Άρθρο 01:Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι:
α) ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, με σκοπό την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
β) η θεσμοθέτηση κανόνων για την κατασκευή των δομικών έργων στο σύνολο και για τα επιμέρους στοιχεία τους, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών και των πολιτών, της δομικής αντοχής, της μορφολογικής και αρχιτεκτονικής ποιότητας, της λειτουργικότητας και προσβασιμότητας των κτιρίων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, του περιορισμού των ρύπων και της υποστήριξης της παραγωγής βιώσιμων κτιρίων, συνόλων και πόλεων.

 • 6 Μαρτίου 2012, 12:33 | SaveVoula

  Θα πρέπει να ισχύσει ο νόμος μετά την ολοκλήρωση των τακτοποιήσεων γιατί διαφορετικά κάποιοι θα κάνουν τακτοποίηση με το άρθρο 22 με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ήδη έχουν τακτοποιήσει.

  Για άλλη μία φορά η διαβούλεθση της 1 εβδομάδας δεν είναι αρκετή

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:56 | Δ.Μαλασπίνας

  Κανονικά άν θέλουμε να είμαστε σοβαροί θα πρέπει να γίνει
  α. Μια κωδικοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και να απαλειφθούν οι αντιφάσκουσες μεταξύ τους διατάξεις, εγκύκλιοι κλπ.
  β. Να καταργηθούν οι ΓΕΝΙΚΟΙ οικοδομικοί κανονισμοί και να θεσπιστούν ΕΙΔΙΚΟΙ ή ΤΟΠΙΚΟΙ κατά χωρική ενότητα και δραστηριότητα
  – για τις μεγάλες πόλεις
  – για τους οικισμούς
  – για τα παραδοσιακά (ίσως και άλλοι για τα νησιά άλλοι για ορεινές άλλοι για πεδινές περιοχές)
  – για τον τουρισμό
  – για την βιομηχανία
  – για τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
  κλπ κλπ
  ΑΕΝ γίνεται να ισχύει το πρότυπο της Αθήνας (που «ειναι το μέτρο πάντων») πχ για τη Υδρα
  ΔΕΝ γινεται «ανάπτυξη» (άν αυτό θέλετε) αν ισχύουν τα ίδια για τις κατοικίες και τη βιομηχανία

 • Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει ολοκληρωμένη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα καθώς, μέσω των επιτροπών του, έχει μελετήσει όλες εκείνες τις παραμέτρους που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για την σύνταξη του Οικοδομικού Κανονισμού.

  Εδώ και χρόνια, με τη διαστρέβλωση των θετικών στοιχείων του ΓΟΚ του ‘85 και τη συνεχιζόμενη καταστροφή των πόλεων, οι αρχιτέκτονες ζητάμε ένα νέο Οικοδομικό Κανονισμό, απλό, σύγχρονο, ξεκάθαρο, που να απελευθερώνει την αρχιτεκτονική δημιουργία και να θέτει το πλαίσιο για τη μακρά και επίπονη ανάκαμψη του αστικού περιβάλλοντος.
  Αντ’ αυτού, αντιμετωπίζουμε αποσπασματικές θεσμικές αλλαγές και μάλιστα, τους τελευταίους μήνες, είμαστε αντιμέτωποι με μια καταιγίδα νέων νόμων, που αφορούν στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος. Οι νόμοι αυτοί είναι ασύνδετοι μεταξύ τους και ελλιπείς, με σειρά θεσμοθέτησης αντίστροφη από την επιστημονικά παραδεκτή (Ν. 3843, 4014, 4030, ……), με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται τα χρόνια προβλήματα δυσλειτουργίας, πολυνομίας και αδιαφάνειας.

  Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, με ανακοίνωσή του (Α.Π.: 45137/2-3-12) διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ φέρνει προς δημόσια διαβούλευση και ψήφιση ένα νομοσχέδιο, τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που αφορά στο μέλλον της ποιότητας ζωής μέσα από την παραγωγή δομημένου χώρου, δίνοντας χρόνο μόλις 6 ημερών.
  Παράλληλα, ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκφράζει την ένστασή του στη διαδικασία προετοιμασίας ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου τονίζοντας ότι, για άλλη μια φορά αγνοήθηκε η δυνατότητα συνδιαμόρφωσης της νομοθεσίας που αφορά στην καθημερινή, αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα με τον κατεξοχήν αρμόδιο για το θέμα αυτό Σύλλογο.
  Επίσης αγνοήθηκαν οι μαζικές παρεμβάσεις των μελών μας στη διαβούλευση του Ν. 4030/11 (Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών)*.

  Το θέμα της διατήρησης και της παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος απασχολεί έντονα τους μηχανικούς και ιδιαίτερα τους Αρχιτέκτονες.
  Οι ορισμοί και οι αρχές διατήρησης της αυθεντικής κατάστασης και της αειφόρου αξιοποίησης της Ακίνητης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, από την κλίμακα του κτηρίου και του άμεσου περιβάλλοντός του, μέχρι την κλίμακα του συνόλου, της πόλης και του τοπίου, έχουν κωδικοποιηθεί στους επιστημονικούς Χάρτες, που συμπυκνώνουν την μέχρι σήμερα σχετική εμπειρία του ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου και στις συμβάσεις για την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική, Αρχαιολογική και Τοπιακή κληρονομιά. Οι συμβάσεις έχουν μεν κυρωθεί με νόμους του κράτους, αλλά δεν έχουν επαρκώς ενσωματωθεί στην σχετική εθνική νομοθεσία, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 28, παρ.1 του Συντάγματος, για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

  Το ζητούμενο σήμερα είναι, η ρύθμιση του φυσικού χώρου μέσα από τον έλεγχο των αντιθέσεων στην κατασκευή του οικιστικού ιστού.

  Βασικές αρχές :
  1) Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο, απλό και ξεκάθαρο, συνδεδεμένο με τον γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό, που εξειδικεύεται κατά τόπους, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής και με συμμετοχικές διαδικασίες κατά τη διαδικασία θεσμοθέτησης των ειδικών αυτών ρυθμίσεων. Εφαρμόζεται λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο Προστασίας του Περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς, και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος στο πλαίσιο των αρχών της Αειφορίας.

  2) Η πολιτεία μεριμνά κατά προτεραιότητα για τον πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό και κατ’ επέκταση για την αρχιτεκτονική των κτηρίων που κατασκευάζονται. Αρχιτεκτονική που οφείλει να ενσωματώνεται στον αστικό ιστό, με αποφασιστικό κριτήριο τον όγκο που αυτή δημιουργεί στο εκάστοτε φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

  3) Ο Οικοδομικός Κανονισμός προωθεί τη μαθηματική μόνο συνάρτηση των επιτρεπόμενων στοιχείων κάλυψης και ύψους από το εύρος των κοινοχρήστων χώρων και τη μορφολογία του εδάφους. Ο χαρακτήρας μιας οικιστικής περιοχής (οικισμού, πολεοδομικής ενότητας, κλπ.) διαμορφώνεται με άλλους, εξειδικευμένους κανονισμούς και πολεοδομικά κίνητρα που θεσμοθετούνται με βάση την Πολεοδομική Μελέτη και τη Μελέτη Αστικού Σχεδιασμού.
  4) Θεσμοθετείται ο επιτρεπόμενος όγκος σαν κυρίαρχο μέγεθος του κτηρίου. Προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του ΣΔ και η υιοθέτηση της Συνολικής Ωφέλιμης δομημένης Επιφάνειας (ΣΩΦΕ) για τις περιπτώσεις όπου χρειάζεται ο αριθμητικός προσδιορισμός του θεωρητικού πληθυσμού ο οποίος προκύπτει από τις πολεοδομικές μελέτες.

  Ο «νέος» Οικοδομικός Κανονισμός, όπως παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΚΑ, προσέφερε απογοήτευση, τόση, που τα εισαγόμενα με αυτόν θετικά σημεία ή σημειακές βελτιώσεις, να μην έχουν καμία ουσία.

  Δηλώνουμε τη ριζική αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο διότι:

  1. Το Νομοσχέδιο αγνοεί το βασικό του ρόλο, ως πλαίσιο Πολεοδομικών Εφαρμογών και την αναγκαιότητα του υπερκείμενου Χωροταξικού – Πολεοδομικού – Αστικού Σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να υιοθετεί οριζόντιες ρυθμίσεις, ασκώντας πολιτική γης επιστημονικά έωλη και πολιτικά διαβλητή (οριζόντιες αυξήσεις δόμησης και πυκνοτήτων σε μεγάλα οικόπεδα). Στην ίδια, αντιεπιστημονική και περιβαλλοντικά επικίνδυνη, κατεύθυνση αφήνει ακάλυπτους σε κοινή χρήση χωρίς κανένα κριτήριο πολεοδομικής λειτουργίας αυτών.
  2. Βασισμένο και επηρεασμένο απόλυτα από τον υφιστάμενο ΓΟΚ, είναι ένα ακόμη δαιδαλώδες κείμενο με διοικητικές, πολεοδομικές και κτηριοδομικές ρυθμίσεις χωρίς ειρμό και ταξινόμηση. Ζητήματα αστικού σχεδιασμού υποχωρούν και αναδύονται μέσα σε ένα πλήθος κτιριακών/κτιριοδομικών ρυθμίσεων μόνο και μόνο για να καλύψουν, οριζόντια και αντιεπιστημονικά, την παντελή έλλειψη προγραμματισμού (πχ. δε νοείται οι παραχωρήσεις σε κοινή χρήση να γίνονται σημειακά, χωρίς υπερκείμενο σχεδιασμό, τα κίνητρά τους να είναι ενιαία για όλες τις περιοχές ή η πολιτική αστικού πρασίνου να αρχίζει και να τελειώνει με το, ίδιο σε όλη τη χώρα, ποσοστό φύτευσης της κάθε ιδιοκτησίας!)
  3. Κινείται στην ίδια λογική, πολυπλοκότητας και αδιαφάνειας, με το υπάρχον θεσμικό καθεστώς, αποθαρρύνοντας την έμπνευση αλλά και την υλοποίηση οποιασδήποτε δημιουργικής αρχιτεκτονικής προσέγγισης, δεν είναι δηλ. ούτε νέος, ούτε αντιγραφειοκρατικός Αναπαράγει τη γραφειοκρατική και τελματωμένη πολεοδομική νομοθεσία, τόσο με τη δομή, όσο και την ουσία του κειμένου. Οδηγεί ήδη, σε δεκάδες ερμηνευτικές εγκυκλίους ή δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης διαφθοράς (πχ. άρθ.17, παρ.3.α: «..κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας…» !)
  4. Ποινικοποιεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μελετητή και επιβλέποντα, τον πυλώνα δηλαδή του κλάδου της οικοδομής της χώρας, καθώς η απλοποίηση της νομοθεσίας ήταν προαπαιτούμενο της έκδοσης οικοδομικών αδειών με ευθύνη του μηχανικού.
  5. Αδιαφορεί και παραγνωρίζει την υποχρέωση της χώρας μας να προσαρμόσει το εθνικό δίκαιο στις διεθνείς συμβάσεις για την Ακίνητη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, από την κλίμακα του κτηρίου μέχρι την κλίμακα του τοπίου.
  6. Παρά τις εξαγγελίες για έναν ΓΟΚ οραματικό, περιβαλλοντικά φιλικό και εύληπτο, το σχέδιο ολισθαίνει στην κανονιστική λογική, περιοριζόμενο μόνο σε διατάξεις ρυθμιστικού χαρακτήρα και στοχευμένου περιεχόμενου. Δεν απελευθερώνει την αρχιτεκτονική πράξη, συνεχίζει να ποσοτικοποιεί τη δόμηση χρησιμοποιώντας το ΣΔ ως κύριο μέγεθος (κατ’ ομολογίαν για λόγους φορολογικού / συμβολαιογραφικού χειρισμού), περιορίζει τη δημιουργικότητα και εχθρεύεται τη συνθετική ελευθερία (πχ. πλήρης απαγόρευση -ούτε με έγκριση από το ΣΑ!- διαμόρφωσης του εδάφους άνω του 1μ.).
  7. Προσδίδει αυξημένες εξουσίες στον εκάστοτε υπουργό με αποτέλεσμα, την αδυναμία πραγματικής εφαρμογής του νόμου και, τον ευτελισμό της έννοιας του κανονισμού. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται εξαιρέσεις, ερμηνείες και εφαρμοστικές πράξεις «με απόφαση υπουργού» σε 24 σημεία (!!!).
  8. Αποτελεί γενική και οριζόντια νομοθετική παρέμβαση που, άμεσα ή έμμεσα οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου κτιριακού όγκου και του συντελεστή δόμησης.
  9. Εισάγει και θεσμοθετεί τη λογική της κτηματαγοράς στις πόλεις. Επιβραβεύει, με τρομακτική αύξηση (25%-35%) των συντελεστών δόμησης, την εκμετάλλευση μεγάλων οικοπέδων στα ήδη βεβαρυμμένα αστικά κέντρα των πολύπαθων ελληνικών πόλεων.
  10. Στην «προσπάθεια» να ανατρέψει τη φθίνουσα πορεία υποβαθμισμένων περιοχών, προσφέρει δυσανάλογη αύξηση της δόμησης και του ύψους, σε βάρος ήδη διαμορφωμένων περιοχών, γεγονός που αλλοιώνει το αστικό περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την υπάρχουσα κοινωνική και οικονομική δομή.
  11. Προσεγγίζει το μείζον θέμα της δόμησης όχι επιστημονικά, όπως θα όφειλε ως κανονισμός, αλλά από τη σκοπιά της μέγιστης κερδοφορίας πάνω στη γη, με αποκορύφωμα τα «κίνητρα» του άρθρου 10.
  12. Αγνοεί τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνικής – Μεσογειακής πραγματικότητας υποβαθμίζοντας τις εγγενείς αξίες που συνθέτουν το πνεύμα του τόπου, στο όνομα άκριτων – οριζόντιων προσαρμογών και «εκσυγχρονισμών». Επιβάλλει δηλαδή άδικο και ανταγωνιστικό περιβάλλον κοινωνικής οργάνωσης εχθρικό με την φυσική και ιστορική κλίμακα του τόπου και τη δομή των σχέσεων της ελληνικής κοινωνίας.

