Άρθρο 27: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

27.1 Όλα τα Παίγνια πρέπει να είναι δίκαια απέναντι στον Παίκτη, με γνώμονα το ότι δεν πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να του δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες για αυξημένες πιθανότητες να κερδίσει ή με το να δίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στρεβλή εικόνα γεγονότων και συμβάντων. Η πιθανότητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (πχ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με τη πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συνθήκες (real life situation).
27.2 Οι τιμές που παράγονται από την ΓΤΑ και απεικονίζονται με κάποια συγκεκριμένη μορφή (πχ. φύλλο τράπουλας, μπάλα κτλ) πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Παιγνίου.
27.3 Η Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (ΓΤΑ) πρέπει να διαθέτει, σε ισχύ, πιστοποίηση συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

  • 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:52 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

    «Η πιθανότητα της εμφάνισης κάθε γεγονότος (πχ. μοίρασμα φύλλων από μία τράπουλα) πρέπει να είναι η ίδια με τη πιθανότητα του γεγονότος αυτού σε κανονικές συνθήκες (real life situation)». προτείνω όπως τροποποιηθεί η παράγραφος αυτή
    διοτι τούτο δημιουργεί πρόβλημα στον έλεγχο του payout.