Άρθρο 2 – Κατευθυντήριες αρχές

1. Ο πόλεμος κατά της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων θα διασφαλίσει τον σεβασμό, μεταξύ άλλων, των κάτωθι αρχών:
α. των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
β. της νομιμότητας
γ. της αναλογικότητας
δ. της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων