Άρθρο 12: Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

1. Ο ιδιοκτήτης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση ΠΕΑ:
α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
2. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, επιδεικνύεται και παρέχεται από τον ιδιοκτήτη, το ΠΕΑ ή αντίγραφό του στον υποψήφιο νέο ενοικιαστή ή αγοραστή.
3. Κατά την πώληση ή μίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων πριν από την κατασκευή τους, γνωστοποιείται από τον ιδιοκτήτη η εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσής τους, όπως προκύπτει από τη ΜΕΑ, κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2. Στην περίπτωση αυτή το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.
4. Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, που διαθέτει ΠΕΑ, απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί συγκυριότητας ή άλλων μορφών κοινής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να αποκλειστούν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Ειδικότερα, η δαπάνη έκδοσης του ΠΕΑ βαρύνει, κατά περίπτωση, τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστου.
6. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 4, εδάφια α), γ), δ) και 5 του άρθρου 5.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2012, 19:53 | ΠΟΜΙΔΑ – ΠΑΝ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  1 Η ανάγκη πάταξης της γραφειοκρατίας που βασανίζει τους πολίτες και μείωσης του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών, που υιοθετείται από το νομοσχέδιο, επιβάλλει την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών, μέσω της μείωσης των δικαιολογητικών και στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή τους, και όχι της επαύξησής τους. Η ισχύουσα διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού για ένα διαμέρισμα (αυτοψία, συγκέντρωση στοιχείων, εισαγωγή 200 περίπου δεδομένων στο υπάρχον λογισμικό) συνολικής διάρκειας πολλών ωρών, πρέπει να απλοποιηθεί σημαντικά, για τους παραπάνω λόγους.

  2) Αυτόματη ενεργειακή κατάταξη κτιρίων. Προκειμένου να μην επιβαρύνονται άδικα οι πολίτες για κάτι εκ των προτέρων γνωστό, πρέπει, τουλάχιστον για τις μισθώσεις κτιρίων, να υιοθετηθεί άμεσα το σύστημα της αυτόματης (εκ του νόμου) ενεργειακής κατάταξης των παλαιών κτιρίων, με την παρακάτω διαβάθμιση, που προκύπτει από την μέχρι τώρα εμπειρία, με αυτοματοποιημένη έκδοση πιστοποιητικού χωρίς κόστος, από αυτόματη διαδικτιακή εφαρμογή του ΥΠΕΚΑ, παρόμοια με την υπάρχουσα στην ιστοσελίδα του (Γνωρίστε την Ενεργειακή Αοπόδοση του σπιτιού σας):
  Ενεργ. κλάση Η (κατώτατη) για τα παλαιά κτίρια κατασκευής μέχρι και το 1980 (δηλαδή προ της ισχύος του παλαιού Κανονισμού Θερμομόνωσης).
  Ενεργειακή κλάση Ζ για τα κτίρια κατασκευής 1981 έως 2.000, λόγω της επελθούσας σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας των κατασκευών ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και
  Ενεργειακή κλάση Ε για τα κτίρια κατασκευής 2001 – Οκτ. 2010 (έναρξη εφαρμογής ΚΕΝΑΚ).
  Έτσι ενεργειακά πιστοποιητικά θα ζητούν και θα πληρώνουν μόνον όσοι ιδιοκτήτες υφισταμένων κτιρίων έχουν προβεί σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, και ενδιαφέρονται για την απόκτηση πιστοποιητικού ανώτερης κλάσης.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 14:51 | Απόστολος Ευθυμιάδης

  Το εδάφιο 1 του άρθρου αυτού πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με την Οδηγία ως ακολούθως :
  «Έκδοση ΠΕΑ επίσης απαιτείται για κτίρια στα οποία συνολική επιφάνεια άνω των 500 m2 χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 αυτό το κατώτατο όριο των 500 m2 θα μειωθεί σε 250 m2.»
  Η απαίτηση αυτή είναι επιβεβλημένη διότι συμβάλει στον παραδειγματισμό των πολιτών και στα οικονομικά του δημοσίου. Γιατί παρελήφθη;

 • 12 Σεπτεμβρίου 2012, 07:52 | ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ

  Η εκδοση ΠΕΑ πρέπει να συνδεθεί και με απαλλαγή φόρων π.χ. ένα εμπορικό κτίριο ή ένα ξενοδοχείο κατηγορίας Β να πληρώνουν λιγότερο χαράτσι από ένα άλλο κατηγορίας Ε και έτσι γίνεται και η απόσβεση του κόστους των επιθεώρήσεων που ούτως ή άλλως είναι πολύ φθηνές άν καταλάβει ο ιδιοκτήτης τα οφέλη που μπορεί να έχει αν κάνει χρήση των σεναρίων του επιθεωρητή.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 21:23 | Ε.M.

  Oχι προφανώς στην ενιαίας τάξης άδεια επιθεωρητών -Διατήρηση της κατηγοριοποίησης άδειας Α και Β τάξης για πτυχιούχους και διπλωματούχους μηχανικούς αντιστοίχως.( Δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια Τι να κάνουμε!)
  Οχι- κατηγορηματικά – στις άδειες επιθεωρητών σε δημοσίους υπαλλήλους. ( Ελεος! Μέσα σε όλα πιά δεν γίνεται)
  Οχι σε άδειες επιθεωρητή εκτός ειδικότητας.
  Οχι σε επιθεωρητές δύο ταχυτήτων. Για κάποιους ζητήθηκε στην αρχική φάση η σχολαστική τεκμηρίωση της εμπειρίας και για κάποιους (αρχιτέκτονες κυρίως) δόθηκαν συλλήβδην αργότερα άδειες επιθεώρησης λεβήτων χωρίς καμία εμπειρία!!!!
  Κανένα πρόβλημα στην πιστοποίηση των γνώσεων των επιθεωρητών (είδαμε πόσοι έγιναν μεν προσωρινοί αλλά στην συνέχεια καλύπτουν με την σφραγίδα φίλους και κολλητούς αλλά δεν έχουν ιδέα). Είτε όλοι μέσα από εξετάσεις, Ο.Κ. αν έτσι θέλετε, αλλά αφού γίνουν οι εξετάσεις αυτόματη κατάργηση όλων των προσωρινών αδειών ( επι δικαίων και αδίκων).
  Κατάργηση του ασυμβίβαστου της επιθεώρησης σε κτήριο που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο. ( Σιγά αν ξέρω να κάνω τη δουλειά μου να κάνω τι είδους κομπίνα για να εκδώσω ΠΕΑ για να νοικιάσει ο άντρας μου ένα δυάρι!!!)
  Οχι στην κατάργηση της κατώτατης αμοιβής και φυσικά όχι στο όριο της ανώτατης.( Για 1354 λόγους που έχουν αναφέρει όλοι οι συνάδελφοι)

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 15:14 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

  Ο έλεγχος της έκδοσης ΠΕΑ μόνο μέσω της μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου αφήνει εκτός πληθώρα κτηρίων (κατοικίες και κυρίως επαγγελματικούς χώρους – ειδικά κτήρια).Όπως ορθά επισημαίνει ο Κος Σωτήρης Ψημμένος θα πρέπει η έκδοση ΠΕΑ να ελέγχεται και από άλλες διαδικασίες αδειοδότησης.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 11:42 | Βασιλκή Τζαβάρα

  1. §1, εδάφιο δ. – Μίσθωση σε νέο ενοικιαστή

  Ασαφής διατύπωση. Δηλαδή, αν ένα κτήριο νοικιάζεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό ιδιοκτήτη, θα πρέπει να εκδίδεται καινούριο ΠΕΑ, κάθε χρόνο;

  2. §1, εδάφιο δ. – Μίσθωση σε νέο ενοικιαστή
  Αφού το ΠΕΑ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν επιβάλλει καμία ενέργεια βελτίωσης, απλά συστήνει ΓΙΑΤΙγίνεται υποχρεωτικό για νέες μισθώσεις;

