Άρθρο 42: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

42.1 Τα Καταστήματα πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων.
42.2 Τα Καταστήματα, ανεξαρτήτως τύπου, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να συστεγάζονται, να εφάπτονται μεταξύ τους ή να συνδέονται εσωτερικά με άλλους χώρους.
42.3 Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π, μετά από εισήγηση του Φορέα Εκμετάλλευσης, καθορίζονται οι αποστάσεις της περίπτωσης ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180), με την εξαίρεση των Καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή του Ν. 4002/2011 ή υπήρχαν πριν από τη λειτουργία των ανωτέρω χώρων. Επιπλέον, για τα Καταστήματα τύπου Β’ ισχύει ο περιορισμός απόστασης του σημείου β του άρθρου 43 του ίδιου νόμου.
42.4 Το ωράριο λειτουργίας των Καταστημάτων με Παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων τύπου Β’ και ΣΤ’ προσδιορίζεται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 02.00 της επομένης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις κείμενες διατάξεις. Για τα καταστήματα τύπου Ε’ διαμορφώνεται ελεύθερα με απόφαση και ευθύνη του πλοιάρχου.
42.5 Οι χώροι διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων πρέπει να είναι διαμορφωμένοι με τέτοιον τρόπο, ώστε οι Παίκτες να μη χάνουν την αίσθηση του χρόνου και να παραμένουν στο Κατάστημα για εύλογο μόνον χρονικό διάστημα.
42.6 Τα Παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τρόπο, ώστε να μην είναι ορατά από τον εξωτερικό χώρο του Καταστήματος ή μέσω της θύρας εισόδου, όταν αυτή είναι ανοικτή.
42.7 Εντός των Πιστοποιημένων Καταστημάτων απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και η διάθεση ή/και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.
42.8 Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων μηχανών ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) εντός των Καταστημάτων ή στις προσόψεις τους.

Άρθρο 43

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:22 | Blue Onar LTD

  Το θέμα περιορισμού αποστάσεων από τόσους πολλούς και διαφορετικούς χώρους που τίθεται στην παράγραφο 42.3, δημιουργεί ένα ζήτημα υλοποιησιμότητας του όλου εγχειρήματος. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να εξευρεθούν τόσοι χώροι όσοι απαιτούνται για την εγκατάσταση των απαραίτητων παιγνιομηχανημάτων, ούτε και με ελάχιστα όρια αποστάσεων μεταξύ τόσων χώρων.

  Πέρα από αυτό το πρόβλημα και σε περίπτωση που παραμείνει η σχετική πρόβλεψη, τότε θα πρέπει να ορισθεί σαφώς το όριο αυτό πριν την οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικότατη παράμετρο επενδυτικής απόφασης και υλοποίησης οποιουδήποτε επιχειρηματικού σχεδίου. Ακόμη, θα πρέπει να διευκρινιστεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας θα ιδρυθεί κάποιος από τους χώρους με τους οποίους απαιτείται τήρηση ελάχιστης απόστασης μετά την έναρξη λειτουργίας κάποιου καταστήματος.

  Τέλος, δημιουργείται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού από τον ΟΠΑΠ προς τους παραχωρησιούχους, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της όποιας προτεραιότητας έχει, είτε με τη μετατροπή υπαρχόντων πρακτορείων, είτε με ίδρυση νέων ΠΡΙΝ την ενεργοποίηση της παραχώρηση των αδειών, μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα χώρου και ακόμη να αποκλείσει τους παραχωρησιούχους από πολύ μεγάλες περιοχές. Επιπλέον, δεν είναι κατανοητό, γιατί απαιτείται η εισήγηση του ΟΠΑΠ για το καθορισμό αυτών των ορίων.

  Καταληκτικά δημιουργείται και ηθικό θέμα από την εξαίρεση των υπαρχόντων καταστημάτων που βρίσκονται σε μικρότερες αποστάσεις από όποιες τελικά υιοθετηθούν από τους σχετικούς χώρους του άρθρου 29.3.ιβ.

  Η ανάγκη, δε, λειτουργίας χώρων καπνιζόντων (απαγόρευση καπνίσματος τίθεται με την παράγραφο 42.7) είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος. Θα πρέπει να υιοθετηθούν οι εξαιρέσεις που εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις των νυχτερινών κέντρων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 14:45 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  42.5 : Παρακαλώ να προσδιορισθεί ποιό είναι το εύλογο χρονικό διάστημα.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 20:48 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ξανθακης Γιώργος.
  Γιατί; Θέλετε να καπνίζουν οι παίκτες;
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 30 Νοεμβρίου 2012, 12:00 | Ξανθακης Γιώργος

  Άρθρο 42.7: «Εντός των Πιστοποιημένων Καταστημάτων απαγορεύεται το κάπνισμα, καθώς και η διάθεση ή/και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών.»

  Παρακαλούμε όπως απαλειφθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα με το εμβαδόν του καταστήματος ώστε να προβλεφθεί χωριστή αίθουσα για καπνίζοντες.