Άρθρο 09: Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

1. Από την 01.01.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 01.01.2019.
Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα.
2. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνεται εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει διαφορετικούς στόχους ανάλογα με την κατηγορία χρήσης του κτιρίου και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Το εθνικό σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία:
α) τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες, περιλαμβανομένου αριθμητικού δείκτη της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο κατ’ έτος (kWh/m2 a),
β) τους ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων έως το 2015, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εφαρμογής της παραγράφου 1,
γ) πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2 για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών όσον αφορά τις εθνικές απαιτήσεις και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται ριζική ανακαίνιση.

 • Σταδιακή ανανέωση των δημόσιων κτιρίων: Μέρος του νόμου θαμπορούσε να είναι η υποχρέωση σταδιακής ανανέωσης των δημοσίων κτιρίων (π.χ. 2% των υπαρχόντων κτιρίων) ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται οικονομίες για το δημόσιο, αλλά και αύξηση της απασχόλησης.
  Γιάννης Κοντούλης
  Knauf Insulation

 • 11 Σεπτεμβρίου 2012, 11:07 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Μηχ-Μηχ

  Δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο όταν ένα κτίριο διαθέτει Φωτοβολταική εγκατάσταση και είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ να μην συνυπολογίζεται στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου απο ΑΠΕ. Τι σημασία έχει εαν το ρεύμα που παράγει είναι για ιδίαν χρήση (ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ή εαν το συνεισφέρει στο εθνικό δίκτυο. Θα έπρεπε να συνυπολογίζεται η συνεισφορά του ΚΤΙΡΙΟΥ από Φ/Β στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αφού υπάρχει αντίστοιχη απομείωση κατανάλωσης πρωτωγενούς ενέργεια από συμβατικά καυσιμα που έτσι και αλλιώς θα χρησιμοποιούσε για την λειτουργία των συστημάτων (φωτισμός ή ακόμα και για την τροφοδότηση μονάδων παραγωγής θέρμανσης, ψυξης, ΖΝΧ)εαν δεν χρησιμοποιούσε το εν λόγω σύστημα ΑΠΕ.

 • Ο στόχος για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης το 2020 είναι σημαντικό ορόσημο για την εξοικονόμηση ενέργειας και θα βοηθήσει σαφέστατα στα οικονομικά του κάθε πολίτη, αλλά και του κράτους, μειώνοντας σημαντικότατα τα έξοδα για την ενέργεια που πληρώνει ο καθένας μας στο κτίριο που ζει και εργάζεται.

  Ο στόχος αυτός όμως είναι πολύ μακρυνός σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, όπου ο ΚΕΝΑΚ απέχει σημαντικά από το «Βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο». Είναι απαραίτητο λοιπόν να χαραχθεί μέσα από αυτό το νόμο, ένα μονοπάτι που να οδηγεί στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης το 2020. θα πρέπει να δοθούν η θέση που βρισκόμαστε σήμερα και σαφώς καθορισμένοι ενδιάμεσοι στόχοι, αλλά και ο τελικός στόχος με σαφήνεια:
  – Δηλαδή: Ο ΚΕΝΑΚ προβλέπει ότι για …. κτίριο μορφής Α, Β. κλπ…. για τη θέρμανση του χώρου χρειάζονται περίπου (τιμήΑ-τιμήΒ) kWh/(m2.έτος)
  – π.χ. για το 2014, για τη θέρμανση του χώρου θα πρέπει να φτάσουμε στα 50 kWh/(m2.έτος)
  – π.χ. για το 2017, για τη θέρμανση του χώρου θα πρέπει να φτάσουμε στα 20 kWh/(m2.έτος)
  – Ποιός είναι ο τελικό στόχος για το 2020 (πόσες kWh/(m2 έτος) για θέρμανση) ανά κατηγορία κτιρίων (τι σημαίνει σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 2; 5 ή 10 kWh/(m2 έτος) για τη θέρμανση)

  Ταυτόχρονα με τους ενδιάμεσους στόχους στην κατανάλωση ενέργειας, πρέπει να γίνει και σταδιακή αναπροσαρμογή των τιμών συντελεστή θερμοπερατότητας U που δίνονται στον Πίνακα Γ.1 του ΚΕΝΑΚ (που περιέχει τον Μέγιστο επιτρεπόμενο Συντελεστή Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων κατά κλιματική ζώνη).

  Η θέσπιση λοιπόν ενδιάμεσων στόχων που θα μας οδηγήσουν στον επιθυμητό στόχο του 2020 είναι απαραίτητη για την σταδιακή προσαρμογή των κατοικιών στις νέες απαιτήσεις.

