Άρθρο 13: ΚΕΡΔΗ ΠΑΙΚΤΩΝ

13.1 Το ποσό κέρδους που προκύπτει από το αποτέλεσμα Συμμετοχής πρέπει να προστίθεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο Παίκτη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συμμετοχής. Το ποσό της κάθε Συμμετοχής σε Παίγνιο πρέπει να αφαιρείται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του Παίκτη ταυτόχρονα με την εκκίνηση της Συμμετοχής του.
13.2 Με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Συνεδρίας, τα τυχόν κέρδη αποδίδονται άμεσα στον Παίκτη, αφού πρώτα παρακρατηθεί το ποσό του αναλογούντος φόρου, είτε με την πίστωσή τους στην Ατομική Κάρτα Παίκτη είτε με την έκδοση από το Παιγνιομηχάνημα ειδικής απόδειξης προς εξαργύρωση είτε σε μετρητά. Κατά την καταβολή κάθε κέρδους που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ύψος, είτε αυτή γίνεται σε μετρητά είτε με την εξαργύρωση της ειδικής απόδειξης είτε με την εξαργύρωση πιστωτικών μονάδων της ΑΚΠ, πρέπει να ταυτοποιούνται και να τηρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου/Παίκτη. Το ύψος των κερδών, πέραν του οποίου απαιτείται η ταυτοποίηση του Παίκτη, και η ακριβής διαδικασία απόδοσης του κέρδους στους Παίκτες ορίζονται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, κατόπιν έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π.
13.3 Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είναι ανά πάσα στιγμή εξαργυρώσιμο. Απαγορεύεται η δέσμευση ποσού για επόμενη Συμμετοχή καθώς και η μη καταβολή ποσού κερδών, επειδή αυτό είναι χαμηλότερο από ορισμένο ύψος.

  • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:55 | Blue Onar LTD

    Στην παράγραφο 13.2 του άρθρου, δεν είναι κατανοητή η χρήση και η διαδικασία της ταυτοποίησης του παίκτη σε περίπτωση υπέρβασης ορίου κερδών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι μορφή θα έχει η ταυτοποίηση και ποια θα είναι η χρήση της.