Άρθρο 51 – Έναρξη ισχύος

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 22 Μαρτίου 2018, 18:31 | Ιωάννης

  Η θεσμοθέτηση δύο θητειών ΔΕΝ αντίκειται στο Σύνταγμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει 2 θητείες. Κι αυτός παραβιάζει το Σύνταγμα; Αν δεν έμπαινε το πλαφόν των δύο θητειών θα είχαμε ισόβιους συντονιστές οι οποίοι θα γινόντουσαν κατεστημένο και θα τεμπέλιαζαν. Πάρτε για παράδειγμα τους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι νόμιζαν ότι θα ήταν ισόβιοι και είχαν γίνει ασύδοτοι! Δεν πάταγαν στα γραφεία τους και ήταν αργόμισθοι! Τέτοια στελέχη θέλουμε;

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:10 | Κώστας Κ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΙ) και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ)

  Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε του ΙΕΠ , Κύριε Αντιπρόεδρε του ΙΕΠ,
  αγαπητοί συντάκτες του Νομοσχεδίου,

  Το υπό έκδοση Νομοσχέδιο για την επιλογή στελεχών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αγνοεί πλήρως όσους υπηρετήσαμε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και όσους Υπηρετούν στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

  Ενώ ο ρόλος μας στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι σημαντικός (διαμόρφωση πολιτικής της εκπαίδευσης, Προγράμματα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Υλικό, Βιβλία, Λογισμικό, Οδηγίες, Έρευνα , Αξιολόγηση και έρευνα στην εκπαίδευση, Επαγγελματική εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή κλπ), το Νομοσχέδιο μας καθιστά «αόρατα στελεχη».

  Τα χρόνια υπηρεσίας μας αγνοούνται πλήρως στη διαδικασία αξιολόγησης και μοριοδότησης (αφού δεν προσμετράται η εκπαιδευτική αλλά μόνο η διδακτική υπηρεσία) και ουδόλως προσμετράται η υπηρεσία μας ως στελεχών.

  Σύμφωνα με το Άρθρο 24 3. Κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας προσμετράται η

  αα) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού …….

  ββ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

  γγ) Άσκηση καθηκόντων Συντονιστή ……(αυτά προβλέπει το σχέδιο νόμου)

  Είναι άδικη η αναφορά σε υπευθύνους Προϊσταμένων Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας κλπ χωρίς να γίνεται ουδεμία αναφορά στους υπηρετούντες στο ΙΕΠ ή αυτούς που υπηρετήσαμε στο ΠΙ, λες και δουλέψαμε σε άλλο Υπουργείο.

  Είναι καταφανής η αδικία γι’ αυτό και ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:.

  ββ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ή ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Ή ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας: 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

  Η μικρή αυτή προσθήκη θα είναι μια ελάχιστη κίνηση αναγνώρισης του έργου των συνεργατών σας αλλά και των στελεχών που υπηρέτησαν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

  Το νομοσχέδιο μπορεί να έχει την τάση να πριμοδοτεί τα στελέχη με 20+ χρόνια υπηρεσίας και καλά κάνει. Ίσως είναι ένας τρόπος να παραμένουν οι εργατικοί καθηγητές στην τάξη όχι σαν και εμάς τους πιο παλιούς που καταφεύγαμε σε εκπαιδευτικές άδειες και συγγραφικό έργο για να χτίσουμε το προφίλ μας. Ίσως οικοδομηθεί ένα προφίλ στελέχους συνδεδεμένου με την τάξη. Όμως με ποια λογική να αδικούνται αυτοί που είναι ήδη στελέχη στο ΙΕΠ ή το Υπουργείο;

  Και επειδή είναι καλό να μιλάμε και επώνυμα
  Ευχαριστώ,
  Κ. Καφετζόπουλος, πρώην πάρεδρος Χημείας του ΠΙ και νυν Σχολικός Σύμβουλος

 • 22 Μαρτίου 2018, 09:04 | ΑΝΝΑ

  Η θεσμοθέτηση δύο συνεχόμενων θητειών και ο αποκλεισμός υποψηφίων είναι αντισυνταγματική και αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ελεύθερης πρόσβασης του κάθε πολίτη στα αξιώματα της Δημόσιας Διοίκησης. Τα πολυμελή Συμβούλια Επιλογής που θεσπίζονται για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Περιφερειακών Διευθυντών ( 9 ή 11 μέλη κατά περίπτωση) δεν δημιουργούν εχέγγυα αξιοκρατίας αφού τυπικά ή άτυπα τα 7 μέλη «διορίζονται» από τον Υπουργό. Ο ένας εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ δεν θα είναι κάποιος αρεστός της Κυβέρνησης άραγε; Αρκεί μόνο ένας εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και οι αιρετοί των εκπαιδευτικών για αξιοκρατικές επιλογές όταν όλοι οι άλλοι θα είναι ελεγχόμενοι κομματικά;
  Η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης φαίνεται όνειρο θερινής νυκτός, αφού έχουμε και σε άλλη διάταξη επιστροφή στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, με το νέο Σ/Ν οι δηλώσεις προτίμησης των σχολικών μονάδων υποβάλλονται μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας (άρθρο 27, παρ. 4), πριν δηλαδή την κατάρτιση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων, ώστε μέσω του ελέγχου των μορίων της συνέντευξης να μοιράζονται τα σχολεία κατά το δοκούν.
  Η διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας θα έπρεπε να έχει αυξημένη μοριοδότηση, όχι μόνο 2 μόρια το ανώτερο, αλλά τουλάχιστον 3 μόρια όπως και στο προηγούμενο νομοσχέδιο.

