Άρθρο 34 – Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Για την επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.
β) Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής νοείται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου σύλλογος διδασκόντων νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και όπου περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

  • 23 Μαρτίου 2018, 15:50 | Δώρα

    Συμφωνώ με τον Δημήτρη απόλυτα. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι η Σιβιτανίδειος αποτελεί εδώ και χρόνια ένα ορθάνοιχτο παράθυρο για να διορίζονται καθηγητές χωρίς τα απαραίτητα προσόντα, ενώ άλλοι με πτυχία και μεταπτυχιακά, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ περιμένουν για χρόνια. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα των σχολικών οργανισμών της χώρας! Και δεν είναι το μόνο αρνητικό με τη συγκεκριμένη σχολή!

  • 22 Μαρτίου 2018, 12:01 | Δημήτρης

    Για τη Σιβιτανίδειο πρέπει να ισχύουν οι ίδιες αξιοκρατικές διατάξεις που ισχύουν και για τα υπόλοιπα σχολεία! Να πάρουν τις θέσεις οι καλύτεροι και όχι οι παλιοί σχολικοί σύμβουλοι που έχουν συσσωρεύσει προϋπηρεσία αργομισθίας!