  Α. Για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης; Πως επιτυγχάνεται αυτό, όταν αποτελεί το ΠΕΑ μια ακόμα επιβάρυνση ιδιοκτητών ακινήτων – επι πλέον του ΕΤΑΚ, της εισφοράς μέσω ΔΕΗ, και της επί πλέον φορολόγησης 1.5% της μίσθωσης ακινήτων υπέρ του ΟΓΑ; Αν οι ιδιοκτήτες ακινήτων –κυρίως των παλιότερων κατασκευών- επιβαρύνονται και με αυτό το κόστος, δεν πρόκειται να προβούν σε βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων γιατί πολύ απλά δε θα έχουν τα χρήματα για να το κάνουν! Έτσι γίνεται το νομοσχέδιο αυτό τροχοπέδη στην ενεργειακή βελτίωση των κτηρίων και ΤΕΛΙΚΑ εξυπηρετεί ΜΟΝΟ τους μηχανικούς εξασφαλίζοντας τους μόνιμο εισόδημα.

  Β. Για την προστασία του μισθωτή; Ποία μέριμνα έχει ληφθεί για την προστασία του ιδιοκτήτη από φθορές – που ξεπερνούν την εγγύηση- από απόδοση μισθωμάτων ενοικιαστή που ισχυρίζεται ότι αδυνατεί να πληρώσει, από απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΚΟ ενοικιαστών που απλώς φεύγουν;

  Θα έπρεπε να υπάρξει ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που θα διέπει τις σχέσεις ιδιοκτητών& ενοικιαστών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων –συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην περιουσία. (Με τις αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις (φόρους κληρονομιάς, αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων σε περίπτωση διαφορών, ΕΤΑΚ κ.λ.π.) καταργείται στην πράξη το δικαίωμα στην ιδιοκτησία όσων δεν έχουν υψηλά εισοδήματα. Θα καταντήσουμε μια χώρα τσιφλικάδων και ζητιάνων χωρίς μεσαία τάξη.

  3. § 5.
  Αφού το ΠΕΑ εξυπηρετεί κυρίως τους ενοικιαστές γιατί επιβαρύνονται γι΄ αυτό οι ιδιοκτήτες; Δεν είναι λογικό να επιβαρύνονται εκείνοι οι οποίοι ωφελούνται;

 • 10 Σεπτεμβρίου 2012, 00:50 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο έλεγχος της έκδοσης ΠΕΑ μόνό μέσω της μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου αφήνει εκτός πληθώρα κτηρίων (κατοικίες και κυρίως επαγγελματικούς χώρους – ειδικά κτήρια).Όπως ορθά επισημαίνει ο Κος Σωτήρης Ψημμένος θα πρέπει η έκδοση ΠΕΑ να ελέγχεται και από άλλες διαδικασίες αδειοδότησης.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2012, 07:37 | Γ.Π.

  ΠΡΟΤΑΣΗ:

  Τα νέα κτίρια κατοικιών να απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ αφού κατά το στάδιο της αδείας οικοδομής το κτίριο κατηγοριοποιείται ενεργειακά.
  Η ΜΕΑ και η κατάταξη κατά την έκδοση της οικ. αδείας καθώς και η παραλαβή της οικοδομής και των πιστοποιητικών των υλικών από τον επιθεωρητή δόμησης αρκούν για την εξασφάλιση της πιστοποίησης της ενεργειακής κατηγορίας της οικοδομής.
  Σας ενημερώνω επίσης ότι στις νέες οικοδομές, οι ‘ενεργειακοί’ επιθεωρητές ζητούν από τους μελετητές το αρχείο xml της ΜΕΑ της αδείας και το υποβάλλουν αυτούσιο προσθέτοντας τα ονοματεπώνυμα, για την έκδοση του ‘ενεργειακού πιστοποιητικού’.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2012, 21:55 | Dimitris B.

  Καταρχάς δεν καταλαβαίνω τις αντιδράσεις μερικών. Το ΠΕΑ εχει καθιερωθει εδω και 1,5 χρονο περιπου, για ποιο πραγμα φωναζουν τωρα για να καταλαβω.
  Ειμαι μηχανικος, οχι ομως ενεργειακος επιθεωρητης αν και ηταν η αρχικη μου προθεση. Το «χαρατσι» που χαρακτηριζουν μερικοι, εχει πιασει πατο και πλεον οι επιθεωρητες σφαζονται στην αγορα για ενα ξεροκοματο 50-60€ οπου κοστολογουν το ΠΕΑ του οποιου το κοστος περιλαμβανει: εξοδα μετακινησης, μετρηση/αποτυπωση χωρου, μελέτη στο γραφείο και υπογραφη του ΠΕΑ οπου εισαι υπευθυνος για 10 χρονια γι’αυτα αυτα που κατεγραψες….Μη ξεχασω οτι εχεις φορο επιπλεον στα 50-60€…Με αυτα τα δεδομενα άρχισε ο απολυτος εξευτελισμος στην αμοιβη επιστημόνων οπως κανονικα ειναι οι μηχανικοι. Ο ανταγωνισμος πλεον ειναι μεγαλος, οχι βεβαια στα πλαισια μιας «ευγενούς άμιλας» αλλα στα πλαισια ενος απαξιωμένου τεχνικου κοσμου ο οποιος διασυρεται συνεχως σαν συνεπεια του εξαναγκασμού «συναδέλφων» οι οποιοι πλεον ειτε δουλευουν με μηδαμινο κερδος (μειοψηφια) είτε δεν κανουν σωστα την δουλεια που του τους εχει ανατεθεί (πλειοψηφία).
  Με αυτα τα δεδομενα πλεον, ναι, ισως το ΠΕΑ δεν εξυπηρετει το σκοπο του και καταληγει να ειναι ενα απλο διαδικαστικό έγγραφο οπως ειπε και καποιος Δρ. αποφοιτος τριτης δημοτικου παρακατω (γιατι απο τεταρτη και πανω μαθαινεις και κατανοεις περισσοτερα πραγματα…)

 • 5 Σεπτεμβρίου 2012, 19:28 | Παναγιώτης Π. Μαρούδας

  http://www.opengov.gr/minenv/?c=13230
  4 Σεπτεμβρίου 2012, 23:15 | Βαγγελης Μακριδης
  Συνάδελφε προσυπογράφω τα γραφόμενά σου.
  Μας κατάντησαν με διάφορα τερτύπια, να γινόμαστε οι ρουφιάνοι και μάλιστα καλοπληρωμένοι… Κι ο νοών νοείτω… Δουλεύουμε τόσους μήνες με επιθεωρησούλες των 100 και 200 ευρώ μικτά και μετά θέλουνε εξετάσεις!!! Και 1200άρια για τα μαθήματα, αντί η «πολιτεία» να αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό. Ολα γίνονται ως άλλοθι άλλων πράξεων… Κανείς τους δεν αντιμετωπίζει τον πολίτη μηχανικό στα σοβαρά και γιατί άλλωστε, αφού ουδείς μας «ενοχλείται».
  Σε μια οικοδομική δραστηριότητα μηδενική, με τους συμπολίτες μας τρομοκρατημένους, εμείς μετέχουμε στον δήθεν σχεδιασμό των μελλοντικών κτιρίων! Λες κι αναμένεται «αύριο» το «φούντωμα» της οικοδομής!!!
  Και τα 4500 ευρώ του ΤΣΜΕΔΕ, να πηγαίνουν θυσία στους κατόχους ομολόγων απο την δευτερογενή αγορά (δηλ. στο τσάμπα), χωρίς να ρωτηθούμε, ούτε απο τον κλάδο, μα ούτε κι απο την «πολιτεία»… Τελικά, τί είναι ληστεία; Και πού θα καταλήξουμε;…

