Άρθρο 14: Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων

1. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις και διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων σε αυτό.
α) Η όψη του κτιρίου στο πίσω όριο του οικοπέδου απέχει κατ’ ελάχιστο απόσταση Δ = 3,00+0,10Η απο αυτό.
β) Όταν στο όμορο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από το κοινό όριο, το κτίριο οφείλει να έχει κατ’ ελάχιστο απόσταση δ = 2,50μ.+0.05Η από το πλάγιο όριο, όπου Η είναι:
το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης,
ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός
γ) Όταν σε οποιοδήποτε τμήμα των πίσω ή πλαγίων ορίων του οικοπέδου εφάπτεται κτίριο οποιασδήποτε χρήσης και χρονολογίας κατασκευής, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται στα όρια αυτά.
δ) Όταν το όμορο οικόπεδο είναι αδόμητο, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται ή να απέχει από το κοινό όριο σύμφωνα με το εδ. β.
ε) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9.00μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9.00μ και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.
στ) Σε γωνιακά οικόπεδα αφήνεται υποχρεωτικά ακάλυπτος ΔΧΔ με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.
ζ) Εάν το όριο του οικοπέδου ειναι κοινό με περισσότερα του ενός οικόπεδα το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση Δ ή δ εφόσον μόνο ένα εκ των ομόρων βρίσκεται σε απόσταση από το κοινό όριο.
η) Σε οικόπεδα όπου κατασκευάζονται περισσότερα του ενός κτίρια, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση Δ = 3,00+0,10Η όπου Η το μέγιστο το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.
θ) Η απόσταση μεταξύ των κτιρίων του ίδιου ακινήτου μπορούν να απέχουν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση 2.50 μ. όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής ή το ύψος στο οποίο εξαντλείται ο σ.δ. δεν ξεπερνά τα 8.50 μ.
2. Σε περίπτωση εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων ή κατά την επέκταση ή αναθεώρησή τους, όπου το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων της περιοχής καθορίζεται μέχρι και οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (8,50)μ. και επιβάλλεται η τήρηση απόστασης του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου, επιτρέπεται η απόσταση αυτή να είναι μικρότερη του Δ της παραγράφου 1, όχι όμως μικρότερη των 2,50μ.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:20 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Άρθρο 14. παρ.1 εδάφιο η. Παράλειψη επαναλαμβανόμενης φράσης «το μέγιστο»

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:04 | Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη (Αρχιτέκτονας)

  Αρθρο 14
  Παρ.α &β,> δεν έχει οριστεί διαφορετικά το «πίσω» από το «πλάγιο» όριο ενώ τα περισσότερα οικόπεδα δεν είναι τετράπλευρα για να είναι αυτονόητο!

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:52 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

  Πολλοί θα διάβασαν τον Ν.Ο.Κ και τα σχόλια , λίγοι όμως έγραψαν.
  Σκεφτόμουν και εγώ να γράψω ή να μην γράψω, όλοι οι Μηχανικοί πρέπει να γράψουν τις απόψεις σε αυτή την διαβούλευση και σε κάθε άλλη που αφορά το επάγγελμα με αντικείμενο την άδεια οικοδομής ή άλλα αντικείμενα (θέματα) , είναι ο πρώτος ΓΟΚ ή ΝΟΚ που μπορείς να λάβουνε γνώση όλοι μέσω διαβούλευσης, να μην πούμε αυτά που είπαν κάποιοι άλλοι δεν το διάβασα, έχετε δίκαιο όσοι έχετε λάβει μέρος έως τώρα, με θετικά ή αρνητικά σχόλια υποδείξεις, συμπληρώσεις και διορθώσεις διάβασα απόψεις για αρκετά άρθρα δεν τα διάβασα όλα είναι λίγες όμως στο σύνολο τους, γιατί είναι πάρα πολλοί οι μηχανικοί αυτοί, που ασχολούνται με την έκδοση οικοδομικών αδειών σε σχέση με άλλο αντικείμενο, δεν βρήκα απόψεις φορέων, συλλόγων κ.λ.π , δεν βρήκα απόψεις ατόμων που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες αυτοί που εφαρμόζουν τους Ο.Κ. και ίσως ξέρουν και περισσότερα μπορεί να είναι πολυάσχολοι και δεν προλαβαίνουν αυτό ισχύει και για άλλους δεν είναι καρφί , ας είμαστε όλοι πιο συνετοί και ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο με τις γνώσεις μας, δεν κάνει να τις κρατάμε μόνο για τους εαυτούς μας, όπως ανέφεραν αρκετοί σχολιαστές είναι το μέλλον της δουλειάς των και της χώρας για πολλά χρόνια.
  Να δούμε όμως τι λέμε στην καθημερινή όταν θέλουμε να μάθουμε ή να εξετάσουμε για ένα θέμα, μιας άδειας οικοδομής ?
  Ας δούμε τι λέει…., ή τι γράφει…. ο ΓΟΚ , τον διαβάζουμε και άλλα λέμε και άλλα γράφουμε,
  ίσως γιατί τον ερμηνεύουμε όπως καθένας τον καταλαβαίνει κ.λ.π. αυτό συμβαίνει και σε άλλες Νομοθεσίες όπως στα Δημόσια έργα, αυτό οφείλεται στο ότι ο νόμος είναι πρόχειρα γραμμένος με ασάφειες ,ή αυτός που τον διαβάζει δεν ξέρει ή δεν ενδιαφέρεται να τον ερμηνεύσει σωστά, ή δεν τον διαβάζει καμιά φορά καθόλου και λέει αυτά που ακούει από τον καθένα, ή μπερδεύεται με παλαιότερες διατάξει κ.λ.π. πάντως δεν φταίει πάντα ο Νόμος (οι συντάξαντες).
  Αυτά αντιμετώπισα τριάντα ένα χρόνια εργασίας σε δημόσια υπηρεσία .
  Θα σας δώσω ένα παράδειγμα υπάρχουν και τα σχόλια διαβάστε τα ,τι καταργείται ή καταργήθηκε και τι ισχύει για να έχουμε και ένα αποτέλεσμα .
  Άρθρο 29 (Ν.Ο.Κ.)
  Καταργούμενες διατάξεις
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο ν. 1577/1985, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
  (δεν αναφέρει τι ίσως ισχύει με άλλους νόμους ….
  ΑΡΘΡΟΝ-31 (ΓΟΚ/85)
  Καταργούμενες – διατηρούμενες καιτροποποιούμενες διατάξεις
  (Διαβάστε να μάθετε τι γράφει καταργήθηκε ή όχι… ο νόμος ή κάποιες διατάξεις του νόμου)
  ΑΡΘΡΟΝ-127 (ΓΟΚ/73)
  ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Καταργούμεναι Διατάξεις
  (Διαβάστε να μάθετε τι γράφει καταργήθηκε ή όχι… ο νόμος ή κάποιες διατάξεις του νόμου)
  ΑΡΘΡΟΝ-128
  ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Τηρούμεναι Διατάξεις
  (Διαβάστε να μάθετε τι γράφει τηρήθηκε ή όχι… ο νόμος ή κάποιας διατάξεις του νόμου)
  ΜΑΛΛΟΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΑΛΟΥΜ
  Ορισμοί εννοιών διατάξεων που έχουν καταργηθεί με τους καταπάνω νόμους, γνωρίζεται ότι πολλοί μπερδεύονται και τους επικαλούνται και ρωτώ σωστό ή λάθος.

  Θα αναφέρω και ένα παλαιό δημοσίευμα.
  « Γρίφος η θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο »
  από HaVai Σάβ Ιαν 28, 2006 5:45 pm
  H θέση μιας οικοδομής μέσα στο οικόπεδο αποτελεί βασικό σημείο τριβής ανάμεσα σε οικοπεδούχους. Παρ όλες τις αναθεωρήσεις του Γενικού Oικοδομικού Kανονισμού (ή ίσως εξαιτίας αυτών), η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη για τους ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς. Aπόδειξη οι πολλές προσφυγές στο Συμβούλιο της Eπικρατείας, καθώς και τα ερωτήματα που τίθενται στις κατά τόπους Πολεοδομίες.»
  Προσοχή λοιπόν.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.Ο.Κ.
  ( Γραφώ μόνο για το άρθρο αυτό, γιατί έχω ένα δικό μου οικόπεδο που έχω εξ αδιαιρέτου μερίδιο μαζί με τρεις συνιδιοκτήτες, δυο αρχιτέκτονες και ένας δικηγόρος (ανίψια μου),εγώ είμαι μηχανικός έχω ασχοληθεί μονό με δημόσια έργα νομοθεσία, κατασκευή και όχι έκδοση οικοδομικών αδειών ,ΓΟΚ κ.λ.π.)
  Ο νέος Ο.Κ. προσωπικά ίσως με αδικεί, όπως τον κατάλαβα εγώ, σε μια μελλοντική ανέγερση μια οικοδομής μου, σε οικόπεδο που έχει και την εξής ιδιομορφία (σχήματος τραπέζιο- δις γωνιαίο), τρεις πλευρές σε δρόμο με υποχρεωτική πρασιά οι δυο πλευρές 5,0 μ. και μια 2,5 μ. και την τέταρτη πλευρά πλάγιο όριο με εξοχή, κοινό με δυο οικόπεδα, η περιοχή εντάχθηκε σε επέκταση σχεδίου πόλης το 1987 και δεν είχε ακόμη οικοδομηθεί λόγω καθυστερήσει εφαρμογής της πράξης εφαρμογής έως το 2010 από τον Δήμο Ιωαννιτών πάνω από είκοσι τρία έτη.
  Πρέπει στο πλάγιο όριο, που είναι κοινό με δυο οικόπεδα που έχουν κτίσματα και απέχουν από το όμορο όριο μας, απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου και έχουν οικοδόμηση με το σύστημα « εκτός σχεδίου και εντός ζώνης », το πρώτο 1954(με υπάρχον στοιχείο το φύλλο αδείας ανέγερση οικοδομής μόνο υπόμνημα στο πίσω φύλλο, χωρίς φάκελο ) με προσθήκη επέκτασης το 1968(υπάρχει φάκελος) και το δεύτερο το1962 (με υπάρχον στοιχείο το φύλλο αδείας –επισκευή υπογείου κ.λ.π. χωρίς υπόμνημα στο πίσω φύλλο, χωρίς φάκελο) αντίστοιχα και δεν έχουνε την προβλεπόμενη τότε απόσταση τα κτίρια από το κοινό όριο μας , και χωρίς να έχουν κάνει καμιά μεταβολή έως σήμερα των οικοδομικών αδειών των , εγώ πρέπει να εφαρμόσω τα προβλεπόμενα από τον Ν.Ο.Κ. στο οικόπεδο μου τα εδάφια 1. β ,σε συνέχεια ίσως το στ, ε, ή το ζ που δεν καταλαβαίνω (άρθρο 14 /ΝΟΚ ).δηλαδή το κτίριο οφείλει να έχει κατ΄ ελάχιστο απόσταση δ=2,50μ.+0,05 Η.
  Τυχόν υπάρχοντα βοηθητικά κτίσματα στον ακάλυπτο χώρο του όμορου οικοπέδου (εφαπτόμενα ή σε απόσταση) θα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του εδαφίου 1.β, η οποία αφορά την απόσταση του κτιρίου.
  Αν δεν έχει τηρηθεί η οφειλόμενη κατά τις παλιές διατάξεις απόσταση και είναι μικρότερη, δεν είναι η «υποχρεωτική» που έπρεπε να διατηρηθεί θα πρέπει η τοποθέτηση του νέου κτιρίου να γίνει σε απόσταση από το όριο τουλάχιστον δ
  Και πολλά άλλα ερωτήματα που προκαλούνται από αυτά που αναφέρει στα σχόλια ο καθένας μας …
  και τα αναφερόμενα από την προσωπική μου εμπειρία.
  Προσοχή στην διαφορά της έννοιας κτίσμα του εδαφίου β, με την έννοια της λέξης κτίριο στις άλλες ενότητες.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
  Ακάλυπτος χώρο παντού, δυσκολία εφαρμογής λύσης, δυσκολία αρχιτεκτονικού σχεδίου, δύσκολος προσανατολισμός, μη συμφέρουσας λύση εκμετάλλευσης κ.λ.π. προβλήματα και δυσκολία εφαρμογής που κάθε Μηχανικός λαμβάνει υπ, όψιν, καθότι ο προηγούμενος ΓΟΚ/85 όπως τροποποιήθηκε, μου έδιδε κατά την βούληση μου την δυνατότητα στο κοινό όριο με τα δυο οικόπεδα, επαφής ή σε διατήρησης απόστασης Δ . (καθότι τα κτίρια είχαν ανεγερθεί πριν την ένταξη της περιοχής σε σχέδιο και δεν είναι διατηρητέα, αναφέρω πιο πάνω χρονολογίες).
  Μήπως πρέπει γενικά επειδή η τοποθέτηση του κτιρίου ή κάλυψη στο οικόπεδο αλλάζει κ.λ.π. και ότι δεν συμφέρει οποίος γνωρίζει ότι κάποιες διατάξεις του Ν.Ο.Κ δεν διασφαλίζουν το συμφέρον των, να υποβάλουν πριν την ισχύ του Ν.Ο.Κ. έγκριση δόμησης – άδεια δόμησης (4030/2011) ρωτώ έχουν αυτή την δυνατότητα; τότε αυτό κύριοι και κυρίες δεν είναι διαβούλευση Ν.Ο.Κ. είναι προσοχή προειδοποίηση S.O.S.

 • 6 Μαρτίου 2012, 10:29 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  Τί γίνεται με την περίπτωση που στο όμορο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα (νομίμως υφιστάμενο ή μη )σε απόσταση μικρότερη από 1μ. ? Η νέα οικοδομή θα μπορεί να εφάπτεται στο κοινό όριο?
  1η. νομίζω ότι πρέπει στο τέλος πρέπει προστεθεί η δυνατότητα μείωσης του Δ τόσο ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη διάσταση κτιρίου (τουλάχιστο 5μ.)
  Χώροι στα όμορα οικόπεδα που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του Ν.4014/11 θα λαμβάνονται υπόψιν για την τοποθέτηση της νέας οικοδομής?

 • 6 Μαρτίου 2012, 08:56 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Άρθρο 14 – Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων

  Θα ήταν χρήσιμο πιστεύω να διευκριίζεται ότι τα εδάφια 2δ και 2ζ αναφέρονται μόνο στο πλάγιο όριο.
  Αναρωτιέμαι επίσης γιατί πρέπει να ιχύει το εδάφιο 2ζ, αφού μάλιστα είναι ενδεχόμενο το όμορο κτίσμα που δημιουργρί τη δέσμευση να είναι αυθαίρετο ή πολύ παλαιό, που θα αντικατασταθεί οπωσδήποτε σε ορατό μέλλον. Προτείνω να περιορίζεται η δέσμευση κατα μήκος του συγκεκριμένου κοινού ορίου.
  Επίσης είναι πιστεύω σημαντικό να εξασφαλίζεται η σύνδεση όλων των παρά τα πίσω και πλάγια όρια ακαλύπτων χώρων του κάθε οικοπέδου, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω της Pilotis. Σε μεγάλα οικόπεδα που προκύπτουν με συνένωση μικρότερων και οικοδομούνται συνήθως με αντιπαροχή, συχνά διασπάται ο υποχρεωτικός ακάλυπτος σε ασύνδετα μεταξύ τους και απομακρυσμένα τμήματα. Το καθένα από αυτά έχει τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις, αλλά η επιδιωκόμενη λειτουργία και ρόλος του ακάλυπτου χώρου δεν εξασφαλίζονται.
  Επειδή όλα σχεδόν τα εδάφια χρειάζονται ή διευκρίνηση ή/και φραστική βελτίωση (βλ.τώρα 1θ…) ή συμπλήρωση, προτείνεται αναδιατύπωση της παρ.1 ως εξής:

  α) Η όψη του κτιρίου στο πίσω όριο του οικοπέδου απέχει κατ’ ελάχιστο απόσταση Δ = 3,00+0,10Η απο αυτό, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων γ και ε. Η ελάχιστη απόσταση όψης του κτιρίου από τα πλάγια όρια, όταν υπάρχει σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια β και δ, πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον δ = 2,50μ.+0.05Η. Το Η είναι: το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός.
  β) Όταν στο όμορο οικόπεδο παρά τα πλάγια όρια υπάρχει κτίσμα σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από το κοινό όριο, το κτίριο οφείλει να έχει, στο έναντι του ομόρου κτιρίου τμήμα του την ελάχιστη απόσταση δ όπως ορίζεται στο εδάφιο α
  γ) Όταν σε οποιοδήποτε τμήμα των πίσω ή πλαγίων ορίων του οικοπέδου εφάπτεται κτίριο οποιασδήποτε χρήσης και χρονολογίας κατασκευής, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται στα όρια αυτά κατά το αντίστοιχο μήκος.
  δ) Όταν τα όμορα οικόπεδα παρά τα πλάγια όρια είναι αδόμητα, το κτίριο επιτρέπεται να εφάπτεται ή να απέχει από το κοινό όριο σύμφωνα με το εδ. α.
  ε) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9.00μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9.00μ. Εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.
  στ) Σε γωνιακά οικόπεδα αφήνεται υποχρεωτικά ακάλυπτος ΔΧΔ με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου στ.
  ζ) Οταν στο οικόπεδο κατασκευάζονται περισσότερα του ενός κτίρια, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση Δ = 3,00+0,10Η όπου Η το μέγιστο το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ή το ύψος στο οποίο εξαντλείται ο Σ.Δ.
  η) Κτιρια του ίδιου οικοπέδου επιτρέπεται να απέχουν μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση 2.50 μ. όταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής ή το ύψος στο οποίο εξαντλείται ο σ.δ. δεν ξεπερνά τα 8.50 μ.
  θ) Ολα τα τμήματα του ακαλύπτου χώρου του ιδίου οικοπέδου, τα οποία εφάπτονται στα πίσω και πλάγια όρια, επιβάλλεται να επικοινωνούν μεταξύ τους, είτε απ’ αυθείας είτε μέσω Pilotis.

 • 6 Μαρτίου 2012, 08:00 | ΜΑΚΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ.1στ
  Χρειαζεται διευκρινιση το Δ*Δ.
  Εαν εννοει και απο τις 2 πισω πλευρες αποσταση Δ δεν ειναι δικαιο.
  Τα γωνιακα οικοπεδα ειναι αδικημενα ως προς την καλυψη γιατι ειναι
  συνηθως υποχρεωμενα να αφηνουν μεγαλες πρασιες στις κυριες οψεις τους.
  Με βασει αυτη την διαταξη πρεπει να αφηνουν και απο πισω μεγαλυτερους ακαλυπτους?
  Τα μη γωνιακα στις δυο πλαγιες πλευρες αφηνουν δ και μονο στην πισω Δ.
  Το πιο σωστο θα ηταν τα γωνιακα η να κολανε αν κολανε και τα διπλανα η να αφηνουν δ*δ.

 • 6 Μαρτίου 2012, 00:43 | Διαμαντόπουλος Δημήτρης, Αρχιτέκτων

  Άρθρο 14 § 1 β : Είναι αρνητικό το ότι το δ μειώνεται κατά 0,5 Η από το Δ.

  Άρθρο 14 § 1 ε : Χρειάζεται επανεξέταση καθώς δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα για τους όμορους και την πόλη.

  Άρθρο 14 § 1 η : Ο τύπος αυτός δεν οδηγεί σε σωστό αποτέλεσμα. Για κτήρια ύψους 8,5 Μ το Δ είναι 3,85μ, ενώ για κτήρια που έχουν ύψος 20 μ, η απόσταση Δ γίνεται 5 μ, (μόνο 1,15 μ περισσότερο), και για κτήρια ύψους 30 μ, το Δ είναι μόνο 6 μ. Τα ίδια κτήρια (π.χ. ύψους 30 μ), αλλά σε όμορα οικόπεδα, θα είχαν μεταξύ τους απόσταση (βάσει της § 1β) : 2 x (2,50+1,50) = 8μ. Δηλαδή κατά 50% μεγαλύτερη από την περίπτωση που κατασκευάζονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά και πάλι είναι πολύ μικρή.
  Από αυτά τα παραδείγματα προκύπτει το λάθος αυτού του τύπου. Το Δ θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερη συνάρτηση με το ύψος, διαφορετικά η απόσταση των κτηρίων αυξάνεται δυσανάλογα λίγο, σε σχέση με την αύξηση του ύψους τους.

  Αρθρο 14 § 1 θ : Εξαιρετικά μικρή απόσταση για επαρκή φυσικό φωτισμό-αερισμό.

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:24 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΟΡΙΟ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ? ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΜΠΕΡΗ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΩ ΟΡΙΟ? ΑΝ Η ΠΡΟΣΩΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΣΩ ΟΡΙΟ? ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΟΡΙΟΥ ΑΦΗΝΕΤΑΙ Ο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΔΧΔ?

 • 5 Μαρτίου 2012, 10:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράδειγμα τοποθέτησης κτιρίου σε αναντιστοιχεία με τις προτροπές του ΚΕΝΑΚ

  Γωνιακό οικόπεδο με πίσω όρια προσανατολισμένα σε βορρά και δύση στα οποία υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα.
  α)Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου στ θα πρέπει να αφήσουμε ΔχΔ με αμεσα αποτέλεσμα και την τοποθέτηση κουφωμάτων προς την βορεινή πλευρά (κανένας ιδιοκτήτης δεν θα δαπανήσει χρήματα για να γίνει το σπίτι του <>) με άμεση συνέπεια την μειωμένη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

  Βέβαια στην παράγραφο δ) αναφέρει ότι μπορεί να εφάπτεται το κτίριο σε όμορο οικόπεδο όταν είναι αδόμητο.Θεωρόυνται όμορα τα οικόπεδα του παραδείγματος.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:31 | Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

  Προτείνω η διάσταση των 9μ να αυξηθεί μέχρι τα 10μ [διάδρομος 0,90μ (Άρθρο 26) μεταξύ δύο δωματίων μήκους 4μ + 4 τοιχία > 9μ] στις περιπτώσεις
  που η κατοικία εξασφαλίζει τα οριζόμενα στο

  Άρθρο 26 : Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων
  1.
  Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται:

  γ. η πρόβλεψη διαδρόμων ελάχιστου αποδεκτού καθαρού πλάτους 0,90 μ

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:16 | ΣΑΚΗΣ ΒΛΕΤΣΑΣ

  ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡ. 1.στ ΚΑΙ 1.ζ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 :

  {Σημ. Στο άρθρο 7 (Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα) ορίζεται ότι :
  8. Σε οικόπεδο που βρίσκεται στη συνάντηση δύο γραμμών δόμησης που τέμνονται είτε με πλάγια ή εισέχουσα απότμηση είτε με κοίλη ή κυρτή γωνία, ως μήκος προσώπου λαμβάνεται ολόκληρο το ανάπτυγμα της ρυμοτομικής γραμμής που αντιστοιχεί στο οικόπεδο.}

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡ. 1.στ ΑΡΘΡΟΥ 14:

  στ) Σε οικόπεδα ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΕΜΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΥΡΤΗ ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 120ο αφήνεται υποχρεωτικά ακάλυπτος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΧΔ με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.

  ζ) Εάν το όριο του οικοπέδου είναι κοινό με περισσότερα του ενός οικόπεδα το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση Δ ή δ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΜΟΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ βρίσκεται ΚΤΙΣΜΑ ΜΗ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟ ΜΕ το ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ Η ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 135Ο κοινό όριο.

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡ. 1.στ ΚΑΙ 1.ζ ΑΡΘΡΟΥ 14:
  «1. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις και διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων σε αυτό….
  ε) Σε περίπτωση που λόγω των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μήκος πλευράς κτιρίου 9.00μ. τότε το κτίριο τοποθετείται μέσα στην υποχρεωτική απόσταση Δ ή δ μέχρι την εξασφάλιση των 9.00μ και εάν το τμήμα της υποχρεωτικής απόστασης που απομένει είναι μικρότερο του ενός μέτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίστοιχου ορίου.
  στ) Σε γωνιακά οικόπεδα αφήνεται υποχρεωτικά ακάλυπτος ΔΧΔ με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου.
  ζ) Εάν το όριο του οικοπέδου είναι κοινό με περισσότερα του ενός οικόπεδα το κτίριο τοποθετείται σε απόσταση Δ ή δ εφόσον μόνο ένα εκ των ομόρων βρίσκεται σε απόσταση από το κοινό όριο.»

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:42 | Κωνσταντίνα Μάρκου

  ερωτήματα σε σχέση με την παρ.1γ/άρθρου 14

  _Στην περίπτωση που σε όμορο οικόπεδο παρά το πλάγιο όριο του οικοπέδου συνυπάρχουν κτίριο σε επαφή και κτίριο σε απόσταση από το κοινό όριο, το προς ανέγερση κτίριο μπορεί να εφάπτεται στο κοινό όριο?
  _Στην περίπτωση που σε όμορο οικόπεδο παρά το πλάγιο όριο υφίσταται, σε απόσταση από αυτό, κτίριο που έχει ανεγερθεί πριν την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, το προς ανέγερση κτίριο θα πρέπει να εξαιρείται από την υποχρέωση απόστασης από το κοινό όριο, όπως προβλέπεται από την παρ.3α/άρθρου 9 του ισχύοντος ΓΟΚ.
  _Κατά μείζονα λόγο, θα πρέπει το προς ανέγερση κτίριο να εξαιρείται από της υποχρέωση απόστασης από το κοινό πλάγιο όριο, όταν στο όμορο οικόπεδο συνυπάρχουν μικρό κτίριο – προϋφιστάμενο της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης- σε απόσταση από το κοινό όριο, και νεότερο κτίριο σε επαφή με το κοινό όριο.

 • 4 Μαρτίου 2012, 19:21 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Η θέση του κτιρίου μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά από ενεργειακής άποψης το κέλυφος, ανάλογα με τον ηλιασμό/σκιασμό/ανεμοπροστασία του οικοπέδου και να επιτρέψει αξιόλογους χώρους και περάσματα προς τον ακάλυπτο χώρο που σε προηγούμενο άρθρο (και καλά) δίνουν κίνητρα για να ενώνεται ο ακάλυπτος χώρος με το δημόσιο χώρο.

  Θέλω να ρωτήσω και να μάθω και εγώ που είναι η ελευθερία της αρχιτεκτόνικής αλλά και της πολεοδομικής σύνθεσης. Άραγε όταν γράφουν ένα άρθρο το κοιτάνε να δουν αν συμφωνεί με τα υπόλοιπα κιόλας;

 • 4 Μαρτίου 2012, 10:36 | Δημήτρης Οικονομου

  Όσον αφορά την τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο. Υποθέτω:

  . Πλάγια όρια οικοπέδου ειναι εκείνα που η μια πλευρά τους έχουν σημείο σε δρόμο.

  Ηθελα ομως να κανω την εξής ερώτηση. Στα πλάγια αυτά όρια, οταν εφάπτεται κτίριο στο όμορο όριο μπορούμε να κολλησουμε το κτίσμα μας προφανώς ή να αφήσουμε απόσταση Δ και οχι δ; Ειναι το συμπέρασμα αυτο σωστό ; Γιατι η αλήθεια ειναι πως δεν διευκρινίζεται αναλυτικά.

  Ακολούθως, σε περίπτωση που κολλάει το κτίριο μου αλλα σε κάποιο σημείο θέλω να κανω κάποια εσοχη στην κατοψη πρέπει να τηρείται η απόσταση Δ. Οταν ομως δεν μπορω στο σημείο αυτο να έγγραψω σώμα μήκους 9 μέτρων μπορω να κανω αυτήν την εσοχη μικρότερη του Δ; Δλδ να αγγίζει στο όριο αυτο το κτίσμα μου για κάποια μέτρα το κοινο όριο και σε κάποιο τμήμα να αφήνει απόσταση για παράδειγμα 2 μέτρων αντι Δ;

  Τέλος εάν ισχύουν όλα τα παραπάνω μπορω να τοποθέτησω ερκερ εντός της μειωμένης αυτής απόστασης απο το πλάγιο όριο σε ύψος μικρότερο των 3 μέτρων;δλδ οι υποχρεωτικόι πλαγιοι ακάλυπτοι ορίζονται απο την απόσταση Δ ή δ ή απο το επιτρεπόμενο βάθος εσοχης σε κατοψη της εκάστοτε περίπτωσης.

