Άρθρο 43: Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας», η οποία είχε παραταθεί ως 31.12.2014 με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του  Ν 4147/2013 (Α’ 98),  παρατείνεται έως 31.12.2015.

  • 18 Ιουνίου 2015, 17:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

    Δεδομένου ότι μέσα σε πέντε μήνες (Από Ιούλιο έως Δεκέμβριο)είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν πολλά από τα έργα, θεωρώ ότι η επιμήκυνση του προγράμματος έως τις 31/12/2015 δεν είναι αρκετή.

  • 18 Ιουνίου 2015, 13:47 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

    παρακαλώ όπω διαγραφεί το προηγούμενο σχόλιο μου καθόσον αφορά το αρθρο 41 οπου θα το επαναλάβω.

  • 18 Ιουνίου 2015, 08:00 | Αναγνώστου Δημήτριος

    Σχετικά με την παράταση του προγράμματος ¨ΘΗΕΣΑΣ¨, είναι απαραίτητη η επιμήκυνση του προγράμματος τουλάχιστον έως τις 31/12/2016, δεδομένου ότι όλα τα έργα βρίσκονται σε διακοπή και το διάστημα έως τις 31/12/2015 δεν είναι αρκετό για την ολοκλήρωση πολλών από αυτά.