  Με βάση όλα τα παραπάνω και τους όρους (λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη εμπειρία μας από τη διαβούλευση του 4030/11) – διαθέσιμο χρόνο της διαβούλευσης, δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα ούτε δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης με κατ’ άρθρο παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου.
  Συνεχίζουμε να απαιτούμε την απλοποίηση της πολεοδομικής/κτηριοδομικής νομοθεσίας με ένα πραγματικά νέο Οικοδομικό Κανονισμό συνοπτικό και ξεκάθαρο ως προς το περιεχόμενο και την εφαρμογή του, που να λειτουργεί ως εργαλείο λιτό, ευανάγνωστο, μη επιδεχόμενο πολλαπλών ερμηνειών.
  Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε ακόμα μια ευκαιρία, που στον καιρό της κρίσης θα ήταν ιδανική για αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών, θα μείωνε τη γραφειοκρατία και θα έβαζε φραγμό στην αυθαιρεσία.
  Ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ θα υποστηρίξει κάθε ειλικρινή και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό του αστικού ιστού. Θα υπερασπισθεί το αναφαίρετο δικαίωμα των Αρχιτεκτόνων να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων των πόλεων και των οικισμών της υπαίθρου, δηλαδή στη διαχείριση των ζητημάτων του Ακίνητου πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

  (*)
  Θυμίζουμε ότι στην κεντρική παρέμβασή μας στη συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση τον Αύγουστο του 2011, τονίζαμε ότι:

  «Σήμερα, η ιστορική συγκυρία της περιβαλλοντικής, κλιματικής και οικονομικής κρίσης επιβάλει την αναζήτηση νέων Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών προτύπων, που να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, μακριά από τη λογική της στείρας μεγέθυνσης και της κατασπατάλησης των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων που διαθέτει η Χώρα.
  Είναι επομένως απαραίτητη η υιοθέτηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού, που θα διασφαλίζει την απελευθέρωση της αρχιτεκτονικής έκφρασης και την ισορροπημένη συνέργεια των ειδικοτήτων της οικοδομής και των υποδομών».

  «Κεντρική διαπίστωση αποτελεί η αναγκαιότητα υιοθέτησης των αρχών του «Αδιάρρηκτου τρίπτυχου» που προβλέπει:
  • 1. Την ένταξη – ενσωμάτωση των κατασκευών, μέσω των χωροταξικών και πολεοδομικών εργαλείων, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και το πολιτιστικό περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), όπως επιβάλλουν οι διεθνείς συνθήκες – συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας και υποχρεούται να τηρεί.
  • 2. Την θέσπιση ενός νέου Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΑΟΚ) άμεσα συνδεδεμένου με τις μελέτες πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού και ενός Σύγχρονου Κτηριοδομικού Κανονισμού.
  • 3. Την θέσπιση ενός ευέλικτου και αντιγραφειοκρατικού Νέου Τρόπου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών σε συνδυασμό με έναν Αξιόπιστο Έλεγχο των Μελετών Κατασκευών, διαφανή και αμερόληπτο».

  «….κάθε κτισμένος χώρος αποτελεί στοιχείο που παραδίδεται στις μελλοντικές γενιές. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας αυτής διευρύνει τον ορισμό της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και οδηγεί στην αναγκαιότητα της απλοποίησης των γενικών αρχών που καθορίζουν την αρχιτεκτονική δημιουργία και αφορούν στο σύνολο της χώρας. Είναι αναγκαίο λοιπόν να θεσμοθετηθεί ο νέος απλός και ευέλικτος ΑΟΚ (Αρχιτεκτονικός Οικοδομικός Κανονισμός). Ένας Οικοδομικός Κανονισμός που θα εξειδικεύεται από την κάθε Τοπική Κοινωνία – Εξουσία με βάση και την επιστημονική προσέγγιση μελετών Αστικού Σχεδιασμού….. Έτσι θα καθιερώνει τον μέγιστο σταθερό όγκο σε κάθε κτήριο, και θα ρυθμίζει την οικιστική ανάπτυξη με σεβασμό στις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις και στο σημερινό και μελλοντικό μας περιβάλλον».

 • 6 Μαρτίου 2012

  Εδώ και χρόνια, με τη διαστρέβλωση των θετικών στοιχείων του ΓΟΚ του ‘85 από τα οικονομικά συμφέροντα και τη συνεχιζόμενη καταστροφή των πόλεων, οι αρχιτέκτονες ζητάμε ένα νέο Οικοδομικό Κανονισμό, απλό, σύγχρονο, ξεκάθαρο, που να απελευθερώνει την αρχιτεκτονική δημιουργία και να θέτει το πλαίσιο για τη μακρά και επίπονη ανάκαμψη του αστικού περιβάλλοντος. Ο ΝΟΚ όπως ετοιμάστηκε στο ΥΠΕΚΑ προσέφερε πλήρη απογοήτευση, τόση που τα εισαγόμενα με αυτόν θετικά σημεία ή σημειακές βελτιώσεις που θα γίνουν να μην έχουν καμία πια ουσία.

  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΤΙ :

  1. Βασισμένο 100% στον υφιστάμενο ΓΟΚ, είναι ένα ακόμη κείμενο-αχταρμάς διοικητικών, χωροταξικών, πολεοδομικών και κτιριοδομικών ρυθμίσεων χωρίς ειρμό και ταξινόμηση. Ζητήματα αστικού σχεδιασμού υποχωρούν και αναδύονται μέσα σε ένα πέλαγος κτιριακών/κτιριοδομικών ρυθμίσεων μόνο και μόνο για να μεταβιβαστεί στους ιδιώτες η ευθύνη της πολιτείας για την παντελή έλλειψη αστικού σχεδιασμού (πχ. δε νοείται η πολιτική αστικού πρασίνου να αρχίζει και να τελειώνει με το -μάλιστα ίδιο σε όλη τη χώρα- ποσοστό φύτευσης της κάθε ιδιοκτησίας!)
  2. Αναπαράγει τη γραφειοκρατική και τελματωμένη πολεοδομική νομοθεσία τόσο με τη δομή όσο και την ουσία του κειμένου που οδηγεί ήδη πριν την έγκρισή του σε δεκάδες ερμηνευτικές εγκυκλίους ή δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης διαφθοράς.
  3. Ποινικοποιεί τη μικρή κλίμακα των τεχνικών γραφείων, τον πυλώνα δηλαδή του κλάδου της οικοδομής της χώρας, καθώς η απλοποίηση της νομοθεσίας ήταν προαπαιτούμενο της έκδοσης οικοδομικών αδειών με ευθύνη του μηχανικού.
  4. Αδιαφορεί και παραγνωρίζει την υποχρέωση της χώρας μας να τηρεί τις διεθνείς συμβάσεις για την πολιτιστική/αρχιτεκτονική κληρονομιά, το τοπίο κλπ.
  5. ΔΕΝ απελευθερώνει την αρχιτεκτονική πράξη, συνεχίζει να ποσοτικοποιεί τη δόμηση χρησιμοποιώντας το ΣΔ ως κύριο μέγεθος (κατ’ομολογίαν για λόγους φορολογικού/συμβολαιογραφικού χειρισμού), αστυνομεύει τη δημιουργικότητα και εχθρεύεται τη συνθετική ελευθερία (πχ. απαγόρευση -ούτε κάν με έγκριση από το ΣΑ!- διαμόρφωσης του εδάφους άνω του… 1μ.).
  6. Προσδίδει αυξημένες εξουσίες στον εκάστοτε υπουργό με αποτέλεσμα αφενός την αδυναμία πραγματικής εφαρμογής του νόμου και αφετέρου τον ευτελισμό της έννοιας του κανονισμού σε κείμενο υποδεέστερο των «άνωθεν» αποφάσεων. Στο νομοσχέδιο προβλέπονται εξαιρέσεις, ερμηνείες και εφαρμοστικές πράξεις «με απόφαση υπουργού» σε…. 24 σημεία!
  7. Aποτελεί γενική και οριζόντια νομοθετική παρέμβαση που με μανδύα περιβαλλοντικής ευπρέπειας (10% μείωση κάλυψης), οδηγεί άμεσα ή έμμεσα σε αύξηση του παραγόμενου κτιριακού όγκου και του συντελεστή δόμησης.
  8. Προσεγγίζει το μείζον θέμα της δόμησης όχι επιστημονικά, όπως θα όφειλε ως κανονισμός, αλλά από τη σκοπιά της μέγιστης κερδοφορίας πάνω στη γη, με αποκορύφωμα τα «κίνητρα» του άρθρου 10.
  9. Δημιουργεί ανισότητες ανάμεσα στους πολίτες αυξάνοντας το χάσμα ανάμεσα σε οικονομικά ισχυρούς και ασθενέστερους, καθώς πριμοδοτεί με αύξηση του ΣΔ μόνο τις μεγάλες ιδιοκτησίες και όχι τις μικρότερες. Επιβάλλει άδικο και ανταγωνιστικό περιβάλλον κοινωνικής οργάνωσης εχθρικό με την ιστορική κλίμακα του τόπου και τη δομή των σχέσεων της ελληνικής κοινωνίας.

  Συνεχίζουμε να απαιτούμε την απλοποίηση της νομοθεσίας με ένα πραγματικά νέο Οικοδομικό Κανονισμό που να έχει ως βασική αρχή την υποχρέωση της πολιτείας να μεριμνά κατά προτεραιότητα για τον πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό και να απελευθερώνει την αρχιτεκτονική πράξη. Έναν Αρχιτεκτονικό Οικοδομικό Κανονισμό – άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα αντιγραφειοκρατικό σύστημα έκδοσης αδειών και τον ουσιαστικό και αδιάβλητο έλεγχο των κατασκευών- που να λειτουργεί ως εργαλείο λιτό, ευανάγνωστο, μη επιδεχόμενο πολλαπλών ερμηνειών.

  Δροσιά Μολλά,
  Τόνια Κατερίνη,
  Σταύρος Γανωτής,
  Ηλίας Παπαγεωργίου,
  Ανδρέας Μαριάτος,
  Ελευθερία Καρακάση,
  Γεωργία Νικολακοπούλου,
  Μαρία Κασόλα,
  Ανθή Κοσμά,
  Έφη Γιαννοπούλου,
  Κική Γρέβια

  Δίκτυο Μικρών Αρχιτεκτονικών Γραφείων
  .

 • 6 Μαρτίου 2012, 08:06 | Θωμάς Τζιάτζιος

  Δυστυχώς ο νέος οικοδομικός κανονισμός είναι στην ίδια νοσηρή πολύπλοκη και τεχνοκρατική αντίληψη του παλαιού, αντί για μια απλοποιημένη εύληπτη νομική ρύθμιση που θα΄κάνει σαφές σε όλους τί είναι νόμιμο και όχι νόμιμο. Αντίθετα ο νέος κανονισμός λειτουργεί σαν σταυρόλεξο για δυνατούς΄λύτες. Νέοι ορισμοί, νέες πολυπλοκότητες για το τι μετράει και τι όχι στον σδ, δε μας΄έφταναν οι ημιυπαίθριοι τώρα έχουμε και τους ανοικτούς στεγασμένους υπαίθριους, οι αρχιτεκτονικές προεξοχές δεν έιναι πλέον στάνταρ 40 εκατοστά αλλά εξαρτώνται από το ύψος του κτιρίου (για λίγη επιπλέον πολυπλοκότητα), επανέρχονται τα έρκερ…… τι να πω! Αν αυτή είναι η νοοτροπία των κυβερνώντων και των μεγαλοστελεχών στα Υπουργεία φοβάμαι ότι αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου μέλλον

 • 6 Μαρτίου 2012, 00:58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΟΚ

  Είχαμε την ελπίδα ότι στο «Νέο Οικοδομικό Κανονισμό» θα είχαν προβλεφθεί ορισμένα θέματα ειδικών κτιρίων, που δεν μπορούσαν να λυθούν με τον ισχύοντα ΓΟΚ.
  Δυστυχώς όχι μόνο δεν προβλέφθηκαν αλλά ξεχάστηκαν και αυτά που έδιναν έστω κάποιες λύσεις.
  Συγκεκριμένα για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου :
  1. Από το παλαιό άρθρο 17 του ΓΟΚ /2000 δεν συμπεριλήφθηκαν ουσιαστικές διατάξεις που καθόριζαν το που επιτρέπεται η κατασκευή δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου, στεγάστρων και αντλιών, τόσο στα εντός σχεδίου γήπεδα, όσο και στα εκτός σχεδίου οικόπεδα.
  2. Ειδικά για τα εκτός σχεδίου γήπεδα όταν έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς, προβλεπόταν η κατασκευή των στεγάστρων, των δεξαμενών, των αντλιών και των υπαίθριων πλυντηρίων, στους ακάλυπτους χώρους, σε θέσεις που εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα και ιδίως μπροστά από τη γραμμή δόμησης. Τα κτίρια βέβαια τοποθετούνταν υποχρεωτικά πίσω από τη γραμμή δόμησης.
  3. Η παραπάνω ρύθμιση ήταν και είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς λόγους και κυρίως για λόγους λειτουργικούς και κυκλοφοριακούς. Είναι πολύ σημαντικό να είναι οι αντλίες ( με τα στέγαστρά τους) άμεσα προσεγγίσιμες στους οδηγούς και όχι σε απόσταση 40,00 και 30,00 μ. που είναι η γραμμή δόμησης, όπου θα μπορούσαν να είναι μόνο τα κτίρια. Η ανωτέρω ρύθμιση καθόριζε και τη θέση των δεξαμενών που πολλές φορές τοποθετούνται κάτω από τα στέγαστρα για εξοικονόμηση κάλυψης που
  είναι , πολύ κακώς μόνο 10% στην εκτός σχεδίου δόμηση.
  Επίσης σημαντική είναι η παραδοχή για τα υπαίθρια πλυντήρια, που στην ουσία αποτελούνται από 2 ράγες – οδηγούς και ένα Π με τις κάθετες βούρτσες, να μην προσμετρούνται στην κάλυψη και να τοποθετούνται και στους ακάλυπτους χώρους και όχι στην τεράστια απόσταση των 15,00 μ. από τα όρια.
  4. Στην εντός σχεδίου δόμηση Άρθρο 17, παρ 5, αναφερόταν κακώς ότι οι δεξαμενές έπρεπε να απέχουν απόσταση Δ από τα όρια οικοπέδων, όταν όλοι οι άλλοι χώροι π.χ. βόθροι, υπόγεια, κτίρια μπορούσαν να είναι σε επαφή ή το πολύ σε απόσταση 1,00 μ., πράγμα που δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στα σχετικά μικρά οικόπεδα των πόλεων και παρανόηση με το πρόσωπο του οικοπέδου όπου κάποιες πολεοδομίες ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να τοποθετούνται και σε απόσταση Δ μέσα από την Ο.Γ. !!!

  5. Στον παλιό ΓΟΚ/2000 αναφερόταν στο άρθρο 8, 3β ότι προσμετρώνται στην κάλυψη οι δεξαμενές , αλλά δεν προβλεπόταν κάτι για τα στέγαστρα που συνήθως έχουν 1- 2 υποστυλώματα και θα μπορούσαν να μην προσμετρώνται στη δόμηση σαν Η/Χ ή κάτι σχετικό π.χ. «Στεγασμένος υπαίθριος χώρος» με ανοιχτές τις 4 πλευρές . Η πιθανή προσμέτρηση στον σ.δ. δημιουργούσε την παράλογη απαίτηση ορισμένων πολεοδομιών για αντίστοιχους χώρους στάθμευσης !!!

  Άποψή μας είναι ότι εφόσον ο φορέας αδειοδότησης ορίζει το μέγεθος των επιτρεπομένων υπογείων δεξαμενών σε κ.μ. που δεν είναι χώροι κατοικήσιμοι , αλλά αποθηκευτικοί μεγάλοι σωλήνες και εφόσον τοποθετούνται κάτω από τη στάθμη του εδάφους, δεν θα έπρεπε να προμετρώνται στην κάλυψη όπως π.χ. οι επεκτάσεις των υπογείων για λόγους στάθμευσης.
  6. Επίσης παλιό ΓΟΚ/2000 δεν είχαν ενταχθεί τα στέγαστρα σε κάποια κατηγορία π.χ προστεγάσματα, σκίαστρα, εξώστες μη βατοί, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κατασκευή των έξω από την οικοδομική γραμμή στις πρασιές ( τα γνωστά max 2,00 μ. ανάλογα με το πλάτος της οδού). Κατά την άποψή μας θα έπρεπε να ισχύσει εντελώς διαφορετικό καθεστώς και να μπορούν να επεκτείνονται μέχρι την Ρ.Γ., για πρακτικούς λόγους προφύλαξης των πελατών και υπαλλήλων κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.
  7. Σχετικά με τα παραπάνω, όπου προβλεπόταν από το ρυμοτομικό σχέδιο «παρόδια στοά», τα πρατήρια απαλλάσσονταν για ευνόητους λόγους (εμπόδια από υποστυλώματα ) από την υποχρέωση να την κατασκευάσουν , αλλά μπορούσαν να ακολουθήσουν την ειδική δικιά τους λειτουργική και αρχιτεκτονική σχεδίαση που ούτως ή άλλως προβλέπει σαν στεγασμένο χώρο το στέγαστρο.
  8. Στον παλιό ΓΟΚ/2000 και στον Κτιριοδομικό κανονισμό , εκτός των γηπέδων εκτός σχεδίου δεν προβλεπόταν πουθενά σχετική ρύθμιση για τον ανεπίστρωτο χώρο φύτευσης, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται μόνο λίγη περιμετρική φύτευση , με την ανοχή των υπηρεσιών. Ειδικά στα οικόπεδα των πρατήριων όπου χρειαζόμαστε μεγάλη επιφάνεια κυκλοφορίας μπροστά, στο μέσον έχουμε τα κτίρια και πίσω προβλέπονται τα βοηθητικά κτίρια, μοιραία η όποια φύτευση μπορούσε να γίνει σε παρτέρια πλάτους 1,00 μ. στα πλάγια και στο πίσω όριο.

  9. Σχετικά με την τοποθέτηση στις πρασιές των δεξαμενών, που παλιά λόγω της φύσης του ειδικού κτιρίου επιτρέπονταν, πάλι υπήρξε ασάφεια και ανυπαρξία κατανόησης της ορθής σχεδίασης των πρατηρίων που σε καμία περίπτωση δεν είναι σαν τα άλλα ειδικά κτίρια. Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχόμαστε στην πρασιά, βόθρους, δεξαμενές υγραερίου, υποσταθμούς ΔΕΗ, διάφορες άλλες εγκαταστάσεις και να μην επιτρέπονται οι δεξαμενές του πρατηρίου. Ούτε μπορούμε να φανταζόμαστε την κλασσική φυτεμένη πρασιά όταν έχουμε την κυκλοφοριακή σύνδεση των οχημάτων και στη συνέχεια τις θέσεις ανεφοδιασμού των οχημάτων μπροστά στις αντλίες.

  10. Επίσης δεν είχε προβλεφθεί η τοποθέτηση στα πρατήρια και στους ακάλυπτους χώρους των και κοντά στα πλάγια όρια, των ελαφρών ειδικών, διάτρητων ηλιακών προστατευτικών για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα ή για τους χώρους εξωτερικού καθαρισμού των πλυντηρίων που δεν πρέπει να προσμετρώνται στην κάλυψη και στη δόμηση.

 • 6 Μαρτίου 2012, 00:10 | Συνδεσμος Ελληνικων Βιομηχανιων Κεραμοποιιας-ΣΕΒΚ

  Ζητούμε παράταση/ αναβολή της διαβούλευσης.

  Αν πιστεύουμε ότι η διαβούλευση στοχεύει στη λειτουργικότητα του Νόμου και της αγοράς είναι αδύνατον σε 5 ημέρες να δοθούν σοβαρές και αξιόλογες προτάσεις, και έτσι ζητούμε την αναβολή της διαβούλευσης του Νέου(?)(Ελληνικός = πρόταση μας) Οικοδομικού Κανονισμού ο οποίος θα αποτελέσει ακόμα μια προχειρότητα και θα χρήζει άπειρων Εγκυκλίων επί Άρθρων του στη συνέχεια.

  Με βάση την ενεργή συμμετοχή μας σε TC & WG του κλαδου των κατασκευων της Ε.Ε. θεωρούμε εντελώς άστοχη χρονικά την διαβούλευση αυτή και την έναρξη ισχύος του Νόμου βεβιασμένα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται και ετοιμάζει μέχρι το καλοκαίρι 2012 νέες Οδηγίες για τον κλάδο των κατασκευών ( e.c. Energy Efficiency, Product Category Rules, Enviromental Footprint Methodologies, Enviromental Product Declarations ) και συμπληρώνονται – αναθεωρούνται πολλά νομοθετήματα επίσης ( EC6, CPR, Sustainable TC 350-351= sustainable construction & consumption, Product Category rules etc)

 • 5 Μαρτίου 2012, 22:34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας σημαντικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης συζήτησε αναλυτικά και σε βάθος το σχέδιο Νόμου για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, ώστε να τοποθετηθεί και να αναπτύξει τις θέσεις του.
  Το κείμενο του προσχεδίου, που συζητήθηκε, κοινοποιήθηκε προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ, με πρωτοβουλία συναδέλφου από το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ δεν ζητήθηκε η γνωμοδότησή μας από το ΥΠΕΚΑ παρά τα επανειλημμένα μας αιτήματα. Αντίθετα, αιφνιδιαστικά και ύστερα από την υποβολή του νόμου στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώθηκε η έναρξη διαβούλευσης 6 ημερών, για να κατατεθούν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων, χωρίς να έχουμε επί της ουσίας τη δυνατότητα να επέμβουμε στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.
  Τους τελευταίους μήνες είμαστε αντιμέτωποι με μια καταιγίδα νέων νόμων, που αφορούν την παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος. Οι νόμοι αυτοί είναι ασύνδετοι μεταξύ τους και ελλιπείς. Μετά την ψήφιση του νέου Τρόπου Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, ο ΣΑΘ επισήμανε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός νέου ΓΟΚ συνοπτικού και ξεκάθαρου ως προς το περιεχόμενο και την εφαρμογή του.
  Προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώσαμε τις θέσεις μας, τις οποίες γνωστοποιήσαμε προς το ΥΠΕΚΑ, και αντ΄ αυτού γίναμε μάρτυρες για άλλη μια φορά μιας άνευ προηγουμένου απαξίωσης και ουσιαστικής ακύρωσης των απόψεων των Αρχιτεκτόνων, σε ένα θέμα όπου κατεξοχήν θα έπρεπε να φέρουμε λόγο.
  Το ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης διαμαρτύρεται καθώς, για ακόμα μια φορά, το ΥΠΕΚΑ φέρνει προς ψήφιση ένα νέο νομοσχέδιο, τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που διαμορφώνει τον καταστατικό χάρτη της νέας δομικής συμπεριφοράς στη χώρα ,όπως τουλάχιστον επικαλείται στην αιτιολογική έκθεση, χωρίς να ζητήσει τη συμμετοχή των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, όπως οι Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων.

  Κρίνοντας το νομοσχέδιο ως προς τη φιλοσοφία που εκφράζει και τους στόχους του, δεν μπορούμε παρά να μην επισημάνουμε τα εξής:
  Παρά τις εξαγγελίες για έναν ΓΟΚ λογικό, οραματικό, περιβαλλοντικά φιλικό και εύληπτο, το σχέδιο ολισθαίνει στην κανονιστική λογική, περιοριζόμενο μόνο σε διατάξεις ρυθμιστικού χαρακτήρα και στοχευμένου περιεχόμενου.

  • Αποτελεί άλλο ένα πολυσέλιδο κείμενο, το οποίο αντί να κωδικοποιεί μια νομοθεσία, προσαυξάνει την πολυπλοκότητά της ακριβώς σαν τον παλιό και ανεπαρκή ΓΟΚ που αντικαθιστά.
  • Εισάγει και θεσμοθετεί μια λογική real-estate στις πόλεις. Επιβραβεύει, με τρομακτική αύξηση (25%-35%) των συντελεστών δόμησης, την εκμετάλλευση μεγάλων οικοπέδων στα ήδη βεβαρυμμένα αστικά κέντρα των πολύπαθων ελληνικών πόλεων.
  • Στην «προσπάθεια» να ανατρέψει τη φθίνουσα πορεία υποβαθμισμένων περιοχών, προσφέρει δυσανάλογη αύξηση της δόμησης και του ύψους, σε βάρος ήδη διαμορφωμένων περιοχών, γεγονός που αλλοιώνει το αστικό περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την υπάρχουσα κοινωνική και οικονομική δομή.
  • Δεν θέτει κανένα ποιοτικό κριτήριο για τη δόμηση και τη διαχείριση του αστικού αποθέματος της πόλης.
  • Βρίσκουμε θετική την διαφαινόμενη πρόθεση για προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του τοπίου, αλλά δεν μπορούμε να τη δεχθούμε σαν αντάλλαγμα της αύξησης των συντελεστών δόμησης.
  • Θετικό θεωρούμε το γεγονός της μέριμνας για την απόσυρση κτιρίων, πιστεύουμε
  όμως ότι το θέμα δεν έχει προσεγγιστεί επιστημονικά και αντιμετωπίζεται πρόχειρα.

  • Το ίδιο ισχύει και με τις προβλέψεις για διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων και των θέσεων στάθμευσης, που απλώς αναφέρονται στο κείμενο.

  Υπενθυμίζουμε την πάγια θέση των Συλλόγων Αρχιτεκτόνων, όπως αποτυπώθηκε σε Πανελλήνια Συνέδρια και Ημερίδες, για τη θεσμοθέτηση ενός νέου ΓΟΚ που καταργεί την έννοια του συντελεστή δόμησης και την αντικαθιστά με τον συντελεστή όγκου, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
  Πιστεύουμε ότι είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε ακόμα μια ευκαιρία, που στον καιρό της κρίσης θα ήταν ιδανική για αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών, θα μείωνε τη γραφειοκρατία και θα έβαζε φραγμό στην αυθαιρεσία.
  Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό του αστικού ιστού. Θα υπερασπισθεί το αναφαίρετο δικαίωμα των Αρχιτεκτόνων να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων των πόλεων, στην διαχείριση των ζητημάτων του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

  Θεσσαλονίκη 5η Μαρτίου 2012

 • 5 Μαρτίου 2012, 17:01 | Νίκος Ανδρουλάκης Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ

  Θα πρέπει το υπουργείο να δώσει χρόνο στους μηχανικούς να μελετήσουν το νομοσχέδιο και μετά να διατυπωθούν οι απόψεις. Ένα παράδειγμα ,Θέτει τις βάσεις για την κατασκευή υψηλων κτιρίων χωρις να λύνει τα προβλήματα των κτιρίων αυτων και βασικά την πυροπροστασία που παραμένει με τον παλαιό κανονισμό. Μετά από 26 χρόνια εμπειρία σαν μηχανικός θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος γιά διαβούλευση.

 • 5 Μαρτίου 2012, 14:54 | Γιάννησ θεοδοσάκησ Δικηγόροσ

  Στο κείμενο , πρόλογο , τησ δημόσιασ ( ποσοτικά ? ) διαβούλευσησ αναφέρεται ότι ο νεοσ… νόμοσ αυτόσ είναι , κατα το δυνατόν , σύντομοσ , δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικέσ ερμηνείεσ και ασάφειεσ ….κλπ , Το ίδιο άλλωστε αναφέρεται , ίδια γραφή , και στην αρχή τησ αιτιολογικήσ έκθεσησ.
  Γιατί λοιπόν αλλάζει το άρθρο 1 ? , Το νυν άρθρο 1 αποτελείται από 5 γραμμέσ , το προτινόμενο αποτελείται από 11 γραμμέσ ( με αόριστεσ νομικέσ έννοιεσ ) καθώσ κάποιοι τεχνοκράτεσ , σκόπιμα , πάλυ κυνηγούν την τελειότητα θα μπορούσε να πεί κανείσ , Δεν είναι όμωσ μόνο αυτό πρέπει αφενόσ να δικαιολογήσουν την λέξη » Νέοσ » ?? , και αφετέρου τάχα να πείσουν , αλήθεια ποιοί τον σύνταξαν ( είναι αλήθεια αυτό που ακούγεται περί εταιρίασ συμβούλων… = γραμματείσ και φαρισαίοι , και ποιά είναι αυτή ? ) για τισ νέεσ ( από την αλλοδαπή ) ορολογίεσ και για τουσ νέουσ ορανοξύστεσ … ενδεικτικά.
  Κάντε το εξήσ πείραμα : Διαβάστε το νυν άρθρο , και μετά διαβάστε και το προτινόμενο και ρωτήστε τον εαυτό σασ : Τι κατάλαβα από αυτό που διάβασα ?
  Είναι δηλαδή πολλάκισ , ασφαλήσ ένδειξη , ότι όταν δεν καταλαβαίνουμε γραμματικά ένα κείμενο , με την πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση , τότε ένα πράγμα συμβαίνει : Είναι αντι-γραφή , όχι χάρη πρωτότυπησ ζωγραφικήσ = γράφω την ζωή , και αυτόσ που το έγραψε και ο ίδιοσ δεν καταλαβαίνει τι λέγει διότι δεν είναι κτήμα δικό του.
  Το νυν άρθρο , γραμμένο φιλοσοφικά δια τησ γηγενήσ σκέψησ , καλύπτει τα πάντα , δεν πρέπει να αλλάξει , αλλά άλλοσ άνεμοσ φυσά τώρα : Τησ Ανάπτυξησ και τησ Ανταγωνιστικότητασ.. , Φαίνεται ότι και ο νομοθέτησ ( οι γνώσεισ του ) έχει πάρει δάνειο και του λένε να υπογράψει » Νέα » σύμβαση περί γνώσησ … για να αποπληρώσει το δάνειο.. , μόνο που βέβαια με τα δάνεια γνώσεισ δεν αγοράζονται.
  Θα έρθει ώρα και χρόνοσ που κάποιοι σοφοί νομικοί θα ονομάσουν τον αυτό νόμο ωσ εξήσ : » ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ » διότι , για τουσ γνωρίζοντεσ….είναι καινο-τομία όταν οικοδομείσ ή καταλύεισ και την προτέρα όψη εναλλάσεισ ΔΙΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΑΓΜΑ , οριοθετημένο , ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ.
  Επ ευκαιρία δε : Τι μασ λέγει πλέον το κείμενο , πρόλογοσ , τησ δημόσιασ διαβούλευσησ ωσ προσ την εικόνα των ελληνικών πόλεων : κατακερματισμόσ ιδιοκτησιών – όπου καμιά οικοδομή δεν είναι ίδια με την άλλη – και μια χαοτική σύνθεση.
  Κατ’αρχήν το οικοδόμημα διαμορφώνεται ανάλογα με την όψη του οικοπέδου.
  Δηλαδή μασ πείραξε ξαφνικά ( ? ) το ανόμειο ? , γιατί , κατα αυτούσ , πρέπει όλεσ οι οικοδομέσ να είναι όμοιεσ ? Για να λησμονήσουμε την ιστορία μασ ( αρχιτεκτονική κλπ ) αφενόσ και αφετέρου , να κάνουμε όμοια οικοδομήματα και ενεργά.. , όμοια ,όπωσ τα λένε πολεοδομικά τετράγωνα ? = Το σύστημα τησ κυψέλησ ( δείτε από πάνω σε αεροφωτογραφίεσ , βόρειων ευρωπαικών κυρίωσ αλλοδαπών πόλεων , για να καταλάβετε ) , μα όμωσ αλήθεια δεν είναι ότι και η μέλλισα στην κυψέλη αφήνει το μέλι που το λαμβάνει όμωσ απο τα λολούδια ? Αχ Ελληνική φύση , τι κόμπλεξ κατωτερότητασ αλήθεια έχουν κάποιοι φράγκοι με εσένα και την διαφορετικότητα σου. Και τι αλήθεια θα συμβεί σε ένα σεισμό με αυτά τα ενεργά πολεοδομικά τετράγωνα , μήπωσ θα λειτουργήσει δηλαδή η θεωρία του ντόμινο ? Μα ο έλληνασ είναι εκ φύσεωσ κινητικό , με έκφραση , άτομο λόγω χώρου και τόπου , όχι στατικό , και διαθέτει και ωραιοτάτη φύση – περιβάλλον για να το επισκέφτεται και όχι να αντικρύζει την κυψέλη – τσιμεντένια φυλακή.
  Μου αρέσει δε που κάποιοσ στην παρούσα διαβούλεση προτείνει την διδακτορική διατριβή του , αεροφωτογραφίεσ , ιστορικό και περιπτωσιολογία , και με επίβλεψη πολλών καθηγητών.. , παραδέχεται όμωσ ότι στισ χώρεσ του νότου το σύστημα αυτό δεν καρποφώρησε και ιδίωσ στην χώρα μασ καθώλου ούτε από τουσ πολίτεσ μα και ούτε από τουσ εργολάβουσ , γιατί άραγε ? Πολλά μεταπτυχιακά έχουν κάνει , αλλά από ελληνική πραγματικότητα και ιστορία ουδέν μελετούν και μετά θέλουν ( ? ) να λέγονται έλληνεσ , μάλλον ενυπάρχει κρίση , όχι στον λαό , πολιτισμικήσ ταυτότητασ και τα έργα και οι σχέψεισ είναι αντιγραφέσ και όχι ζω-γραφιέσ.

 • 5 Μαρτίου 2012, 14:49 | ΜΗΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ

  Το χρονικό διαστημα για την διαβούλευση ενός τόσο σοβαρού θέματος μέχρι το μεσημέρι της 6-3-2012 είναι πολύ μικρό. Πιθανόν να βιάζεστε για να προλάβετε τις εκλογές που έρχονται. Ομως ο χρόνος αυτός των 5 ημερών είναι πάρα πολύ μικρός.

 • Α. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»

  Καταρχάς θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το χρονικό διάστημα που το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε διαβούλευση είναι ελάχιστο. Ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για ολοκληρωμένη αξιολόγηση του νέου κανονισμού. Με την επισήμανση αυτή, θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε τις κυριότερες παρατηρήσεις μας.
  1. Ο νέος ΓΟΚ επιφέρει αρκετές βελτιώσεις. Δίνει κίνητρα για συνενώσεις σε πυκνοδομημένες περιοχές. Για τα οικόπεδα που έχουν έκταση μεγαλύτερη της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής -και με βάση συντελεστές που προωθούν την εξάλειψη της κατάτμησης- προσδιορίζεται κίνητρο κλιμακωτής αύξησης του συντελεστή δόμησης και εναρμόνισης με τα επιτρεπόμενα ύψη. Τίθεται βέβαια το ερώτημα της πρακτικής υλοποίησης του κινήτρου αυτού λαμβάνοντας υπ’ όψη την ελληνική πραγματικότητα και τα πρακτικά προβλήματα που θα ανακύψουν στην πιθανή εφαρμογή του.
  2. Ένας σημαντικός νεωτερισμός είναι ότι με τον νέο ΓΟΚ επιτρέπεται η ενοποίηση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων του οικοδομικού τετραγώνου (ή τμήματος του), προς κοινή χρήση των ενοίκων του οικοδομικού τετραγώνου, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας. Οι ακάλυπτοι αυτοί χώροι βέβαια θα πρέπει να συντηρούνται οργανωμένα και αποτελεσματικά για μην αποτελέσουν μελλοντικά «no man’s land».H μέχρι σήμερα ελληνική πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι οι καλές και αγαθές προθέσεις δεν αρκούν πάντα.
  3. Μία άλλη σημαντική αλλαγή είναι ότι η επιφάνεια των υποχρεωτικών (σύμφωνα με τον κτηριοδομικό κανονισμό) κοινόχρηστων κλιμακοστασίων, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο, δεν προσμετρούνται στον ΣΔ, γεγονός που επιτρέπει τον ορθότερο και ευέλικτο σχεδιασμό τους.
  4. Στον ΣΔ επίσης δεν προσμετρούνται οι ημιυπαίθριοι χώροι των κτηρίων με ύψος δύο ή και περισσοτέρων ορόφων, όπως και οι επιφάνειες των στεγασμένων υπαίθριων χώρων και των εξωστών, όταν το συνολικό ποσοστό τους είναι μικρότερο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Αυτό θα επιτρέψει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές επιλύσεις στους όγκους των κτηρίων.
  5. Σχετικά με τον ΣΚ, ο νέος κανονισμός μειώνει το ποσοστό κάλυψης στο 60% της επιφανείας του οικοπέδου, επιτρέποντας έτσι περισσότερους ελευθέρους χώρους, προσδίδοντας «αέρα» στα κτίρια.
  Στην επιτρεπόμενη κάλυψη επίσης δεν προσμετράται η επιφάνεια τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέρχονται στη νοητή ευθύγραμμη όψη του κτηρίου, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόμη και όταν περιλαμβάνουν στατικό φέρον στοιχείο. Αυτό θα επιτρέψει μια πιο ελεύθερη αρχιτεκτονική σύνθεση κατόψεων και αντίστοιχων όψεων.
  Τα αίθρια και οποιασδήποτε μορφής διαμπερή ανοίγματα του κτηρίου, κάθετα ή οριζόντια ή και τεθλασμένα ή καμπύλα, ανεξαιρέτως διαστάσεων, καθώς και οι εξώστες και τα προστεγάσματα δεν προσμετρούνται στην επιτρεπόμενη κάλυψη.
  6. Μία νέα καινοτόμα εισαγωγή στον νέο κανονισμό είναι ότι σε νέα κτήρια, στην περίπτωση δημιουργίας φυτεμένου δώματος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά ένα μέτρο και σε αυτές των στεγών κατά σαράντα εκατοστά. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο για την δημιουργία μιας πιο «Πράσινης» Αρχιτεκτονικής.
  7. Καινοτόμα προσθήκη αποτελεί επίσης το κίνητρο που δίνεται για τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτηρίων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου το κτήριο κατατάσσεται, σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες όπως αυτές κάθε φορά ορίζονται (και σύμφωνα με τον ενεργειακό σχεδιασμό του απαιτείται η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας μέσω συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας), τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του ΣΔ κατά 5%. Με πρόσθετη αύξηση του ΣΔ κατά 10% πριμοδοτούνται τα κτήρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που παρουσιάζουν παράλληλα εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση.
  8. Με σκοπό την προστασία του φυσικού τοπίου και την ένταξη των κτηρίων σε αυτό, η τροποποίηση του ανάγλυφου του φυσικού εδάφους μέσω διαμορφώσεων επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση της φυσικής απορροής των όμβριων υδάτων . Τα κτήρια έτσι εντάσσονται αρμονικά στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους του οικοπέδου και η οροφή του υπογείου δεν μπορεί να βρίσκεται σε στάθμη μεγαλύτερη του +1.20 από τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
  9. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η έννοια του «υπόσκαφου κτηρίου με κύρια χρήση» κάτω από το υφιστάμενο φυσικό έδαφος, με κίνητρο τη μειωμένη προσμέτρηση δόμησης και κάλυψης της επιφάνειάς τους στα συνολικά επιτρεπόμενα μεγέθη.
  Επιτρέπεται δε η -υπό προϋποθέσεις- κύρια χρήση υπόγειων χώρων, εφόσον δεν αποτελούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και δεν αποφέρουν οικονομικά οφέλη στους ιδιοκτήτες από τη χρήση τους.
  10. Επιτρέπονται πατάρια σε ποσοστό 10% του ΣΔ εφόσον δεν αποτελούν αυτόνομο χώρο και εντάσσονται εντός άλλου του οποίου αποτελούν τμήμα. Αντίστοιχα επιτρέπεται η υπό όρους χρήση της «σοφίτας» κάτω από την στέγη. Αυτό αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις και τις «παρανομίες» του παρελθόντος.
  11. Η υπόγεια στάθμευση σε μικρά οικόπεδα επιλύεται πλέον με τη δημιουργία κουβουκλίου στέγασης ανελκυστήρα οχημάτων εντός των πλαγίων αποστάσεων του κτηρίου, ώστε να μην επιβαρύνεται με οχήματα ο δημόσιος χώρος και να μειωθεί η παρόδια στάθμευση. Με αυτό επιλύεται επίσης ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα της αναγκαστικής στάθμευσης των οχημάτων σε Pilotis όταν ήταν αδύνατον να δημιουργηθούν οι αναγκαίες ράμπες εισόδου-εξόδου στο υπόγειο χώρο στάθμευσης.
  12. Για λόγους καθαριότητας, ανακύκλωσης αλλά και πολιτισμού αναφέρεται πλέον ως υποχρεωτική η συλλογή και ο διαχωρισμός των σκουπιδιών στην περίφραξη του οικοπέδου ή σε χώρους με πρόσβαση από τις όψεις του κτηρίου.
  13. Απαγορεύεται πλέον η σφράγιση του φυσικού εδάφους και η επέκταση του υπογείου πέρα από το 50% του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου, ώστε να μην καταργείται ο κύκλος του νερού και η δυνατότητα δημιουργίας υψηλής βλάστησης όπως ίσχυε με τον προηγούμενο περιορισμό του ενός μέτρου φυσικού εδάφους στο σύνολο του εναπομείναντος οικοπέδου. Η όποια επιφάνεια νερού στον ακάλυπτο χώρο θα υπολογίζεται πλέον ως φύτευση. Δεν έχει προβλεφθεί ωστόσο απολύτως τίποτα σχετικά με την «κατακόρυφη φύτευση» των όψεων νέας τεχνολογίας (απλά αναφέρεται δίχως επεξηγήσεις στην αιτιολογική έκθεση).
  14. Θα ήταν προτιμότερο οι διατάξεις που αφορούν τη δόμηση σε εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή να αποτελούν ξεχωριστά άρθρα του νέου ΓΟΚ και όχι παραπομπές του άρθρου 3.
  Συνολικά το νέο σχέδιο νόμου εμπεριέχει πλειάδα νέων ρυθμίσεων που κατά την άποψή μας συντελούν καταρχάς προς την ορθότερη επίλυση των οικοδομικών προβλημάτων σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό.
  Επισημαίνεται όμως ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου δημόσιας διαβούλευσης, αλλά κυρίως λόγω της έλλειψης παραδειγμάτων και επεξηγηματικών σκίτσων και σχεδίων είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν πλείστες απορίες (με ανάγκη διευκρινήσεων) που θα επιχειρηθεί κατά περίπτωση να απαντηθούν σε βάθος χρόνου με εγκυκλίους που στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι συχνά μπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόμενες. Είναι βέβαιο ότι προοπτικά θα ήταν θετικό να υπάρξει η σύνταξη ενός απλού ολιγοσέλιδου και δίχως ασάφειες προς διευκρίνιση Οικοδομικού Κανονισμού, όπως συμβαίνει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

