Άρθρο 46 – Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2725/1999 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί»

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής :
«Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.»

 • Με δεδομένο ότι το άθλημα της ιστιοπλοΐας δεν διαθέτει κερκίδα, επομένως μεγάλη δημοσιότητα, είναι σχετικά μικρό το πλήθος των ενδιαφερομένων να ασκήσουν διοίκηση σε ιστιοπλοϊκά σωματεία άρα επιβάλλεται να μην ισχύει το κώλυμα και για τους διαιτητές και κριτές του αθλήματος της ιστιοπλοΐας.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 12:43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ

  Αγαπητέ Υφυπουργέ,

  Εκπροσωπώντας τα 95 Σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και το ΔΣ της ΟΜΑΕ, και προσδοκώντας σε ασφαλείς και δίκαιους αγώνες για τους 2228 οδηγούς και συνοδηγούς αγώνων (στοιχεία 2018), καθώς και για τους 5040 αγωνιζόμενους τα τελευταία τρία χρόνια, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να παραθέσω δύο στοιχεία τα οποία θα βαρύνουν στην κρίση σας, καθώς και του Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Μαυρωτά, των συνεργατών σας και των υπηρεσιακών παραγόντων:

  1. ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, το οποίο αφορά στους διεθνείς γενικούς και ειδικούς κανονισμούς:
  «Με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί. Η τήρη των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότηταα της οικείας Ομοσπονδίας».

  2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΜΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗ FIA για τα «κωλύματα» του Άρθρου 3 του Ν.2725/99:

  -ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΜΑΕ:
  «Υφίσταται κάποιο εμπόδιο για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των 98 Αθλητικών Σωματείων, καθώς και τα τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας, να ασκούν καθήκοντα ως Αγωνοδίκες, Αλυτάρχες, Τεχνικοί Έφοροι κ.λπ. με βάση φυσικά όλους τους σχετικούς Κανονισμούς της FIA και τον Κώδικα Δεοντολογίας;
  Με εκτίμηση
  Υπεύθυνη Σχέσεων ΟΜΑΕ-FIA»

  -ΑΠΑΝΤΗΣΗ FIA:
  «Με την επιστολή αυτή επιβεβαιώνω, ως αποτέλεσμα της συμβατότητας με τον κώδικα δεοντολογίας που καθορίζουν οι Κανονισμοί της FIA, ότι τα εκλεγμένα Στελέχη/Μέλη των Οργάνων της FIA (ή των οργάνων των εθνικών Αγωνιστικών Αρχών) δύναται να τοποθετούνται ως Αγωνοδίκες, Αλυτάρχες, Τεχνικοί Έφοροι, Κριτές κ.λπ. σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού, και το αντίθετο.

  Για λόγους ορθής λειτουργίας, η FIA έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες όσον αφορά στα αντικρουόμενα συμφέροντα στα οποία η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) εκτίθεται. Αυτοί οι κανόνες παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να επιτρέπουν σε εκλεγμένα Στελέχη να βρίσκονται σε θέση Στελεχών σε αγώνες αυτοκινήτου και το αντίθετο.

  Παραδείγματος χάριν, σε ό,τι αφορά τα Όργανα της FIA (τα οποία ενδέχεται να αποτελούνται και από εκπροσώπους της ΟΜΑΕ), είτε είναι Όργανα λήψης αποφάσεων (όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ή η Γερουσία) είτε συμβουλευτικά Όργανα (όπως οι εξειδικευμένες Επιτροπές), το Άρθρο 2.2.3. του Κώδικα Δεοντολογίας συγκεκριμένα προβλέπει:

  2.2.3 ( …) ένα μέλος της FIA που έχει, ή φαίνεται να έχει, οικονομικά ή προσωπικά συγκρουόμενα συμφέροντα σε σχέση με οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται σε μια συνεδρίαση, πρέπει:
  – Να το αναφέρει.
  – Να αποσυρθεί από τη συνεδρίαση για τη συγκεκριμένη πρόταση, εκτός αν του ζητηθεί ρητώς να παραμείνει με σκοπό να παρέχει πληροφορίες.
  – Να μην θεωρείται μέλος με δικαίωμα ψήφου για το σκοπό την επίτευξης απαρτίας για το συγκεκριμένο ψήφισμα της συνεδρίασης.
  – Να αποσυρθεί από τη συνεδρίαση, εκτός αν ρητώς του ζητηθεί να παραμείνει, χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα.
  2.2.3.a Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να λάβει μέρος, συγκεκριμένα, σε οιαδήποτε απόφαση προσωπικής φύσεως (για παράδειγμα, στην ψήφιση υπέρ της επιλογής ενός συγκεκριμένου προμηθευτή ή συγκεκριμένου εμπορικού διαχειριστή / Promoter) εφ’ όσον συγκεκριμένα έχει:
  – Αξιοσημείωτο συμφέρον, οικονομικό ή άλλο, στην απόφαση, ή αν ενδέχεται να επηρεαστεί από την τελική απόφαση.
  – Επιχειρηματικούς δεσμούς με ένα άτομο ή έναν οργανισμό με άμεσο συμφέρον από την απόφαση.
  – Στενή συγγενική σχέση με οποιονδήποτε που έχει άμεσο συμφέρον από την απόφαση.
  Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δεοντολογίας της FIA ορίζει στο Άρθρο 2.2.4 πως συγκεκριμένα εκλεγμένα μέλη των Οργάνων της FIA, καθώς και συγκεκριμένα στελέχη που τοποθετούνται σε ένα από τα Πρωταθλήματα της FIA, οφείλουν να καταθέσουν έκθεση γνωστοποίησης συμφερόντων στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIA.

  Σε ό,τι αφορά στον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (ISC) της FIA, ο οποίος εκτιμώ ότι εφαρμόζεται τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, παρακαλώ σημειώστε ότι αναφέρει το εξής όρο στο Άρθρο 11.5 (σύγκρουση συμφερόντων):

  Ως συνέπεια του Άρθρου 2.2 του Κώδικα Δεοντολογίας της FIA, κανένα Στέλεχος, και συγκεκριμένα Κριτές, Αγωνοδίκες, Αλυτάρχες, Τεχνικοί ελεγκτές, γραμματείς του αγώνα, επικεφαλής χρονομέτρησης και, όπου προβλέπεται, Τεχνικοί Έφοροι, δεν μπορεί να έχει οικονομικό ή προσωπικό συμφέρον το οποίο ενδέχεται να το αποσπά από την ικανότητά του να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, και με ανεξάρτητο και επιμελή τρόπο.

  Κάθε υποτιθέμενη καταπάτηση των αρχών δεοντολογίας όπως αυτές ορίζονται από το Καταστατικό της FIA, το Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα (ISC) και τους Κανονισμούς, θα ερευνάται από την Επιτροπή Δεοντολογίας της FIA και ενδέχεται να συνεπάγεται την έναρξη διαδικασίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της FIA.

  Το Καταστατικό της FIA, ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο ISC είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fia.com.

  Αν εκλεγμένα μέλη δεν είχαν το δικαίωμα της τοποθέτησής τους σε θέση Στελέχους ενός Αγώνα, ή το αντίθετο, η FIA, όπως και τα μέλη/εθνικοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένα με το ρόλο της εφαρμογής των κανονισμών της, αυτό θα στερούσε από μόνο του την εξειδίκευση που είναι απαραίτητη για την ορθή διεξαγωγή των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού και κατά συνέπεια ΘΑ ΑΥΞΑΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

  Με εκτίμηση
  -Γενικός Γραμματέας FIA για το Sport
  -Μέλος της Διοίκησης της FIA, Επικεφαλής Τμήματος Ακεραιότητας και Ρυθμιστικών Υποθέσεων
  -Επικεφαλής Συμμόρφωσης FIA»

  Επιπλέον, θα ήθελα να σχολιάσω, στο τέλος αυτής της διαβούλευσης, τα εξής:

  1. Την ανωνυμία των συμμετεχόντων στη διαβούλευση. Ανωνυμία η οποία παραπέμπει σε όρους facebook και σε χρήση ψευδών στοιχείων.

  2. Από όσους και όσες συμμετείχαν επώνυμα στη διαβούλευση μόνο τέσσερις είναι αθλητές ή ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ αθλητές. Για τον μεν πρώτο έχει εκδοθεί Δελτίο Αθλητού το 2014 και το 2017 αλλά δεν έχει συμμετάσχει σε κανέναν αγώνα διότι δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ η συμμετοχή του εν λόγω αθλητή σε αγώνες Επιτάχυνσης (Drag Racing) με Καρτ μεγάλου κυβισμού με κινητήρα από μοτοσικλέτα.
  Ο δεύτερος έχει Δελτίο Αθλητού αλλά δεν έχει συμμετάσχει σε κανέναν αγώνα.
  Όσον αφορά στην τρίτη και στον τέταρτο, δεν έχουν εκδώσει Δελτίο Αθλητού τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

  Με εκτίμηση
  Κατ’ εντολή του ΔΣ της ΟΜΑΕ
  Δημήτρης Μιχελακάκης – Πρόεδρος ΟΜΑΕ

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 12:06 | Ανίτα Πασαλή

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Θεωρώ υποχρέωσή μου να καταθέσω στον χώρο αυτόν την αγανάκτησή μου για τα όσα τα τελευταία χρόνια ταλανίζουν αυτόν τον πολύπαθο χώρο που λέγεται Μηχανοκίνητος Αθλητισμός ή πιο συγκεκριμένα Αγώνες Αυτοκινήτου στη χώρα μας.
  Όσα λέγονται, γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακόμα χειρότερα καταγγέλλονται με στόχο να βλάψουν τον χώρο για ίδια οφέλη(?), είναι αποτέλεσμα κακοήθειας, εμπάθειας, άρνησης να υπακούσουν στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και κυρίως άγνοιας των πρακτικών και κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) που ισχύουν σε όλες τις χώρες διεθνώς.
  Οι Διαιτητές που όλοι γνωρίζουμε από τους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ κλπ. έχουν καθήκον να δουν μια φάση, να κρίνουν και να αποφασίσουν άμεσα (ή σχεδόν άμεσα τώρα με το VAR) για την όποια ποινή πρέπει να επιβάλουν. Στον χώρο του αυτοκινήτου η διαδικασία αυτή δεν υφίσταται ούτε μία στο εκατομμύριο. Οι «Διαιτητές» στο χώρο του αυτοκινήτου είναι ένα συμβούλιο 3 Αγωνοδικών που εξετάζουν μία αναφορά {πάντα εγγράφως με ώρα παραλαβής και όλα τα στοιχεία και πιθανόν αποδείξεις (βίντεο, φωτογραφίες)}, από αλυτάρχη, τεχνικό έφορο, κριτή ή μία ένσταση από άλλον συμμετέχοντα και αφού καλέσουν και τις δύο πλευρές, ακούσουν τις θέσεις τους, τότε και μόνο τότε, αποφασίζουν βασιζόμενοι σε πάνω από 2 συνήθως σχετικά με την παράβαση άρθρα. Εννοείται ότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι άμεσα και ακολουθούνται βάσει των διεθνών και των εθνικών κανονισμών. Πάντως όλες οι αποφάσεις μπορεί να εφεσιβληθούν και να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, εκτός από αυτές που έχουν να κάνουν με θέματα ασφαλείας που και πάλι επιβάλλονται από τους Αγωνοδίκες και που δεν εφεσιβάλλονται.
  Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο Αλυτάρχης είναι επιφορτισμένος για την εφαρμογή των κανονισμών με κυριότερο μέλημά του την ασφάλεια, οι κριτές του αναφέρουν τα όσα συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ οι τεχνικοί έφοροι ελέγχουν τη νομιμότητα των αυτοκινήτων βάσει των ισχυόντων τεχνικών κανονισμών. Κανένα από τα παραπάνω στελέχη ΔΕΝ λαμβάνει αποφάσεις για την θέση εκτός αγώνος ή για την ποινή οιουδήποτε αγωνιζόμενου. Αναφέρουν στους Αγωνοδίκες και εκείνοι αποφασίζουν με τις διαδικασίες που αναφέρω παρακάτω.
  «Διαιτητικό» έργο στους αγώνες αυτοκινήτου, δηλαδή αποφάσεις για θέση εκτός αγώνος που είναι και η μεγαλύτερη ποινή, ασκούν ΜΟΝΟΝ οι Αγωνοδίκες και κανείς άλλος!
  Οι Αγωνοδίκες στους αγώνες ενταγμένους σε πρωταθλήματα της FIA διορίζονται δύο, ο Πρόεδρος και ένας ακόμη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, ο τρίτος δε από τη χώρα που διοργανώνει τον αγώνα. Μεταφραζόμενο στα Ελληνικά πράγματα, ο Πρόεδρος Αγωνοδικών και ο δεύτερος Αγωνοδίκης διορίζονται για τους πρωταθληματικούς αγώνες από την ΟΜΑΕ, ο τρίτος δε ορίζεται από τον διοργανωτή.
  Είναι τουλάχιστον αστείο, να θεωρεί κάποιος υγιώς σκεπτόμενος ότι ο ένας που θα οριστεί από τον διοργανωτή του εκάστοτε αγώνα, θα μπορέσει να οδηγήσει τους άλλους δύο Αγωνοδίκες σε μία απόφαση που να ευνοεί έναν από τους, συνήθως πολλούς, οδηγούς που ανήκουν στο Σωματείο του! Οι κανονισμοί της FIA που ισχύουν και στη χώρα μας, είναι τόσο σοφά δομημένοι που δεν υπάρχει περίπτωση προσωπικοί λόγοι να οδηγήσουν σε μία μεροληπτική απόφαση, δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται από έναν άνθρωπο, αλλά από τρεις που πρέπει να αιτιολογήσουν με τη μεγαλύτερη σαφήνεια, την απόφασή τους που ούτως ή άλλως μπορεί να εφεσιβληθεί!
  Ακόμα και ο Κώδικας Δεοντολογίας (Code of Ethics) της FIA προβλέπει ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια ενός αγώνα που προκύπτει εξέταση κάποιας ένστασης ή αναφοράς, εάν ένας εκ των Αγωνοδικών (όργανο της ΟΜΑΕ) πρέπει να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα από την παρακάτω παράγραφο:
  2.2.5 Όταν η αποστολή εκτελείται σε ένα όργανο της ΟΜΑΕ, ένα Στέλεχος που φαίνεται να έχει οικονομική ή προσωπική σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση που υποβάλλεται σε συνεδρίαση, πρέπει:
  a) Να το δηλώσει
  b) Να αποσυρθεί από τη συνεδρίαση, εκτός αν προσκληθεί αιτιολογημένα να παραμείνει προκειμένου να παράσχει πληροφορίες
  c) Να μην υπολογιστεί σαν μέλος με δικαίωμα ψήφου για τον καθορισμό απαρτίας για το μέρος αυτό της συνεδρίασης
  d) Να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας
  Για του λόγου το αληθές το αντίστοιχο αγγλικό κείμενο:
  2.2.3 When the mission is performed within an FIA Body, as listed in Article 7 of the FIA Statutes, an FIA Party who has, or appears to have, a financial or personal conflict of interest regarding any proposal submitted in a meeting must:
  a) declare this;
  b) withdraw from the meeting for that proposal unless expressly invited to remain in order to
  provide information;
  c) not be counted as a voting member for the purpose to determine the quorum for that part of the meeting;
  d) withdraw during the vote, unless expressly invited to stay, and have no vote on the matter.
  Εις επίρρωσιν των ανωτέρω να σας γνωρίσω ότι μέλος της Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ, που είναι και ένας εκ των δύο μόνιμων προέδρων Αγωνοδικών στους αγώνες του WRC, ενίοτε τρέχει και σας συνοδηγός στην ίδια μορφή αγώνων. Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Ράλλυ της FIA είναι ένας από τους δύο προέδρους Αγωνοδικών στους αγώνες του ERC, ανήκει στο Club της πόλης που ζει και συγχρόνως είναι Αλυτάρχης σε αγώνα του ERT και σε πολλούς άλλους αγώνες στη χώρα του. Και αυτά είναι δύο από τα άπειρα σχετικά παραδείγματα.
  Όλα τα στελέχη της FIA έχουν περισσότερες από μία ιδιότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Έτσι οι περισσότεροι έχουν τον τίτλο του Αλυτάρχη και Αγωνοδίκη και ανάλογα διορίζονται σε διάφορους διεθνείς ή εθνικούς αγώνες. Για δε την εξέλιξη του σπορ, οι Αλυτάρχες των Πρωταθλημάτων του Παγκοσμίου (WRC) και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC), διορίζονται από τη FIA σαν δεύτεροι Αγωνοδίκες σε άλλους αγώνες του ιδίου Πρωταθλήματος με τους αγώνες που διοργανώνουν οι ίδιοι. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να μεροληπτήσει αυτός ο Αγωνοδίκης υπέρ των συμπατριωτών του που μετέχουν στον αγώνα ή ακόμα μπορεί να αποφασίσει κάτι που μπορεί να βλάψει τον αγώνα για να φανεί ο αγώνας στον οποίο είναι Αλυτάρχης, καλύτερος; Αστειότητες που σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνουν.
  Είναι σαφές και μόνο μικρόνοες, εμπαθείς ή άσχετοι δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του Διαιτητή με τους Αγωνοδίκες του μηχανοκίνητου αθλητισμού αυτοκινήτου και πάντως είναι ένα θέμα με το οποίο οι άνθρωποι της FIA στην κυριολεξία γελούν (πολύ κακό για την εικόνα του μότορσπορτ στη χώρα μας) μας έχουν απαντήσει δε γραπτώς σε σχετικό ερώτημα για το τι ισχύει διεθνώς στον χώρο του αυτοκινήτου.
  Η μέχρι τώρα μη εξαίρεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού από το άρθρο 3 έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυτη στασιμότητα στην εξέλιξη για τη δημιουργία νέων στελεχών, συνεπώς είμαστε έτη φωτός μακριά από το να μπορούν νέοι άνθρωποι να εκπροσωπήσουν στο μέλλον τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες σε Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με στελέχη που συνεχώς επανδρώνουν αγώνες και επιτροπές της FIA. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο μέσος όρος των στελεχών σε αγώνες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης είναι το πολύ τα 40 χρόνια, ενώ με τα ισχύοντα στη χώρα μας, έχουμε χάσει επίσης τη δυνατότητα λόγω έλλειψης εμπλοκής και συνεπώς γνώσεων, να αποκτήσει η χώρα που φιλοξενούσε για πολλά χρόνια αγώνα του Παγκόσμιου και του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, την πιστοποίηση από τη FIA ώστε τα στελέχη μας να είναι ικανά να εκπαιδεύσουν σε θέματα κυρίως ασφαλείας και διεξαγωγής, κριτές και στελέχη χωρών της ευρύτερης περιοχής μας, ρόλο που τώρα έχουν χώρες της Μέσης Ανατολής. Στελέχη της τοπικής αρχής του σπορ, επισκέπτονται χώρες όπως ο Λίβανος, η Κύπρος κ.ά. διοργανώνοντας σεμινάρια για νέα στελέχη αγώνων αυτοκινήτων.
  Τέλος, είναι αδύνατον να μην μπορούν τα μέλη των Σωματείων να ασκούν τα καθήκοντα του Αλυτάρχη, Αγωνοδίκη, Τεχνικού Εφόρου σε αγώνες με την πρόφαση ότι θα μεροληπτήσουν υπέρ των συμμετεχόντων του Σωματείου τους. Να υπενθυμίσω σε όλους τους νεόκοπους επικριτές των κανονισμών που διέπουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αυτοκινήτου στη χώρα μας, πως τα Σωματεία και παλαιότερα οι Λέσχες είναι τα φυτώρια όπου γεννούνται τα νέα στελέχη των αγώνων αυτοκινήτου. Είναι δε δεδομένο ότι ακριβώς με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς αυτούς διεξάγονταν οι αγώνες για δεκαετίες προ αναγνωρίσεως της ΟΜΑΕ από τη ΓΓΑ, χωρίς ποτέ να γεννηθούν αμφιβολίες για την ορθή εφαρμογή τους.
  Να υπενθυμίσω ακόμα ότι η κακοδαιμονία που υπάρχει τα τελευταία 4 χρόνια στο χώρο μας, που έχει βρει ευτυχώς λίγους υποστηρικτές και αυτοί είναι όσοι αισθάνονται αδικημένοι, ξεκίνησε όταν με βάση τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, έχασε το πρωτάθλημα ένας αγωνιζόμενος. Η τότε σύντροφός του έκτοτε βάλει κατά της ΟΜΑΕ και κατά στελεχών της ΓΓΑ και όχι μόνον, αποδεικνύοντας περίτρανα πως για ορισμένους καλές διαδικασίες, καλοί και αποδεκτοί κανονισμοί είναι μόνο εκείνοι που τους βολεύουν! Λεπτομέρειες για όλες τις υποθέσεις που έχουν οδηγήσει τους αμφισβητίες να ακολουθούν την πρώτη διδάξασα, είναι στη διάθεση κάθε στελέχους του Υπουργείου σας.
  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
  Για όλα τα παραπάνω και για πολλά ακόμα που θα ήθελα τόμους για να σας τα αναφέρω, σας ζήτω να προχωρήσετε στην τροπολογία. Πρέπει να πάψει επιτέλους η χώρα μας να βρίσκεται πίσω από τον ήλιο όπως είναι τα τελευταία χρόνια στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να διαδραματίσει τον ρόλο που της αξίζει στη διεθνή ομοσπονδία FIA και στους διεθνείς αγώνες. Γιατί πιστέψτε με και ικανά στελέχη υπάρχουν και η Ελληνική σπιρτάδα είναι ικανή να βγάλει τη χώρα μας από την αγωνιστική αφάνεια διεθνώς!
  Σας ευχαριστώ
  Ανίτα Πασαλή
  Στέλεχος αγώνων αυτοκινήτου

