Άρθρο 25 – Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26.
2. Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 26.
3. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), αντίστοιχα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
4. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχο¬λικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμ¬βούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 7 του Κεφ. Α΄ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄). Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει σχετική πρόταση, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο καθορίζει τη σειρά των υποδιευθυντών.
5. Τα λοιπά στελέχη επιλέγονται από το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 26.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:56 | Κώστας Κ

  Κύριε Υπουργέ αγαπητοί συνάδελφοι,
  Αφού ευχαριστήσω το Υπουργείο για τη φιλοξενία των απόψεών μας στην ιστοσελίδα ανοιχτής διακυβέρνησης, να κλείσω με μια παράκληση.
  Πέρα από τα προσωπικά μας σχόλια, που λόγω προσωπικών βιωμάτων μπορεί να έχουν και δόσεις υπερβολών (βλέπε «Δημήτρης» για «αργόσχολους, χαραμοφάηδες και αργόμισθους ισόβιους συμβούλους»), πρέπει να μελετήσετε τις θέσεις συλλογικών οργάνων και Επιστημονικών Ενώσεων (ΠΕΣΣ, ΕΕΦ, ΕΕΧ, ΠΕΒ κλπ) και όχι μόνο των ανώνυμων που συμμετείχαμε στη Διαβούλευση.
  Με την ευχή να μείνουν τα δίκαια και αποτελεσματικά μέτρα του νομοσχεδίου και να εξαλειφθούν οι κόφτες, αδικίες και ακρότητες.
  Καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη, θα είμαστε δίπλα τους από όποια θέση μας προκύψει στις επόμενες κρίσεις για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  Κώστας Καφετζόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΔΔΕ Α Αθήνας, Υποδιευθυντής 3ου ΠΕΚ Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:59 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

  Οι αιτήσεις των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αν εφαρμοστούν καλό και δόκιμο είναι, για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, να κατατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγονται οι προς κάλυψη θέσεις.
  Τούτο γιατί, ενδεχομένως ο νυν Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος, οπότε κάθε εμπλοκή της υπηρεσίας του στη διαδικασία, την καθιστά μη αξιόπιστη.

 • 26 Μαρτίου 2018, 11:45 | Ανδρέας-συνταξιούχος

  Είναι αδιανόητο, για κάποιο νέο στέλεχος, που μόλις επιλέγεται (αεροβαπτίζεται στην ουσία, γιατί χρειάζεται να ακολουθήσει επιμόρφωση στα νέα του καθήκοντα), αυτόματα, την επόμενη «στιγμή», να μπορεί να αξιολογεί και να κρίνει εκπαιδευτικούς, για τη στελέχωση «χαμηλότερης» ιεραρχίας..
  Όλα τα στελέχη να κρίνονται από τα ανάλογα και αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, που θα είναι υπερκομματικά, ή έστω διακομματικά, με αιτιολόγηση της βαθμολογίας τους, που δεν θα αποκλίνει πολύ, από το μέσο όρο των υπολοίπων μελών, ή να μην υπολογίζονται οι δύο ακραίες βαθμολογίες κλπ.
  Αν παραμείνουν τα προτεινόμενα, τουλάχιστον να είναι ξένα πρόσωπα, από άλλη περιφέρεια και στη συνέχεια να «ελέγχονται» τα προταθέντα στελέχη, εκ του αποτελέσματος, από τα οικεία περιφερειακά συμβούλια και φυσικά από όλους τους συμμετόχους..
  Η τελική βαθμολόγηση θα προκύπτει εκείνη τη στιγμή, χωρίς μαγειρέματα στα διάφορα γραφεία, εκ των υστέρων, με δεδομένες τις προτιμήσεις, που πρέπει να είναι μυστικές.
  Η αξιολόγηση των στελεχών να είναι συνεχής και όχι με ανεξέλεγκτη θητεία, και να γίνεται από όλους τους συμμέτοχους.
  Τυπικά, η κρίση θα είναι ετήσια, αλλά η θητεία μπορεί να είναι ισόβια, ώστε να αξιοποιείται συνεχώς και η σχετική τους εμπειρία κλπ. Πουθενά, ένα πετυχημένο στέλεχος δεν απομακρύνεται στο όνομα της θητείας..
  Φανταστείτε έναν πετυχημένο διευθυντή τράπεζας να πηγαίνει ξανά στο γκισέ του ταμείου, ή έναν στρατηγό να γίνεται απλός στρατιώτης… Δεν αναφερόμαστε, βέβαια, στην ανεπάρκεια, που κρίνεται διαρκώς…
  Ο εκπαιδευτικός, επίσης, που πρέπει να είναι «πάνοπλος» για να αντιμετωπίζει το επίκαιρο, το απρόσμενο και το απρόβλεπτο, «εδώ και τώρα», προπαντός με τη σωστή του στάση και συμπεριφορά, πρέπει να αξιολογείται συνεχώς και αυστηρά, προκειμένου να μπει στην τάξη.
  Κανένας μας δεν είναι ισόβια υγιής και αρτιμελής και υπάρχουν και απρόοπτα, αλλά, όμως και τα κριτήρια διορισμού να είναι αυστηρά και ανεξάρτητα από την ανάγκη να λύσουμε κοινωνικά ζητήματα ανεργίας, πολυτεκνίας κλπ, που μπορεί να γίνουν από άλλα υπουργεία.
  Αν, κατά την πορεία, διαφαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός είναι «ανεπαρκής», τότε χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις με άμεσα μέτρα:
  Απομακρύνεται π.χ. από την τάξη διακριτικά, ή αποσπάται σε διοικητική θέση (κατά προτίμηση οικειοθελώς, ή να πείθεται γι αυτό), συνοδεύεται από κάποιον έμπειρο συνάδελφο, στην τάξη με συνδιδασκαλία, επιμορφώνεται κλπ και φυσικά δεν απολύεται.
  Με την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού της τάξης, η ζημιά είναι πολλαπλασιαστική και μία «χαμένη» ώρα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μαθητών…
  Πρέπει να εμπεδώσουμε το μεγάλο μυστικό (ίσως το πιο δαπανηρό):
  Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης για μια σωστή παιδεία, περνά μέσα από τους λειτουργούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (ακόμη και τα απογεύματα), με άμεσο διπλασιασμό των μισθών και συνεχείς «επιμορφώσεις»…

 • 24 Μαρτίου 2018, 12:53 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Το νομοσχέδιο αυτό έχει πολλά θετικά σημεία, όπως η κατάργηση του αποτυχημένου θεσμού του σχολ συμβούλου, η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, και βεβαίως η θεσμοθέτηση των 2 θητειών το μέγιστο στην ίδια θέση!Φτάνει με τους καλοπερασάκηδες και επιδοματούχους δεκαετίες τώρα!

  Πολλοί από αυτούς τους μαθουσάλες διευθυντές στελεχώνουν δεκαετίες τώρα κομματικά συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια και συνδυάζουν και αναπαράγουν τις δυο παθογένειες μαζί! Τον άρρωστο κομματικά στρατευμένο συνδικαλισμό ιδιαίτερα του παλιού συστήματος εξουσίας και παλιάς διαφθοράς και τις θέσεις στη δημόσια διοικηση. Αέρα και οξυγόνο ανανέωσης τώρα! Χωρίς υποχωρήσεις!Υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά σημεία σε αυτό το νομοσχέδιο.Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`
  Άρθρο 8
  Παρ. 8. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α`).Με βάση το παραπάνω και κατ΄αντιστοιχία…η προϋπηρεσία ως ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ στη θέση του Διευθυντή με 8 ώρες την εβδομάδα δεν μπορεί να προσμετράται με 1 μόριο κατ΄έτος , αφού το πλήρες ωράριο είναι από 21- έως 24 ώρες, άρα από το 1 μόριο διδακτικής υπηρεσίας στα δέκα μόρια οι διευθυντές πρέπει να πάρουν μόνο 0,3 κατά έτος!
  Είναι Παράνομο οι υποψήφιοι διευθυντές να παίρνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ από διδακτική που δεν δικαιούνται, όπως ΚΑΙ από διοικητική υπηρεσία και μάλιστα τα φουσκωμένα 3 μόρια. Ούτε καν έχουν αξιολογηθεί για τη θητεία τους. Πρέπει να παίρνουν 1,5 μόρια το περισσότερο και για το β΄πτυχίο επίσης 1,5 μόρια εφόσον σχετίζεται με τα διδακτικά αντικείμενα των σχολείων !
  Επίσης απ΄τον παραπάνω νόμο σαφώς και εξάγεται άμεσα το συμπέρασμα ότι πρέπει να λογίζεται η διοικητική προϋπηρεσία και σε αναπληρωτές και μόνιμους από από ολιγοθέσια σχολεία αφού ασκείται μάλιστα με φουλ διδακτικό ωράριο και όχι όπως προνομιακά και άδικα παίρνουν οι παλαιότεροι διευθυντές. Να ισχύσει όπως και πριν! Οι περισσότεροι από αυτούς βασίζουν την προϋπηρεσία τους σε ρουσφετολογικές τοποθετήσεις χωρίς καμιά αξιολόγηση και με διάτρητες συνεντεύξεις χαριστικές! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ στις επιλογές στελχώ είναι το ζητούμενο! Επίσης συμφωνώ με τον σχολιασμό του συναδέλφου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. παρακάτω: Η συγκεκριμένη νέα νομοθεσία έχει μια εξαιρετική και εξέχουσα ρύθμιση τις δυο συνεχόμενες θητείες ως όριο και στη γενικότερη φιλοσοφία του κινείται σωστά!1)Το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται με τον τρόπο μέτρησης της δεκαετίας της προϋπηρεσίας.
