Άρθρο 27 – Άλλα μέτρα διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά την πρόληψη

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει προσπάθεια για να εντάξει, κατά περίπτωση, την πρόληψη για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων σε προγράμματα συνδρομής προς όφελος τρίτων κρατών.