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 11:49 | Νικολάου Γιάννης

  Εφοσον επιτρέπεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου να συνταχθεί και ελληνική νομοθεσία στα διεθνή πρότυπα.Οδηγός αγώνων αυτοκινήτου

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 11:20 | κώστας Πετεινός

  Σωστή η εξαίρεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού από το αρθρο 3. δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ και τα λοιπά αθλήματα που είναι φτιαγμένος ο νόμος.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 11:14 | Γιωργος Πολυζωης

  Διαφωνώ με την αλλαγή του άρθρου 3. Είναι λάθος οι Αγωνοδίκες, Αλυτάρχες και κριτές να συμμετέχουν στις διοικησεις και επιτροπές της Ομοσπονδιάς και των Σωματείων. Η διακιολογία ότι δεν υπάρχει ικανός αριθμός στελεχών για να στηρίξει το διαιτητικό έργο δεν ισχύει. Η διαξαγωγή και επιτηρηση των αγώνων (διατησία) δεν μπορεί να εξυπηρετεί τα συμγέροντα των διοικήσεων, αλλά πρεπει να είναι αξιόπιστη και αντικειμενική απέναντι στου αγωνιζόμενους αλλά και τους θεσμους των Πρωταθλημάτων και Κυπελων που διεξάγει η Επιτροπή Αγωνων της Ομοσπονδίας.

  Γ. Πολυζώης
  Πρωταθλητης Σνοδηγός Αγώνων

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 11:14 | Κυρκος Παναγιωτης

  Οι παρακάτω αγωνιζόμενοι διαφωνούμε με τη αλλαγη του άρθρου 3 και συμφωνούμε με τη θέση του Λεωνίδα Κύρκου:
  Κύρκος Λάμπρος
  Ευθυμιου Μιχάλης
  Καλύβας Λάζαρος
  Κυρκος Παναγιωτης

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 10:56 | Λεωνίδας Κύρκος

  Σαν αγωνιζόμενος επι σειρά 30 ετων και πάνω και έχοντας κατακτήσει περισσότερα από 60 θεσμοθετημένα Πρωταθλήματα στους Ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου, ΔΙΑΦΩΝΩ με την αλλαγή του Αρθρου 3 ως προς την εμπλοκή στελεχων μελών του ΔΣ της Ομοσπονδιας Μηχανοκίνητου Αθλητισμου, σωματείων, της Επιτροπής Αγώνων (ΕΠΑ) και λοιπών επιτροπών με την ιδιότητα των Αγωνοδικών, Αλυταρχών και κριτων σε αγωνες αυτοκινητου. Αυτό θα είναι καταστροφικό για την αξιοπιστία και την διαφάνεια της διοργάνωσης των Κυπελλων και Πρωταθλημάτων. Θα δημιουργηθεί ένα κλειστό club από διαιτητές (Αγωνοδικες, Αλυτάρχες και κριτές) που θα επιλέγονται με υποκειμενικά κριτήρια και θα εξυπηρετουν μόνο τα συμφέροντα της εκάστοτε διοικησης της Ομοσπονδίας. Παράλληλα θα δεν θα μπορέσει να αξιοποιηθεί ο μεγάλος αριθμός κριτων, Αγωνοδικών και Αλυταρχών που υπάρχει και θέλει να βοηθησει το άθλημα να εξεληχθεί.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 10:25 | Μανώλης Νικόλαος

  Κύριε Υπουργέ
  Όντας πιστοποιημένο ενεργό στέλεχος στον χώρο του μηχανοκίνητου Αθλητισμού για πάνω απο 2,5 δεκαετίες Θεωρώ ότι, επειδή ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός εχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα-δομή-λειτουργία-φιλοσοφία άπο τα άλλα αθλήματα (μπάσκετ-ποδόσφαιρο κλπ), η εξαίρεση από το γενικό πλαίσιο του αθλητικού νόμου και συγκεκριμένα από το άρθρο 3 είναι κατεπειγόντως αναγκαία. Πρέπει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, και στην Ελλάδα επιτέλους, να συμβαδίζει με τους κανονισμούς την παγκόσμιας ομοσπονδίας (FIA), οι οποίοι είναι αποδεκτοί, εφαρμόζονται ευλαβικά και διέπουν το άθλημα παγκοσμίως, και όπως εν κατακλείδι και πολλάκις η FIA γραπτώς εχει δηλώσει-νομοθετήσει, διαφορετικοί κανονισμοί εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους, εκτός της ομαλής «νομικά» διεξαγωγής των αγώνων, κυρίως στον Ευαίσθητο-Νευραλγικό-Ιδιαίτερα λεπτού χειρισμού τομέα της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, τόσο συμμετεχόντων αθλητών όσο και θεατών-στελεχών και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα εμπλεκομένων.
  Τέλος θεωρώ ότι, η όπως προανέφερα «κατεπειγόντως αναγκαία¨ αυτή τροποποίηση θα είνα ένα μεγάλο βήμα πρός τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδος γενικά, και ειδικότερα στον τομέα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.
  Συγχαρητήρια λοιπόν κε Υπουργέ σε σάς και στην Ελληνική Κυβέρνηση για τήν πρωτοβουλία αυτή.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 10:40 | Ζερζελίδης Ιωάννης (πρώην Πρόεδρος Α.ΛΕ.Ξ)

  Είμαι Αγωνοδίκης από το 2000, μέλος του Δ.Σ. της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Ξάνθης από το 1990 και πρόεδρός της για διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας.
  Να σημειωθεί ότι από το 1990, ταυτόχρονα για διάστημα μεγαλύτερο των 12 ετών ήμουν και αθλητής του σωματείου και στη συνέχεια αρχηγός ομάδας υποστήριξης αθλητή.
  Από τη στιγμή που το σωματείο μας πήρε την Αθλητική Αναγνώριση το 2000 είχαμε τη διαβεβαίωση ότι τα στελέχη των αγώνων μας δεν ήταν διαιτητές και σύντομα θα γινόταν τροποποίηση του άρθρου 3 του 2725/99.
  Επιτέλους τώρα που η πολιτεία αποφάσισε να κάνει το καθήκον της και να διορθώσει το αρχικό σφάλμα του νόμου, διαπιστώνω ότι κάποιοι για προσωπικά συμφέροντα δεν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία.
  Με την όποια εμπειρία και γνώση έχω δηλώνω ότι κάθε στέλεχος του Μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει τόση ευθύνη με τα θέματα ασφαλείας κατά τη διοργάνωση ενός αγώνα με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αρκετά στελέχη στο χώρο και τα υπάρχοντα να αισθάνονται τέτοια ικανοποίηση μετά την ολοκλήρωση κάθε αγώνα, που κανένα τους δεν θα επέλεγε να διαπλακεί και να υποστηρίξει κάποιο αθλητή ρισκάροντας την υπόληψή του.
  Σε τελική ανάλυση άν κάποιος αθλητής αδικηθεί μπορεί να προσφύγει σε ένσταση, έφεση ή και διεθνή έφεση για να δικαιωθεί και τελικά να αλλάξει το αρχικό αποτέλεσμα ενός αγώνα.
  Εύχομαι επιτέλους να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός που αφορά το άρθρο 3 του 2725/99 και να σταματήσουν οι συνεχείς καταγγελίες που γίνονται συνεχώς στο Face Book, εκθέτουν τον Μηχανοκίνητο αθλητισμό και αμαυρώνουν υπολήψεις.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 07:09 | Νεκταριος Δρόσος

  Καλά ειμαστε σοβαροί; Παίρνει απόφαση ο Υπουργός και η Βουλή για κάτι που δεν θα έχει επίπτωση πάνω τους αλλα μονο σε μας τους αθλητες που θα κάνουν ότι γουστάρουν με τόσες ιδιότητες και περιμένετε να το δεχτούμε; Εσεις δεν χαλάτε χρήματα για να μην ξέρετε αν θα σας τιμωρούν σε κάθε αγώνα χωρίς λόγο. Με ποιο δικαίωμα με αναγκάζετε να τρέχω και να μην ξέρω αν θα γυρίσω σπίτι έξαλλος με μια άδικη τιμωρία; Τρεις και τέσσερις ιδιότητες αυτοί που πληρώνονται και στημένα παιχνίδια εις βαρος όσων πληρώνουν; Ειναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και απαγορεύεται να το πειράξετε.
  Επίσης η ΟΜΑΕ δεν έχει καν κανονισμό διαιτησίας, δεν αναγράφεται πουθενά τι επιπτώσεις έχει ο διαιτητης που θα καταχραστεί την Εξοισια του, ούτε ποινές ούτε έλεγχος από κανέναν. Δεν εχουμε ούτε ΚΕΔ κεντρική επιτροπή διαιτησίας. Ειναι ανέλεγκτο και δεν αγγίζονται αφου ειναι τα ίδια Μέλη ΔΣ της ΟΜΑΕ. Αντί να τους τραβήξετε το αυτή τους νομιμοποιείτε κιόλας;
  Κατεβάστε το όπως ειναι
  Συγνώμη για τον εκνευρισμό αλλα ειναι άνω ποταμών και εκνευριστικό να αιτούνται κάτι τέτοιο και να γινεται δεκτό!
  Μιχάλης Δρόσος
  Οδηγός ιστορικών αυτοκίνητων και βετερανος οδηγός ραλλυ

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 02:09 | Κ.Π. οδηγοσ

  Tα κονε του ΑΘανασουλα εξυπηρετουν τα χατιρια της ομαε. ο Αθανασουλας κερδιζει χρηματα απο το αθλημα πουλοντας καρτ και αυτος θα ορισει ενα ολοκληρο αθλημα και οι 2000 οδηγοι που πληρονουν θα πρεπει να δεχτουν τα θελω του εμπορου.να σας χαιρομαστε

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 02:18 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ Τ. ΚΡΙΤΗΣ

  Δεν εχουν ειπωθει ολα. Ναι ειναι σωστο το οτι η ΟΜΑΕ δεν θελει ανεξαρτητη διιτησια για να ελενχει τα αποτελεσματα να δινει τα προταθληματα εκει που θελει, μεγαλο πραγμα να εισαι εξουσια και παραληλα να μπορεις να αλλαζεις αποτελεσματα αναλογως την ορεξη η αναλογως και τι δωρακι πηρες αλλα αλλος ενας λογος που δεν θελουν να φυγει απο τα χερια τους ο ελεγχος των διαιτητων και ειναι και οι ιδιοι διαιτητες ειναι γιατι θελουν να μπορουν να βαζουν ασχετους, φιλους, γνωστους,ατομα που εχουν αναγκη για 10 ευρω να κανουν τους κριτες γιατι η αποζημιωση για ενα σκ του καθε κριτη εινα 150ε. Στο Ραλυ Ακροπολις που οι ειδικες ειχαν γεμισει Πακιστανους βοηθησε την ΟΜΑΕ να γλιτοσει μεγαλο ποσο αποζημιοσεων. Εγω που εχω πτυχιο δεν κλιθηκα να παω ενω δηλωσα προθεση και σοκαριστικα οταν ειδα στο βουνο πακιστανους, ασχετες γυναικες χωρις πτυχιο και ανηψια των μελων του δσ της ομαε επισης χωρις πτυχιο να κρατανε σημαια και να κανουν αναφορες στον αλυταρχη χωρις να εχουν ιδεα. Αν υπηρζε ανεξαρτητος συνδεσμος αυτα δεν θα μπορουσαν να γινουν και θα επρεπε να πληρωνου πιο ακριβα τους πτυχιουχους. Δεν με διορισαν ποτε δυστιχως ενω συνεχεια το ζηταω. εχω να παω κρριτης πανω απο 3 χρονια.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 01:59 | Παναγιώτα Δελαγραμμάτικα

  Παναγιώτα Δελαγραμμάτικα
  Αθήτρια μηχανοκίνητου αθλητισμού
  Τριτοετής φοιτήτρια Νομικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Απόφοιτη Φιλολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  Υπότροφος μετ/κού Πανεπ. Πειραιώς

  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Αρθρ.3 παρ. 3 Ν2725/99

  1) Με τον αθλητικό νόμο υποχρεούνται οι αθλητές να ενταχθούν σε αθλητικά σωματεία, τα οποία έχουν σχεση ανταγωνισμού το ένα με το άλλο. Ο νομοθέτης του αθλητικού νόμου, θέλοντας να εξασφαλίσει την ορθή απονομή κρίσης των Διαιτητών, εισήγαγε το αρθρο 3, το οποιο αποτελει ασφαλιστική δικλείδα και εγγύηση ότι οι αθλητές θα απολαμβανουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη διαιτησία. Αν εξαιρεθεί το άθλημα από το εν λόγω άρθρο, θα πρεπει αυτομάτως να μας απαλλάξετε και απο την υποχρεωτική ένταξη σε ανταγωνιστικά σωματεία. Ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει κατάχρηση εξουσίας από τον Διαιτητη-μέλος ΔΣ σωματειου. Δεν αρκεί λοιπόν η γυναίκα του Καίσαρα να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται. Είναι απολύτως σίγουρο ότι ο Διαιτητης, που διοικεί ένα σωματείο θα μεροληπτήσει, για να επωφελήσει τον αθλητή του. Το μεγαλύτερο όφελος του σωματείου είναι ότι θα μπορεί να διεκδικήσει μεγαλύτερες χορηγίες, εκτός από φήμη και αθλητική δύναμη. Παράλληλα με όλο αυτό κάποιοι άλλοι ζημιώνονται. Ευθεία χειραγώγηση αποτελέσματος.