  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Κοντούλης,
  Knauf Insulation

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 15:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

  Αναμένεται ο ακριβής ορισμός του κτηρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

  Εν’ όψει και του νέου ΓΟΚ που προβλέπει πριμοδότηση αυτών των κτηρίων πρέπει να οριστεί επακριβώς το κτήριο με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 00:44 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Ποια είναι ακριβώς η μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των προαναφερθέντων κτηρίων 2,5,10,20,50 KWh/m² ;
  Εν’ όψει και του νέου ΓΟΚ που προβλέπει πριμοδότηση αυτών των κτηρίων πρέπει να οριστεί επακριβώς το κτήριο με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 16:14 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

  Ο ορισμός που δίδεται στο αρ.2 για το «κτιριο σχεδόν μηδενικής κατ/σης» είναι λάθος. Άλλο η σχεδόν μηδενική κατ/ση ενέργειας ( ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες τύπου πρωτόγονης κατοικίας), και άλλο ο υψηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην κατ/ση πρωτογενούς ενεργειας ή η μεγάλη χρήση μορφών ΑΠΕ. Το πρώτο συνιστά χρήστη κυριολεκτικά πρωτόγονο ( κάτοικο του ορεινού Νεπάλ), ενώ το δεύτερο απαιτεί υψηλό κόστος κτιρίου που δύσκολα θα διαθέσει καποιος. Εδώ κανείς δεν έχει δώσει ακόμη περιοχή κόστους για κτίρια κατηγορίας Α, ή Α+ με τον υφιστάμενο ΚΕΝΑΚ, πως θα πάμε σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ? αυτά ακούγονται αστεία και δείχνουν την προχειρότητα του νομοσχεδίου.
  (επαναυποβολή λόγω λάθους)

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 16:22 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

  Ο ορισμός που δίδεται στο αρ.2 για το «κτιριο σχεδόν μηδενικής κατ/σης» είναι λάθος. Άλλο η σχεδόν μηδενική κατ/ση ενέργειας ( ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες τύπου πρωτόγονης κατοικίας), και άλλο ο υψηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην κατ/ση πρωτογενούς ενεργειας ή η μεγάλη χρήση μορφών ΑΠΕ. Το πρώτο συνιστά χρήστη κυριολεκτικά πρωτόγονο ( κάτοικο του ορεινού Νεπάλ), ενώ το δεύτερο απαιτεί υψηλό κόστος κτιρίου που δύσκολα θα διαθέσει καποιος. Εδώ κανείς δεν έχει δώσει ακόμη περιοχή κόστους για κτίρια κατηγορίας Α, ή Α+ με τον υφιστάμενο ΚΕΝΑΚ, πως θα πάμε σε κτίρια σχεδόν μηδενικού κόστους ? αυτά ακούγονται αστεία και δείχνουν την προχειρότητα του νομοσχεδίου.

 • Ενεργειακά αυτόνομα κτίρια, η ενέργεια για μεγείρεμα και φωτισμό περιλαμβάνεται ή όχι στην κατανάλωση του κτιρίου

 • 1)Κακώς που τα δημόσια κτίρια πέρνουν παράταση. Ο δημόσιος τομέας έπρεπε να δώσει το παράδειγμα από τους ίδιους τους μηχανικούς-στελέχη του. Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  2) Ποιός ο κύκλος ζωής ενός κτιρίου; Πότε «πεθαίνει» ένα κτίριο;
  3) Όσον αφορά το εθνικό σχέδιο πρέπει να διαγραφεί η έννοια της προετοιμασίας. Ας εφαρμόσουμε κάτι άμεσα χωρίς χρονοτριβή. Να συμβουλευετεί η βουλή έμπειρους μηχανικούς του δημόσιου τομέα ώστε να παραχθεί ένα σχέδιο βιώσιμο μακροπρόθεσμα, χωρίς πειραματισμούς.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 17:27 | Γιάννης Γκούμας

  Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέγειας, είναι αρκετά πιο ακριβά με πολλά χρόνια απόσβεσης κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχουν σημαντικά κίνητρα, οι ιδιοκτήτες δεν θα κινηθούν εύκολα σε τέτοιες λύσεις. Ακόμα και σε επίπεδο σχεδιασμού, οι περιορισμοί δόμησης, ο αστικός ιστός και το διαθέσιμο οικόπεδο, θα κάνουν κάποιες περιπτώσεις αδύνατες να σχεδιαστούν.