Άρθρο 45 – Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014(Α΄/155), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο αριθμός των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

 • 29 Αυγούστου 2016, 09:04 | ΣΕΤΚΕ – Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

  Από την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου, η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4276/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορίες κλειδιών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο αριθμός των κατηγοριών κλειδιών, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάταξής τους, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
  Αφενός περιμέναμε σημαντικότερες αλλαγές από την απλή (σε σχέση με την υφιστάμενη διάταξη) προσθήκη της μίας και μόνο λέξης «υποχρεωτικά». Αφετέρου, δεν επηρεάζεται η ισχύς του άρθρου 6 του ν. 4276/2014, σύμφωνα με το οποίο, όποια κι αν είναι η διαδικασία κατάταξης των επιπλωμένων ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων που αποφασίζει ο Υπουργός, αυτή διενεργείται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ένα φορέα στον οποίο τα μέλη μας δεν εγγράφονται και όμως από αυτόν θα προμηθεύονται το πιστοποιητικό κατάταξης. Κατά συνέπεια, προτείνουμε και πάλι, την συγκεκριμένη διαδικασία να μην έχει το ΞΕΕ αλλά οι ΠΥΤ και εφόσον μεμονωμένη ΠΥΤ δεν δύναται να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον, να ισχύσει διαδικασία όπου η κατάταξη θα γίνεται μετά από έλεγχο ιδιωτών μηχανικών, στο γενικότερο πνεύμα αρμοδιοδοσίας ιδιωτικών φορέων που υπάρχει και αλλού στο υπό κρίση σχέδιο.
  Συμπληρωματικά των ως άνω, επαναφέρουμε τις προτάσεις μας, τις οποίες θεωρούμε καθοριστικές για την λειτουργικότητα και την επιτυχία του οποιουδήποτε αντίστοιχου συστήματος:
  1. Η κατηγοριοποίηση – πιστοποίηση να είναι υποχρεωτική για την πρώτη φορά ισχύος του προτεινόμενου καθεστώτος και προαιρετική στην συνέχεια, καθώς το συνεχές «άνοιγμα» της διαδικασίας συνιστά μάλλον αχρείαστη πολυτέλεια για τα μέλη μας, τα οποία στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια.
  2. Η πιστοποίηση που θα καθορίζει την κατηγορία του κάθε καταλύματος να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και όχι σε μη κρίσιμα κριτήρια. Είναι παράλογο πχ. να καθορίζεται ως κριτήριο το ποσοστό χώρου στάθμευσης σε αναλογία με τα δωμάτια κάθε επιχείρησης, το οποίο δεν διασφαλίζει απολύτως τίποτα και όχι η εμφάνιση του κτηρίου, η διακόσμηση, ή η ποιότητα του εξοπλισμού.
  3. Να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας είτε γραφειοκρατικά, είτε οικονομικά, με χρεώσεις που δεν επιτρέπονται, ιδιαίτερα μέσα στο καθεστώς της κρίσης, της ύφεσης και της έλλειψης ρευστότητας.
  4. Δεδομένου ότι πια έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οι επιχειρήσεις των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων έχουν πλέον εκσυγχρονισθεί και διεκδικούν την δική τους θέση στην προστιθέμενη τουριστική αξία της χώρας, θεωρούμε ότι είναι πλέον καιρός να ιδρυθεί μία ενδιάμεση κατηγορία κλειδιών, η οποία θα χαρακτηρίζει και θα πιστοποιεί την εξαιρετική παροχή υπηρεσιών, κατά το πρότυπο των πεντάστερων ξενοδοχείων ή των boutique hotels. Η Συνομοσπονδία επιφυλάσσεται να επεξεργαστεί την σχετική πρόταση και να επανέλθει με ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη, η οποία θα καταδεικνύει την ανάγκη για την θέσπιση της εν λόγω κατηγορίας.