Άρθρο 6 – Χορήγηση έγκρισης

1. Το περιεχόμενο της αίτησης για την έγκριση για συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον ή για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
2. Η διοίκηση υποχρεούται να εξετάζει το αίτημα για έγκριση εντός 30 ημερών. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήματος για έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στην ανά κλάδο ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση που λείπουν έγγραφα, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών διακόπτεται και επανεκκινεί μετά την προσκόμισή τους εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στην ανά κλάδο ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση παρόδου των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης σύμφωνα με τον παρόντα, χωρίς την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή και η αρμόδια αρχή οφείλει να εκδώσει τη σχετική εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο των προθεσμίων που τίθενται παραπάνω εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στην ανά κλάδο ειδική νομοθεσία. Οι ως άνω διατάξεις σχετικά με τις προθεσμίες για την εξέταση των εγκρίσεων υπερισχύουν των κείμενων διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 2690/1999.

  • Άρθρο 6 παρ. 2
    Θεωρούμε θετικό ότι ορίζονται προθεσμίες που δεσμεύουν τη Διοίκηση ως προς το χρόνο απόκρισης. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των προθεσμιών, ενδεχομένως μέσω του σχετικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

  • κυριοι στην εγκριση πρεπει να απαιτειται και αριθμος εργαζομενων αναλογως της επιχειρησης οπως εγινε με τις αδειες των τηλεοπτικων καναλιων.Δεν μπορει π.χ νεα βιομηχανια να μην πληρη ορουςπροσωπικου ασφαλειας οπως ηλεκτρολογου η μηχανικου βαρδιας και οταν η ανεργια εχει φθασει σε επιπεδα ρεκορ.

  • 16 Αυγούστου 2016, 09:03 | vmpo

    «Σε περίπτωση που λείπουν έγγραφα»… πιο κακογραμμένο νόμο δεν έχω δει. Δείτε λίγο το λεκτικό. Δεν θυμίζει τίποτα στην ορολογία που χρησιμοποιείται στα ΚΥΕ.