Άρθρο 31 – Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

1.Η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου διατηρείται. Για την έκδοσή της, είτε αυτή εκδίδεται κατά την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας είτε εκδίδεται μεταγενέστερα, δεν απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
2.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενοποιούνται και απαριθμούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούν οι Δήμοι για την χορήγηση της άδειας κοινοχρήστου χώρου.
3.Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10/1958 η λέξη «δεκαπέντε» αντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε».
4.Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
5.H Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Ποικ.58802/ΑΔΑ ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ 28-7-2013 παύει να ισχύει.

 • 29 Αυγούστου 2016, 10:24 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Αρ 31 άδεια Κ.Χ.
  Με το ΣΝ θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αποσαφηνίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει διακινδύνευση του δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι ο στόχος του Σ.Ν :
  • Η οριοθέτηση των περιοχών παραχώρησης πρέπει να εξασφαλίζει το καθεστώς κοινοχρησίας και την ανεμπόδιστη χρήση του Κ.Χ., και την τήρηση των εθνικών και διεθνών κανονισμών για την βιώσιμη κινητικότητα και την ανεμπόδιστη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.
  • Η άδεια χρήσης ΚΧ υπόκειται σε καθεστώς ελέγχου ως προς την καταλληλότητα του ΚΧ και κάθε Δήμος επιβάλλεται να εκδώσει κανονιστική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης του Κ.Χ. ή οριοθετούνται βάσει μελέτης επακριβώς οι περιοχές δυνητικής παραχώρησης.
  • Μπορεί (συμπληρωματικά) να προβλεφθεί ΚΥΑ (Υπ Εσωτερικών και ΥΠΕΝ) για την καταγραφή των προϋποθέσεων και κριτηρίων οριοθέτησης των περιοχών παραχώρησης (παράλληλα με την ΥΑ της παρ 2.), που θα έχει γενική εφαρμογή στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί κανονιστική πράξη Δ.Σ.
  • Να προβλεφθεί απαγόρευση κατασκευών επί ΚΧ (όπως ντέκ και ανεμοφράκτες) χωρίς έγκριση συνολικών «Μελετών Διαμόρφωσης» ανά ενότητα δημόσιου χώρου, εγκεκριμένων από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κάθε δήμου.
  • Κάθε άδεια χρήσης ΚΧ συνοδεύεται από σχέδιο με συντεταγμένες και αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο του καταστήματος, ενώ παράλληλα αναρτάται και στο ΟΠΣ
  • Η άδεια ΚΧ είναι ετήσια και η ανάκλησή της –σε περιπτώσεις παραβατικότητας- πρέπει να απλουστευθεί διότι δεν παρακωλύει την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του ΚΥΕ, εντός του καταστήματος

 • Παρ 4: Θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο θα δρομολογείται η διαδικασία άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, καθώς και περαιτέρω αποσαφήνιση της περιγραφής «εκκρεμείς αιτήσεις».

 • Παρ 4: Θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση του τρόπου με τον οποίο θα δρομολογείται η διαδικασία άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τις εκκρεμούσες αιτήσεις, καθώς και περαιτέρω αποσαφήνιση της περιγραφής «εκκρεμείς αιτήσεις».

 • 22 Αυγούστου 2016, 20:57 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑ

  Η Υγειονομική Υπηρεσία δε γνωμοδοτούσε ποτέ για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, παρά μόνο για την έκδοση πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων (και) σε κοινόχρηστους χώρους.

 • 22 Αυγούστου 2016, 14:31 | Κατερίνα Μιχελή

  -Αναφέρεται ότι ¨Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου διατηρείται. Για την έκδοσή της…δεν απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας…¨
  Ούτε τώρα, με την υπάρχουσα νομοθεσία, δεν γνωμοδοτεί η Υγειονομική Υπηρεσία για την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου παρά μόνο για τους υγειονομικούς όρους των ΕΥΕ.

 • 16 Αυγούστου 2016, 16:30 | ΚΟΙΝΟ- χρηστος χώρος

  Δηλαδή η απληστία-ασυδοσία των επιχειρηματιών με την αλόγιστη ανάπτυξη τραπ/των στους κοινόχρηστους χώρους και με την κατασκευή αυθαίρετων κατασκευών εντός αυτών και με την εθελοτυφλία των τοπικών αρχόντων και των Υπηρεσιών(Δήμων,Υγειονομικού & Πολεδομίας) ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ! ΕΥΓΕ!!!

  Επιχειρείν σημαίνει πρωτοπορία – δράση – καινοτομία. Σημαίνει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

  Προστατέψτε τους κοινόχρηστους χώρους είναι συνταγματικό δικαίωμα είναι δείγμα πολιτισμού. Προστατέψτε το παιδί σας, τον ανάπηρο, τον ηλικωμένο που εχει δικαίωμα για την απρόσκοπτη διέλευσή του.

  Σε αρθρο εφημεριδας αναφέρεται ότι η 1η κατηγορία επιχειρήσεων που ιδρύονται στην χώρα μας είναι οι καφετέριες!!!

  Και μετά από ολα αυτά αν χρειαστεί…. αρχίζουμε και τις πρωγονολατρείες περί αρχαίων ελλήνων κλπ.

  Είμαστε άξιοι των επιλογών μας.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:18 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 31

  Παρ. 1
  Προφανώς έχει γίνει παρανόηση. Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ούτως ή άλλως δεν απαιτείται γνωμοδότηση υγειονομικής υπηρεσίας. Αφορά μόνο στην παραχώρηση του χώρου. Για την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων απαιτείται γνωμοδότηση, αλλά μπορεί να ενταχθεί στη γενική φιλοσοφία γνωστοποίησης. Η διάταξη χρειάζεται αναδιατύπωση.

  Παρ. 5
  Ο σωστός ΑΔΑ είναι ΒΛ94Θ-Χ5Ψ. Κατάργηση εγκυκλίου με διάταξη;

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 12 Αυγούστου 2016, 10:33 | Αλεξία

  Μπορείτε να μου αιτιολογήσετε πως είναι δυνατόν με την παρ. 5 του άρθρου να καταργείται μία εγκύκλιος που δεν βρίσκεται σε ισχύ?
  Δείτε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9D%CE%98-%CE%97%CE%A7%CE%95
  Η πράξη έχει ανακληθεί.
  Και είναι δυνατόν σε Σχέδιο Νόμου να γίνεται αναφορά σε περιεχόμενο εγκυκλίου?
  Οι εγκύκλιοι δεν είναι νόμοι ή Αποφάσεις αλλά παρέχουν οδηγίες & διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων.