Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»

Φίλες και φίλοι,
σας καλωσορίζουμε στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός καλείται να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τη λογική του σημερινού τρόπου παραγωγής κτηρίων Ο σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη του περιβαλλοντικά κριτήρια και «πράσινες παραμέτρους», οι νέες τεχνολογίες και υλικά δόμησης, οι ίδιοι οι μελετητές μηχανικοί αλλά και οι πολίτες, όλα απαιτούν τη σύνταξη ενός νέου ΓΟΚ.
Εάν ανατρέξει κανείς στις διατάξεις των προηγούμενων οικοδομικών κανονισμών του ’55 του ’73 και του ’85, θα διακρίνει τον προσδιορισμό της δόμησης στην μικρή ατομική ιδιοκτησία, στα μικρά οικόπεδα, χωρίς να δημιουργείται παράλληλα ένα πλαίσιο διαχείρισης της δόμησης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έτσι, ενώ στις ευρωπαϊκές πόλεις συναντάμε το αποτέλεσμα μιας ενιαίας ογκοπλαστικής ανάπτυξης και μορφολόγησης ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου ή και πολλών οικοδομικών τετραγώνων, με όλα τα θετικά στοιχεία του σχεδιασμού αυτού προς όφελος των χρηστών και της πόλης, οι ελληνικές πόλεις παρουσιάζουν μια εικόνα που είναι απόρροια του κατακερματισμού και της μικρής ιδιοκτησίας -όπου καμιά οικοδομή δεν είναι ίδια με την άλλη- και μιας χαοτική άμορφη σύνθεση.
Με αυτή τη διαπίστωση, ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός εισάγοντας στη λογική του σχεδιασμού το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου και το σεβασμό στην εικόνα της πόλης, προσεγγίζει την παραγωγή κτηρίων στο χώρο με άλλη λογική από τους έως τώρα οικοδομικούς κανονισμούς: κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη ο ελεύθερος χώρος που αφήνει το κτίριο και η επίπτωση του όγκου του στο δομημένο, το φυσικό ή το κοινόχρηστο αστικό περιβάλλον.
Είναι απολύτως απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός οικοδομικού κανονισμού με σύγχρονη λογική, οραματικού ως προς την αρχιτεκτονική που θα παράγει, προστατευτικού για το περιβάλλον, ελκυστικού και εύληπτου. Πρέπει να αντιμετωπίζονται με οικονομία οι ανάγκες των κτηρίων για ενέργεια και φυσικούς πόρους, με στόχο την εξοικονόμησή τους, τον περιορισμό των ρύπων και γενικότερα τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ποιότητας ζωής μέσα και έξω από αυτά.
Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός είναι -κατά το δυνατό- σύντομος, δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες και ασάφειες και οδηγεί σε ασφαλείς ελέγχους. Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι είναι καθοριστικής σημασίας διότι επιτρέπουν την δημιουργική και όχι φοβική ή κατασταλτική προσέγγιση κατά την παραγωγή των κτηρίων.
Δημιουργούνται οι συνθήκες που οδηγούν στην αντιμετώπιση και πάταξη του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης με την απλή διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου, τόσο από την έναρξη του σχεδιασμού τους αλλά και για όλο το διάστημα της λειτουργίας τους.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2012.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,
Νίκος Σηφουνάκης,
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής