουργό πιθανά για τις απομακρυσμένες Περιφέρειες να αποτελέσει πρόβλημα στην περίπτωση διευθέτησης προβλημάτων

 • 17 Ιουνίου 2015, 08:29 | Γεωργιάδου Μαρούλα

  Η απευθείας εποπτεία του κ. Υπουργού στην νέα υπηρεσία εποπτείας λειτουργίας των ΟΤΑ πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσει προβλήματα, για τις απομακρυσμένες περιφέρειες

 • 17 Ιουνίου 2015, 08:08 | Κώστας Δημητρίου

  ενδιαφέρουσα νομοθετική πρωτοβουλία

  1- θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για λειτουργεία στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας και όχι στην έδρα κάθε περιφέρειας έστω με δυνατότητα λειτουργείας παραρτημάτων ή κλιμακίων

  2- είναι περιττή η αναφορά περί παράστασης και του αρμοδίου υπουργού κατά περίπτωση όταν προσβάλλεται πράξη της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ

  3- θα πρέπει να προβλεφθεί, γιατί είναι πιθανόν να δημιουργηθούν προβλήματα, ότι αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων κατά πράξεων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ είναι το δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο κατά τόπον για τον ΟΤΑ (του οποίου η πράξη ελέγχεται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.