Άρθρο 41 – Συμβουλευτική συνέντευξη

1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πρώτος αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της δομής, στην οποία υπηρετεί. Ως πρώτος αξιολογητής νοείται ο πρώτος κατά τη σειρά που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 38. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του σύμφωνα με την παρ. 3.
2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του και η υπηρεσία.
3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του στελέχους. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 15:10 | ΕΝΕΛΕΑ

  4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά
  από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του στελέχους. Ο
  αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο
  ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει
  την απόδοσή του. (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩ: ΣΤΟΝ ΤΕΜΠΕΛΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ;;; ) Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΔΩ: ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΑΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΔΗΛΑΔΗ;;;;) κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 23 Μαρτίου 2018, 18:53 | Δημήτρης

  Αν δεν υπάρχουν αργόμισθοι και άτομα με «ελεύθερο ωράριο»,
  Αν δεν υπάρχουν ισόβιοι «αξιολογητές»,
  Αν θεσμοθετηθούν θητείες και πλαφόν,
  Αν οι καταργούμενοι σχολικοί σύμβουλοι που απέτυχαν σε όλα επιστρέψουν στις σχολικές τάξεις ως απλοί εκπαιδευτικοί,

  ΤΟΤΕ η αξιολόγηση θα είναι τίμια και θα πετύχει.

 • 21 Μαρτίου 2018, 23:57 | Κώστας Κ

  Αγαπητοί συνάδελφοι, τα καλύτερα άρθρα τα αφήνετε ασχολίαστα!

  Εδώ περιγράφεται με ενάργεια το μελλοντικό σχολείο.
  Η χαρά του αξιολογητή, η χαρά της επικοινωνίας για βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Αλληλεπίδραση, αμφίδρομη αξιολόγηση, αξιοκρατία. Προσέξτε όμως, φαντάζεστε τι θα γίνει αν αυτό το μοντέλο πετύχει και θελήσουμε να το επεκτείνουμε καθέτως;

  Είμαι υπέρ της τίμιας και δίκαιης αξιολόγησης και θα ήθελα να πετύχει.

  Σκεφθείτε όμως τι θα γίνει αν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα πετυχημένο μοντέλο αξιολόγησης σε ολόκληρο το μηχανισμό του Δημοσίου;;