ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ – Άρθρο 19 – Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών με αύξοντες αριθμούς 1 έως και 40 που περιλαμβάνονται στην 9η ομάδα του Παραρτήματος.

 • 2. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- «Αφαιρείται το δικαίωμα των ΟΤΑ στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων, όπως τα καταστήματα διασκέδασης, αφού καταργεί τόσο την «προέγκριση» όσο και την «άδεια μουσικής», που σήμερα χορηγούν τα αιρετά όργανα των Δήμων. Μάλιστα με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από τις υγειονομικές υπηρεσίες και την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με την λεγόμενη «γνωστοποίηση» του ίδιου του επιχειρηματία, η λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας δραστηριότητας στα όρια ενός Δήμου καθίσταται ουσιαστικά ανεξέλεγκτη».
  3. «Για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- α) συντομεύεται ο χρόνος χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας εντός 50 ημερών που είναι σήμερα σε διάστημα μόνο 28 ημερών β) εκδίδεται το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα με πάνω από 51 κλίνες (ισχύον καθεστώς με 21 κλίνες), γ) επιτρέπεται η λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνες) με απλή γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη και χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

 • «Για τα τρόφιμα και τα ποτά»/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- Α) Καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης. Αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Β) Καταργείται η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης και λιγότερα δικαιολογητικά.[αναλύεται διεξοδικά στην παρέμβαση της κας Καίτης Μυλωνά εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλίας STOP TTIP CETA TiSA].

 • 13 Αυγούστου 2016, 21:31 | Αποστόλης

  Ο 1958/2012 έχει πλέον αντικατασταθεί/τροποποιηθεί απο Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016.

 • Είναι το ΠΑΡ ΙΧ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/2012).

 • 10 Αυγούστου 2016, 08:04 | Γιώργος Κατερίνης

  Ποιο είναι το Παράρτημα;