Άρθρο 26 – Μέτρα πυροπροστασίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθορίζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων με βάση τη κατάταξη αυτών σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

  • Τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις (τόσο τροφίμων όσο και άλλων κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας) καθορίζονται επακριβώς με την Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β΄/2006). Επιπλέον, με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 12997/145/Φ.15/08-12-2014 (ΦΕΚ 3284Β΄/2014), επεκτάθηκε το μέτρο της απαλλαγής από πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις μικρού βαθμού κινδύνου για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης.
    Επομένως, δε θεωρούμε αναγκαία την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό μέτρων πυροπροστασίας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, από τη στιγμή που αυτά είναι ήδη καθορισμένα.

  • 29 Αυγούστου 2016, 01:49 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

    Τα μέτρα πυροπροστασίας θα πρέπει να ελέγχονται απο την πυροσβεστική,( πλην των μικρων εγκαταστασεων), γιατι σε μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων με λεβητες κατηγορίας Α, ή σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν φυσικο αεριο, ειναι δύσκολο ο έλεγχος να γίνεται απο τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης στους οποίους μεταφέρονται αρμοδιότητες, πολλες φορες χωρις εκπαίδευση. Διαφορετικά να υποβάλλεται υπεύθυνη δηλωση λήψης των μέτρων πυροπροστασίας απο τον αρμόδιο μελετητή μηχανικό.