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 23:15 | Βαγγελης Μακριδης

  Το τελευταίο διάστημα ακούω και διαβάζω για νέους νόμους και τροποποιήσεις παλαιοτέρων. Για το «μάρμαρο» ουτε κουβέντα!! ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!! Αφηστε μας να δουλέψουμε και μην ψάχνετε δικαιολογίες για την ΤΡΟΙΚΑ. Την μια έχουμε ελάχιστες αμοιβές, την άλλη κατώτατες αμοιβές και τώρα ανώτατες αμοιβές αλλα ουτε κουβέντα για προσαρμογή των κρατήσεων του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ στον Ν.3919. Όσα πάρω εγώ απο την ελέυθερη διαπραγμάτευση με τον πελάτη τόσα να πάρει και το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ. Έχουμε καταλήξει οι μηχανικοί 5ετίας να πασχίζουμε να συγκεντρώσουμε τα 1500 ευρώ το εξάμηνο για το ΤΣΜΕΔΕ και μόλις τα συγκεντρώσουμε να τα δίνουμε και να μένουμε ταπί και ψυχραιμοι έχοντας επίσης το άγχος αν θα πληρώσουμε τους γιατρούς και τα φάρμακα απο την τσέπη μας. Κλείνοντας θα ήθελα να πω οτι πρέπει να αφήσετε τις αμοίβες ως εχουν μέχρι να αποσβέσουμε τα κεφάλαια που δαπανήσαμε για την επιμόρφωση μας ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2012, 12:53 | ΣΑΒΒΑΣ. Ν

  ΕΞΥΠΝΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΡΗΤΑ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΓΕΛΙΑ……..

  ΤΩΡΑ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΕΣ

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 22:05 | Ηλίας Καμπουρλίδης ή hkamp

  Όπως πολύ σωστά έχουν σχολιάσει οι συνάδελφοι Γιάννης Βλαχάκης και Καπαδέλης Πάνος για την περίπτωση κτιρίων, κυρίως τριτογενή τομέα, πριν την μίσθωση:

  Εχει παρατηρηθεί σε κτίρια τριτογενή ο ενοικιαστής να έχει αποξηλώσει όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις περιμένοντας το μισθωτήριο για να συνεχίσει την εγκατάσταση των συστημάτων που τον εξυπηρετούν.

  Οταν λοιπόν γίνεται η επιθεώρηση, το κτίριο είναι περίπου ΄΄γιαπί΄΄. Οπότε ακολουθώντας την μεθοδολογία της ΤΟΤΕΕ1, όπου όταν δεν υπάρχει ένα σύστημα τότε βάζουμε το σύστημα του κτιρίου αναφοράς, το κτίριο του πιστοποιητικού θα έχει κατά πάσα πιθανότητα πιο ευνοϊκή κατανάλωση σε σχέση με αυτήν που θα προέκυπτε αν γινόταν επιθεώρηση στο περατωμένο κτίριο και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ανταποκρίνεται στην μετά από ένα μήνα πραγματική κατάσταση.

  Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε η έκδοση ΠΕΑ να γίνεται μετά την αποπεράτωση, π.χ. με μια προσωρινή ισχύ της θεώρησης του μισθωτηρίου από τη ΔΟΥ που θα θεωρείται οριστική αυτοδίκαια εάν το μεταγενέστερο ΠΕΑ έχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης και επίσης να αλλάξει η μεθοδολογία της ευνοϊκής προσέγγισης: όταν δεν υπάρχει κάποιο σύστημα βάζουμε το σύστημα του κτιρίου αναφοράς.

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 15:34 | Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

  Προφανώς, όπως επισήμανε και ο Πάνος Καπαδέλης, υπάρχει εσφαλμένη παραπομπή στην παρ.6. (ενώ νοούνται οι περιπτώσεις α,γ,δ της παρ.7 και της παρ.8 του άρθου 4).
  Επιπλέον αν παραμείνει η διατύπωση αυτή θα δοθεί η εσφαλμένη ερμηνεία ότι και τα κτίρια της παρ.7β απαλλάσονται από ΠΕΑ (αφού αναφέρονται στην παρ.8 του άρθρου 4).
  Συνεπώς θα πρέπει να διορθωθεί η διατύπωση ως εξής:
  «6. Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι περιπτώσεις τις παραγράφου 7, εδάφια α), γ), δ) του άρθρου 5 καθώς και μεμονωμένα κτίρια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.)»

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 12:28 | Κώστας Δημητρίου

  ΤΟ ΝΑ ΠΩ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

  Κ.Κ. ΝΤΡΟΠΗ , ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ.

  ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ …ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ …. ΤΗΣ ΜΥΛΩΝΟΥΣ … (ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ).

  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΑΝΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ :
  ΤΟ ΠΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
  1. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή
  2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΤΟ ΠΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ
  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
  2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ.
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Ή ΠΩΛΗΤΗΣ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΚΔΩΣΕΙ ΠΕΑ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ, ΟΠΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ.

  Α Υ Τ Η ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΝΑΡΚΗ. ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ;
  ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ. Η Ε.Ε. ΕΞΕΔΩΣΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
  ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΕ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ΑΦΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ .
  Σ Υ Ν Ε Λ Θ Ε Τ Ε ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
  ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΝΑ ΗΣΑΣΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ , ΤΕΤΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΣΑΣΤΑΝ… , ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ … ΚΑΙ ΒΑΛΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΥΣΑΜΕ ΑΙΜΑ …

 • 3 Σεπτεμβρίου 2012, 08:20 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

  Το ΠΕΑ συνοδεύει το μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ. Υπάρχει όμως σχετικό έγγραφο που να υποδεικνύει στις ΔΟΥ με ποιο τρόπο θα ελέγχουν τη γνησιότητα των ΠΕΑ;
  Δυστυχώς γίνονται αποδεκτά ΠΕΑ σε απλή φωτοτυπία, χωρίς να είναι ξεκάθαρος ο κωδικός αριθμός τους ή περιέργως μεγάλο τμήμα των ακινήτων έχει επιφάνεια 49 τ.μ. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει on line σύνδεση των ΔΟΥ με την υπηρεσία σας;

 • 1 Σεπτεμβρίου 2012, 20:38 | Καπαδέλης Πάνος

  Νομίζω πως στις εδάφια γ) και δ) της παραγράφου 1, θα πρέπει να προστεθεί η διευκρίνηση «εφόσον στο μεταξύ έχουν γίνει τροποποιήσεις στο κέλυφος ή/και στα τεχνικά συστήματα του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή επέρχεται αλλαγή χρήσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας».
  Υπάρχει λόγος να συμπεριληφθεί αυτό, γιατί στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 11) γράφεται πως η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι δεκαετής.
  Αν λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα συμβούν κάποια από αυτά που αναφέρω (ή συνδυασμός), με την εξασφάλιση της δεκαετούς ισχύος δεν νομίζω πως κανένας ιδιοκτήτης θα ζητήσει την έκδοση νέου ΠΕΑ, αν δεν υποχρεώνεται από το νόμο για αυτό.
  Επίσης συμφωνώ με τη τοποθέτηση του κ. Γιάννη Βλαχάκη, πως ίσως να είναι καλύτερα το ΠΕΑ να εκδίδεται στην τελική φάση και όχι πριν τη μίσθωση. Νομίζω πως μπορεί να υπάρχει κάτι σαν προσύμφωνο μίσθωσης με ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για υλοποίηση των επεμβάσεων (π.χ. τοποθέτηση μηχανημάτων) καθώς και ένας ελεγκτικός μηχανισμός γι’ αυτό και στο τέλος να προσκομίζεται το ΠΕΑ για το τελικό – οριστικό μισθωτήριο.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2012, 17:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ

  Προκαλεί τουλάχιστον θλίψη, για ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο το 60% των σχολίων να αφορούν τα άρθρα 17 και12, δηλαδή δύο άρθρα που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα και γραφειοκρατικά/διαδικαστικά θέματα.
  Πού είναι οι προτάσεις σας κύριοι ειδικοι στα άρθρα που είναι η ουσία του νομοσχεδίου?Εκτός άν η ουσία είναι για μια ακόμη φορά η μάσα μερικών σε βάρος των πολλών.
  Ας ελπίσουμε ότι θα σοβαρευτούμε όλοι σύντομα,γιατί το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2012, 10:56 | Μ.Χ

  Θα πρέπει να καθιερωθεί η υποχρεωτική έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού ανεξάρτητα μίσθωσης ή πώλησης των υφιστάμενων ενεργοβόρων κτιρίων της χώρας που από την φύση τους και την λειτουργία τους καταναλώνουν τεράστια ποσά πρωτογενούς ενέργειας (ορυκτά καύσιμα, ηλεκτρισμό κλπ) και δεν έχουν εντάξει κανένα σύστημα ΑΠΕ (φωτοβολταικά, ηλιοθερμικά κλπ) και φυσικά από κανένα έως ελάχιστους αυτοματισμούς διαχείρισης των συστημάτων ενέργειας (ΒΜΕS, instabus, συστήματα αντιστάθμισης,κλπ) με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται αρνητικά το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, καθώς καιτο περιβάλλον από τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

  Πρέπει να δοθούν ελκυστικά κίνητρα σε όλους τους ιδιοκτήτες/εκμεταλλευτές αυτών των κτιρίων (ξενοδοχείων, super markets, νοσοκομείων, εμπορικών καταστήματων τύπου mall, κλπ)να προβούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις με βάση τις συστάσεις που θα προκύπτουν από τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και με συγκεκριμένο χρόνο υλοποίησης.

 • 31 Αυγούστου 2012, 21:32 | Δημήτρης Κ.

  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ:
  1) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
  Δεν είναι δυνατόν, και δεν λειτουργεί άλλωστε και στην πράξη, ο Επιθεωρητής για να εκτελέσει την επιθεώρηση να συγκεντρώνει ο ίδιος τα δικαιολογητικά, τις άδειες, τα σχέδια, τις μελέτες κτλ που απαιτούνται… Δεν μπορεί να είναι διεκπεραιωτής… Η διαδικασία συλλογής απαιτεί χρόνο και δεν πληρώνεται. Για αυτό πολλοί επιθεωρητές χρησιμοποιούν πρόχειρα «σκαριφήματα» του κτιρίου από τους ίδιους «κατά προσέγγιση»… και δεν βασίζονται σε πραγματικά τεκμήρια όπως υπάρχουν στην Πολεοδομία για την εκτέλεση της επιθεώρησης… Άλλωστε για να μην χάσουν την δουλειά, δεν ζητάνε τίποτα ώστε να μην γίνουν «ενοχλητικοί» στους έτσι κι αλλιώς καχύποπτους ιδιοκτήτες…
  2) ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ:
  Πριν το κάλεσμα Επιθεωρητή να υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ο ίδιος στον επιθεωρητή όλα τα νόμιμα και ισχύονται δικαιολογητικά και έγγραφα που θα οριστούν μία και καλή από τον νόμο… (κτηματολόγια, άδειες, μελέτη θερμομόνωνσης κτλ). Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί αν πρώτα ο εκάστοτε υπόχρεος στην έκδοση πιστοποιητικού υποχρεώντεται να περάσει από την Πολεδομομία να κάνει μία δήλωση να του παρασχεθούν τα συγκεκριμένα αντίγραφα, να λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και να τα παραδίδει στον Επιθεωρητή. Κατόπιν ο επιθεωρητής να υποβάλλει στο ΥΠΕΚΑ και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πολεοδομίας για τα τακμήρια που χρησιμοποίησε… Δηλαδή τα τεκμήρια που του έδωσε ο ιδιοκτήτης… Για αυθαιρεσίες, Η/Χ κτλ να αναφέρονται
  Όσα στοιχεία δεν υπάρχουν (λόγω π.χ. καταστροφής) να δίδεται πάλι έγγραφη βεβαίωση στον ιδιοκτήτη ότι δεν βρέθηκαν τεκμήρια, και να εκτελεί ο επιθεωρητής ύστερα την επιθεώρηση με βάση ότι στοιχεία μπορεί να συγκεντρώσει όπως γίνεται σήμερα. Για παράδειγμα ένα στοιχείο για την επιφάνεια είναι τα τετραγωνικά του συμβολαίου του ακινήτου (όπου αναφέρονται και οι αρχικές κατόψεις όταν έγιναν).