  2) Τα σωματεία έχουν χαρακτηρστεί ως μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Τα κυριότερα έσοδά τους είναι οι χορηγίες. Το κάθε ΔΣ σωματείου θα επιδιώξει να ανακηρύξει όσους περισσότερους νικητές μπορεί και γενκά συμφερον έχει να βοηθήσει τους αθλητές του σε αυτο το αποτέλεσμα. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να μπορεί το ίδιο να έχει εξουσία στα αποτελέσματα και να τα χειραγωγεί. Αυτο αυτόματα υπόκειται στις διατάξεις του αθέμιτου ανταγωνισμού. Ευθεια χειραγώγηση αποτελέσματος.

  3) Χορηγοί αγώνων και σωματείων μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Υπάρχουν αθλητές, ομάδες, μηχανικοι που χορηγούν σωματεία. Αν στα πρόσωπα της διοίκησης συμπίπτει και η ιδιότητα του Διαιτητή, τότε είναι σαν να χορηγείται ο Διαιτητής. Υπάρχει περίπτωση να κρίνει αντικειμενικά ο Διαιτητής αυτός τον χορηγό-αθλητη? Ή δεν θα μπορούσε να υπονοηθεί ότι αδικησε τον αντίπαλο του χορηγού, για να επωφεληθεί ο τελευταίος? Και αμερόληπτος όντως να είναι, που δεν θα είναι, μπορεί να αποδειχτεί, αφού έχει συμφέροντα? Ευθεια χειραγώγηση αποτελέσματος.

  4) Κάποια σωματεία, σεβόμενα τον Αθλητικό Νόμο, την Παγκόσμια Ομοσπονδία (εφεξής FIA) και τον Κώδικα Ηθικής της, αλλά και τους αθλητές των άλλων σωματείων, οι διοικήσεις τους ουδέποτε αποελούνταν απο Διαιτητές. Το αποτέλεσμα ήταν αθλητές να ζητούν μεταγραφή για να εγγράφονται σε σωματεία που είχαν ως επι το πλείστον Διαιτητές, για να εξασφαλίσουν είτε ότι δεν θα κριθούν αντικειμενικά και καλυφθούν τυχόν παρατυπίες τους είτε για να ζητήσουν να αδικηθεί συναθλητής τους υπέρ τους. Και αυτό αντίκειται στον θέμιτο ανταγωνισμό, με τα γνωστά απτελέσματα. Αν το άρθρο τροποποιηθεί, θα πρέπει να αναγκαστούν όλα τα ΔΣ σωματείων να λάβουν πτυχίο Διαιτητή είτε θέλουν είτε όχι. Αυτό δεν είναι αθλητισμός.

  5) Δεν νοειται τα μέλη ΔΣ μιας αθλητικής ομοσπονδίας, να έχουν την ιδιότητα του Διαιτητή. Το ΔΣ της ομοσπονδίας διορίζει όλες την Επτροπή Αγώνων καθώς και την επιτροπή Εφέσεων. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ΔΣ της ΟΜΑΕ δεχθεί ένσταση για κακή κρίση ή κάποιος αθλητής υποβάλλει έφεση κατά απόφασης αυτού του Διαιτητή, δεν πρόκειται να τύχει αμερόληπτης αντιμετώπισης. Η Επιτροπή Εφέσεων, θα δικαιώσει αυτούς που την διόρισε. Αν δεν το κάνει, την επόμενη ημέρα έχει αντικατασταθεί. Αλλά και για ενα μικρό ποσοστό να μπορεί να κρίνει αμερόληπτα, ποιός μπορεί να το εγγυηθεί? Κανεις. Και κανείς δεν υποχρεούται να νιώσει εμπιστοσύνη. Εγω δεν νιώθω. Ουδείς με ανώτερη εξουσία από την διοίκηση. Το μόνο που μπορεί να κάνει για να δικαιωθεί ο αθλητής, είναι να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Γιατι να πρέπει να διαθέτει σε κάθε αγώνα 5000-10000 ευρω για να πληρώνει Δικηγόρους και να μπαίνει σε διαδικασίες Δικών? Θα έπρεπε από πριν να είναι εξασφαλισμένος ότι θα τύχει δίκαιης δίκης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που πραγματικά υπάρχει διαφωνία με αμερόληπτη επιτροπή, η οποία δεν θα δικάζει αυτόν που την διόρισε, να μπορεί χρησιμοποιήσει αυτό το ένδικο βοήθημα. Ευθεία χειραγώγηση αποτελέσματος.

  6) Συνέπεια της τροποποίησης, δεν είναι μόνο ότι αρκετοί αθλητές θα επιλέξουν ένα σωματείο με Διαιτητές, για τους προφανείς λόγους, αλλα και ότι κάποιοι αξιοπρεπείς, ικανοί και άξιοι αθλητές, να τυγχάνει να ανήκουν σε σωματείο με Διαιτητές στη διοίκηση και ενώ έχουν φέρει ένα αληθινό αποτέλεσμα, χωρίς να χρειαστεί να δεχτούν την βοήθεια του Διαιτητή, να δεχτούν αμφισβήτηση ότι γι αυτό κέρδισαν. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Να αξίζεις το αποτέλεσμα και να αμφισβητείται. Θα αναγκαστούν δηλαδή να μεταγραφούν σε άλλο σωματείο χωρις Διαιτητές και μετά θα κινδυνεύει να αδικηθούμ από Διαιτητή ανταγωνιστικού σωματείου. Όπως διαπιστώνετε, μόνο χάος θα προκαλέσει όλο αυτό και ‘’πεδίο μάχης’’, όπου θα φτάσουν σε σημείο οι αθλητές να αυτοδικήσουν. Αυτό δεν είναι αθλητισμός.

  7) Σε κάθε αγώνα διορίζονται 3 Αγωνοδίκες. Για παράδειγμα, αν οι δύο από τους τρεις ανήκουν σε ΔΣ σωματείου, πιθανότατα και του ιδίου, και ο τρίτος όχι, και αν ενας αθλητής δεν έχει παραβιάσει κανονισμό, αλλά οι δύο εκ των τριών Αγωνοδικών έχουν συμφέρον να τον τιμωρήσουν, το αποτέλεσμα θα είναι 2 ψήφοι εναντίον μίας. Άρα θα επωμιστεί και ο τρίτος το βάρος για μια άδικη ποινή και πιθανότατα να δεχτεί τις όποιες συνέπειες ενώ ήταν δίκαιος. Οι συνέπειες για μια πρόδηλη αδικία ενός αθώου, μπορεί να φτάσει ακομα και σε κινδυνο ζωής. Δεν είναι λίγες οι φορές που κινδυνεύει η ζωή Διαιτητή. Ευθεια αντίθεση με τον σκοπο της σύμβασης για την εξάλειψη της βίας στους αθλητικούς χώρους.

  8) Ο κάθε αθλητής, αναλόγως με την επίδοσή του και τα αποτελέσματα που φέρει στο πρωάθλημα, δέχεται και ανάλογες χορηγίες. Όσο πιο καλά αποτελέσματα φέρνεις, τοτο μεγαλύτερες χορηγίες λαμβάνεις. Αν ανήκει κάποιος σε σωματείο, που τα μέλη ΔΣ είναι Διαιτητές, με χειραγώγηση απτελέσματος θα στεφθεί νικητής και θα λάβει μεγαλύτερες χορηγίες εις βάρος του αληθινού δικαιούχου που θα τις χάσει. Άρα είναι και οικονομικό το ζήτημα για τον αθλητή. Επειδή θα μπορούσα εγώ να είμαι η αδικημένη πλευρά, αρνούμαι κατηγορηματικά να τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο.

