Άρθρο 05:Χρήση κτιρίων

1. Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται μόνον αν προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις και απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.
2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επιμέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.
3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.
4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της χρήσης κτιρίου ή χώρου κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.

 • 5 Μαρτίου 2012, 19:47 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Αρθρο 5
  Παρ.4 Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης του κτηρίου σε ιδικό κτήριο! (άλλως σε μεταβολή από ιδικό σε κατοικία η προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία κλπ είναι προαιρετική και δεν επιβάλλεται)

 • 5 Μαρτίου 2012, 15:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΟΠΩς ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΡΗΣΗ? ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΟΥΦΑΡΙΑ?

 • 5 Μαρτίου 2012, 06:05 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Αρθρο 4 – Χρήση κτιρίων

  Νομίζω ότι η διατύπωση της παρ.4 είναι πολύ απλουστευτική και θα αποτελέσει αιτία προβλημάτων. Γιά να αλλάξει επί παραδείγματι η χρήση ισογείου καταστήματος σε γραφείο ή η χρήση ισόγειου διαμερίσματος με απ’ ευθείας πρόσβαση από το δρόμο σε κατάστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα του εσωτερικού κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα του κτιρίου (κοινόχρηστοι χώροι κτιρίου) από εμποδιζόμενα άτομα??
  Υποθέτω ότι επιδιώκεται η προσβασιμότητα σε κοινόχρηστους χώρους, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη νεοεγκαθιστάμενη χρήση. Νομίζω ότι θα ήταν ορθώτερη η εξής διατύπωση:

  4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της χρήσης κτιρίου ή χώρου κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σ’ εκείνους τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, μέσω των οποίων είναι προσπελάσιμοι οι χώροι που αλλάζουν χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.

 • 5 Μαρτίου 2012, 02:48 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Στην Παρ.3 του άρθρου 5 αναφέρεται: «και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης», οπότε, με δεδομένο ότι ισχύει και εκτός σχεδίου, αν έχω βγάλει άδεια για Βιομηχανία εκτός σχεδίου με συντελεστή 0,9, μπορώ το κάνω κατοικίες ή γραφεία! Υπέροχα! Τουλάχιστον είναι μετά από άδεια (όπως προκύπτει από την παρ.1 του άρθρου), για να ελεγχθούν οι κτιριοδομικές διατάξεις (φορτία, σκάλες, ανελκυστήρες;)

 • 3 Μαρτίου 2012, 07:28 | JTB

  Δεν ξέρω αν αυτό που λέει ο κ. θωμας χαραλαμπακος στέκει 100%, θα σχολιάσω όμως το γεγονός ότι το ΙΚΑ και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες στεγάζονται για 10ετίες σε ακατάλληλα κτίρια χωρίς καμία πρόσβαση από ΑΜΕΑ – άρα στεγάζονται παράνομα. Οπότε οι μεγάλες κουβέντες περί αυθαιρέτων θα έπρεπε να λείπουν.

 • 2 Μαρτίου 2012, 23:02 | θωμας χαραλαμπακος

  Η διάταξη του άρθρου 4 παρ 1[στ] η οποία προβλέπει άδεια δομησης για αλλαγη χρησης , είναι αντιθετη με τη διάταξη του
  άρθρου 5 παρ [2] , η οποία προβλέπει ότι για την μεταβολη της χρησης σε υφισταμενα κτιρια απαιτειται ενημερωση της ταυτοτητας του κτιρίου και δεν απαιτειται άδεια δομησης

 • 2 Μαρτίου 2012, 22:09 | 0lga S

  Ήταν απαραίτητη και επιβεβλημένη η δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια . Οι προηγούμενες διατάξεις οδήγησαν σε ….παράδοξες καταστάσεις . Στην παρ.3 του άρθρου 5 θα πρέπει να συμπληρωθεί ………..ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων και κανονισμών δόμησης .Ωστόσο οι «οικείες πολεοδομικές διατάξεις» , όπως αναφέρονται στην παρ.1 θα δημιουργήσουν πάλι θέματα ερμηνείας και παρερμηνείας. Θα πρέπει η αλλαγή χρήσης να μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν απαγορεύεται η νέα αιτούμενη χρήση από τυχόν θεσμοθετημένες χρήσεις της περιοχής καθόσον σε κάθε περίπτωση το αίτημα για αλλαγή χρήσης αφορά ήδη υφιστάμενη χρήση σε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα. Οι επιπλέον απαιτήσεις για τη νέα χρήση θα πρέπει να καλύπτονται από την σύνταξη αντίστοιχων μελετών . Όμως διατηρείται η σύγχυση για την έκδοση ή όχι άδειας δόμησης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί και όχι να χρειάζονται πάλι δεκάδες εγκύκλιοι. Αποψή μου είναι να απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης «αλλαγής χρήσης» μόνο όταν απαιτείται η σύνταξη μελετών προσαρμογής του κτιρίου ή του χώρου στην νέα χρήση . ΠΡΌΤΑΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 5
  ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
  1. Η χρήση του κτιρίου αποτελεί μέρος της Ταυτότητας του κτιρίου .
  Αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται εφόσον δεν απαγορεύεται από θεσμοθετημένες χρήσεις γής της περιοχής . Για την αλλαγή χρήσης απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας του κτιρίου , εφόσον συντάσσονται νέες μελέτες ( αρχιτεκτονική, στατική , μηχανολογική, ΚΕΝΑΚ ) προσαρμογής στην αιτούμενη χρήση.
  2. Δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης , για χώρους με συγκεκριμμένη χρήση εφόσον δεν απαιτείται σύνταξη νέων μελετών για την αιτούμενη χρήση . Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
  3. Σε νομίμως υφιστάμενα υφιστάμενα κτίρια και ανεξάρτητα από μεταβολή όρων δόμησης και λοιπών κανονισμών , επιτρέπεται αλλαγή χρήσης σύμφωνα με την παρ.1.
  4. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου ή χώρου του κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος .

 • 2 Μαρτίου 2012, 16:52 | θωμας χαραλαμπακος

  Ως προς την παραγρ 4 , αν σε κάποια οικοδομη δεν προβλέφθηκε με την έκδοση της άδειας , προσβασιμότητα στον
  κοινόχρηστο χωρο , και δεν μπορει να τον κατασκευάσει ειτε
  τεχνικα ειτε για άλλους λογους , να μην μπορει να αλλάξει
  τη χρηση , και να κρινεται αυθαιρετη η οικοδομη
  ναι μεν σεβασμος προς τα ΑΜΕΑ , ειναι όμως άδικο για τον ιδιοκτητη και επιχειρηματια , που ξόδεψε και θα ξοδέψει τόσα χρηματα , θα εισπραττει και αποδίδει ΦΠΑ θα αποσχολει εργαζόμενους κλπ ….ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΔΙΚΟ , ΑΛΛΑ ειναι ΚΑΙ
  αντισυνταγματικη η ρυθμιση ,

 • 2 Μαρτίου 2012, 11:08 | Π.M. Θεσσαλονίκη

  Είναι παράλογο να απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης κάθε φορά που π.χ. οι διαδοχικοί ενοικιαστές ενός καταστήματος το μετατρέπουν από εμπορικό σε υγειονομικού ενδιαφέροντος και αντίστροφα ,ή όταν η χρήση μιας κατοικίας εναλλάσεται με χώρο γραφείου.
  Θα μπορούσαν αυτού του τύπου οι άδειες να μετατραπούν σε «εγκρίσεις» (όταν φυσικά αφορούν μόνο την αλλαγή χρήσης, η χρήση επιτρέπεται στην περιοχή και πληρούνται οι εκάστοτε προδιαγραφές)με γρηγορότερες και οικονομικότερες για τον πελάτη διαδικασίες.

 • παρ.4 Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης τμήματος κτιρίου θεωρώ ότι δεν συντρέχει λόγος διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στους κ.χ. του συνόλου του κτιρίου. Ως παράδειγμα αναφέρω αλλαγή χρήσης καταστήματος ισογείου πολυκατοικίας σε κατάστημα υ.ε. όπου ορθά απαιτείται προσβασιμότητα ΑΜΕΑ,για τον χώρο του, η οποία όμως στερείται νοήματος για τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του καταστήματος και φυσικά δεν περιλαμβάνονται στην αλλαγή χρήσης.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 15:41 | JTB

  Σε γενικές γραμμές πράγματι πολλές και ευχάριστες οι αλλαγές.
  Ειδικά στα ζητήματα αρχιτεκτονικών προεξοχών και διακοσμητικών στοιχείων σε συνδιασμό με ΑΠΕ και βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

  Μια ένσταση η οποία θυμίζει την υπάρχουσα αντίληψη του «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι» για την απαγόρευση διάσπασης όγκων στα εκτός σχεδίου. Είναι απαράδεκτη, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο ούτε από αρχιτεκτονικής πλευράς, αντιθέτως υποβιβάζει τη ποιότητα ζωής των κατοίκων το να τους αναγκάζεις να ζουν ακόμη και στην εξοχή, σαν να είναι σε πολυκατοικία. Ασε που θα μπορούσε ο ενδιάμεσος χώρος να αποτελεί στολίδι με φύτευση, διαμόρφωση επιπέδων κλπ…
  Αν στόχος είναι το ωραίο και το σωστό… και όχι η κάλυψη της αδυναμίας των ελέγχων και της τήρησης του νόμου… θεωρώ ότι θα ανακαλέσετε γιατί είναι φανερά άδικη και άσχημη η απόφαση.