ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ – Άρθρο 28 – Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου και στο Παράρτημα και εμπίπτουν στο άρθρο 80 του ν. 3463/2006 εκτός των κέντρων διασκέδασης. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών καταλυμάτων καθώς και τα θέατρα και οι κινηματογράφοι.

 • Με την κατάργηση του ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, πριν την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  δίνεται η ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν, να λειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις για όσο χρονικό διάστημα θα κάνουν να ελεγχθούν,
  θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία του Έλληνα καταναλωτή.
  Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, ζητάμε τουλάχιστον όσον αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  η νομοθεσία να παραμείνει ως έχει και ειδικότερα δε για τα κρεοπωλεία, να γίνεται και αυστηρός έλεγχος τόσο για την ύπαρξη, όσο και για τη γνησιότητα των διπλωμάτων των κρεοπωλών.
  Καθώς έχουν παρουσιαστεί κρούσματα πλαστών διπλωμάτων, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν με εντατικοποίηση των ελέγχων αλλά και με την επιβαλλόμενη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου κρεοπωλών.

 • 28 Αυγούστου 2016, 12:52 | Αγανακτισμένος επιχειρηματίας

  Το πιο κάτω παράδειγμα επιβεβαιώνει την σημαντική καινοτομία μετά απο πάρα πολλά χρόνια , του εν λόγω νομοσχεδίου .

  Διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου δυστυχώς είναι κλειστό εδώ και δύο χρόνια .Έχω προφύγει στην δικαιοσύνη ( Διοικητικά Δικαστήρια ) όπου και αναμένεται σύντομα να εκδικαστούν οι προσφυγές στην υπόθεση αδειοδότησης του καταστήματος .Για την απόφαση την επένδυσης και της έναρξης των εργασιών , εξασφάλισα όπως προβλέπεται ,την προέγκριση απο την Δημοτική Ενότητα, την απαραίτητη βεβαίωση χρήσης απο την ΥΔΟΜ , άδεια οικοδομής για τις εργασίες , προχώρησα στην έναρξη της εταιρίας στην εφορία , ολοκλήρωσα την επένδυση αξίας περίπου 400.000€ , εξασφάλισα μετά απο έλεγχο του υγειονομικού και της πυροσβετικής τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την καταλληλότητα .Παρόλα αυτά και το γεγονός ότι εξασφάλισα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας , με εντολή του Δημάρχου και μετά απο ένα χρόνο αγώνα και μεγάλης προσπάθειας και κόστος να εξασφαλίσω όλα τα δικαιολογητικά , αφού έγιναν πολλές και έντονες προσπάθειες απο τον Δήμο να εμποδίσει την επένδυση αυτή και την αδειοδότηση του καταστήματος , ανακάλεσε την βεβαίωση χρήσης της ΥΔΟΜ με »ρητή εντολή» παρά την έγγραφη αντίθετη άποψη της ΥΔΟΜ για την ενέργεια αυτή και την νομιμότητα της χρήσης ( στην συγκεκριμένη περιοχή και στον ίδιο δρόμο λειτουργούν παρα πολλά καταστήματα υγεινομικού ενδιαφέροντος τα οποία ανήκουν στο ίδιο ακριβώς καθεστώς ) .Δηλαδή μια διαφωνία για την χρήση μεταξύ του Δημάρχου και της ΥΔΟΜ ( με βάση τα προεδρικά διατάγματα νομίμως έχει εκδόσει την απαιτούμενη χρήση στο κατάστημα και σε πολλά ακόμα καταστήματα στην περιοχή ) και μετά απο την έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και ελέγχων ( προέγκριση άδειας , βεβαίωση χρήσης ΥΔΟΜ , πιστοποιητικά απο υγειονομικό και πυροσβετική , άδεια οικοδομής ) ,έχει ώς αποτέλεσμα μια τόσο μεγάλη επένδυση να παραμένει μη ενεργή και να βρίσκεται σε αναμονή των δικαστικών αποφάσεων κυρίως μετά απο την εξασφάλιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών και ελέγχων .Το κόστος βέβαια για την διατήρηση της επένδυσης ( συντήρηση ) και των δικαστικών εξόδων είναι πάρα πολύ υψηλό επίσης .