  Β. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΓΟΚ 1577 /85
  1. Στο άρθρο 2 «Ορισμοί» του νέου ΓΟΚ, εμφανίζονται 88 ορισμοί σε σχέση με 47 του ΓΟΚ 1577/85
  2. Στο άρθρο 2 «Ορισμοί» του νέου ΓΟΚ, διαφοροποιούνται οι έννοιες ορισμών όπως πχ.
  “Ημιυπαίθριος χώρος του κτιρίου είναι ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου”
  3. Στο άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης» του νέου ΓΟΚ, επισημαίνεται η ανακατάταξη αδειοδοτήσεων και μη για συγκεκριμένες εργασίες κατά ΓΟΚ 1577/85, καθώς και εμφάνιση νέων που απαιτούν ή όχι αδειοδότηση και έγκριση.
  4. Στο άρθρο 10 «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές» του νέου ΓΟΚ, προσδιορίζονται τα κίνητρα, οι όροι και προϋποθέσεις για τη μείωση της κάλυψης του κτιρίου, τη μείωση της κατάτμησης οικοπέδων και την απελευθέρωση και αύξηση του κοινόχρηστου χώρου. Προβλέπεται αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, με ειδικές προϋποθέσεις, η οποία συμπαρασύρει και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου.
  5. Στο άρθρο 11 «Συντελεστής Δόμησης» του νέου ΓΟΚ, σημειώνονται αρκετές αλλαγές, οι σημαντικότερες από τις οποίες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω :
  • παρ. 5, προσμετρώνται στο ΣΔ οι επιφάνειες των Ημιυπαιθρίων χώρων
  • παρ. 6, αυξάνεται σε 40% το ποσοστό των εξωστών και στεγασμένων υπαίθριων χώρων (νέος ορισμός) που δεν προσμετρούνται στο ΣΔ. Επίσης δεν προσμετρούνται στο ΣΔ :
  – οι Ημιυπαίθριοι χώροι των κτιρίων με ύψος δύο ή περισσοτέρων ορόφων
  – οι μη βατές οι οποίες προκύπτουν από εσοχές στο σώμα του κτιρίου ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.
  – η επιφάνεια του κλιμακοστασίου, των πλατύσκαλων και των ανελκυστήρων έως 25 τ.μ. ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο.
  – η επιφάνεια του υπογείου προοριζόμενου για βοηθητικές χρήσεις όταν η οροφή του δεν υπερβαίνει το 1,20 από την οριστική στάθμη του εδάφους.
  – το 50% της επιφανείας του υπογείου όταν εξυπηρετεί κύριες χρήσεις και αποτελεί προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας.
  – εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) έως 10% της δόμησης
  – θερμομόνωση πάχους άνω των 5 εκ. για τα νέα κτίρια και μέχρι 15 εκ. για τα υπάρχοντα
  – το 50% των υπόσκαφων κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις
  – ο κλειστός χώρος συλλογής απορριμμάτων
  – αίθρια και διαμπερή ανοίγματα
  6. Στο άρθρο 12 «Ποσοστό Κάλυψης» του νέου ΓΟΚ, ορίζεται νέο μέγιστο ποσοστό κάλυψης το 60% (αντί 70% του ΓΟΚ 1577/85). Δεν προσμετρούνται όσα αναφέρονται και επίσης δεν προσμετρούνται στο ΣΔ.
  7. Στο άρθρο 13 «Συντελεστής Όγκου» του νέου ΓΟΚ, αυξάνεται ο συντελεστής όγκου, μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί το κτίριο.
  8. Στο άρθρο 14 «Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων» του νέου ΓΟΚ, με την ελεύθερη τοποθέτηση των κτιρίων στο οικόπεδο, ακυρώνονται τα συστήματα δόμησης (συνεχές, πανταχόθεν κλπ)
  9. Στο άρθρο 15 «Ύψος κτιρίου-αφετηρία μέτρησης υψών – πλάτος δρόμου» του νέου ΓΟΚ, αυξάνεται από 1 έως 3 μέτρα το ανώτατο ύψος των κτιρίων (εντός σχεδίου), ανάλογα με τον συντελεστή δόμησής τους. Επιπλέον, στις περιπτώσεις φυτεμένων δωμάτων σε νέα κτίρια τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη προσαυξάνονται κατά 1 μέτρο και 40 εκ. στις στέγες. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους παρά μόνο για τη διευκόλυνση της φυσικής απορροής όμβριων και μέχρι στάθμης ± 1,00 μ από το φυσικό έδαφος.
  10. Στο άρθρο 16 «Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου » του νέου ΓΟΚ, στις όψεις του κτιρίου επιτρέπονται τόσο για τα νέα κτίρια, όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν χώρους χρήσης του κτιρίου, αρχιτεκτονικές προεξοχές, αρχιτεκτονικά στοιχεία και συστήματα σκίασης μέγιστου πλάτους ίσου με 1/4 Δ. Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών (έρκερ) με προϋποθέσεις.
  11. Στο άρθρο 17 «Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις » του νέου ΓΟΚ, σε περίπτωση επέκτασης υπογείου έξω από το περίγραμμα της ανωδομής αφήνεται ποσοστό 50% του υποχρεωτικού ακαλύπτου εντός του οποίου δεν επιτρέπεται η επέκταση ώστε να μην καταργούνται ο φυσικός κύκλος του νερού και η ψηλή βλάστηση. Τα στοιχεία ύδατος του περιβάλλοντος χώρου συμμετέχουν στον υπολογισμό της φύτευσης.
  12. Στο άρθρο 18 «Φυτεμένα Δώματα » του νέου ΓΟΚ, προσδιορίζεται ο τρόπος κατασκευής και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία φυτεμένων επιφανειών και δωμάτων στα δομικά στοιχεία της κατασκευής.
  13. Στο άρθρο 19 «Κατασκευές πάνω από το κτίριο» του νέου ΓΟΚ, πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται:
  -“Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης”.
  – “Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80μ., από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου μετά την εξάντληση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, εφόσον εγκαθίσταται φυτεμένο δώμα ή σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”
  14. Στο άρθρο 21 «Προσωρινές Κατασκευές» του νέου ΓΟΚ, προσδιορίζεται η ειδική κατηγορία προσωρινών κατασκευών που επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, οι εγκρίσεις για την άδεια δόμησής τους, καθώς και οι ελάχιστες απαιτήσεις της στατικής τους επίλυσης.
  15. Στο άρθρο 22 «Παρόδια Στοά» του νέου ΓΟΚ, επισημαίνεται η εισαγωγή ρύθμισης που αφορά ότι σε ποσοστό 30% επιφανείας της στοάς προσμετράται στον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας φύτευσης.

  Ο Πρόεδρος Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

  Ανδρέας Λουκάτος Γεράσιμος Μολφέσης

 • 5 Μαρτίου 2012, 13:47 | Κώστας Δημητρίου

  1. Η διαβούλευση φαίνεται ότι είναι πολυτέλεια…, γιατί και σ’ αυτό το νομοσχέδιο ο χρόνος είναι μικρός… και βέβαια χάθηκε πια η δυνατότητα επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας μιας άποψης (το ναι ή όχι)…

  2. Αν πρόκειται για έναν ακόμα ΓΟΚ και παράλληλη ισχύ νομοθεσίας πολεοδομικής , τότε καλύτερα να μην θεσμοθετηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σειρά προβλημάτων και μάλιστα σε σημείο που η ήδη νεκρή οικοδομική δραστηριότητα, έγινε ακόμα πιο νεκρή…

  3. Οι πάσης λογής φόροι κλπ. και φυσικά η γραφειοκρατία και οι λοιπές επιβαρύνσεις είναι το πρόβλημα στην οικοδομή. Οι ρυθμίσεις για πιστοποιητικά ενεργειακά και για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων ήταν ανασχετικοί παράγοντες για την εν γένει οικονομική (και οικοδομική) δραστηριότητα.

  κ.κ. αρμόδιοι ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ !!!

 • 5 Μαρτίου 2012, 02:10 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ

  Όπως το επισημαίνουν και άλλοι συνάδελφοι, είναι απαράδεκτα μικρό το διάστημα διαβούλευσης μόνο για 5 ημέρες, όχι γιατί είναι τόσο πολλά τα νέα ζητήματα, αλλά κυρίως επειδή είναι πολύ μπερδεμένα.
  Τα μεγαλύτερα προβλήματα ασάφειας στην εφαρμογή δεν προκύπτουν από το ΓΟΚ, αλλά από τις ασαφείς και ατελείς νέες ρυθμίσεις, καθώς και από την έλλειψη κωδικοποίησης της νομοθεσίας, ώστε να είναι δυνατή η ενιαία εφαρμογή της από όλους.
  Το σχέδιο αποτελεί ένα ανακάτεμα του ισχύοντος ΓΟΚ 85 με διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και της Εκτός σχεδίου δόμησης, έτσι που να μην ξέρει κανείς τι τροποποιείται και τι όχι. Τελικά καταργείται και ο κτιριοδομικός; Μάλλον ναι, από ότι καταλαβαίνω.
  Το μόνο καινούριο, η μόνη ουσιαστική αλλαγή, είναι η αύξηση των συντελεστών δόμησης, η οποία βέβαια αφορά κυρίως στα πολύ μεγάλα οικόπεδα. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεν ανταποκρίνονται στο σκοπό του (αυτή την ταλαίπωρη προστασία του περιβάλλοντος), ή στην ανάγκη για απλουστεύσεις.
  Προβληματίζομαι όμως, μήπως πρέπει να χαιρετίσω την εν μέρει επαναφορά του ΓΟΚ 55 και του ΓΟΚ 73; (πατάρια, έρκερ, cour anglaise)

 • 4 Μαρτίου 2012, 23:08 | Χριστίνα Μπεζαντέ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος

  Ασφυκτικά πιεστικός ο περιορισμός του χρόνου για τη δημόσια διαβούλευση, ωστόσο στην παρούσα γενικότερη συγκυρία «οι καιροί ου μενετοί». Ο ΓΟΚ που ισχύει σχεδόν τριάντα χρόνια επιβάλλεται ασφαλώς να αλλάξει και αυτό θα γίνει, όποια και αν είναι η συμμετοχή στη διαβούλευση. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν τον εκβιασμό των περιστάσεων, ώστε να εστιάσω όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά στο ζητούμενο της βελτίωσης του.
  Ας μου επιτραπούν δύο παρατηρήσεις για το σύνολο του κειμένου.
  1. Η συντακτική και λεκτική διατύπωση του πάσχει σοβαρά, τόσο ώστε να καθιστά ολόκληρες φράσεις δυσνόητες, αν όχι ακατανόητες. Αποτελεί κατά τη γνώμη μου στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας, να ζητήσει τη συνδρομή ενός καλού φιλολόγου για την τελική επιμέλεια, την ποιότητα και την ενότητα του γλωσσικού ύφους. Το πρακτικό όφελος από τη σαφήνεια και την αποφυγή παρερμηνειών θα είναι μεγάλο, ακόμη και αν δεν αξιολογηθεί από το ΥΠΕΚΑ η υποχρέωση σεβασμού προς την Ελληνική γλώσσα…
  2. Σε πολλά άρθρα γίνεται παραπομπή του αναγνώστη σε προϋπάρχοντα Νομοθετήματα, ενίοτε μάλιστα με την προσθήκη της έκφρασης «όπως ισχύει», παραπομπή δηλαδή και σε όλες τις ως τώρα τροποποιήσεις τους. Επανέρχεται έτσι το πρόβλημα που επιχείρησε να αντιμετωπίσει η Κωδικοποίηση της Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Σχετική παρατήρηση έχει κάνει και ο κ.Γκούμας με αφορμή το αρθ.23. Αν δεν είναι εφικτό να δοθούν οι παραπομπές σε Παράρτημα, κατ’ ελάχιστον ας αναγράφεται δίπλα σε κάθε παραπομπή ο αριθμός/έτος ΦΕΚ όπου είναι δημοσιευμένο το Νομοθέτημα στο οποίο πρέπει να ανατρέξει ο αναγνώστης, καθώς και οι τροποποιήσεις του, όπου απαιτείται. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει καλά οργανωμένη ιστοσελίδα (www.et.gr) , όπου καθένας μπορεί εύκολα και γρήγορα να βρεί οποιοδήποτε ΦΕΚ.