  Για κάθε έτος προβλέπεται πάνω από τα 10 έτη ένα μόριο για κάθε έτος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ προϋπηρεσίας.
  Οι ισόβιοι διευθυντές που τοποθετούνται διαρκώς στη θέση ΠΑΡΑΝΟΜΑ, άδικα και παράλογα παίρνουν το ένα μόριο κατ΄έτος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ προϋπηρεσίας ενώ το διδακτικό τους ωράριο ( στα 12θ) είναι μόλις 8 ώρες. Άρα τους αντιστοιχεί μόλις το 1/3 του 1 μορίου δηλ 0,3 μόρια κατ’ έτος αφού το ΠΛΗΡΕΣ ωράριο στην πρωτ/μια είναι 24ωρο.
  Επίσης ΠΑΡΑΝΟΜΟ επειδή παίρνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ διπλή μοριοδότηση ΚΑΙ από διδακτικό ωράριο όπως ΚΑΙ από τη θέση στη θητεία τους ως διευθυντές.2) Μεγαλύτερο λάθος βεβαίως να λογίζεται το β’ πανεπιστημιακό πτυχίο ως προσόν αφού συχνά δεν έχει σχέση με τα διδακτικά αντικείμενα του σχολείου. Άρα μεγαλύτερο λάθος να μετράει και 3 ολόκληρα μόρια. Μέγιστο θα έπρεπε να είναι το 1 μόριο και εφόσον σχετίζεται με διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία.3) Δεν αναφέρεται πουθενά ότι λογίζεται ως διοικητική προϋπηρεσία η θέση του Προϊσταμένου σχολ. μονάδας τόσο για τις θέσεις στα νηπιαγωγεία, όσο βεβαίως και για τα ολιγοθέσια σχολεία. Είναι βέβαιο ότι αποτελεί ξεκάθαρα διοικητική προϋπηρεσία χωρίς αμφιβολία και μάλιστα υπό δυσμενέστερους όρους.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ! Καλώς ίσχυε στις προηγούμενες κρίσεις και κακώς δεν αναφέρεται τώρα.4) Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να μοριοδοτούνται 2 μεταπτυχιακά ταυτόχρονα πτυχία ίδιας αξίας είναι και είναι ΛΑΘΟΣ…να λογίζονται επί δυο.5) Το πτυχίο ΑΕΙ των ΠΤΔΕ που έχει προέρθει από εξομοίωση σαφώς πρέπει να μετριέται ως δεύτερο πτυχίο αφού έχει γίνει κανονικά και νόμιμα με εξετάσεις. Πώς μπορεί να μετράει των ΤΕΙ και να μη μετράει της εξομείωσης ως δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ αφού ΕΙΝΑΙ.
  6) είναι τεράστια η μοριοδότηση με 3 μόρια η θητεία στη διοίκηση. Ακόμη κι αποτυχημένοι διευθυντές μοριοδοτούνται ωσάν να έχουν πτυχίο επιπλέον! 1,5 μόρια αρκούν αφού είναι κυρίως εργασία διεκπαιρεωτική και κυρίως τα περί οράματος του σχολείου μένουν γράμμα κενό στις συνεντεύξεις! Δεν μπορεί να πριμοδοτούνται οι παλαιότεροι και πάλι.

 • 23 Μαρτίου 2018, 07:33 | Σταυρόπουλος Σταύρος

  Πείτε μου κ΄ποιος σας παρακαλώ , που στον κόσμο υπάρχει υπηρεσία δημόσια ή ιδιωτική η οποία εκπαιδεύει στελέχη και μετά τα υποβιβάζει!