 • 14 Οκτωβρίου 2019, 00:30 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Σας αναρτω ανακοινωση του Συνδέδμου Διαιτητών του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού με ημ/νια 6/3/2013.
  Ο σύνδεσμος αυτός ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την εναρμόνιση του μηχανοκίνητου στον αθλητικό νόμο.
  Έγινε προσπάθεια αναγνώρισης από την ομοσπονδία με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος κ Μιχελακάκης να μην μας δεχτεί. Η απάντησή του ήταν ότι έχει αναλάβει αυτός τους Διαιτητές του αθλήματος και ότι δεν χρειάζεται ανεξάρτητο σώμα. Μετά την απόρριψη της ομοσπονδίας, απευθηνθήκαμε στην ΓΓΑ και η απάντησή του τότε αγωνιστικού διευθυντή ήταν ότι αφού δεν σας δέχεται η ομοσπονδία εμείς δεν μπορουμε να κάνουμε κάτι. Από τότε η δημιουργία ανεξάρτητου σώματος διαιτητών έμεινε όνειρο.
  Ο λόγος απόρριψης ενός ανεξάρτητου σώματος κριτών ήταν γιατί η τότε διοίκηση, η οποια είναι ίδια μέχρι σήμερα σχεδόν (Μεσημέρης, Μιχελακακης, Παπασταθοπουλος, Μανωλης, Πασαλης, Βερούτης,) ηθελε να έχει τον απολυτο έλεγχο της διαιτησίας και της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων.
  Παρακαλούμε να μείνει ως έχει το έρθρο 3 παρ 3 του Ν 2725/99 και να μην τροποποιηθεί, ώστε να επιδιώξουμε εκ νεου αναγνωριση απο την ομοσπονδια και την ΓΓΑ, για να εξελίξουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλαδα, μέσω ανεξάρτητης διαιτησίας, επιμόρφωσης στελεχων, ευρεσης διαιτητικου δυναμικου κλπ

  Διαβάστε την ανακοίνωσή μας και μπείτε στη σελίδα μας να διαπιστώσετε την προσπάθειά μας. https://www.facebook.com/paskma.ktites/posts/630739340273079/

  »Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑ ΚΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΣΚΜΑ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε από άτομα που αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων μεταξύ στελεχών (κριτών, αγωνοδικών, τεχνικών εφόρων, χρονομετρών κτλ) που πλαισιώνουν τους ελληνικούς αγώνες.
  Βασικός στόχος του ΠΑΣΚΜΑ είναι, μέσα από τον Αθλητικό νόμο 2725/99 που διέπει τον Αθλητισμό γενικά στην Ελλάδα, να επιτευχθεί συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του σωματείου, μέσω εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και να υπάρξει δυνατότητα αξιολόγησης και ελέγχου των κριτών αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής τέλεση των διοργανώσεων του χερσαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού.
  Στην κρίσιμη στιγμή για την χώρα μας αλλά και για το άθλημα που μας αρέσει και ασχολούμαστε, κάθε προσπάθεια προώθησης προβολής και διοργάνωσης του οποιοδήποτε αγώνα θα μας βρεί συμπαραστάτες από το όποιο πόστο μας ζητηθεί να συνδράμουμε την ασφαλή και ομαλή διοργάνωση.
  Δεν μπορούμε να μην χαιρετήσουμε την προσπάθεια δημιουργίας Ομοσπονδίας που θα διοικεί το άθλημα, πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει με την εφαρμογή του Αθλητικού Νόμου 2725/99. Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με το Ελληνικό ρητό ¨ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ¨ η προσπάθεια είναι γεγονός, μία προσπάθεια συγχώνευσης των υπό ίδρυση Ομοσπονδιών ΕΛΟΑΑΜ και ΟΜΑΕ (η αναφορά των ομοσπονδιών είναι με αλφαβητική και μόνο σειρά), η οποία προσπάθεια έχει να ¨αντιμετωπίσει¨ την εφαρμογή των άρθρων 3 και 12 και των επιμέρους παραγράφων του Αθλητικού Νόμου 2725/99. Άρθρα που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθούν και δεν θα μας αφήσουν ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ, τόσον εμάς αλλά και όλους τους φορείς του Αθλήματος.
  Στην καινούργια Ομοσπονδία πρέπει να έχουν λόγο όλοι οι φορείς του αθλήματος (λέσχες-αγωνιζόμενοι-κριτές και στελέχη-ιατροί) έτσι ώστε να βγεί μία κοινή συνισταμένη κοινά αποδεκτή η οποία θα είναι για το καλό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

  Επειδή η εφαρμογή του Αθλητικού Νόμου 2725/99 είναι επιβεβλημένη σε όλο το ¨φάσμα¨ του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, καλούμε όλους τους παράγοντες του Αθλήματος να εναρμονιστούν με αυτόν, πράγμα που διακηρύσσουν άλλωστε και οι υπό ίδρυση Ομοσπονδίες ΕΛΟΑΑΜ και ΟΜΑΕ αλλά και ο ΣΟΟΑ. Καλούμε τους κριτές-αγωνοδίκες-αλυτάρχες –τεχνικούς εφόρους (οι οποίοι σαν ιδιότητες είναι υπό την σκέπη του συλλόγου μας) να υλοποιήσουν τα άρθρα 3 και 12 του Αθλητικού Νόμου 2725/99.
  Τέλος θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας αλλά και όλο τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό ότι προγραμματίζουμε σεμινάρια κριτών( τα οποία θα αφορούν κανονισμούς αγώνων αλλά και ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος), αρχικά στην Αθήνα, στα οποία η συμμετοχή των ενδιαφερομένων θα είναι ΔΩΡΕΑΝ»

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ! ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΞΙΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΜΑΤΖΙΝΟΣ ΜΑΚΗΣ
  ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 23:26 | Μάνος Παπαν/ου

  2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενθαρρύνει τους αθλητικούς οργανισμούς να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουν:
  α. μια ενισχυμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας των αθλητικών αγώνων που εκτίθενται σε κινδύνους χειραγώγησης.
  β. ρυθμίσεις για την άμεση αναφορά περιστατικών ύποπτης δραστηριότητας που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή στην εθνική πλατφόρμα.
  γ. αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της αποκάλυψης πληροφοριών που αφορούν πιθανές ή πραγματικές περιπτώσεις χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, περιλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας για τους πληροφοριοδότες.
  δ. ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων, περιλαμβανομένων και των νεαρών αθλητών, για τους κινδύνους της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και τις προσπάθειες για την καταπολέμησή της, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διάδοσης των πληροφοριών.
  ε. τον διορισμό των αρμόδιων παραγόντων για αθλητικούς αγώνες και ειδικότερα των δικαστών και διαιτητών στο τελευταίο τουλάχιστον στάδιο.

  Πως επιτυχγανεται αυτό όταν εξαρείτε ένα άθλημα από το άρθρο 3?
  Η εξαίρεση εξυπηρετεί το άρθρο αυτό? Πρέπει να δώσετε απαντήσεις.
  Η επιτροπή παρακαλώ να θέσει αυτη την ερώτηση στον κ Αυγενάκή
  Ευχαριστώ

