Άρθρο 08: Τεχνικά συστήματα κτιρίων

1. Τα τεχνικά συστήματα που εγκαθίστανται σε νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια, πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, όσον αφορά τη συνολική ενεργειακή τους απόδοση, την εγκατάσταση, τη σωστή διαστασιολόγηση και τα συστήματα ρύθμισης και ελέγχου τους.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ισχύουν για νέα συστήματα, για αναβαθμίσεις και αντικαταστάσεις υφιστάμενων συστημάτων στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Οι ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) συστήματα θέρμανσης ή ψύξης χώρων
β) συστήματα παραγωγής ΖΝΧ
γ) συστήματα κλιματισμού
δ) συστήματα αερισμού
ε) διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και ρύθμισης λειτουργίας των τεχνικών συστημάτων
ή συνδυασμό τους.
2. Κατά την κατασκευή νέου ή τη ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση μετρητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95).

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:31 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Με το εδάφιο 2 του άρθρου αυτού, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση μετρητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3855/2010 (ΦΕΚ Α΄ 95). Η υποχρέωση αυτή είναι αντίθετη με την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας με την οποία υποχρεώνονται τα κράτη μέλη απλώς να «ενθαρρύνουν» αλλά όχι να «υποχρεώνουν» τους ιδιοκτήτες να εγκαθιστούν μετρητές στις περιπτώσεις αυτές. Σε περίοδο οικονομικής κρίσεως, είναι αδιανόητη η επιβολή προσθέτων υποχρεωτικών δαπανών στην οικοδομή, η οποία μάλιστα εκλαμβάνεται ως «χαράτσι» από τον λαό και επομένως τον αποστρέφει από επενδύσεις ανακαινίσεως.
  Παράλληλα το άρθρο 15 του νόμου 3855/2010 είναι γενικόλογο και αόριστο, η εφαρμογή του οποίου είναι προβληματική. Π.χ. με το άρθρο αυτό δεν είναι σαφές εάν απαιτείται ή όχι τοποθέτηση μετρητή κατανάλωσης ζεστού νερού. Επομένως όταν αντικαθίσταται ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας θα προκύπτουν έριδες ως προς την απαίτηση ή όχι τοποθετήσεως μετρητού.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2012, 23:42 | Θεοδώρα

  Όπως λέει και ο ΝΙΚΟΣ Π, να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση θερμιδομετρητών και όχι γενικά μετρητών (αποτυχημένων ωρομετρητών).

  Επίσης, πρέπει κάποια στιγμή οι νόμοι να περιέχουν τα πάντα και να μην παραπέμπουν σε άλλους νόμους που πιθανώς παραπέμπουν σε άλλους, κοκ… άλλωστε οι αμοιβές μας είναι πλέον χαμηλότερες από εργάτη σε χωράφι και η εργασία που κάνουμε είναι πολλές φορές εξίσου κουραστική! Σεβαστείτε τα χρόνια, το επίπεδο σπουδών, την ευθύνη και την αξιοπρέπειά μας (εκτός κι αν τελικός στόχος είναι το πλήρες άνοιγμα τού επαγγέλματος, οπότε και ένας ανιδείκευτος εργάτης θα δικαιούται να είναι ενεργειακός επιθεωρητής).

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 14:39 | ΝΙΚΟΣ Π

  Στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 8, να προστεθεί η υποχρέωση χρήσης θερμιδομετρητών σε νέες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης (αντί των ευρέως χρησιμοποιούμενων και τεχνικά ακατάλληλων από κάθε άποψη ωρομετρητών) και να γίνει επιτέλους νόμος του κράτους η ανενεργή εδώ και 5 χρόνια οδηγία του ΤΕΕ, η οποία βρίσκεται στο:
  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/TOTEE_P/TOTEE-NOMOS%2025-04-07.pdf