Άρθρο 35 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
α) κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως ιδίως οι σχετικές προθεσμίες, όπου δεν προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων,
β) ο τύπος των ερωτηματολογίων, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 24.

 • 25 Μαρτίου 2018, 23:29 | Κώστας Κ

  Μειώστε τα επιδόματα και αυξήστε τον αριθμό στελεχών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο (στις περισσότερες δηλαδή περιπτώσεις!).

  Πλάκα θα έχει «Δημήτρης» να γίνουμε στελέχη στην ίδια Περιφέρεια!
  Αν και διαφωνώ με τις εμμονές σου κατά των σχολικών συμβούλων.
  Κώστας Κ., σ.σ. Αθήνα.

 • 22 Μαρτίου 2018, 12:00 | Δημήτρης

  Οι προθεσμίες θα πρέπει να είναι σύντομες έτσι ώστε να εφαρμοστεί τάχιστα ο νόμος! Αυτοί που δεν θέλουν να εργάζονται και επιθυμούν μια κακής ποιότητας εκπαίδευση έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην ανατροπή της Κυβέρνησης και την μη εφαρμογή του νόμου.