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 23:25 | ΖΑΧΟΣ Θ. στέλεχος

  Η ΟΜΑΕ έχει 112 σωματεια μελη απο τα οποια τα 45 εχουν αναγνωριση.
  Με 112 σωματεια συνολο τα ελαχιστα ενδιαφερομενα μελη, αφου το καθε σωματειο θελει 20 για να συσταθει το λιγοτερο, ειναι
  2240. Αν προσθεσουμε και τα υπολοιπα μελη πχ η start line εχει 400 μελη, η ΑΛΑ 450 κλπ, τα συνολικα ενδιαφερομενα μελη στον χωρο ειναι πανω απο 5000. Οι διαιτητες πανω απο 1300.
  Οι μονοι που εμπιπτουν στα κωλυματα ειναι 7 απο καθε σωματειο (ΔΣ και εξελεγκτικη) δηλαδη για τα αναγνωρισμενα που μας ενδιαφερει ειναι 315 συν 15 το ΔΣ της ΟΜΑΕ. Μενουν αλλα 4500 περιπου ατομα που μπορουν να γινουν διαιτητες. Εχουμε 1300 που φτανουν και περισσευουν και μπορουμε να εχουμε αλλους 4500 και παραπανω. Δεν φτανουν για τον προεδρο της ΟΜΑΕ τα 4500 ατομα και πρεπει να γίνουν διαιτητες και οι 350 που πρεπει να ειναι στα ΔΣ???? Δεν μπορουν να βρεθουν 350 ατομα χωρις κωλυμα, οταν υπαρχουν 112 σωματεια μελη με 20 ατομα ελαχιστα το καθενα? Ζητηστε τα βιβλια των 112 σωματειων να δειτε ποσα ενδιαφερομενα μελη υπαρχουν.
  Πως προχωρατε σε τροποποιηση χωρις να εχετε ερευνησει ολα αυτα? Χωρις στοιχεια? Μονο με ενα απλο αιτημα του ΔΣ της ΟΜΑΕ, το οποίο δεν αποτελει αποφαση της Γενικής Συνέλευσης. Αποτελει μονο αποφαση του ΔΣ. Πως θα ικανοποιηθει ενα αιτημα 9 ατομων? γιατι 9 εχουν μεινει στη διοικηση.
  Δεν επρεπε να εχει παρθει αποφαση απο τα σωματεια στην Γενική συνέλευση για κάτι τέτοιο?
  Τα σωματεια ή κάποια απο αυτα να μην θελουν την τροποποίηση για λόγους αποφυγης αθεμιτου ανταγωνισμου κλπ Δεν εχουν ολα διαιτητες στα ΔΣ τους.
  Αρα 2 τα προβληματα που θετω
  1)Υπαρχει επαρκης αριθμος στελεχων, που φτανει στο σημειο να μην μπορουν να εκτελεσουν χρεη ολα. Περισσευουν χιλιάδες.
  2)Δεν αποφασίστηκε το αίτημα της τροποποίησης απο το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, οπότε δεν πρέπει να ληφθεί καν υπόψη για τροποποίηση.

  Ζαχος Θαν.
  Διαιτητης αγώνων καρτ και αυτοκινητου
  Τραπεζικός Υπάλληλος

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 19:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡ.  start line διαιτητής

  ειμαι διαιτητης αγωνων τα τελευτεα χρόνια απλο μελος στο σωματειο start line. έχω πολλες φορες εκφρασει παραπονα οτι ενω εχω πτυχιο τοσο καιρο ποτε δεν με διοριζουν σε καποια θεση ως διαιτητης. διοριζουν συνεχως συγκεκριμενα ατομα τα οποια ειναι στο δσ του σωματείου. ειμαστε πανω απο 30 40 διαιτητες του σωματειου που ποτε δεν μας καλουν. η απάντηση ειναι ότι δεν υπαρχει αναγκη και οταν υπαρξει θα με καλεσουν. ουτε στο ραλυ ακροπολις μας καλεσαν ποτε.το ιδιο γινεται και σε ολα τα σωματεια κριτες ποτε δεν εχουν διοριστει. Αν οντος υπηρχε τετοιο προβλημα θα ειχαμε ολοι ποστα και θα ψαχνανε αλλα ατομα αλλα εδω δεν μπορουν να εκμεταλευτουν τους ηδη υπαρχον.
  Αν περασει η αλλαγη τοτε εμεις δεν προκειτε ποτε να κανουμε το καθηκον μας οπως μαθαμε αφου τις αναγκες θα τις καλυπτουν τα δσ.
  επισης θα ηθελα να ρωτησω τον προεδρο της ΟΜΑΕ γιατι δεν εκανε ποτε σωμα διαιτητων οπως κανουν αλλες ομοσπονδιες. εχει τοσα στελεχη και δεν εφαρμοσε ποτε τον νομο που λεει οτι οταν δεν υπαρχει ομοσπονδια διαιτητων πρεπει η ομοσπονδια του αθληματος να δημιουργησει σωμα’επιτροπη διαιτητων. δεν εγινε καμια προσπαθεια να γινει συνδεσμος διαιτητων, γιατι απλα δεν θελουν να φυγει ο ελεγχος της διαιτησιας απο τα χερια τους

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 19:54 | Ανδρέας Π. μέλος ΔΣ σωματείου

  Είμαι μέλος ΔΣ αναγνωρισμένου σωματείου, που διοργανώνει αγώνες καρτ και αυτοκινήτου και θα ήθελα να πω τι πραγματικά συμβαίνει.
  Σε κάθε αγώνα καρτ χρειάζονται 3 Αγωνοδίκες, 1 αλυτάρχης, 3 Τεχνικοί έφοροι, 1 χρονομέτρης και 11 κριτές ΠΑΝΤΑ.
  Σε κάθε ανάβαση οι ιδιοι αγων, αλυταρ, τ.ε, και 6-10 κριτές
  Σε κάθε αγώνα Ράλλυ χρειάζονται οι ίδιοι αλυταρ, αγων, τε κλπ και απο 11-30 κριτές αν ειναι πολλα τχ χλμ τησ διαδρομής και 3 ειδικές.
  Στους εθνικούς αγώνες σιγουρα δεν τίθεται ζήτημα μη εξεύρεσης διαιτητών ή να είναι τόσοι πολλοι που αναγκαστικα θα πρεπει να ειναι και μελη ΔΣ σωματείου.
  Αν υποθέσουμε οτι επικαλούνται πρόβλημα εξευρεσης στελεχων για το Ράλλυ Ακρόπολις, που δεν υπάρχει ούτε εκεί γιατι πάνω απο 50-60 κριτές δεν έχουν διορισει, θα ηθελα να θέσω στον κ Υφυπουργο το εξής ερώτημα:
  Εφόσον το 2019 αλλα ΟΥΤΕ ΤΟ 2020 θα γίνει κάποιος Διεθνής αγώνας ουτε Ραλλυ Ακρόπολις, γιατι ανακοινωθηκε το καλενταρι της ΦΙΑ με τους αγώνες και η Ελλάδα δεν ειναι μεσα, αρα μιλάμε για 2021 και αν,
  ΓΙΑΤΙ κυριε Υφυπουργε η τόση βιασύνη να τροποποιήσετε αυτό το άρθρο σε διάστημα μιας εβδομάδος, αφού δεν επείγει;
  ΓΙΑΤΙ τόση βιασύνη χωρίς να διερευνηθεί αν όντως αληθεύουν οι ισχυρισμοί της διοίκησης της ΟΜΑΕ και μάλιστα σε ένα νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της χειραγώγησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της σύμβασης;
  ΓΙΑΤΙ δεν δόθηκε χρόνος να βρεθεί άλλη λύση που να μην θίγει ούτε την ανεξάρτητη διαιτησία αλλά ούτε να πηγαίνει κόντρα στο άρθρο ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αλλα και του αρθρου 7 της σύμβασης MACOLIN;
  Αυτα πρέπει να ερωτηθούν από την Επιτροπή, αλλά και από όλους τους Βουλευτες και να απαντήσει ο κ Αυγενάκης.
  ΓΙΑΤΙ τοση βιασύνη κ Υφυπουργέ; Mήπως υπάρχει κάτι άλλο που σας κάνει να βιάζεστε? Πολλά τα ερωτήματα και πολλά ακούγονται.
  Δεν συμφωνούμε με την τροποποίηση γιατί μας θέτει εκτός ανταγωνισμού, αφού ήδη έχουμε χάσει αθλητές, οι οποίοι προτιμούν να εγγράφονται σε σωματεία που στα ΔΣ έχουν πρόσωπα που συνεχώς διορίζονται σε αγώνες ως Διαιτητές. Εμείς δεν εχουμε σκοπο να βγαλουμε δελτιο Διαιτητη και ουτε να κανουμε εκλογες για να συσταθει νεο ΔΣ με διαιτητες.
  Κρατάμε την ανωνυμία μας για να μην στοχοποιηθούμε και κινδυνεύσουμε με διαγαρφη. Όποιος τους πάει κόντρα τον εξαφανίζουν.
  Με εκτιμηση
  Ανδρέας Π.
  Μελος ΔΣ σωματείου
  Αρχιτέκτων Μηχανικός
  Πατρα

 • 13 Οκτωβρίου 2019, 07:19 | Κοσμοπουλος

  Το νομοσχέδιο αν κατάλαβα καλά ειναι για την εξαληψη της βίας στους αθλητικούς χώρους γήπεδα πιστες κλπ
  Αν με τιμωρήσει το ΔΣ του σωματειου του ανταγωνιστή μου άδικα είστε σίγουροι ότι δεν θα χασω την ψυχραιμία μου; Και αντε την κρατάω εκει αν παω στην ελλανοδικο και ο εφετης ειναι επίσης μελος ΔΣ και με κρίνει παλι άδικα ποσο να κρατηθώ; Είστε σίγουροι ότι ένας δεν θα ξεφύγει και με το δίκιο του;
  Οι αθλητες πρεπει να έχουν ήθος, αλλα όταν οι θεσμοί τον σέβονται. Επι ισους όρους παει αυτό. Δίκαιη διαιτησία και ηθικοί αθλητες. Στημένη διαιτησία, έξαλλοι αθλητες. Αυτή η τροποποίηση και βια θα φέρει και στημένους αγώνες. Εντελώς κόντρα με την σύμβαση

 • 12 Οκτωβρίου 2019, 23:45 | Κώστας Νικ.