  Προτάσεις για το αρθ. 1 – Φραστικές βελτιώσεις μόνον

  Άρθρο 1
  Σκοπός
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι:
  α) ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, με σκοπό την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αισθητική και λειτουργική του αναβάθμιση, την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
  β) η θεσμοθέτηση κανόνων για την κατασκευή των δομικών έργων στο σύνολο και τα επιμέρους στοιχεία τους, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών και των πολιτών, της δομικής αντοχής, της αρχιτεκτονικής ποιότητας από μορφολογική και λειτουργική άποψη, της προσβασιμότητας των κτιρίων , της προστασίας του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων, του περιορισμού των ρύπων και της υποστήριξης της παραγωγής βιώσιμων κτιρίων, συνόλων και πόλεων.

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Ο σκοπός δεν πρέπει να ανάγεται μόνο στην προστασία του παρελθόντος, αλλά και στη δημιουργία του μέλλοντος. Να δίνεται η δυνατότητα να γίνονται έργα τέχνης και όχι απλά οικοδομήματα. Ας δημιουργήσουμε καινούρια τοπία μέσα από τη δημιουργία. Μην εγκλωβίζετε τους πραγματικούς αρχιτέκτονες στη μεζούρα.

 • 4 Μαρτίου 2012, 20:43 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Κατ’ αρχήν το διαθέσιμο χρονικό διάστημα που ορίστηκε για διαβούλευση είναι μικρό.

  Αλλαγή στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό συνδέεται άμεσα και με αλλαγή του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να παρουσιάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τον «νέο» Κτιριοδομικό κανονισμό.

 • 4 Μαρτίου 2012, 19:19 | Α.Γ ΠΟΛΙΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Συμφωνα με τίς διατάξεις του άρθρου 1 παρ.α για τον πληρέστερο καθορισμό των προυποθέσεων της δόμησης εκτός σχεδίου ,προτείνεται ως προς την αρτιότητα των γηπέδων εκτός σχεδίου να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη με χωριστό άρθρο , με την οποία να προβλέπεται ότι, η αρτιότητα κατά κανόνα και κατά παρέκκλιση των γηπέδων εκτός σχεδίου καθορίζεται από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή .
  Επίσης έχει παρατηρηθεί ,οι υπηρεσίες πολεοδομίας να μη θεωρούν ως άρτια κατά παρέκκλιση γήπεδα αυτά που έχουν προέλθει από συνένωση αρτίου κατά παρέκκλιση γηπέδου με μη άρτιο ,παρ ότι έχουν δοθεί απαντήσεις της Διοίκησης, (γνωμοδότηση ΝΣΚ 575/1986,ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΟΚΚ/αριθμ.πρωτ.9609/14-4- 2005,ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΟΚΚ/αριθμ.πρωτ.48293/30-11-2007).
  Κατόπιν τούτου προτείνεται να διευκρινισθεί ότι, στην περίπτωση συνένωσης αρτίου κατά παρέκκλιση γηπέδου με μη άρτιο γήπεδο ,το νέο γήπεδο ,επι του οποίου ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής είναι άρτιο κατά παρέκκλιση, χωρίς να υπάρχει περιορισμός ως προς την απόκτηση η μη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο.

 • 4 Μαρτίου 2012, 19:17 | Μιχαλης Τζαρας

  Ειμαι ενας απο αυτους που ζητανε την παραταση της δημοσιας διαβουλευσης. Θεωρω οτι σχολια να κατατεθουν, οσες επιτροπες και αν γινουν, ο ονομαζομενος «ΝΟΚ» εχει δρομολογηθει. Θελω να πιστευω οτι εστω και την τελευταια στιγμη θα γινουν παρεμβασεις για το καλυτερο. Πριν αρχισω τα σχολια θελω να σταθω στην ονομασια του οικοδομικου κανονισμου. Ειναι αστειο να μην το χαρακτηρισω χειροτερο ο ορος «Νεος Οικοδομικος κανονισμος». Το «Νεος» πολυ σωστα ειναι για σημερα…. αυριο θα παλιωσει. Μετα 10-15 χρονια που θα ειναι λογικο να αλλαξει και θα δημιουργηθει αλλος, θα τον ονομασουμε » Νεωτερο» ? Μαλλον οι συνταξαντες αν επιμεινουν στην ονομασια του μας δειχνουν και την προσωρινοτητα του Οικοδομικου κανονισμου. Ειδωμεν…..

 • 4 Μαρτίου 2012, 07:22 | Ανδρόνικος Θεοχάρης

  Ο ΓΟΚ απέθανε και εκσυγχρονίστηκε. Ζήτω ο νέος ΓΟΚ που είναι ίδιος στην λογική της κρατικής επέμβασης με τον παλιό. Ο θάνατος της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, ο σοβιετικού τύπου έλεγχος του δημιουργού και του επιστήμονα, η επιβολή της ομοιομορφίας στην δημόσια ζωή , ο προσβλητικός τρόπος ελέγχου του έργου των επιστημόνων, συντελείται από αυτούς που θα έπρεπε να τα πολεμούν όλα αυτά: αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Ειδικά από τους πρώτους δεν θα το περίμενε κανείς. Ας μην περηφανεύονται οι κυβερνώντες για το ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες είναι στην πραγματικότητα εργατικές πολυκατοικίες με ακριβά υλικά. Που είναι ο κοινωνικός έλεγχος, που βρίσκεται ο έλεγχος της ποιότητας του κτιρίου, πως επιτρέπεται η πρωτοπορία και η καινοτομία σε κάποιο νέο κτίριο, υπάρχει διέξοδος υπέρβασης των κανόνων αν υπάρχει πραγματική ανάγκη και άλλα πολλά . Το κράτος πατερούλης είναι εδώ και μας ταράζει με κάθε του απόφαση….

  Μόνη φροντίδα του κράτους θα πρεπε να είναι η κάλυψη και ο όγκος (μαζί με ημιυπαίθριους , τεταρτουπαίθριους και άλλα ευρήματα), η αρτιότητα των οικοπέδων , οι αυτοψίες ελέγχου και οι παραδοσιακοί οικισμοί. To ύψος να δίνεται από την θάλασσα και όχι από διαμόρφωση, παρακολουθώντας το τοπογραφικό ανάγλυφο.

  Οι πολεοδομίες να χορηγούν σε μία μέρα περίγραμμα και τίποτα άλλο. τι απέδωσε ο αυστηρός έλεγχος μελετών και κατασκευών τόσα χρόνια;
  Άλλωστε η κρατική αισθητική είναι πολύ χειρότερη από την ιδιωτική (δες σχολεία, δημόσια κτίρια κλπ). Οι μηχανικοί να δίνουν σε ηλεκτρονική μορφή τι έφτιαξαν και όχι τι θα φτιάξουν μονο.

  ο έλεγχος της οικοδομής να γίνεται με μηχανικό ιδιώτη συντήρησης σε όλη την διάρκεια ζωής του κτιρίου. Συντηρούνται οι ανελκυστήρες και όχι τα κτίρια! έτσι θα υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης κτιρίου με ευθύνη μηχανικού, βεβαίωση μη αυθαιρεσιών κάθε εξάμηνο (επίσκεψη υπευθύνου μηχανικού συντήρησης), ταχύτατη αδειοδότηση της παραμικρής επισκευής και άλλα πολλά.

  Ο ΓΟΚ όπως παρουσιάζεται δεν είναι κανονισμός (να επιβάλλει επιστημονικούς κανόνες λειτουργίας κτιρίων, μεθόδους επίλυσης θεμάτων και επιδιωκόμενα αποτελέσματα ) αλλά ένα συνονθύλευμα αποσπασματικών κανόνων που επιβάλλουν φραγμούς σε κάθε δημιουργική προσπάθεια. Η κατάργησή του και η αντικατάσταση με επιστημονικούς κανόνες (όχι κανονισμό) και μέθόδους επίλυσης θεμάτων είναι η μόνη λύση. αλλά δυστυχώς η χώρα πνίγεται από τα χέρια γραφειοκρατών και πολιτικών που θέλουν αυτοί να τα ρυθμίσουν και να τα ελέγχουν όλα με νόμους μπερδεμένους.

  κρίμα στους συναδέλφους που ασχολήθηκαν έστω και με καλές προθέσεις και δεν τόλμησαν.