 • 2 Μαρτίου 2012, 23:44 | Παπαγεωργίου Γιάννης

  Η παράγραφος για τα γωνιακά οικόπεδα είναι κατά τη γνώμη μου λάθος διατυπωμένη. Φαντάζομαι αυτό που θέλει να πει είναι ότι τα δύο όρια του οικοπέδου που δεν έχουν πρόσωπο σε δρόμο αντιμετωπίζονται σαν πίσω όρια. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ΔχΔ ! Αν δηλαδή και στα δύο όρια κολλάνε κτίρια ή είναι και τα δύο διπλανά οικόπεδα είναι αδόμητα δεν θα μπορεί το γωνιακό να κολλήσει και στα δύο όρια;

 • 2 Μαρτίου 2012, 22:30 | Χάλαρης Γεώργιος

  Νομίζω ότι βάζοντας επιπλέον περιορισμούς στην αρχιτεκτονική σύνθεση, προσπαθώντας να βάλουμε σε καλούπια την δόμηση, δημιουργούμε μόνο προβλήματα στο σχεδιασμό, χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίζεται καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ζω και εργάζομαι σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων.Η συντριπτική πλειοψηφία των οικοπέδων εντός οικισμού είναι μικρά με ακανόνιστο σχήμα.Άρα σε ένα οικόπεδο λόγω του σχήματός του η καλύτερη αρχιτεκτονικά λύση μπορεί να είναι να εφάπτεται το κτίριο στο όριο, ενώ στο όμορο οικόπεδο μπορεί για την ίδια πλευρά να είναι καλύτερη λύση η τοποθέτηση του κτιρίου σε απόσταση από το όριο, καθώς για την καλύτερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο παίζουν ρόλο μια σειρά από παράγοντες (πλευρά με την καλύτερη θέα,υπήνεμη πλευρά,προσανατολισμός του κτιρίου σε σχέση με το δημόσιο δρόμο κ.α.). Άλλωστε το τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα των παλιών παραδοσιακών οικισμών των Κυκλάδων επιτευχθηκε ανά τους αιώνες όχι τηρώντας κανόνες-ρετσέτες, αλλά προσαρμόζοντας το κτίριο στο χώρο και στο περιβάλλον δημιουργώντας αυτή τη πολυμορφία των συγκεκριμμένων οικισμών που όλοι θαυμάζουμε. Νομίζω ότι το ρόλο του ελέγχου και της επίτευξης του καλύτερου αποτελέσματος ιδιαίτερα στη δόμηση των μικρών οικισμών θα πρέπει να δίνεται στην ΕΠΑΕ ή στο ΣΧΟΠ και όχι βάζοντας γενικούς κανόνες που ταιριάζουν σε πόλεις με οικοδομικά τετράγωνα με τετράγωνα ή ορθωγώνια οικόπεδα.
  Εν κατακλείδι προτείνω στους οικισμούς χωρίς σχέδιο να μην εφαρμόζεται η παράγραφος 1β του άρθρου 6,αλλά η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο να αφήνεται στην κρίση του ΣΧΟΠ.

 • 2 Μαρτίου 2012, 12:15 | Μ.Π. Μηχανικός

  Η διάσταση των 9μ που προϋπάρχει στον ΓΟΚ (το περίφημο άρθρο 9), λαμβάνεται από τις πολεοδομίες της χώρας ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.Θα έπρεπε να διευκρινιστεί αν είναι υποχρεωτική και γιατί (ποιος ορίζει ότι ένα κτίριο 8,5μ ή 9,5μ δεν επιλύεται λειτουργικά? Που είναι η ελευθερία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης?)

 • 1 Μαρτίου 2012, 21:13 | μηχανικός

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί, ακριβώς τι σημαίνει η διάταξη της παραγράφου στ. Υποχρεωτική απόσταση Δ και στις δύο όμορες πλευρές του οικοπέδου?Και γιατί αυτή η αδικία?Ήδη με την μείωση του ποσοστού κάλυψης η δομήσιμη επιφάνεια έχει μειωθεί σημαντικά? Γιατί εάν υπάρχει κολλημένο κτήριο στο όριο να μην μπορείς να κολλήσεις εάν το θες?