  Πάντως ένας μεγάλος προβληματισμός για εμένα ειναι που Υπάρχουν Ακόμα διαφορα άτομα που θελουν να είναι διαιτητές, κριτές, οργανωτές, αλυτάρχες Και ότι άλλο ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ σε έναν αγώνα.
  ΚΡΊΜΑ

 • 12 Οκτωβρίου 2019, 22:19 | Παναγιώτης Μ. Ζ.

  Είναι έκτρωμα δεν μπορεί να περάσει κατεβάστε το

 • 12 Οκτωβρίου 2019, 22:06 | Δημήτρης Βερ.

  Αφού ο πρόεδρος της ομοσπονδίας παραπονιέται ότι δήθεν δεν έχει άτομα πως εξηγείτε κύριε Αυγενάκη ότι ουδέποτε εκεινος έβγαλε δελτίο διαιτητή; Γιατί δεν βγάζει και αυτός μην τυχόν χρειαστεί; Αν οντως δεν φτάνουν θα έπρεπε και αυτός να ειναι διαιτητης. Και η κα Ψαρρακου του ΔΣ.

 • 12 Οκτωβρίου 2019, 22:10 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Κυριε ΑΥΓΕΝΑΚΗ.Μετά από 25 χρόνια σαν αγωνιζόμενος και ως μέλος ΔΣ συμφωνώ με την τροποποίηση του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου, και την εξαίρεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού.Εφοσον επιτρέπεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου να συνταχθεί και ελληνική νομοθεσία στα διεθνή πρότυπα.

 • 12 Οκτωβρίου 2019, 17:28 | Παναγιωτα Δελαγραμματικα

  Νέα Δημοκρατία και ΟΜΑΕ εν όψει της ψήφισης του Αθλητικου Νομοσχεδίου
  ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΙ!
  Σε ένορκη κατάθεση στον εισαγγελέα ο Ιωάννης Μεσημερης, για την υπόθεση του Παρη Τασιόπουλου, υποστήριξε ότι την εποχή που γινόταν η συζήτηση για την αθλητική αναγνώριση, έγινε κατω από το τραπέζι συμφωνία με τον τοτε ΥΦυπουργό Αθλητισμού Γ. Ιωαννιδη να μην ζητησει ποτε επιχορήγηση η ΟΜΑΕ από τη ΓΓΑ, με αντάλλαγμα να λάβει την αθλητική αναγνώριση. Δηλαδή έγινε εκβιασμός μας αποκαλύπτει ο μεσιε Μεσημερης. Η ΟΜΑΕ το δέχτηκε και σήμερα, με την πρόφαση αυτή ότι δεν θα επιβαρυνει ποτε την ΓΓΑ οικονομικα, ζητά ο,τι θέλει και η ΓΓΑ ανταποκρίνεται. Γι αυτό και μέχρι τωρα το υπουργείο δεν εφαρμοζει τον νόμο με την έκπτωσή τους και δεν απαντά στις καταγγελίες μου. Άλλο ένα συν της ΟΜΑΕ με το να απαρνείται οικονομική βοήθεια, ειναι ότι δεν ελέγχεται οικονομικα από την ΓΓΑ και κάνει το ταμείο ο,τι γουστάρει χωρίς να δίνει λογαριασμό.
  Τωρα ζητά εξαίρεση από το άρθρο 3, το οποιο εξασφαλίζει την αμερόληπτη διαιτησία, και ο Υφυπουργός Λευτέρης Αυγενάκης το δέχτηκε και προσπαθεί να το περάσει σε ένα νομοσχέδιο, το οποιο κυρωνεη την σύμβαση Macolin, η οποία υπογράφτηκε από 18 χώρες για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των αγώνων. Δηλαδή σε ένα νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της χειραγώγησης περνάνε τροποποίηση για να νομιμοποιηθεί η χειραγώγηση αποτελεσμάτων στον μηχανοκίνητο αθλητισμο! Ολα αυτά επειδη η ΟΜΑΕ στερει από εμάς τις επιχορηγήσεις. Επειδη αναρωτιέστε γιατί η ΓΓΑ δεν ενδιαφέρεται να βοηθησει οικονομικα εθνικές ομαδες ή να δώσει χρήματα και γιατί το κρατος δεν βοηθάει όπως σε άλλες χώρες κλπ. ΓΙΑΤΙ Ο ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΕΚΑΝΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ Ο,ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΑΤΗΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.
  Ενημερώνω δε ότι κόπτονται να περάσει η τροποποίηση για να γλιτώσουν την έκπτωση, που ο νόμος απαιτεί επειδη παραβίαζαν αυτο το άρθρο επι 5 χρόνια! Αν δεν περάσει θα πρεπει την επόμενη μέρα η ΓΓΑ να τους πεταξει έξω και αντί αυτού προτίμησε να εξαιρέσει ένα τόσο ακριβό και επικίνδυνο άθλημα από την αμερόληπτη διαιτησία εις βαρος όλων των αθλητών!
  Σε περίπτωση που περάσει κάτι τόσο παράνομο και ανηθικο, την επόμενη μέρα θα κατατεθεί αίτημα αναστολής και προσφυγή για να ακυρωθει στο ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας). Με αυτους εκει πάνω δεν πρόκειται ποτε να δούμε άσπρη μέρα. Θα ειμαστε ανύπαρκτοι για την ΓΓΑ, δεν θα εχουμε καμία οικονομική βοήθεια και συν ολα αυτά θα υποβαθμιστεί εντελώς ο μηχανοκινητος με την εξαίρεση από την πιο σημαντική αρχή του αθλητισμού, αυτή της αμερόληπτης Διαιτησίας. Δηλαδή μας εξευτελίζουν εντελώς με το να μην τους νοιάζει αν αυτός που μας βάζει ποινές, έχει φανερά ή κρυφά συμφέροντα. Μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προχωρήσει σε αυτή την τροποποίηση και η ΝΔ τολμάει και το κάνει, πηγαίνοντας κόντρα στη δήλωση του πρωθυπουργού, που λέει συνεχώς «ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΑΣ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ». Καθήστε άπραγοι εσεις! Έχουν μαζευτεί αρκετοί για μαζικη προσφυγή στο ΣτΕ, οποίος αλλος θέλει ας μου στείλει inbox. Τα έξοδα ολα δικά μου!

 • 12 Οκτωβρίου 2019, 16:27 | Παναγιωτα Δελαγραμματικα

  Σε ένορκη κατάθεση στον εισαγγελέα ο Ιωάννης Μεσημερης , μετά από έγκληση αθλητή που του στέρησαν το πρωτάθλημα, επειδη κατηγορήθηκε ότι ήταν πρόεδρος εφετείου ΟΜΑΕ και ταυτόχρονα πρόεδρος σωματείου του ανταγωνιστή του εγκαλουντος, είπε ότι για να λάβει αθλητική αναγνώριση η ΟΜΑΕ έγινε συμφωνία με τον τοτε ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ αθλητισμού κ Ιωαννιδη ότι δεν θα ζητησουν ποτε επιχορήγηση και η ΓΓΑ θα απαλλαχθεί από αυτή την υποχρέωση. Δηλαδή Μας λέει ότι έγινε εκβιασμός για να δοθεί η αθλητική αναγνώριση. Με την ίδια τακτική, της μη απαίτησης επιχορήγησης από την ΓΓΑ, ζητούν εξαιρέσεις και η ΓΓΑ δέχεται τα πάντα. Ολα αυτά εις βαρος των αθκητων. Και στερούμαστε σημαντική οικονομική βοήθεια και ο,τι χατήρια γίνονται από την ΓΓΑ προς την ΟΜΑΕ ειναι ολα προς όφελος μονο των διοικούντων. Επίσης εφόσον δεν επιχορηγούνται δεν ελέγχονται οικονομικα και απο αυτήν. Συμφωνίες κατω από το τραπέζι, οι οποιες θα φανούν όλες σε περίπτωση προσφυγής μας στο ΣτΕ και στο συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν μπορεί η ΓΓΑ να μην επιχορηγεί την ΟΜΑΕ και να δέχεται ο,τι παράλογο, παράνομο, αντισυνταγματικό, ανηθικο της ζητησει. Ως εδώ και μη παρέκει!