Άρθρο 49 – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4603/2019 (Α΄48), τροποποιείται ως εξής:
«7. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί Πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από τρεις (3) συνολικά φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερες από δύο (2) συνολικά φορές, πλήρους ή μερικής θητείας.».
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, που προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη και θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.».

 • 10 Οκτωβρίου 2019, 13:05 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ

  Την τελευταία δεκαετία αρκετές έρευνες και μελέτες σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καταγράφουν και προτείνουν την απόλυτη ανάγκη για την εισαγωγή ορίων θητειών για τα μέλη των εθελοντικών διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών. Η θεσμοθέτηση των ορίων θητειών (είτε από τις ίδιες τις ομοσπονδίες, είτε από την πολιτεία) θεωρείτε επιβεβλημένη για την αποτροπή της μονοπώλησης της εξουσίας και την δυνατότητα εφαρμογής νέων ιδεών για την επίλυση των προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό από το «Παρατηρητήριο Αθλητικής Διακυβέρνησης Εθνικών Ομοσπονδιών» (National Sports Governance Observer (NSGO)) στα πλαίσια του οποίου το όριο θητειών καταγράφεται σαν ένας από τους δείκτες των δημοκρατικών διαδικασιών για την αξιολόγηση της καλής διακυβέρνησης των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών. Γι αυτό το λόγο αρκετές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ομοσπονδίες συζητούν και προτείνουν την θεσμοθέτηση ορίων θητειών, με την αυτονόητη διαπίστωση πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη νομοθετική διάταξη δεν δίνει ουσιαστική λύση , μιας και δεν θέτει όρια θητείας στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, παρά μόνο σε όσους είχαν την ιδιότητα του προέδρου ή συμμετείχαν στην εκτελεστική επιτροπή. Γι αυτό και προτείνεται η παρακάτω διάταξη : «Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας περισσότερες από δύο φορές πλήρους ή μερικής θητείας». Τέλος είναι αυτονόητο «να ληφθούν υπόψη οι θητείες πριν την δημοσίευση του νόμου».

 • 8 Οκτωβρίου 2019, 12:19 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ

  Διαβάζοντας προσεκτικά την παραπάνω διάταξη, η οποία εισάγει κώλυμα εκλογής σε ΔΣ Ομοσπονδίας αναδρομικά, διερωτώμαι αν αυτό είναι συνταγματικά ορθό ή αν ψηφιστεί ο νόμος θα προκαλέσει σωρεία προσφυγών στο ΣτΕ από ενδιαφερόμενους αθλητικούς παράγοντες, που θα επιδιώξουν να κηρυχθεί αντισυνταγματική η διάταξη;

 • 8 Οκτωβρίου 2019, 10:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ

  Η διατύπωση στον αριθ.2 του άρθρου,δηλ. «θητείες που ξεκίνησαν πριν από την δημοσίευση του παρόντος» επιτρέπει αμφισβητήσεις.
  Θα ισχυριστεί πιθανόν κάποιος που εκλέχθηκε σε ένα ΔΣ Ομοσπονδίας π.χ. την περίοδο 2016-2020 ή ως αναπληρωματικός αντικατέστησε μέλος που εξέλιπε στο μέσον της θητείας, ότι δεν έχει κώλυμα να είναι υποψήφιος για την επόμενη θητεία και να εκλεγεί!
  Κι αυτό ανεξάρτητα αν π.χ. είχε εκλεγεί και θητεύσει ως πρόεδρος ή Γεν. Γραμ. ή Ταμίας ή αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας την περίοδο 1996-2000 & 2000-2004 ή και σε άλλο χρονικό διάστημα!

  Επομένως η ορθή και νομικά ακριβής διατύπωση πρέπει να είναι: θητείες που διανύθηκαν σε προγενέστερο χρόνο από την δημοσίευση του παρόντος», ώστε να περιλαμβάνει όσους διετέλεσαν έως τώρα πολλές φορές μέλη ΔΣ Ομοσπονδιών σε οποιαδήποτε εκτελεστική θέση!

  Επίσης οφείλω να σημειώσω ότι δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για την αποτροπή επηρεασμού και χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας κατά τις αρχαιρεσίες εκλογής ΔΣ αθλητικών Ομοσπονδιών, όπου με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις οι ισχυροί παράγοντες που βρίσκονται στη διοίκηση και διεκδικούν την επανεκλογή τους και των προσκείμενων σε αυτούς προκαθορίζουν είτε τους εκλέκτορες-εκπροσώπους των σωματείων είτε τα ψηφοδέλτια τα οποία τους χορηγούν με τρόπο που να αποφεύγουν να μην τα χρησιμοποιήσουν! Αν δεν τα γνωρίζετε ή δεν έχετε ακούσει τίποτε για αυτά κακώς, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας ενημερώσω…
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ
  Δημοσιογράφος- Συγγραφέας