 • 3 Μαρτίου 2012, 16:17 | Παναγιωτης Μεγαριτης

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Ο Νεος ΓΟΚ θετει τις βασεις για την ανοικοδομηση υψηλων κτιριων χωρις να επιλυει τα ιδιαζοντα προβληματα των κτιριων αυτων. Ειδικωτερα (α)οταν υλοποιουνται υψομετρικες διαφορες ανω των 40m απαιτειται ενδιαμεσος μηχανολογικος οροφος σημαντικου υψους για την τοποθετηση εξοπλισμου (β) συχνα απαιτειται η εγκατασταση πολυπλοκου εξοπλισμου στο δωμα (γ) για την ικανοποιηση των μεταφορικων αναγκων των ενοικων απαιτουνται πολυπλοκα συστηματα ανελκυστηρων με πολλαπλα φρεατα, διωροφους θαλαμισκους κλπ (δ) Η απαιτηση ελικοδρομιου στο δωμα πρεπει να αντιμετωπισθη (ε) Ο κανονισμος πυροπροστασιας πρεπει να αναθεωρηθη περιλαμβανοντας τις συγχρονες τασεις (πχ διαφυγη μεσω ανελκυστηρων κλπ) (στ) Τα υαλοστασια των υψηλων κτιριων θα ειναι ανοιγομενα; κλπ. Για τις επιπτωσεις των απαιτησεων αυτων ουδεμια μεριμνα εχει ληφθη, ουτε καν νυξη.
  Σχετικα με την ενεργειακη αξιολογηση των κτιριων, πως συσχετιζεται το LEED με τον ΚΕΝΑΚ;
  Το LEED ειναι ενα μια ολοκληρωμενη συστηματικη μεθοδολογια που αφορα σε ολο το φασμα της δομικης κατασκευης (Sustainable sites, water efficiency, energy and atmosphere, materials and resources, indoor environment quality, innovation in design etc) και απαιτει την χρηση εξειδκευμενων υψηλου επιπεδου πιστοποιημενων υπολογιστικων και σχεδιαστικων εργαλειων για την διαδικασια αξιολογησης κατα την μελετη (dynamic thermal modeling, 3D daylight simulation) καθως και συστηματικες μετρησεις κατα την φαση της τελικης καταταξεως του κτιριου (λειτουργικη παραλαβη και αξιολογηση των επιδοσεων των συστηματων και της δομικης κατασκευης (πχ building enclosure commissioning)).
  Το θεμα της ενεργειακης αξιολογησης τιθεται κατα τροπο προχειρο και επιφανειακο οι δε διαδικασιες που αναφερονται οδηγουν σε φραφειοκρατικοποιηση και ακυρωνει καθε ουσιαστικη προσπαθεια.
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Αρθρ2. Παρ.20, Κτιριο: Ο ορισμος δεν ειναι ακριβης. Τα κτιρια δεν εχουν προορισμο την παραμονη των χρηστων. Τα βιομηχανικα κτιρια εχουν προορισμο την στεγαση παραγωγικων δραστηριοτητων, οι αποθηκευτικοι χωροι την αποθηκευση αγαθων, αλλα και τα μουσεια την προστασια και αναδειξη των εκθεματων.
  Αρθρ.2. Παρα. 21, Εγκατασταση: Εννοειται Η/Μ εγκατασταση αλλως δεν εχει νοημα ο ορισμος που ειναι περιοριστικος και δεν συναδει με την εποχη. Οι Η/Μ εγκ/σεις ειναι συστηματα συνεκτικα για την εξυπηρετηση της λειτουργιας του κτιριου, των ενοικων,των στεγαζομενων παραγωγικων διαδικασιωνκλπ
  Αρθρ2.Παρα. 22. Τι ειναι συμβατικη επιλυση ; Υπαρχει απαιτηση στην αντοχη και την ασφαλεια;
  Αρθρ.2 Παρα. 23. Ειναι μια ανασφαλης κατασκευη.
  Αρθρ. 2. Παρα.24. Ειναι ασφαλης κατασκευη; Απο ποιους κανονες διεπεται ; (Bλ. Προτυπα για demountable structures).
  Αρθρ.2. Παρα. 25. Το αποκλειστικο κριτηριο της προσωρινης κατασκευης ειναι η υπαρξη συστηματος συλλογης αποβλητων!!!!;;;;
  Αρθρ. 2 Παρα. 26. Πως διασφαλιζεται ο αερισμος και ο φυσικος φωτισμος; Ποιες απαιτησεις πρεπει να ικανοποιουνται; Τι περιορισμοι τιθενται για να μη ειναι ενεργοβορα;
  Αρθρ2. Παρα.27. «… αλληλεπιδραση του περιβαλλοντος με το κτιριο ως κατασκευη και ως εσωτερικο περιβαλλον…»
  Αρθρ.2. Παρα. 28. Τι σημαινει ανταποκριση του κτιριου στο περιβαλλον; Πως συνδεονται οι βελτιστες συνθηκες με την ελαχιστη καταναλωση;Συνηθως υπαρχει ενας συμβιβασμος .
  Αρθρ.2.Παρα.29. Τα κτιρια δεν εχουν αποδοση. Ειναι η οχι ενεργειακα σπαταλα. Προσοχη ενα ενεργοβορο κτιριο με τεραστια συστηματα ανανεωσιμων πηγων μπορει να καταναλωνει πολυ λιγη πρωτογενη ενεργεια, αλλα δεν παυει να ειναι ενεργοβορο.
  Αρθρ.2 Παρα.35. Ατυχης ορισμος . Η σταθμη δεν ειναι επιφανεια.
  Αρθρ.2. Παρα. 39. Τα υδραυλικα ολοκληρωνουν το κτιριο αλλα δεν ειναι κτασκευη πληρωσης. Οι κατασκευες πληρωσης υλοποιουν οικοδομικα το κελυφος και την διαμερισματωση των χωρων.
  Αρθρ.2. Παρα.45. Ο συντελεστης δεν ειναι αριθμος ειναι μεγεθος (εχει μοναδες μηκους).
  Αρθρ.2. Παρα.61. Ποτε επιτρεπονται στεγασμενα αιθρια που συμμετεχουν και στον βιοκλιματικο σχεδιασμο;
  Αρθρ.2. Παρα.75. Να διορθωθη. Ειναι τα τεχνικα συστηματα μεσω των οποιων αξιοποιειται η ηλιακη ενεργεια για την καλυψη των ενεργειακων αναγκων του κτιριου και των λειτουργιων του.
  Αρθρ. 2. Παρα.80. Να αφαιρεθη η λεξη προιοντων.
  Αρθρ. 2, Παρα. 81. Περιλαμβανονται και οι ξενογλωσσες πινακιδες;
  Αρθρ. 4. Παρα.1.β. Δηλαδη αν δεν εχει σκοπο την δομηση δεν απαιτειται αδεια;
  Αρθρ.4. Παρα.1.στ. Περιλαμβανει και την χρηση ενος διαμερισματος ως τεχνικο, νομικο κλπ γραφειο;
  Αρθρ. 4. Παρα. 1.ζ. Εινα πολυ γενικο, απαιτει οριοθετηση της εκτασης της.
  Αρθρ.5. Παρα.1. Θεωρειται αυθαιρετη η κατασκευη η η χρηση.
  Αρθρ.19. Παρα.2.β. Οι καπνοσυλλεκτες να αφαιρεθουν. Οι ηλιακοι θερμοσιφωνες που περιγραφονται αποκλειουν τους πλεον διαδεδομενους θερμοσιφωνικης ροης και οι περιγραφομενοι απαιτουν καταναλωση προσθετης ενεργειας. Με βαση τα αναγραφομενα απαγορευεται η εγκατασταση κλιματιστικων συσκευων, συστηματων εξοικονομησης, ανεμιστηρες κλπ. Καλον ειναι να προβλεφθη η δυνατοτητα εγκαταστασης Η/Μ εξοπλισμου (ακομη και Η/Ζ κλπ)διοτι η αναγκη θα προκυψει σε υψηλα κτιρια.
  Αρθρ. 19. Παρα.3. Πρεπει να περιληφθουν και τα φωτα εμποδιων της αεροπλοϊας.
  Αρθρ.25. Παρα.2. Αντι αναγνωρισμενα (απο ποιους;) να γραφη πιστοποιημενα διεθνως υπολογιστικα εργαλεια. Το πιστοποιητικο αξιολογησης θα εκδοθη απο πιστοποιημενο οργανισμο και οχι αναλυτη αφου η τελικη πιστοποιηση πραγματοποιειται με διαδικασιες λειτουργικης παραλαβης (commissioning). Η υπευθυνη δηλωση αποτελει μια γραφειοκρατικη αποδραση απο την ουσια του προβληματος. Ενα υψηλης αποδοσης κτιριο πρεπει να μετρηθη για να αποδειχθη οτι ειναι τετοιο (οπως συμβαινει σε ολο τον κοσμο). Οι γραφειοκρατισμοι θα οδηγησουν σε πληρη απονευρωση και εκπτωση.
  Αρθρ. 26.Παρα.2.δ. Απαιτειται τροποποιηση του ΠΔ71/88.

 • 3 Μαρτίου 2012, 15:47 | Β.Κ. Διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

  Αρνούμαι επίσης να σχολιάσω κάτι, μάλλον η διαβούλευση έχει καταντήσει κάτι σαν υποχρεωτικό κακό για σας… δεν είναι δυνατόν να διαβάσω, να σκεφτώ και να σχολιάσω κάτι τοσο σημαντικό για το μέλον μπου μέσα σε τόσες λίγες μέρες (ασε που το σχόλιό μου θα επισυναφθεί μετά από 2 μέρες…). Απαράδεκτοι για άλλη μία φορά… το μόνο που θα πώ είναι ότι ίσως για όλες αυτές τις fast track αλλαγές που φέρατε στο επάγγελμά μας σε τόσο απίστευτα σύντομο χρονικό διαστημα θα πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει… μετά τη λήξη της θητείας σας…

 • 3 Μαρτίου 2012, 14:20 | Δημήτρης

  Ως επαγγελματίας μηχανικός αυτής της χώρας αρνούμαι να σχολιάσω σε πέντε ημέρες το μέλλον της δουλειάς μου και της χώρας για πολλά χρόνια !
  Απαιτώ ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του «αντικειμένου» και την έννοια της λέξης «διαβούλευση» !

 • 2 Μαρτίου 2012, 20:29 | Βαγγέλης

  Πέρα από την ουσία του νόμου, μία παρατήρηση σχετικά με την ονομασία του: Ο όρος ΝΕΟΣ δεν είναι σωστός και θα πρέπει να αφαιρεθεί. Δεν κατανοούν οι αρμόδιοι ότι αυτός ο νόμος μπορεί να είναι σήμερα νέος όμως θα εφαρμοστεί για πολλά χρόνια και κάποτε δεν θα είναι πλέον νέος; Ο νέος νόμος αυτός κάποια στιγμή στο μέλλον, πχ σε 10-15 χρόνια θα πρέπει να αντικατασταθεί και πάλι από κάποιον νεότερο. Πως θα ονομαστεί τότε αυτός εφόσον ο παλαιός θα λέγεται «Νέος»;

  επιτέλους ας σχεδιάσουμε κάτι βλέποντας μακροχρόνια και όχι μόνο το σήμερα! Ο όρος ΝΕΟΣ είναι επίκαιρος και ισχύει μόνο για σήμερα και για κάποιο καιρό μετά. Ο κανονισμός όμως οφείλει να μην είναι επίκαιρος, καθώς θα συνεχίζει να εφαρμόζεται για πολλά ακόμα χρόνια, ενώ κάποια στιγμή θα αντικατασταθεί αναπόφευκτα από άλλον νεότερο!

  Τα ίδια έκανε ο ΟΑΣΠ παλιότερα με τον ΝΕΑΚ (νέος ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός) του 1995 με αποτέλεσμα το 2000 ο επόμενος κανονισμός να ονομαστεί ΕΑΚ 2000. Δηλαδή ο Νέος ΕΑΚ είναι του 1995, ενώ ο ΕΑΚ είναι του 2000! τι νόημα έχει επομένως ο όρος «ΝΕΟΣ»? κανένα απολύτως όταν κοιτάμε κάποια χρόνια μπροστά και όχι μόνο το σήμερα…

  Γιατί λοιπόν ο ΓΟΚ αυτός να μην ονομάζεται ΓΟΚ 2012? δεν θα ήταν πιο λογικό αυτό παρά να τον ονομάζουμε αόριστα «νέο»; ο επόμενος θα ονομαστεί αντίστοιχα ΓΟΚ 2025 ή κάτι τέτοιο. Φαίνεται πολύ πιο λογικό αυτό.

  Είμαι πολιτικός μηχανικός και τέτοια φαινόμενα τα έχω δει μόνο στην Ελλάδα… Δείχνουν την προχειρότητα και την έλλειψη μακροχρόνιας πολιτικής με την οποία αντιμετωπίζονται πολλά θέματα στη χώρα μας…

 • Παρατηρώ ότι στον νέο οικοδομικό κανονισμό, δεν γίνεται απολύτων καμία αναφορά για το θέμα της ηχομόνωσης και της ακουστικής στον δομημένο χώρο. Πιστεύω πως είναι απολύτως απαραίτητο να συμπεριλήφθη κάποιο άρθρο που να υποχρεώνει τις κατασκευές να εναρμονίζονται με κάποιο από τα διεθνή πρότυπα ηχομόνωσης (π.χ. EN ISO 12354)

 • 2 Μαρτίου 2012, 13:56 | ZEΝΕΜΠΙΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΕΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ (ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΑΞΗ ΟΠΩΣ ΟΠΩΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ ΑΡΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΘΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ Η ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ,ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA, ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ,ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ 4-5 ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ Η ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΧΑΖΟΙ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΙΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 2 Μαρτίου 2012, 12:47 | azoulias

  Θεωρώ και εγώ απαράδεκτη την χρονική προθεσμία (μέχρι 6 Μαρτίου) που έχει καθορισθεί. Το θέμα του Οικοδομικού Κανονισμού και του πλαισίου στο οποίο εγγράφεται είναι η σημαντικότερη προυπόθεση για την ολοκλήρωση του πλαισίου που καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης της οργάνωσης του δομημένου χώρου στην χώρα μας. Ο εκσυγχρονισμός αναγκαίος, οι θέσεις πολλές και σημαντικές (βλ. θέσεις 11ου Συνεδρίου Αρχιτεκτόνων 2011) ΑΛΛΑ τελικά φαίνεται να οδηγούμεθα σε μιά αναθεωρησούλα του υπάρχοντος ΓΟΚ χάνοντας για άλλη μια φορά την ευκαιρία.

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1.

  «Ο κανονισμός αυτός , σε συνδυασμό με τον πολεοδομικό πλαίσιο, τους όρους δόμησης, το ιδεατό στερεό και τον επιτρεπόμενο ελεύθερο αλλά σταθερό όγκο που καθορίζεται για κάθε περιοχή με τις ΜΠΑΣ (Μελέτες πολεοδομικού αστικού σχεδιασμού) και το ενιαίο πλαίσιο για τον τρόπο έκδοσης αδειών και ελέγχου των κατασκευών συνιστούν το αδιάρρηκτο τρίπτυχο που θα ρυθμίζει την μελέτη τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε έργου στον χώρο. »

  ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΝΟΚ

 • 2 Μαρτίου 2012, 09:16 | marsellos nikolaos

  Για την ποιοτητα της κατασκευης πρεπει να δοθει πιο μεγαλη εμφαση, και οχι με δυο λεξεις [δομικη αντοχη].Αλλωστε τοσο η Οδηγια της Ε.Ε. 89/106, οσο και ο νεος Κανονισμος 305/2011 του Ευρωπαικου Κοινοβουλιουκαι του Συμβοθλιου της 9.3.2011, μιλανε για [7]βασικες απαιτησεις των Δομικων Κατασκευων: Μηχανικη αντοχη και ευσταθεια, Πυρασφαλεια,Υγιεινη,υγεια και περιβαλλον,Ασφαλεια και προσβασιμοτητα χρησης,Προστασια κατα του θορυβου,εξοικονομιση ενεργειας και διατηρηση τησ θερμοτητας καιβιωσιμη χρηση των φυσικων πορων -ανθεκτικοτητα[και οχι μονο αντοχη] των δομικων κατασκευων. Τουλαχιστον κανετε αναφορα στον σκοπο «στην ικανοποιηση των απαιτησεων του Κανονισμου 305/2011 της Ε.Ε. και του Ευρωπ. Κοινοβουλιου .

 • 1 Μαρτίου 2012, 16:03 | ΑΝΕΡΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Ως επαγγελματίας μηχανικός αυτής της χώρας αρνούμαι να σχολιάσω σε πέντε ημέρες το μέλλον της δουλειάς μου και της χώρας για πολλά χρόνια !
  Απαιτώ ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του «αντικειμένου» και την έννοια της λέξης «διαβούλευση» !

 • 1 Μαρτίου 2012, 16:10 | Σταύρος Αδάμου

  Ως επαγγελματίας μηχανικός αυτής της χώρας αρνούμαι να σχολιάσω σε πέντε ημέρες το μέλλον της δουλειάς μου και της χώρας για πολλά χρόνια !
  Απαιτώ ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του «αντικειμένου» και την έννοια της λέξης «διαβούλευση» !
  Είναι απαράδεκτο εκ μέρους όλων, τόσο στο ΥΠΕΚΑ όσο και σε οποιαδήποτε αρχή που έχει την δυνατότητα λήψης αποφάσεων να «ΠΑΙΖΕΤΕ» με τόσο σοβαρά θέματα ΤΟΣΟ πρόχειρα!!!

 • 1 Μαρτίου 2012, 14:18 | Ανδρέας Μαριάτος

  Ας μην απαιτεί κανείς χρόνο για ουσιαστική διαβούλευση.
  Ο χρόνος των 5 ημερών είναι αδιάφορο αν αρκεί ή όχι για να σχολιαστεί ο ΝΟΚ (κατά την άποψή μου 5 λεπτά φτάνουν για να τον απορρίψει κανείς συνολικά καθώς είναι ήδη από τα περιεχόμενα εμφανής η διατήρηση της ακατάληπτης δομής του προηγούμενου ΓΟΚ ως συνοθυλεύματος πολεοδομικών, κτιριακών και κτιριοδομικών αποσπασματικών ρυθμίσεων).
  Αλλά είναι αποκαλυπτικός για το οτι η διαβούλευση είναι προσχηματική, όπως άλλωστε φάνηκε και με την αντίστοιχη για τον τρόπο έκδοσης αδειών πέρσι τον Αύγουστο όπου αποσιωπήθηκε η συντριπτική απόρριψή του από τους πολίτες. Θυμίζω οτι παρά τις 800 και πλέον αρνητικές ψήφους (έναντι 20 θετικών) στα άρθρα για τα ΣΑ η επιτροπή αξιολόγησης της διαβούλευσης απεφάνθη όταν ο νόμος πήγε στη βουλή οτι υπήρξε μαζική συμφωνία!
  Συνιστώ σε όλους τους καλόπιστους πολίτες να μην επενδύσουν πολύ ενέργεια στον παρούσα διαδικασία, η απογοήτευση είναι δεδομένη.

 • 1 Μαρτίου 2012, 13:04 | Μ

  Ως επαγγελματίας μηχανικός αυτής της χώρας αρνούμαι να σχολιάσω σε πέντε ημέρες το μέλλον της δουλειάς μου και της χώρας για πολλά χρόνια !
  Απαιτώ ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του «αντικειμένου» και την έννοια της λέξης «διαβούλευση» !

 • 1 Μαρτίου 2012, 13:01 | Αλοϊζος Χρήστος

  Θεωρώ πολύ μικρό το διάστημα των 5 ημερών. […] δείχνει ακόμη μια φορά πως «έχει χαθεί η μπάλα» δυστιχώς.

 • θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την έναρξη της ανοικτής δημόσιας συζήτησης για ένα τόσο σημαντικό εργαλείο, καθοριστικό στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος όπως είναι ο ΓΟΚ. Απαιτείται όμως αρκετός χρόνος [δυο μήνες τουλάχιστον] για να μπορέσει να εκφραστεί -και να συμβάλει θετικά στην τελική του διατύπωση- όλη η προβληματική που διατρέχει για το θέμα, τόσο τους μελετητές και τις κοινότητες των αρχιτεκτόνων, όσο και τις επιστημονικές και κλαδικές ενώσεις των τεχνικών σε όλα τα επίπεδα. Ως μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ενεργός αρχιτέκτονας για 29 χρόνια, έχω την πεποίθηση πως πρέπει να ενημερωθούν και να υποβάλουν ιδέες, ενστάσεις και παρατηρήσεις όλοι όσοι έχουν σχέση με οποιαδήποτε ιδιότητα με την αρχιτεκτονική σύνθεση και την κατασκευή. Θεωρώ απολύτως αναγκαία την ενσωμάτωση στο νέο ΓΟΚ,όλης της εναλλακτικής οπτικής που σχετίζεται με το βιοκλιματικό σχεδιασμό και κυρίως την ανέξοδη χρήση των παθητικών συστημάτων, για τα οποία δεν υπάρχει ανάγκη προσφυγής στις «αγορές» και για τα οποία φαίνεται πως το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο για σχετικούς ευνόητους λόγους.

 • 1 Μαρτίου 2012, 09:15 | Αλέξανδρος Κοσμάς

  Ως επαγγελματίας μηχανικός αυτής της χώρας αρνούμαι να σχολιάσω σε πέντε ημέρες το μέλλον της δουλειάς μου και της χώρας για πολλά χρόνια !
  Απαιτώ ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του «αντικειμένου» και την έννοια της λέξης «διαβούλευση» !

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 23:35 | kan62

  Ως επαγγελματίας μηχανικός αυτής της χώρας αρνούμαι να σχολιάσω σε πέντε ημέρες το μέλλον της δουλειάς μου και της χώρας για πολλά χρόνια !
  Απαιτώ ανοικτή διαβούλευση με χρόνο που θα σέβεται τη βαρύτητα του «αντικειμένου» και την έννοια της λέξης «διαβούλευση» !

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 17:44 | Πανταζής Κούρτης

  Σχετικά με τις αλλαγές που προτίθεστε να κάνετε στον Σ.Δ. θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
  Οι χιλιάδες αυθαιρεσίες που ελάμβαναν χώρα μέχρι τώρα από τους κατασκευαστές – μηχανικούς τα τελευταία χρόνια δεν θα είναι τίποτα μπροστά σ’αυτά που θα συμβούν αν προβείτε σ’ αυτές τις αλλαγές που αναφέρονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, σχετικά με την εξαίρεση χώρων κτιρίων από την προσμέτρηση στον Σ.Δ. Εάν οι αυθαιρεσίες τώρα φθάνουν ή παιρνούν πολλές φορές το 100% της επιφάνειας που πρέπει κανονικά να δομηθεί, με τις αλλαγές που προτίθεσθε να κάνετε θα συμβούν πράγματα που ουδέποτε έχετε φανταστεί. Γνωρίζετε αλήθεια τι γίνεται ή τουλάχιστον τι γινότανε έως το 2010 με τις αυθαιρεσίες μηχανικών – κατασκευαστών? Έχετε σκεφθεί το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί στο περιβάλλον αυτού εδώ του τόπου από τους ανωτέρω, στο βωμό του κέρδους και της αισχοκέρδειας? Σας ανααφέρω μόνον ότι η έκταση της Ελλάδος είναι περίπου 133000 χιλιάδες τ.χ. εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι οικοδομικές άδειες τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών και μετρηθεί η επιφάνεια της Ελλάδος βάσει αυτών, θα βρεθεί πάρα πολύ μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει οικόπεδο που έχει κτιστεί ειδικότερα από κατασκευαστή, σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες και στη σύσταση δεν αναφέρεται η φράση «σύμφωνα με καινούργια καταμέτρηση η επιφάνεια είναι…..» και προστίθενται αρκετές δεκάδες μέτρα. Που σημαίνει φυσικά δεκάδες χιλιάδες Ευρώ κέρδος μόνο από αυτή την παρανομία. Αναρίθμητες και απίστευτες οι παρανομίες που γίνονται. Ανέφερα χαρακτηριστικά την προηγούμενη διότι δημιουεργεί τεράστιο πρόβλημα και στους τίτλους κυριότητας του ακινήτου. Κάνετε ότι θέλετε μην δίνετε όμως περισσότερο Σ.Δ., σε καμία περίπτωση, θα έχουμε χειρότετα αποτελέσματα από τις τουριστικές περιοχές της Ισπανίας. Το αντίθετο χρειάζεται αυτός ο τόπος, σεβασμό στο περιβάλλαν και να γνωρίζετε ότι χάσουμε από τον Σ.Δ. θα το κερδίσουμε σε ποιότητα ζωής. Φυλάξτε σα κόρη οφθαλμού το περιβάλλον μας. Μην το καταστρέφετε άλλο, ας περισώσουμε ότι μπορεί να περισωθεί. Φειδώ, μα πολύ φειδώ στο Σ.Δ., στον Σ.Κ., στο ύψος των στεγών, καθώς και στο ύψος των κτιρίων. Μακάρι να μην υπήρχε Σ.Δ. μεγαλύτερος από Ο.60, Σ.Κ. 0.40 και ύψος 7,5 μέτρα, μετρημένο από το φυσικό έδαφος όμως και όχι από το διαμορφωμένο που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και παρανομίες. Κανείς δεν θα χάσει από αυτό, το αντίθετο όλοι θα κερδίσουμε, περισσότερο, όμως, θα κερδίσει το περιβάλλον.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 15:21 | Διονύσης Κλαδάκης

  Είναι αδιανόητο για ένα τόσο σημαντικό Νόμο, για τις διατάξεις του οποίου θα υπάρξει μετά βεβαιότητας πλούσια Νομολογία (όπως άλλωστε και στον υφιστάμενο ΓΟΚ), να δίδεται τόσος λίγος χρόνος για διαβούλευση! Η ουσιαστική συμμετοχή των μηχανικών στη διαβούλευση, είναι μάλλον αδύνατη!

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 15:49 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Καλημερα σας. ομολογο οτι ειναι πολυ καλο να γινει αυτη η νομοθεσια αλλα θα πρεπει να λαβουμε πολους παραγοντες υποψην, αυτες οι αναβαθμησεις στις πολεις του εξωτερικου γινονται με μεγαλη επιτηχια.
  με τη διαφορα οτι εκει εχουν μεγαλη διευρινση στο σχεδιο πολεως που σχεδον δεν υπαρχουν εκτος σχεδιου οικοπεδα. πραγμα που καθιστα ευκολο σχετικα να διαλεξει καποιος και ενα φτηνο σπιτι με ολες του τις ανεσεις. Στην Ελλαδα μεχρι πριν λιγο καιρο και ακομα συμβαινει σε καποιες περιοχες να εχουμε ακριβοτερα ακινητα απο απο τις ακριβοτερες περιοχες της ευρωπης. επισης πρεπει να σκεφτουμε αναπτηξη η περιβαλλον η και τα δυο μαζι. πως να ρθει να επενδυση ο μεγαλοεπενδυτης οταν του βαζουμε ορια. ισως θα επρεπε να υπαρχουν καποιες περιοχες η ζωνες που μετα απο μελετη να μπορει καποιος να χτισει μεγαθηρια και να μη υπαρχουν ορια μονο τοτε θα δουμε μεγαλους επενδυτες.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:28 | Andreas Kalogirou

  6 Ημέρες διαβούλευση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό?
  Μήπως είναι πάρα πολλές?
  Γιατί δεν τον αφήσατε μέχρι αύριο?
  ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ!
  ΕΛΕΟΣ!

  Ανδρέας Καλογήρου
  Εκπαιδευτικός Τεχνολογος Πολιτικός Μηχανικός.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 14:24 | Βασίλειος Μ., Γεωλόγος

  Στο παρόν νομοσχέδιο δεν αναφέρονται πουθενά τυχόν υποχρεώσεις εκπόνησης γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων, η οποία απορρέει από την πλήρη κατανόηση του υπεδάφους και της συμπεριφοράς του υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες. Πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξαν σημαντικές καταστροφές που οφείλονταν σε φυσικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να μιλάμε για ελλειπή αξιολόγηση της ασφάλειας των κτηρίων. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικότερη η διασφάλιση της προστασίας των ανθρώπων από φυσικές διεργασίες, που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της κατοικία τους, από πολλές άλλες προϋποθέσεις που θέτει το παρόν νομοσχέδιο.

  Η πρότασή μου είναι να αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα η εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης. Η γεωλογική μελέτη θα δίνει στοιχεία για τη γεωλογία της στενής και ευρύτερης περιοχής, σεισμολογικά, γεωμορφολογικά, υδρογεωλογικά στοιχεία, καθώς και κλιματολογικά και ωκεανογραφικά σε περιπτώσεις δόμησης κοντά σε αιγιαλό. Στη γεωτεχνική μελέτη θα γίνονται προβλέψεις για επικίνδυνες και ακραίες καταστάσεις, όπως ο σεισμός με ανώτερη επιτάχυνση της μέγιστης αναμενόμενης, βροχόπτωση με ακραία διάρκεια και ένταση κ.λπ. προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως υποχώρηση του υπεδάφους, κατάρρευση κτηρίου μετά από ακραίο σεισμικό φαινόμενο, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ. Η γεωτεχνική μελέτη θα συμπληρώνεται με επί τόπου δοκιμές και δειγματοληψία, μετά την εκσκαφή των θεμελίων, και θα ακολουθεί εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων αντοχής, της συμπιεστότητας και της περατότητας του υπεδάφους.

  Το κόστος εκπόνησης αυτών των μελετών δεν αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά το κόστος κατασκευής του έργου. Ούτως ή άλλως, η επιβάρυνση του κράτους για την αποζημίωση πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι αρκετά σημαντικό, θα μπορούσε ίσως το κράτος να υποστηρίξει, σε κάποιο βαθμό, το κόστος. Τέλος, οι μελετητές που θα αναλάμβαναν τέτοιες μελέτες θα μπορούσε να ήταν κάτοχοι των αντίστοιχων μελετητικών πτυχίων του ΥΠΕΚΑ, ώστε να υπάρχει ένας σχετικός έλεγχος, όπως γίνεται π.χ. με τους ενεργειακούς επιθεωρητές.

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 13:11 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  5 ολόκληρες ημέρες για διαβούλευση, εν μέσω κινητοποιήσεων του Τεχνικού Κόσμου και την ίδια ώρα που με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου πληροφορούνται οι Πολεοδομίες ότι άλλαξαν όνομα και αντικείμενο.