 • 31 Αυγούστου 2012, 16:47 | Δρ. Χ. Παπακωνσταντίνου

  Θεωρώ ότι η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για πώληση ή ενοικίαση διαμερίσματος/κατοικίας που έχει κατασκευαστεί προ του 1975 είναι ένα ακόμη χαράτσι. Νομίζω ότι μία απλή δήλωση του πωλητή/εκμισθωτή στο αντίστοιχο συμφωνητικό για Η’ κατηγορία (κατώτατη) ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας του είναι αρκετή και δεν χρειάζεται περισπούδαστη ανάλυση από κάποιον μηχανικό για να πιστοποιήση το αυτονόητο.

 • 31 Αυγούστου 2012, 15:34 | Καπαδέλης Πάνος

  Νομίζω πως υπάρχει κάποιο λάθος στην παράγραφο 6 του άρθρου 12. Γράφει ότι «Από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 4, εδάφια α), γ), δ) και 5 του άρθρου 5».
  Μάλλον εννοείται τις παραγράφους 4 [εδάφια α), γ), δ)και πιθανόν β)] και 8 του ΑΡΘΡΟΥ 4 και όχι του άρθρου 5.

 • 31 Αυγούστου 2012, 15:33 | CH. PAPAKONSTANTINOU

  einai fanero oti prokeitai gia katharo haratsi afou ta palaia ktiria anikoun stin hamiloteri vathmida giati hreiazetai na to pistopoihsei mihanikos? Den arkouse apli dilosi idioktiti pros agorasti/enoikiasti ektos an skopos einai na ehei voula i mapa

 • 31 Αυγούστου 2012, 11:41 | Γιάννης Βλαχάκης

  Στις περισσότερες περιπτώσεις μίσθωσης ενός ακινήτου και κυρίως στα καταστήματα, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό προκειμένου να γίνει το συμφωνητικό στην εφορία. Στην συνέχεια ο ενοικιαστής κάνει εσωτερικές τροποποιήσεις όπως τοποθέτηση συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού και αλλαγή φωτιστικών, με αποτέλεσμα το αρχικό πιστοποιητικό να μην ανταποκρίνεται στην μετέπειτα πραγματικότητα και να είναι απλά ένα χαρτί χωρίς ουσία.
  ϊσως θα έπρεπε να βγαίνει το πιστοποιητικό στην τελική φάση και όχι πριν την μισθωση.

 • 30 Αυγούστου 2012, 16:16 | Σωτήρης Ψημμένος

  Η υποχρεωτική διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού και ο έλεγχος της έκδοσης μέσω της μίσθωσης ή πώλησης ακινήτου έχει αφήσει εκτός την μεγάλη πλειοψηφία των μεγάλων κτιρίων ή και των ειδικών κτιρίων. Τα κτίρια αυτά (super markets, ξενοδοχεία, εμπορικά μεγάλα κτίρια, κλπ) συνήθως δεν αλλάζουν ιδιοκτήτη (ειδικά τώρα λόγω κρίσης) ενώ είναι μικρή η πιθανότητα ενοικίασης από άλλο. Έτσι η έκδοση πιστοποιητικού παραπέμπεται στις καλένδες αφού δεν υπάρχει πίεση. Θα πρέπει να συνδεθεί με άλλες διαδικασίες όπως την άδεια λειτουργίας, την άδεια από την διεύθυνση εμπορίου, το σήμα του ΕΟΤ, κλπ ώστε να προχωρήσουν στην πιστοποίηση των κτιρίων. Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αυτά είναι μεγάλη και ο στόχος της εξοικονόμησης πιθανόν πιο πραγματοποιήσιμος. Ο στόχος έκδοσης των πιστοποιητικών μικρών διαμερισμάτων απλώς συμπληρώνει στατιστικά την πρόοδο έκδοσης πιστοποιητικών χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.