Άρθρο 24 – Διοικητικές κυρώσεις

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για πράξεις που επισύρουν κυρώσεις σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, τα οποία ενδέχεται να είναι αναγκαία για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων και μέτρων σε περίπτωση παραβιάσεων που διαπιστώνονται δυνάμει της παρούσας σύμβασης, μετά τη σχετική διαδικασία ενώπιον των διοικητικών αρχών, όπου η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει την εφαρμογή διοικητικών μέτρων. Αυτό μπορεί να γίνει από τη ρυθμιστική αρχή για τα στοιχήματα ή άλλη αρμόδια αρχή ή αρχές σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

  • 13 Οκτωβρίου 2019, 13:32 | Ιωάννης Τσικίνας

    Τα σωματεία ειναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους και συμφωνα με αποφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου θεωρούνται μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Το κάθε σωματείο επωφελείται χορηγιών και άλλων εσόδων συμφωνα με τις επιδόσεις των αθλητών του. Αν ένα σωματείο βγάζει συνεχώς πρωταθλητές και διακρινόμενους αθλητες, τόσο περισσότερο δέκτης χορηγιών γινεται. Άρα θα πρεπει να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των και σίγουρα οι αθλητες να αγωνίζονται επι ίσοις οροις! Δεν νοείται τα σωματεία αυτά να ειναι σε θέση να ελέγχουν τα αποτελέσματα των αγώνων μέσω της διαιτησίας που θα ασκούν. Το αυτονόητο ειναι ότι θα αλλοιώνουν και θα χειραγωγούν αποτελέσματα για να βγάλουν πρωταθλητές τους δικούς τους αθλητες.Αντιλαμβάνομαι πως τα σωματεία θέλουν,στό μέτρο του δυνατού,να περιορίσουν τα έξοδα τέλεσης ενός αγώνα ,που είναι πράγματι πολλά,όμως έχουν & την υποχρέωση να εφαρμόζουν τους κανονισμούς ,κατόπιν τούτου ειμαι ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ στην τροποποίηση του άρθρου του κανονισμού γνωρίζοντας πως δεν θα είμαι αρεστός απο πολλούς ομως οι κανονισμοί έγιναν για να τηρούνται!!!Ευχαριστώ.