Άρθρο 34 – Εξουσιοδότηση

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 29, η διαδικασία γνωστοποίησης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος μεταβολής των γνωστοποιηθέντων στοιχείων, τα λοιπά έγγραφα που απαιτείται να κατέχει και να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας στην εγκατάσταση, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

  • 29 Αυγούστου 2016, 10:36 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

    Πρόκειται για σύγχυση αφού εμπλέκει χωρίς λόγο το υπ πολιτισμού Η βεβαίωση χρήσης γης εκδίδεται κανονικά βάσει της αρ 2 αρ 29 (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ) και να χρειάζεται ΚΥΑ για τα διαδικαστικά ελέγχους κλπ να είναι εσωτερικών και ΥΠΕΝ.

  • 9 Αυγούστου 2016, 15:43 | Γεώργιος Μηνούδης

    Ίσως να ήταν καλό να ετίθετο ένα χρονικό πλαίσιο για την έκδοση της απόφασης αυτής.