  Το κατάστημα βρίσκεται μεσοτοιχία άλλων καταστημάτων υγεινομικού ενδιαφέροντος .Στον ίδιο ακριβώς δρόμο βρίσκονται 10 ακόμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος .

  Το κατάστημα εάν λειτουργούσε θα εργοδοτούσε τουλάχιστον 25 υπαλλήλους .

  Το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση θα δώσει την λύση σε παρά πολλά όμοια προβλήματα , όπου η Δημοτική Αρχή »Βασιλεύει» και αγνοεί ακόμα και επιστημονικές και τεκμηριωμένες απόψεις των υπηρεσιών ( ΥΔΟΜ ) .

  Έχει μεγάλη σημασία να μπορέι να ισχύει αναδρομικά και σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως αυτή που αναφέρω πιο πάνω .

 • Κάποιες γενικές επισημάνσεις:
  – Ποια διαδικασία θα ακολουθείται για τη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων ή χώρου στο κατάστημα;
  – Πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση της διάρκειας ισχύος της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου –εφόσον αυτή παραμείνει ετήσια.
  – Ανάλογα με το είδος της μεταβολής των στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. θα υπάρχει δυνατότητα έγγραφης ενημέρωσης για αυτή ή σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται η έκδοση νέας γνωστοποίησης; Πώς θα εφαρμόζεται, λόγου χάρη, η διαδικασία στην περίπτωση μεταβολής της εταιρικής δομής ή της σύνθεσης του ΔΣ εκμεταλλεύτριας εταιρείας;

 • Κάποιες γενικές επισημάνσεις:
  – Ποια διαδικασία θα ακολουθείται για τη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων ή χώρου στο κατάστημα;
  – Πρέπει να υπάρξει αποσαφήνιση της διάρκειας ισχύος της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου –εφόσον αυτή παραμείνει ετήσια.
  – Ανάλογα με το είδος της μεταβολής των στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. θα υπάρχει δυνατότητα έγγραφης ενημέρωσης για αυτή ή σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται η έκδοση νέας γνωστοποίησης; Πώς θα εφαρμόζεται, λόγου χάρη, η διαδικασία στην περίπτωση μεταβολής της εταιρικής δομής ή της σύνθεσης του ΔΣ εκμεταλλεύτριας εταιρείας;

 • 25 Αυγούστου 2016, 11:41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Βάσει του άρθρου 80 του ν.3463/2006:

  «Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.»

  Για όλα αυτά λοιπόν η αρμοδιότητα της υποχρέωσης του κράτους για την προφύλαξη των πολιτών παύει πια να αποτελεί προυπόθεση λειτουργίας τους, και ασκείται:
  α) εκ των υστέρων. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ασυνείδητος/κερδοσκόπος επιχειρηματίας, που δεν σκοπεύει να «ξοδέψει» το κεφάλαιό του διασφαλίζοντας τις νόμιμες προδιαγραφές λειτουργίας του καταστήματός του, αποφασίσει να ανοίξει ένα εστιατόριο χωρίς να πληροί ουτε μια γραμμή νόμου, μπορεί να λειτουργήσει επι – άγνωστο πόσο – χρονικό διάστημα.