 • 1 Μαρτίου 2012, 11:09 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

  Καλημέρα,
  θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το εδάφιο η του άρθρου 14. Η απόσταση μεταξύ κτιρίων του ιδίου οικοπέδου (όπως και στον προηγούμενο ΓΟΚ) είναι Δ=3+0,10*Η. Δείτε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή του οικοπέδου της συζύγου μου. Οικόπεδο με πρόσοψη 22 μέτρα και Σ.Δ. 1,2 δηλαδή επιτρεπόμενο ύψος 17,25 μέτρα. Προβλεπόμενη (στο νέο ΓΟΚ) απόσταση μεταξύ κτιρίων 4,7 μέτρα – απόσταση από ένα πλαινό όμορο οικόπεδο 3,35 μέτρα και 3,35 από το άλλο όμορο οικόπεδο. Πλάτος που μένει 10,6 μέτρα για τα δύο κτίσματα. Δηλαδή 5,3 μέτρα πλάτος για το κάθε κτίσμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Διότι στο μέσο του οικοπέδου ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ που πάει το τρίτο πίσω τμήμα του οικοπέδου και ο κάτοχός του δεν συνενεί στην μεταφορά του διαδρόμου, ώστε να συνενωθούν τα δύο μπροστινά τμήματα του οικοπέδου. Εν τω μεταξύ υπάρχουν δύο παλαιές μονοκατοικίες (1962 και πριν) που έχουν πλάτος 7 μέτρα (3 μέτρα από τα όμορα οικόπεδα και 2 μέτρα, όσο και ο διάδρομος, μεταξύ τους). Με την απόσταση που πρέπει να αφήσουν τα δύο κτίσματα δεν μπορούν να ανεγερθούν νέες σύγχρονες κατοικίες και σχεδόν αναγκαζόμαστε να αφήσουμε τα παλαιά κτίσματα και να κτίσουμε από επάνω, με συνέπεια αυξημένο κόστος (ενίσχυση παλαιάς οικοδομής), μη ύπαρξη υπογείου, όχι σύγρονη κατασκευή. Προτείνω να εξεταστεί η μείωση της απόστασης μεταξύ κτιρίων ιδίου οικοπέδου σε Δ=2,5+0,05*Η, όπως η απόσταση από τα όμορα οικόπεδα ή να προβλεφθεί έλάχιστο πλάτος 7 περίπου μέτρων για κάθε κτίριο, όπως γίνεται και με το μήκος (προβλέπεται ελάχιστο μήκος 9 μέτρων) για τις περιπτώσεις τέτοιων οικοπέδων. Διαφορετικά, στην περίπτωσή μας θα υπάρχουν δύο κτίρια με διαστάσεις 21 Χ 5,3 μέτρα το καθένα, που δεν είναι ότι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.

 • Η περίπτωση της παραγράφου 1θ (ελάχιστη απόσταση μεταξύ κτιρίων στο ίδιο οικόπεδο να είναι 2,5μ. όταν το μέγιστο ύψος δεν ξεπερνάει τα 8,5μ.) να επεκταθεί και για την περίπτωση των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου, όπου ισχύει το εν λόγω Π.Δ.374Δ’/1980, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας και αρχιτεκτονικής των κτιρίων και των οικιστικών συνόλων αλλά και του εδάφους.

 • Πανω στο θεμα της τοποθετησης του κτιριου στον χωρο.
  Εαν εχω γωνιακο μεν οικοπεδο με ομορο ομως που εμπεριεχει κτισμα ποθ εφαπτεται στο οριο πρεπει να αφησω υποχρεωτικα Δ η’ μπορώ να κολλησω στο οριο κανονικα ;

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 17:07 | KOSTAS

  β) Όταν στο όμορο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μέτρου από το κοινό όριο, το κτίριο οφείλει να έχει κατ’ ελάχιστο απόσταση δ = 2,50μ.+0.05Η από το πλάγιο όριο, όπου Η είναι:
  το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης, ή το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός

  Το παραπάνω έχει εφαρμογή και όταν το όμορο κτήριο είναι αυθαίρετο;

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 13:58 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Δεν υπάρχει ορισμός για την διάκριση ανάμεσα στα «πίσω» και στα «πλάγια» όρια. Τα οικόπεδα κατά κανόνα ΔΕΝ έχουν σχήμα ορθγώνιου παραλληλογράμου με ένα μόνον πρόσωπο. Τι θα ισχύει για τα διαμπερή, τα τριγωνικά, τα οικόπεδα με σχήμα Γ και όλες τις άλλες περιπτώσεις; Απαιτείται συνεπώς συμπλήρωση του παρόντος άρθρου και του άρθρου 2 ή εναλλακτικά ίδια αντιμετώπιση σε σχέση με την οριζόμενη απόσταση από τα όρια (δηλαδή Δ=δ).

  Επίσης δεν υπάρχει ορισμός του γωνιακού οικοπέδου (πχ θεωρείται γωνιακό οικόπεδο που έχει τεθλασμένο πρόσωπο το οποίο αποκλίνει ελάχιστα από το ευθύγραμμο;). Επιπλέον δεν ορίζεται η θέση που υποχρεωτικά τοποθετείται ο ακάλυπτος ΔxΔ στα γωνικά.
  Σε κάθε περίπτωση ανωτέρω ρύθμιση για τα «γωνιακά» οικόπεδα, μας γυρνά πίσω στον ΓΟΚ του ’73 και δεν συμβαδίζει με την ελευθερία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης που διατείνεται ότι επιτρέπει ο νέος Κανονισμός.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 12:35 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Ο τίτλος του άρθρου είναι «Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων». Στις ρυθμίσεις του άρθρου όμως, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και αναφορά για τις εγκαταστάσεις.