 • 23 Μαρτίου 2018, 07:20 | Παρασκευή

  Η επιλογή των Υποδιευθυντών και των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. πρέπει να γίνεται με μοριοδότηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων κι όχι με πρόταση του συλλόγου διδασκόντων. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει αξιοκρατία και αναβάθμιση των θέσεων αυτών.

 • 22 Μαρτίου 2018, 12:55 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Με ποιο σκεπτικό αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας.Πρέπει αυτό το θέμα να διορθωθεί άμεσα.

 • 21 Μαρτίου 2018, 13:07 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Πρέπει να υπάρχουν δύο Οργανωτικοί Συντονιστές. Ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Είναι προφανές ότι ο προερχόμενος από την Α/θμια Εκπ/ση δεν γνωρίζει τα της Β/θμιας Εκπ/σης και αντιστρόφως.

 • 21 Μαρτίου 2018, 09:52 | Πολύβιος

  Η επιλογή των Υποδιευθυντων και των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. πρέπει να γίνεται με μοριοδοτηση και όχι με ψηφοφορία και πρόταση του συλλόγου, διότι δεν λαμβάνονται υπόψιν κατά την ψηφοφορία τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, αλλά οι σχέσεις (γνωριμίες, φιλίες κ.λπ.) μεταξύ των μελών του συλλόγου.

 • 21 Μαρτίου 2018, 09:44 | Κώτση Α.

  1. Γιατί η επιλογή των υποδιευθυντών θα πρέπει να γίνεται με πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και όχι με διαδικασία (όπως με αυτή των διευθυντών);
  2. Αν γίνεται με πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων, είναι σωστό να απέχουν οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι; Αυτοί δεν είναι μέλη του Συλλόγου; Δεν συμμετέχουν στα του σχολείου; Ποια η λογική του αποκλεισμού;

 • 21 Μαρτίου 2018, 09:37 | Υρώ

  Συμφωνώ με τον Konstantinos και όπως έχω ξαναπεί σε άλλο σημείο της διαβούλευσης η θέση του υποδιευθυντή σχολικής μονάδας θα πρέπει να αναβαθμιστεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
  Δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάποιος διευθυντής, χωρίς να έχει θητεύσει ως υποδιευθυντής πρώτα. Όπως έχω ήδη επισημάνει στο εξωτερικό, όπως και στην Κύπρο, για να θέσεις υποψηφιότητα για διευθυντής σχολείου, θεωρείται ως προϋπόθεση ότι έχεις υπηρετήσει ως υποδιευθυντής και οι επιλογές υποδιευθυντών γίνονται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι επιλογές των διευθυντών.
  Ο σύλλογος διδασκόντων και οι συνδικαλιστικοί φορείς δεν θα πρέπει να εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες, διότι υπάρχει κίνδυνος τα αποτελέσματα να χαρακτηριστούν ως μη αξιοκρατικά και να υπάρχουν προσφυγές πάλι δυσαρεστημένω υποψήφιων διευθυντών. Ειδικά, το θέμα των ανωνύμων συμπληρωμένων ερωτηματολογίων αξιολόγησης του υποψηφίου από το σύλλογο διδασκόντων, θεωρώ πως έιναι ιδιαιτέρως προβληματικό, καθώς τα κριτήρια κρίσης του υποψηφίου είναι καθαρά προσωπικά και καθόλου αντικειμενικά.

 • 19 Μαρτίου 2018, 17:37 | Konstantinos

  Η επιλογή των υποδιευθυντων πρέπει να γίνεται όπως όλων των στελεχών με μοριοδοτηση και όχι με ψηφοφορία και πρόταση του συλλόγου.

 • 19 Μαρτίου 2018, 11:57 | Υρώ

  Η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως και των υπολοίπων στελεχών θα έπρεπε να γίνεται από ανεξάρτητα συμβούλια, με μέλη από το ΥΠΠΕΘ, το ΙΕΠ, το ΕΚΚΔΑ και μέλη ΔΕΠ, χωρίς τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της συνέντευξης.

  Τέλος, η συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή διευθυντή σχολείου θεωρώ πως είναι επιεικώς απαράδεκτη, καθώς τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση είναι αμφισβητούμενα, συν του ότι ένας εκπαιδευτικός που δεν έχει αξιολογηθεί για το εκπαιδευτικό του έργο, καλείται να κρίνει έναν υποψήφιο διευθυντή.

 • 18 Μαρτίου 2018, 10:28 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Ποια η λογική αποκλεισμού των αναπληρωτών και ωρομισθίων συναδέρφων;