Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89) και οι τροποποιούμενες αυτού διατάξεις, ήτοι:
α) το άρθρο 10 του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85),
β) η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄),
γ) η παράγραφος 23, του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2012, 16:21 | Νίκας Παναγιώτης

  Θεωρώ απαράδεκτη και αστεία την κατάργηση της κατώτατης αμοιβής και αντ’ αυτού τη θέσπιση ανώτατης αμοιβής…
  Οι απαιτήσεις σε γνώσεις, σπουδές κι ενημέρωση, όπως και η επί τόπου αυτοψίες και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να γίνει σωστά η εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου, δε συνάδουν με τις τόσο χαμηλές αμοιβές που υπάρχουν.
  Για να μπορέσει κάποιος να δεχθεί τόσο χαμηλές αμοιβές και να μπαίνει σε διαδικασία πλυστηριασμού, θα πρέπει να ρίξει τραγικά την ποιότητα της εργασίας του.
  ‘Ετσι τ’ αποτελέσματα που θα προκύπτουν, θα είναι μακριά απ’ την πραγματικότητα και κατ’ επέκτασιν ο σκοπός του όλου εγχειρήματος δεν πρόκειται να επιτευχθεί.
  Ας σταματήσουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα να ευτελίζουμε τόσο πολύ τους επιστήμονες, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να μας οδηγήσουν σωστά…
  Ντροπή σ’ αυτούς που σκέφτονται μ’ αυτό τον τρόπο.
  Ας απελευθερώσουν και την ιδιότητα, για να μπορούν να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργητικής Απόδοσης και οι μπακάληδες, οι καστανάδες κι άλλες συμπαθείς τάξεις επαγγελματιών…
  Φθάσατε τη χώρα μας εκεί που τη φθάσατε, δυστυχώς θέλετε να την πάτε ακόμα πιο κάτω!
  Ντροπή σας…!