Άρθρο 05:Άδειες δόμησης – Άδειες κατεδάφισης

1. Για όλες τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεσθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά απαιτείται άδεια δόμησης. Οι άδειες δόμησης χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του παρόντος, εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4030/2011. Ειδικώς για τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και εντός των ζωνών ανάπτυξης, η αίτηση συνοδεύεται από τις πράξεις που, κατά περίπτωση, απαιτούνται για την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου, καθώς και από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 4030/2011. Εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας δόμησης, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 26 του ν. 4030/2011.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των αδειών δόμησης, ειδική διαδικασία ελέγχου καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των αδειών δόμησης στις περιοχές της παραγράφου 1.

3. α. Κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν στη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Ελληνικό Α.Ε.», δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις ύστερα από αίτηση της εταιρείας και έκδοση της άδειας κατεδάφισης από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
β. Για την έκδοση της άδειας κατεδαφίσεως απαιτούνται αποκλειστικά τα εξής δικαιολογητικά:
– Αίτηση της «Ελληνικό Α.Ε.» με τα στοιχεία του προς κατεδάφιση κτιρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήψεως και φύλλο ελέγχου.
– Τεχνική έκθεση του κτιρίου
– Διάγραμμα του κτιρίου σε κατάλληλη κλίμακα.
– Σκαριφηματική τομή – κάτοψη του κτιρίου.
– Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου.
– Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
γ. Η άδεια κατεδαφίσεως εκδίδεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην περίπτωση β΄, έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της και αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία, που εκδίδεται.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 20:30 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  Για τις άδειες δόμησης πρέπει να ληφθεί υπόψη το ύψος των κτισμάτων. Δεν πρέπει να επηρεάζει το ίχνος πτήσης των αεροπλάνων σε περίπτωση απόφασης επαναλειτουργίας του διαδρόμου προσγείωσης. Ας το δούμε έξυπνα το θέμα, καθόσον μπορεί στο μέλλον να λειτουργήσουμε ξανά το αεροδρόμιο για μικρά αεροπλάνα.

 • 25 Φεβρουαρίου 2012, 11:37 | Γιώργος Κούρτης

  Ως συνήθως το κράτος, θεσπίζει για τον εαυτό του άλλους κανόνες από αυτούς των υπολοίπων. Αυτό απλά αποδικνύει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 μέτρα και 2 σταθμά.
  Δυστυχός δεν μπορεί να υπάρξει πρόταση στο συγκεκριμένο θέμα διότι απλά θέλει αναδόμηση όλο το οικοδόμημα.

 • 23 Φεβρουαρίου 2012, 11:32 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  <> ΛΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ <> ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΗΘΕΛΕ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΠΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩΣΗΚΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ. Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΦΟΙ. ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΗΛΩΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ: ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΟΡΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.