Άρθρο 17: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

17.1 Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων πρέπει να αναγράφεται με τέτοιο μέγεθος γραμμάτων και να παραμένει για τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί ο Παίκτης άνετα να τη διαβάσει. Οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιμες, ανά πάσα στιγμή, στον Παίκτη μέσα από την οθόνη του Παιγνιομηχανήματος, είναι οι εξής:
17.1.1 Η Εμπορική Ονομασία του Παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο Παίκτης.
17.1.2 Το ποσό που, κάθε φορά, επιλέγει ο Παίκτης για να συμμετάσχει στο Παίγνιο.
17.1.3 Το αποτέλεσμα της τελευταίας συμμετοχής στο Παίγνιο, τη στιγμή που αυτό ολοκληρώθηκε (π.χ. φύλλα τράπουλας, συνδυασμοί από σύμβολα, απεικονίσεις κλπ), έως ότου ξεκινήσει η επόμενη συμμετοχή.
17.1.4 Το ποσό κέρδους από την τελευταία συμμετοχή του Παίκτη, έως ότου ξεκινήσει η επόμενη συμμετοχή ή αυτός ζητήσει την εξόφλησή του.
17.1.5 Οι επιλογές του Παίκτη που ίσχυσαν στην τελευταία συμμετοχή του, έως ότου ξεκινήσει η επόμενη ή αλλάξει το ποσό συμμετοχής.
17.1.6 Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη.
17.2 Σε κάθε Κατάστημα που συμμετέχει σε Λειτουργία Jackpot Αίθουσας ή Jackpot Ευρείας Περιοχής πρέπει να υπάρχουν επαρκείς, για την ενημέρωση των Παικτών, ειδικές οθόνες πληροφόρησης, συνδεδεμένες με το ΚΠΣ, οι οποίες ανά πάσα χρονική στιγμή κατά την οποία υπάρχει ενεργή Λειτουργία Jackpot Αίθουσας ή Jackpot Ευρείας Περιοχής θα παρουσιάζουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
17.2.1 Τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
17.2.2 Ονομασία της Λειτουργίας Jackpot.
17.2.3 Το ποσό του Jackpot, το οποίο θα ενημερώνεται εντός τριάντα (30) δευτερολέπτων από τον υπολογισμό του από το ΚΠΣ.
17.2.4 Το γεγονός της απονομής του Jackpot, όταν αυτό συμβεί, με τρόπο αντιληπτό από τους Παίκτες. Σε κάθε απονομή πρέπει να εμφανίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το ακριβές ποσό που απονέμεται.
β. Ο κωδικός του Παιγνιομηχανήματος στο οποίο απονέμεται.
γ. Η ονομασία και ο κωδικός του Καταστήματος στο οποίο απονέμεται.
δ. Η ημερομηνία και ώρα της απονομής.
17.3 Η απονομή θα συνοδεύεται από διακριτό ηχητικό σήμα και η διάρκεια εμφάνισης επί της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τριάντα (30) δευτερόλεπτα.
17.4 Σε περίπτωση διακοπής της Λειτουργίας Jackpot για τεχνικούς ή άλλους λόγους, η οθόνη πρέπει να εμφανίζει σχετικό μήνυμα (π.χ. «Προσωρινή διακοπή Jackpot»), μέχρι την επαναφορά αυτής.