Άρθρο 08: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

8.1 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι οφείλουν να εποπτεύουν τις δραστηριότητες εκάστου Υπεργολάβου τους, καθώς παραμένουν πλήρως και απολύτως υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτού, σχετικά με τη διεξαγωγή και λειτουργία των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
8.2 Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων κατατίθενται στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή τους.

 • 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:45 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Τα αντίγραφα των συμβάσεων των υπεργολάβων που θα κατατίθενται δεν θα πρέπει να περιέχουν τους οικονομικούς όρους ή/και άλλες εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες που αποτελούν επιχειρηματικά μυστικά και σχετική εξαίρεση θα πρέπει να περιληφθεί στο παρόν.

 • 7 Δεκεμβρίου 2012, 21:57 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Είμαστε στην ΕΕ
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 6 Δεκεμβρίου 2012, 14:20 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟ Η ΕΕΕΠ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.