 • 18 Μαρτίου 2018, 18:39 | Ηλίας

  Αρνητικά Σημεία
  1. Η θεσμοθέτηση δύο συνεχόμενων θητειών και ο αποκλεισμός υποψηφίων είναι αντισυνταγματική και αντίκειται στις αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ελεύθερης πρόσβασης του κάθε πολίτη στα αξιώματα της Δημόσιας Διοίκησης.
  2. Τα πολυμελή Συμβούλια Επιλογής που θεσπίζονται για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Περιφερειακών Διευθυντών ( 9 ή 11 μέλη κατά περίπτωση) δεν δημιουργούν εχέγγυα αξιοκρατίας αφού τυπικά ή άτυπα τα 7 μέλη «διορίζονται» από τον Υπουργό. Ο ένας εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ δεν θα είναι κάποιος αρεστός της Κυβέρνησης άραγε; Αρκεί μόνο ένας εκπρόσωπος του ΑΣΕΠ και οι αιρετοί των εκπαιδευτικών για αξιοκρατικές επιλογές όταν όλοι οι άλλοι θα είναι ελεγχόμενοι κομματικά;
  3. Η αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης φαίνεται όνειρο θερινής νυκτός, αφού έχουμε και σε άλλη διάταξη επιστροφή στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, με το νέο Σ/Ν οι δηλώσεις προτίμησης των σχολικών μονάδων υποβάλλονται μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας (άρθρο 27, παρ. 4), πριν δηλαδή την κατάρτιση των τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων, ώστε μέσω του ελέγχου των μορίων της συνέντευξης να μοιράζονται τα σχολεία κατά το δοκούν.

  4. Υπάρχουν διατάξεις για την αξιολόγηση των Στελεχών, αλλά απουσιάζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών!!!!! Παγκόσμια πρωτοτυπία!! Και μάλιστα οι υφιστάμενοι έχουν το ρόλο αξιολογητή των προϊσταμένων τους με ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Μας θυμίζει το νόμο για τις επιλογές στελεχών του 2015 με τις ψηφοφορίες ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός. Ή θα υπάρξει αξιολόγηση για όλους ή καθόλου, και αν υπάρξει αξιολόγηση αυτή θα γίνεται επώνυμα και με εχέγγυα αμεροληψίας ώστε να αναλαμβάνει ο κάθε αξιολογητής τις νόμιμες ευθύνες του. Δημοκρατία της κουκούλας θυμίζει άλλα καθεστώτα και πρακτικές και γίνεται για ψηφοθηρικούς λόγους.
  5. Μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής
  Ύποπτες «αλχημείες»: 1ος υποψήφιος: Μεταπτυχιακό μαζί με Διδασκαλείο αντί να έχουν 3,5+3=6,5 μόρια, το Σ/Ν δίνει και στα δύο μαζί 4,5 μόρια.
  2ος υποψήφιος: Διδασκαλείο μαζί με 2ο Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ακόμη και τα παλιά 2χρονα ΤΕΙ) δίνουν στον υποψήφιο 3+3=6 μόρια. Μάλλον για φωτογραφικές διατάξεις πρόκειται για να δώσουν μόρια σε δικούς τους υποψήφιους και να κόψουν από άλλους.
  Από αυτό το παράδειγμα διαφαίνεται ότι ο 1ος υποψήφιος θα λάβει για το Διδασκαλείο αντί για 3 μόρια μόνο 1 μόριο, ενώ ο 2ος υποψήφιος θα λάβει και τα 3 μόρια του Διδασκαλείου. Καταφανής αδικία.
  6. Η διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας θα έπρεπε να έχει αυξημένη μοριοδότηση, όχι μόνο 2 μόρια το ανώτερο, αλλά τουλάχιστον 3 μόρια όπως και στο προηγούμενο νομοσχέδιο.
  7. Η επιλογή των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων πρέπει να γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους Διευθυντές Σχολείων ώστε να εξασφαλιστεί κάποιου είδους αξιοκρατία και όχι όπως προβλέπει το Σ/Ν με απόφαση-εκλογές του Συλλόγου Διδασκόντων.

  Θετικά σημεία ως προς τη μοριοδότηση

  1. Μοριοδοτείται η Πιστοποίηση ΤΠΕ Β΄Επιπέδου με 1 μόριο. Εδώ ίσως θα μπορούσε να δοθεί 1,5 μόριο.
  2. Άλλο θετικό σημείο είναι η μοριοδότηση του Συγγραφικού Έργου των υποψηφίων, όπως επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Αυτό άλλωστε γίνεται σε κάθε προηγμένο κράτος του κόσμου.

  Επίλογος
  Θα μπορούσαν να επισημανθούν και άλλες πολλές ατέλειες του Σ/Ν, αφού φαίνεται δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό στα περισσότερα σημεία του και μάλλον όχι ευέλικτο. Πιστεύω ότι οι Νέες Δομές θα είναι δυσλειτουργικές. Στην παρούσα φάση επισήμανα μέσα από την εμπειρία μου και αυτά που έχω διαπιστώσει διαχρονικά όσα αφορούν κυρίως την επιλογή των στελεχών.