Μέρος Β’ Πλήρωση θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό Κεφάλαιο Α’ Δομή και περιεχόμενο πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Άρθρο 8 Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός, τόπος και χρόνος διενέργειας

1. Οι θέσεις τακτικού προσωπικού των φορέων της παρ 1 του άρθρου 7 πληρούνται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π..
2. Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο (2) έτη.
3. Ο διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:30 | ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Τα ψυχομετρικά τεστ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και όχι δυνητικά.
  Η επιτυχία σε έναν γραπτό διαγωνισμό ενός επαρκέστατου γνώστη ενός επιστημονικού αντικειμένου δεν εγγυάται και τη ψυχολογική επάρκειά του που, ως υπάλληλος αργότερα και ιδιαίτερα ως κάτοχος θέσης ευθύνης, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υπηρεσία.
  Ενδεικτικά, υπό το κράτος εμμονών ή ψυχολογικών προβλημάτων ενός κατόχου θέσης ευθύνης:
  – Η ανεπαρκής κρίση του κατόχου της θέσης θα έχει επιπτώσεις στην απόδοσή του και γενικότερα στην ανταπόκριση στα καθήκοντά του.
  – Μπορεί να δημιουργούνται προβλήματα συμπεριφοράς του κατόχου της θέσης προς τους πολίτες.
  – Μπορεί να προκαλούνται τριβές στη συνεργασία του κατόχου της θέσης με υπαλλήλους του, ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο.
  – Από τον κάτοχο της θέσης μπορεί να στοχοποιούνται επαρκείς υπάλληλοι και να απομακρύνονται (αυτοβούλως ή μη) από τη διοικητική μονάδα του αποδυναμώνοντάς την.
  – Από τον κάτοχο της θέσης μπορεί να προκύπτουν προβλήματα ακόμη και στην εφαρμογή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (δικαίωμα του υπαλλήλου στην υπογραφή εγγράφων με επιφύλαξη, αμεροληψία στην αξιολόγηση των υπαλλήλων).

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:56 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Τα τελευταία χρόνια έχει αλλοιωθεί η σπουδαιότητα της ύπαρξης της
  κατηγορίας του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) η οποία
  προβλέπεται να στελεχώνει θέσεις ειδικών απαιτήσεων και αυξημένων
  προσόντων, με εξομοίωση των υποψηφίων ΕΕΠ με τους υποψήφιους ΠΕ.
  Για το λόγο αυτό, η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να παραμείνει ως έχει,
  χωρίς γραπτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με
  δομημένη συνέντευξη.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 20:01 | Ε.Κ

  Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε εξετάσεις ΑΣΕΠ καθώς όπως έχει αποδειχθεί είναι άπειρες φοράς θάμα τύχης ποιος θα γράψει κ ποιος όχι. Πρέπει οι διορισμοί να γίνονται με βάση τα μόρια, την προϋπηρεσία και τα προσόντα του καθενός! Εκτός του ότι τα θέματα των εξετάσεων μαθαίνονται και γράφουν αυτοί που έχουν το μέσο!

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 12:34 | Αδικία

  Απαράδεκτο να ακυρώνονται τόσο χρόνια σπουδών και προυπηρεσίας και να υποβαλλόμαστε πάλι σε διάβασμα, έξοδα και εξετάσεις. Φτάνει πια η ενίσχυση των φροντιστηρίων για προετοιμασία των εκετάσεων. Ας γίνει η κατάταξη με βάση την προυπηρεσία και τα προσόντα κάθε υποψήφιου

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:15 | Anthony

  Δεν γίνεται αναφορά στο τόπο. Είναι αυτονόητο πως δεν έχουν ίσες ευκαιρίες όσοι δεν είναι από την Αττική, ιδίως όσοι είναι από παραμεθόριο. Ο χρόνος που απαιτείται για την μετάβαση που συνήθως δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με την Αθήνα, το κόστος μετάβασης και διαμονής λειτουργούν αποτρεπτικά. Επίσης το πολύωρο ταξίδι με πίεση χρόνου και η έλλειψη ύπνου έχουν αντίκτυπο στο διαγωνιζόμενο. Προτείνεται διενέργεια εξετάσεων στην έδρα κάθε περιφέρειας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 12:07 | Βασίλης

  Σε μια χώρα που από την α’ δημοτικού εξετάζεσαι σε εξετάσεις, για να φτάσεις 3η Λυκείου να δώσεις πανελλήνιες να μπεις σε κάποια σχολή. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα από τα χειρότερα της Ευρώπης, με πολύ χαμηλά ποσοστά στα τεστ Pisa και Tims, είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση του από την αρχή. Είναι τραγικό να δίνουμε Πανελλαδικές Εξετάσεις για μια θέση στο δημόσιο. Για αξιοκρατία ούτε λόγος ειδικά αν υπάρχει και συνέντευξη μέσα στις εξετάσεις αυτές…

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 09:31 | Σ

  Ο δίκαιος τρόπος είναι η κατάταξη με βάση την προυπηρεσία και τα μόρια από τα υπόλοιπα προσόντα. Διαφορετικά αν πχ πέσει το ένα θέμα αντί του άλλου, τότε είναι απλή τύχη για την επιτυχία ή όχι κάποιου στον διαγωνισμό.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 19:29 | Παναγιώτης Αναστασόπουλος

  Πολύ σωστή η διάταξη, ο μόνος αντικειμενικός και αξιοκρατικός τροπος επιλογής προσωπικού είναι ο γραπτός διαγωνισμος.