Άρθρο 27 Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας

Με ευθύνη του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπονείται σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας. Στο σχέδιο αποτυπώνονται οι σχετικές δράσεις που σχετίζονται με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και μέτρα που σχετίζονται άλλα μέτρα   κοινωνικής πολιτικής ή τιμολόγησης ενέργειας. Για την υλοποίηση του σχεδίου ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει με απόφασή του επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, καθώς και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων του ενεργειακού τομέα. Ο χρόνος για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας ορίζεται, το αργότερο, σε έξι μήνες  από την ψήφιση του παρόντος. Το παρόν άρθρο αποτελεί συνέχεια των σχετικών προβλέψεων του άρθρου 53 του νόμου 4001 / 2011.

  • 1 Ιουλίου 2015, 13:15 | Ελένη Χατζηγεωργίου

    Κατά την εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα και συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης του BPIE (Building Performance Institute Europe) για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η μελέτη αυτή είναι δωρεάν διαθέσιμη στην ηλ.διεύθυνση:
    http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/60/BPIE_Fuel_Poverty_May2014.pdf

  • ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την στρατηγική του Υπουργείου μόνο και μόνο που τολμά να αναγνωρίσει τον όρο «Ενεργειακή Πενία», κάτι που δεν είχε ληφθεί υπόψη από παλαιότερους πολιτικούς «μας?», παρά μόνο ως ορισμό ή ως διαπίστωση, ή μέσω θέσπισης μέτρων πρόσκαιρης ανακούφισης, ακριβώς γιατί είχαν μια εύλογη ενοχική συμπεριφορά απέναντι και στην έννοια, και στους ίδιους τους πολίτες, αλλά και στους έξωθεν «ταγούς» τους. Αναμένουμε σε 6 μήνες λοιπόν την ολοκλήρωση αυτού του τόσο σημαντικού εθνικού σχεδίου δράσης, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει απλώς επιδοματικό χαρακτήρα, καθιστώντας τους εβρισκομένους σε πενία περισσότερο εξαρτημένους από την κρατική δόση, αλλά θα μαθαίνει και τον φτωχό να ψαρεύει και αυτός, μοχλεύοντας έτσι κεφάλαια που θα τονώσουν και την κατανάλωση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.