Άρθρο 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

12.1 Ο Παίκτης για τη συμμετοχή του σε Τυχερά Παίγνια, πρέπει απαραίτητα να εισάγει την Ατομική Κάρτα Παίκτη στην κατάλληλη υποδοχή του Παιγνιομηχανήματος, προκειμένου να ελεγχθεί και να αναγνωρισθεί.
12.2 Ο Παίκτης μπορεί να συμμετάσχει στο Τυχερό Παίγνιο που θα επιλέξει αποκλειστικά και μόνο:
12.2.1 Με τη χρήση μετρητών.
12.2.2 Με τη χρήση κουπονιού με μονάδες πίστωσης (Voucher).
12.2.3 Με τη χρήση Προπληρωμένης Κάρτας.
12.2.4 Με την επανεπένδυση μονάδων κέρδους.
12.3 Η παροχή στον Παίκτη κάθε είδους πίστωσης, ή/και έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής, περιλαμβανομένων οποιασδήποτε μορφής δώρων και λοιπών κινήτρων, μέσω των οποίων επιδιώκεται η προσέλκυσή του στη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων ή/και η αύξηση του ποσού συμμετοχής του, απαγορεύεται.
12.4 Στη συμμετοχή στη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων υφίσταται μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών, ανά Παίκτη. Ως τέτοιο ορίζεται η διαφορά που προκύπτει εάν από τις καταθέσεις (cash-in) αφαιρεθούν τα ρευστοποιούμενα κέρδη (cash-out). Το ύψος του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου δαπανών ανά Παίκτη καθορίζεται και μεταβάλλεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
12.5 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. πρόταση για τον προσδιορισμό του ύψους του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου δαπανών ανά Παίκτη. Η πρόταση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει υπόψη της τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, την ανάγκη προστασίας των Παικτών από τον εθισμό και την κατασπατάληση χρημάτων στα Τυχερά Παίγνια.
12.6 Το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών ανά Παίκτη πρέπει να κοινοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στους Παίκτες. Μετά την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου, ο Παίκτης αποκλείεται για τις επόμενες είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
12.7 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν χαμηλότερα από τα ανωτέρω όρια δαπανών των Παικτών τους.
12.8 Ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα είτε να αυτοαποκλειστεί είτε να αυτοπεριοριστεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
12.8.1 Καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Φορέα Εκμετάλλευσης και έπειτα από κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.
12.8.2 Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στα Πιστοποιημένα Καταστήματα και μετά από πιστοποίηση ταυτοπροσωπίας.
12.8.3 Επισκεπτόμενος την κατάλληλη ενότητα του Παιγνιομηχανήματος με τα προσωπικά του δεδομένα («Ατομικό περιβάλλον εργασίας χρήστη»).
12.9 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να παρέχουν σε κάθε Παίκτη τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, στον οποίο τηρούνται η ημερομηνία, η ώρα, το διεξαχθέν Παίγνιο, το Παιγνιομηχάνημα και το ποσό κάθε Συμμετοχής του, τα προκύπτοντα κέρδη, καθώς και το τρέχον υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη, κατά τη διάρκεια μίας Παικτικής Συνεδρίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:20 | Blue Onar LTD

  Εκτιμούμε ότι το μέγιστο όριο δαπανών ανά παίκτη πρέπει να εφαρμόζεται ανά δίκτυο παραχωρησιούχου ή πρακτορείων. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και θα απλοποιήσει το σύστημα και τις διαδικασίες ελέγχου δραματικά.

  Για την παράγραφο 12.5 του άρθρου, θεωρούμε ότι πρέπει να υποβάλλουν και οι παραχωρησιούχοι πρόταση για προσδιορισμό του μέγιστου ορίου δαπανών του παίκτη.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 11:07 | Τόκας Γιώργος

  24 ώρες μετά την κάλυψη του ορίου. Στο παράδειγμα είναι -περίπου- 48 ωρο.
  Το «προβλημα» βρίσκεται στο παρακάτω:
  1. εστω ότι το ημερήσιο οριο είναι 10 Ευρώ.
  2. Στις 10 το βράδυ 2 παίκτες «παίξανε» ο ένας 9,99 και ο άλλος 10 ευρώ.
  3. Ο πρώτος μπορεί να παίξει από την αλλαγή της ημερομηνίας κανονικά και ο άλλος θα έχει υστέρηση 22 ώρες.
  Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα της παρατήρησης του κ. Ξανθάκη.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 10:14 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ξανθακης Γιώργος.
  Ο παίκτης έχει ημερήσιο όριο δαπανών. Αν υποθέσουμε ότι το καλύπτει στις 10 το βράδυ, θα μπορεί να παίξει την επόμενη μέρα μετά τις 10 το βράδυ, που σημαίνει 24 ώρες. Πως προκύπτει το 48ώρο;
  Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:22 | Ξανθακης Γιώργος

  Άρθρο 12.6: «Το μέγιστο επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο δαπανών ανά Παίκτη πρέπει να κοινοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους στους Παίκτες. Μετά την επίτευξη του μέγιστου επιτρεπόμενου ημερήσιου ορίου, ο Παίκτης αποκλείεται για τις επόμενες είκοσι τέσσερις (24) ώρες.»

  Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον ο όρο καθώς με αυτόν ουσιαστικά το όριο μετατρέπεται από ημερήσιο σε 48ώρο.