  β)απο δημόσιες υπηρεσίες υποβαθμισμένες χωρίς ανθρώπινους και υλικούς πόρους (γεγονός που νομοτελειακά μειώνει τις δυνατότητες ελέγχου και συνεπώς αυξάνει κατά πολύ το χρονικό διάστημα ανεξελεγκτης λειτουργίας της επιχείρησης), ή απο τους πολίτες οι οποίοι καλόύνται να μετατραπούν από καταναλωτές που είναι σε θεματοφύλακες των δημοσιου συμφέροντος ελέγχοντας (με ποια νομική και επιστημονική επάρκεια;) και καταγγέλοντας (με ποια ηθική επάρκεια ; όταν κυριαρχούν στερεότυπα τύπου «ο καταγγέλων είναι ρουφιάνος» ή «κυττάω τη δουλειά μου και δεν θέλω μπλεξίματα»)

  Θεωρώ ότι όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στο να ανατεθούν τελικά οι έλεγχοι σε ιδιώτες που είναι το απαραίτητο συμπληρωμα στην διευκόλυνση των επιχειρηματιών, που επιτάσσει το νεοφιλελεύθερο δόγμα.Τώρα το αν οι ιδιώτες μπορούν να διαφυλάξουν το δημόσιο συμφέρον καλυτερα απο την δημόσια διοίκηση, εε αυτό είναι κάτι που ομολογώ δεν περίμενα ότι θα το συζητούσαμε με μια κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται αριστερή.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:45 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 29

  Παρ. 2
  1. Σε ότι αφορά στην (ισχύουσα σήμερα) προέγκριση:
  i) συνεχίζει να εφαρμόζεται διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3028/2002, τουλάχιστον μέχρι να εκδοθούν οι κατά τόπο αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 του σχεδίου.
  ii) Εξετάζονται οι χρήσεις γης από την πολεοδομία, στην οποία ανατίθεται, επιπλέον, και ο έλεγχος «περιορισμών που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου».
  Παραμένουν τα συνήθη προβλήματα ερμηνείας των βεβαιώσεων που χορηγούν οι Υ.ΔΟΜ.. Ερμηνεία που, κατά τα φαινόμενα, θα γίνεται από τον ιδιώτη μηχανικό (εκτιμώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των βεβαιώσεων θα χορηγείται σιωπηρά) με ότι αυτό συνεπάγεται (η εμπειρία από τις «τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων δεν είναι ενθαρρυντική). Το αρμόδιο όργανο αιρετών του δήμου που αποφασίζει σήμερα παύει να έχει αρμοδιότητα.
  Επίσης, ζήτημα αποτελεί η ανάθεση ελέγχου στις Υ.ΔΟΜ. προϋποθέσεων για τις οποίες προβλέπεται άσκηση διακριτικής ευχέρειας και μέχρι τώρα ασκούνταν από αιρετούς (πχ πδ 180/1979 για αποστάσεις από σχολεία, ναούς κλπ).
  iii) Διατηρούνται ανατρεπτικές προθεσμίες 10 ημερών για την διεκπεραίωση αιτημάτων από την πολεοδομία και χρονική διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης που αυτή χορηγεί (πέντε μήνες), κατ’ αναλογία με όσα ισχύουν για την προέγκριση,
  Συμπερασματικά, η (ισχύουσα σήμερα) προέγκριση παραμένει χωρίς να κατονομάζεται. Περαιτέρω, δεν επιλύεται κανένα από τα χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν στην αδειοδότηση ΚΥΕ, ήτοι των χρήσεων γης και της σύμφωνης γνώμης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 33, για την έκδοση των οποίων διατηρώ επιφυλάξεις.

  2. Σε ότι αφορά στο δεύτερο μέρος της αδειοδότησης (μετά την προέγκριση), τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αντί να υποβάλλονται στο δήμο, θα τηρούνται στο κατάστημα από τον ενδιαφερόμενο (άρθρο 34 του σχεδίου).
  Η πολιτική βούληση για άμεση λειτουργία του καταστήματος θα μπορούσε να επιτευχθεί με μηδενισμό των προθεσμιών που υφίστανται στην κείμενη νομοθεσία για την αδειοδότηση Κ.Υ.Ε., μετά την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:28 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 28

  1. Ποιες αρμοδιότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδιότητας δήμων αφορά η παραπομπή στο Παράρτημα;

  2. Με ποια κριτήρια εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής τα Κέντρα Διασκέδασης;

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.