Άρθρο 24: Χαμηλά κτίρια

1. Χαμηλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κύρια χρήση είναι η κατοικία και το οποίο έχει μέγιστο ύψος το πολύ 8,50 μέτρα, μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, από την οριστική στάθμη του εδάφους και έχει συνολική επιφάνεια που υπολογίζεται στο σ.δ. το πολύ 400 τ.μ.
Στο οικόπεδο είναι δυνατή η κατασκευή περισσότερων του ενός χαμηλών κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίζεται στο σ.δ. δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ.
2. Στη συνολική επιφάνεια, που προκύπτει από το συντελεστή δόμησης, για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζεται, εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 11, οι εξώστες και ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι, ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.
3. Τα χαμηλά κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, όταν δεν εφάπτονται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, η ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια είναι Δ=2,50 μ. και η κάλυψη τους δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κάλυψη της περιοχής.
4. Πάνω από το μέγιστο ύψος των 8,50 μ. επιτρέπονται στέγες μεγίστου ύψους 1,50μ. καθώς και οι λοιπές κατασκευές που αναφέρονται στο άρθρο 20.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που το επιτρεπόμενο ύψος είναι μικρότερο των 11 μ.
6. Κατά τα λοιπά η δόμηση των χαμηλών κτιρίων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:01 | ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

  Άρθρο 24 παρ.2 …για τα χαμηλά κτίρια δεν υπολογίζονται…

 • 6 Μαρτίου 2012, 11:56 | Χαριζοπούλου Βάγια , αρχιτέκτονας

  6.3.Να οριστεί σαφώς το ποσοστό κάλυψης.Για παράδειγμα, σε περιοχές που ίσχυε το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα το ποσοστό κάλυψης είναι 40%. Δεν υπάρχει κίνητρο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού εάν δεν υπάρχει πριμοδότηση του ποσοστού κάλυψης τουλάχιστο έως το 60% που θα ισχύει με το ΝΟΚ.
  Μόνο όφελος οι εξώστες(να διευκρινιστεί ποιοι) και οι ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι (ποιοι είναι αυτοί? δεν υπάρχει πουθενά ο ορισμός αυτών των χώρων).

 • Εάν πράγματι έχει να εξυπηρετήσει κάτι η ύπαρξη χαμηλού κτιρίου, σε ένα οικόπεδο αυτό αφορά πυκνοδομημένες και κορεσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα συνένωσης με όμορα λόγω ύπαρξης μεγάλων κτιρίων με πολλές ιδιοκτησίες στο καθένα που καθιστούν αδύνατη την κατεδάφιση τους, οπότε υπάρχει ένα μικρό οικόπεδο έως 300μ2 εγκλωβισμένο, το οποίο αν και αυτό χτιστεί με 24μ ύψος θα επιβαρύνει την περιοχή. Άρα εναλλακτικά πρέπει να υπάρχει κίνητρο μικρού Δ.
  Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα το Δ να είναι 1 μέτρο, όταν επιλέγεται χαμηλό κτίριο σε περιοχή με ύψος τουλάχιστον 18 μέτρα και εμβαδόν οικοπέδου μικρότερο των 300μ2 και εάν είναι δυσχερής η συνένωση με τα όμορα διότι ήδη σε αυτά βρίσκονται πολυκατοικίες.
  Τότε ένα χαμηλό κτίριο [μονοκατοικία ή διώροφο] είναι χρήσιμο διότι αναπνέουν οι όμορες πολυκατοικίες και το Δ δεν ενδιαφέρει διότι το χαμηλό το πολύ να φτάνει μέχρι τον Α όροφο στην ουσία θα είναι λίγο ψηλότερο της πυλωτής των όμορων. Εάν λοιπόν αντί 2,5 το Δ είναι 1μ, (όπως άλλωστε προβλέπεται για τα κτίρια που δεν βγάζουν ελάχιστη διάσταση 9μ, αλλά εδώ χωρίς αυτήν την προϋπόθεση)βοηθά στην διαμόρφωση του, διότι το όμορο θα έχει ήδη απόσταση 4.8 μ. + 1μ. θα έχουμε 5,8 μέτρα και πλέον απόσταση του χώρου πυλωτής του όμορου από το χαμηλό, οπότε κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει στους όμορους, αφού άλλωστε δεν θα επιτρέπεται υπέρβαση της κάλυψης.
  Να προστεθεί παράγραφος ότι εάν το οικόπεδο είναι μικρότερο των 300μ2, το επιτρεπόμενο ύψος τουλάχιστον 18μ, τότε το Δ μπορεί να είναι μέχρι 1μ, χωρίς υπέρβαση κάλυψης εάν ήδη στα όμορα από τα οποία πρέπει να αφήνεται απόσταση Δ υφίστανται κτίρια που έχουν υλοποιήσει το Σ.Δ. τουλάχιστον κατά 70%.

 • 4 Μαρτίου 2012, 18:53 | Σωτηρόπουλος

  Εάν δεν πριμοδοτείται με τουλάχιστον 10% η αύξηση της επιτρεπόμενης κάλυψης, όπως συνέβαινε στον ΓΟΚ 85, τότε ποιός ο λόγος να κάνει κανείς χρήση αυτού του άρθρου?

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 17:41 | KOSTAS

  Μήπως θα ήταν σωστότερο, ώστε να μην χρειασθεί εγκύκλιος, να αναφερθεί σε αυτό το άρθρο πως ο σ.ο. είναι 5*ΣΔ και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κτιρίων είναι 2.50μ;

 • 29 Φεβρουαρίου 2012, 12:13 | Γιώργος

  Εκτιμώ ότι η παράγραφος 4 αναφέρεται στο άρθρο 19 και όχι στο άρθρο 20…