Άρθρο 15: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

15.1 Η συμμετοχή σε Τυχερό Παίγνιο αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική απόφαση, η οποία λαμβάνεται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση (unstimulated gambling). Οι Παίκτες μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων, τις πιθανότητες κέρδους σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το που μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια σε περίπτωση εθισμού. Οι σχετικές πληροφορίες δύνανται να λαμβάνονται στα Πιστοποιημένα Καταστήματα, καθώς και από τους διαδικτυακούς τόπους του Φορέα Εκμετάλλευσης και των Παραχωρησιούχων.
15.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο:
15.2.1 Σχετικά με τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια, ώστε να είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των κανόνων διεξαγωγής των Παιγνίων που θα επιλέξει να συμμετάσχει και σταθμίζοντας τις οικονομικές του δυνατότητες, τον κίνδυνο απώλειας χρημάτων και τις συνέπειες του εθισμού από την υπερβολική χρήση των Παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Παιγνιομηχάνημα πρέπει να προβάλλει στην οθόνη του μηνύματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling) όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής του Παίκτη.
15.2.2 Σχετικά με τις υπάρχουσες δομές που παρέχουν βοήθεια και υποστήριξη στους εθισμένους Παίκτες και στις οικογένειές τους.
15.3 Τα μέλη των οργάνων διοίκησης, οι διαχειριστές και το πάσης φύσεως προσωπικό του Φορέα Εκμετάλλευσης, των Παραχωρησιούχων και των φορέων εκμετάλλευσης των Καταστημάτων απαγορεύεται να μετέχουν σε Τυχερά Παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι ή εμπλέκονται στη διεξαγωγή τους.
15.4 Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε Παίκτη να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια μέσω παρένθετων προσώπων.