Άρθρο 28:Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις δόμησης κοντά σε ρέματα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, επιλύεται κάθε ερμηνευτικό ζήτημα που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε διάταξης της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, λόγω διαφορετικών ερμηνειών των αρμόδιων υπηρεσιών.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:11 | N.E. Αρτας ΤΕΕ/ΤΗ

  Στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται να εκδοθεί βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 28, σχετικά με τις προϋποθέσεις δόμησης κοντά σε ρέματα, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα της δόμησης σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμη οριστική οριοθέτηση του ρέματος, μετά από πόρισμα επιτροπής η οποία θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ, έναν εκπρόσωπο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, έναν εκπρόσωπο της Τεχνικής Υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου, έναν εκπρόσωπο του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας και έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Υδάτινων Πόρων της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης. Το πόρισμα θα εγκρίνεται από τον εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχη.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:56 | Ιωάννης Γκουμας Αρχιτέκτων

  Γιατί να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του νόμου και γιατί να είναι τόσο ασαφής και πολύπλοκος ο νόμος; Να διαγραφούν άμεσα όλες οι παραπομπές σε άλλους νόμους και άρθρα κατά το μέγιστο δυνατόν (για τα άρθρα) και να υπάρχουν παραπομπές για τα πάντα σε ένα κείμενο – έγγραφο.
  Να αναδιατυπωθεί ο νόμος ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτός από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

  Όποιες αμφισβητήσεις δημιουργούνται να είναι αφορμές για αποσαφήνιση του νόμου και επανέκδοση του σε ψηφιακή μορφή μέχρι την οριστική του μορφή μέτα από εύλογο χρονικό διάστημα εφαρμογής και χωρίς νόμους του τύπου: <>

  Δεν είναι απαραίτητο να διαβάζουμε ένα κείμενο Α, για να καταλάβουμε τι λέει ένα κείμενο Β…. Ένας μορφωμένος άνθρωπος δεν θα έγραφε ποτέ ένα τέτοιο κείμενο.

 • 4 Μαρτίου 2012, 21:10 | θωμας χαραλαμπακος

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ 58636/24/02 Απόφαση του Υπουργου
  για να μη δημιουργει συγχιση

 • 4 Μαρτίου 2012, 18:19 | Α.Γ ΠΟΛΙΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Με την διάταξη του άρθρου 28 παρ.2 προτείνεται να διευκρινισθεί ότι η απόφαση του ΥΠΕΚΑ με την οποία θα γίνεται ερμηνεία των γενικών η ειδικών πολεοδομικών διατάξεων θα εκδίδεται μετά από προσφυγή κατά εκτελεστής διοικητικής πράξης (έγκριση δόμησης ,άδεια δόμησης η άρνησης έγκρισης δόμησης η άδειας δόμησης) προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη από την υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη (σχετικές είναι οι αποφάσεις του ΣΤΕ 3372/2001,373/2000).
  Για την αποφυγή δε καθυστερήσεων ,η απόφαση αυτή πρέπει να εκδίδεται σε εύλογο χρόνο ,(3-4) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής.