Άρθρο 21 – Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις, τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι, ύστερα από την κύρωσή τους ισχύουν για τρία έτη:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου,
ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.
στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων,
ζ) Διευθυντών δημοτικών σχολείων,
η) Διευθυντών γυμνασίων,
θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων,
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
ιδ) Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.),
ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,
ιζ) Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων,
ιη) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων,
ιθ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων,
κ) Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων,
κα) Διευθυντών μουσικών σχολείων,
κβ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων και
κγ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.)
3. Τα αρμόδια σύμφωνα με το άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοπο¬θέτηση των ακόλουθων στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
β) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α.,
γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
δ) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,
ε) Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων,
στ) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων,
ζ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων,
η) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
θ) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ι) Υποδιευθυντών Ε.Κ.,
ια) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ.,
ιβ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιγ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ιδ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι πίνακες των περιπτ. α΄ έως δ΄ της παρ. 2 κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι λοιποί πίνακες της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:49 | Κωνσταντίνος Λ.

  Πιστεύω ότι καλώς για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται μόνο εκπαιδευτικοί. Στην Εκπαίδευση η επιστήμη η οποία διακονείται είναι η Παιδαγωγική επιστήμη. Το ότι σε οποιοδήποτε δουλειά υπάρχει και ένα γραφειοκρατικό σκέλος (που καλώς ή κακώς έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να το ονομάζουμε διοικητικό), δεν σημαίνει ότι η επιστήμη η οποία διακονείται είναι η Διοικητική επιστήμη.

  Από εκεί και πέρα και με αφορμή το «αιρετικό» σχόλιο του χρήστη John, θα έλεγα ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα έπρεπε όντως κάποια στιγμή να δει τι εστί διοικητικός υπάλληλος. Κάθε υπάλληλος εντάσσεται σε έναν κλάδο σύμφωνα με κάποιον κατεχόμενο ΒΑΣΙΚΟ τίτλο σπουδών. Από τη νομολογία των δικαστηρίων είναι αποδεκτό ότι ΔΕΝ μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε έναν κλάδο χωρίς το σχετικό ΒΑΣΙΚΟ τίτλο σπουδών (δηλ. με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό). Έτσι, όποιος έχει τελειώσει Χημικό έχει σπουδάσει την επιστήμη της Χημείας και εντάσσεται στον κλάδο των Χημικών, όποιος έχει τελειώσει Πληροφορική έχει σπουδάσει την επιστήμη της Πληροφορικής και εντάσσεται στον κλάδο των Πληροφορικών κ.ο.κ. Θα περίμενε, λοιπόν, κάποιος ότι ο κλάδος των Διοικητικών περιλαμβάνει όσους έχουν σπουδάσει τη Διοικητική επιστήμη. Είναι, όμως, έτσι;
  Αντιγράφω από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών για θέση ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ:
  «Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.»
  Δηλ. υπάρχει η πρωτοτυπία να έχουμε έναν κλάδο-χωνευτήρι στον οποίο μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε έχει κάποιο πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα. Γιατί έχει συμβεί αυτό και τι σημαίνει;
  Γιατί έχει συμβεί αυτό; Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λόγος είναι πολιτικός, διότι έπρεπε να εφευρεθεί κάποιος τρόπος να μπορούν να απορροφηθούν στο Δημόσιο απόφοιτοι του κάθε πιθανού και απίθανου τμήματος που ιδρύθηκε ανά την Ελλάδα. Γι’ αυτό και η πλειοψηφία των θέσεων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (όχι εκπαιδευτικών) μέχρι το 2010 ήταν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (αν και δεν έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα και στις πρόσφατες προκηρύξεις).
  Τι σημαίνει; Σημαίνει ότι για να ανταποκριθεί κάποιος στη θέση αυτή δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη (κεκτημένη μέσα από τη διαδικασία των σπουδών, όπως στους υπόλοιπους κλάδους) αλλά αρκεί ένας οποιοσδήποτε πανεπιστημιακός τίτλος για να ξέρουμε ότι λειτουργεί ο εγκέφαλός του και μπορεί να μαθαίνει. Και αυτό δεν είναι προσωπική μου άποψη, το παραδέχονται όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι στην Εκπαίδευση, των οποίων το μόνιμο παράπονο είναι «να σταματήσει αυτό το απίστευτο πήγαινε- έλα με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που μόλις εκπαιδευτούν σε κάποιο αντικείμενο φεύγουν.»
  Μισό λεπτό: θα μπορούσαμε αυτό να το πούμε για κάποιον άλλο κλάδο; Π.χ. πώς θα ακουγόταν να λέγαμε ότι πήγε κάποιος και έκατσε κάποιο χρονικό διάστημα δίπλα σε έναν Μαθηματικό, αλλά πάνω που εκπαιδεύτηκε και την έμαθε τη δουλειά, έφυγε; Ή μήπως όταν έχουμε ένα κενό Φιλολόγου μας κάνει ένας οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός ή κάτοχος οποιουδήποτε πανεπιστημιακού τίτλου;
  Παρεμπιπτόντως, όταν ο Χ αποσπασμένος εκπαιδευτικός οποιασδήποτε ειδικότητας, για τους οποίους με τόση έχθρα εκφράζονται κάποιοι διοικητικοί, μετατάσσεται και γίνεται διοικητικός, τότε ωσάν να φωτίζεται με τη σφραγίδα και τη χάρη της Διοικητικής επιστήμης και γίνεται κοινωνός αυτής.

  Επίσης, είναι τόσο ασφυκτικά συγκεντρωτικά δομημένο το Υπουργείο Παιδείας (και όχι μόνο) που και να ήθελε να ασκήσει κάποιος Διοίκηση ΔΕΝ μπορεί. Διότι τι είναι Διοίκηση; Η διεκπεραιώση των εγκυκλίων της Κεντρικής Υπηρεσίας; (οι οποίες εκπορεύονται από τους Νόμους, τα ΠΔ και τις εξουσιοδοτικές Υ.Α., άρα ούτε καν η Κεντρική Υπηρεσία έχει σοβαρά περιθώρια άσκησης Διοίκησης). Μήπως είναι Διοίκηση η καταχώριση στοιχείων σε κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου; (ΔΙΑΣ, myschool, e-DataCenter κ.ά.) Είναι Διοίκηση η συγγραφή εγγράφων; Η έκδοση Πιστοποιητικών Υπηρεσιακών Μεταβολών; Η εκτύπωση των χορηγούμενων αδειών; Η ενημέρωση των Προσωπικών Μητρώων των υπαλλήλων; Οι αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

  Φρονώ ότι στο ελληνικό Δημόσιο θα έπρεπε να δημιουργηθεί ο κλάδος ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, στον οποίο θα εντάσσονται οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ και όποιου πανεπιστημιακού τμήματος έχει κατεύθυνση τη Δημόσια Διοίκηση, δηλ. άτομα που όντως έχουν σπουδάσει τη Δημόσια Διοίκηση, και όλοι οι υπόλοιποι θα έπρεπε να παραμείνουν στον κλάδο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (παρότι η δουλειά τους είναι πιο κοντά στον όρο διοικητική υποστήριξη, οπότε μάλλον ο κλάδος θα έπρεπε να μετονομαστεί σε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ).

  Πιστεύω ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας θα έπρεπε να είναι σούπερ ευχαριστημένοι που σε μια μνημονιακή Ελλάδα όπου το Δημόσιο έχει συρρικνωθεί κατά πολύ και με το παρόν Νομοσχέδιο καταργούνται κι άλλες υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση, με το ΠΔ18/2018 τετραπλασιάστηκαν οι θέσεις Διοικητικών σε όλες τις Διευθύνσεις (από 1 έγιναν 4, ενώ διπλασιάστηκε και το επίδομα του προϊσταμένου του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων), με αποτέλεσμα είτε να μην υπάρχουν καν άτομα να αναλάβουν τις τόσες θέσεις ευθύνης που δημιουργήθηκαν είτε να γίνονται τμηματάρχες απόφοιτοι Λυκείου (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) χωρίς κανένα υφιστάμενο ή με 1 αποσπασμένο εκπαιδευτικό υφιστάμενο (την ίδια στιγμή που π.χ. Διευθυντής Γυμνασίου με 30+ εκπαιδευτικούς λαμβάνει απλώς 10Ε παραπάνω ως επίδομα, για να μην αναφέρω πόσους εκπαιδευτικούς έχουν τα ΕΠΑΛ και τα Μουσικά Σχολεία). Βέβαια, φαίνεται ότι αυτό δεν τους είναι αρκετό, καθώς είναι ακόρεστη η δίψα τους για ακόμα περισσότερες θέσεις ευθύνης (με το ανάλογο επίδομα που τις συνοδεύει). Ώρες-ώρες νομίζω ότι κάποιοι εξ αυτών ηδονίζονται με τη λεκτικό της ειδικότητάς τους και φαντασιώνονται ότι ασκούν υψηλού επιπέδου Διοίκηση.

  Καλό, λοιπόν, θα ήταν κάθε φορά που κάνει σχόλιο κάποιος υπάλληλος κλάδου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ να αναφέρει το βασικό τίτλο σπουδών του και ποιο αντικείμενο από αυτά που εκτελεί στην υπηρεσία του (πέρα από την ανάθεση εργασιών σε άλλους υπαλλήλους την οποία πραγματοποιούν οι τμηματάρχες) θεωρεί ότι αποτελεί ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

  Κωνσταντίνος Λ.
  Φιλόλογος

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:59 | Νησιώτης

  Για λόγους αξιοκρατίας να ξεκινήσει η επιλογή στελεχών εκπαίδευσης από τους Περιφερειακούς Διευθυντές. Διαφορετικά θα αποδειχθεί στην πράξη ότι τα κομματικά «διορισμένα» στελέχη θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο απυρόβλητο.

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:34 | Νησιώτης

  Αύξηση κατά ένα χρόνο της θητείας όλων των Στελεχών Εκπαίδευσης από 3ετή σε 4ετή, ώστε να μην αναλώνεται πολύτιμος χρόνος στη διαδικασία των κρίσεων σε βάρος του εκπαιδευτικού έργου.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:42 | Νησιώτης

  Η θητεία των 3 χρόνων να ξαναγίνει 4. Γιατί οι επιλογές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ισχύει η 4ετία; Δύο μέτρα και δυο σταθμά; Στο Παιδείας γιατί πρωτοτυπούμε και πάλι;Επί υπουργίας Μπαλτά είχαμε διετία. Άλλη δουλειά δεν έχουμε, κάθε 2-3 χρόνια να ασχολούμαστε με κρίσεις δηλ. πιέσεις για συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, επικρίσεις, καταγγελίες, παράπονα, αδικίες και τα σχετικά. Αφού είναι γνωστό ότι την περίοδο των κρίσεων οι υποψήφιοι κατεβάζουν ρολά και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η συλλογή χαρτιών και η με κάθε μέσο προώθηση της υποψηφιότητάς τους;

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:12 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 21, §3β

  Θα πρέπει να προβλέπεται ειδική εμπειρία και προσόντα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία που να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση, όπως για παράδειγμα θητεία σε ΚΠΕ, θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων ή η κατοχή σχετικών με το αντικείμενο της θέσης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

 • 26 Μαρτίου 2018, 10:15 | ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Παιδαγωγική Ομάδα

  Άρθρο 21, §3 β

  Α. Να διασφαλιστεί η αξιοκρατική και διαφανής επιλογή των στελεχών της §3.β.
  Β. Να καταρτίζονται αξιολογικοί πίνακες για τα στελέχη της §3,β, οι οποίοι ύστερα από την κύρωσή τους να ισχύουν για 3 έτη
  Το ίδιο να ισχύει και για την επιλογή των υπόλοιπων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΑ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 09:15 | Ελένη Τ.

  Επισήμανση προς το Νομοθέτη: ο αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης διοικητικής δομής.
  Πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν σας ότι: α)Το έργο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι πρωτίστως διοικητικό, β)Οι διοικητικοί υπάλληλοι διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στο διοικητικό αντικείμενο και αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που ενδείκνυται να αξιοποιηθεί στη στελέχωση των παραπάνω θέσεων διοίκησης.

 • 26 Μαρτίου 2018, 08:43 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Τα καθήκοντα του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης περιγράφονται ρητά στην ΥΑ Αριθμ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/16.10.2002) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων: α) Ασκούν διοίκηση… β)Συνεργάζονται με τους προϊσταμένους … και συντονίζουν το έργο τους, γ) Συγκροτούν … τα υπηρεσιακά συμβούλια δ)Εισηγούνται στον υπουργό … τη συγκρότηση των συμβουλίων ε)Ορίζουν τους αναπληρωτές των προϊσταμένων… στ)Προεδρεύουν στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ζ) Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προϊσταμένων… η)Αποφασίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν αδυναμίες… θ)Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των προϊσταμένων τμημάτων … ι)Συνεργάζονται με γενικό γραμματέα περιφέρειας κλπ για κάθε θέμα σχετικό με την εκπαίδευση σε επίπεδο περιφέρειας ια)Ενεργούν τις υπηρεσιακές μεταβολές ιβ) Έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων … ιδ)χορηγούν άδειες σε προϊσταμένους τμημάτων κοκ
  Όλα όσα περιγράφονται παραπάνω δεν έχουν καμία σχέση με διδακτικό έργο. Αποτελούν μια ξεκάθαρη περιγραφή διοικητικού έργου το οποίο εκτελείται από υπαλλήλους που έχουν τα νόμιμα προσόντα για τη θέση.
  Εάν η ηγεσία επιθυμεί να τοποθετεί εκπαιδευτικούς στην συγκεκριμένη θέση, τότε οφείλει να αντικαταστήσει το σχετικό άρθρο με αυτό που θα ορίζει ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης τοποθετείται για συγκεκριμένη θητεία, η οποία δεν μπορεί να ορίζεται πέραν της θητείας της εκάστοτε κυβέρνησης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας αποκλειστικά, δίχως να γίνεται αναφορά σε προσόντα και προαπαιτούμενα για τη θέση.
  Οτιδήποτε άλλο ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του.!!!

 • 26 Μαρτίου 2018, 07:20 | Π.Μ.

  Εξετάσεις ΑΣΕΠ και ποιοτική αποτίμηση του έργου τους

 • 25 Μαρτίου 2018, 22:38 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Επισήμανση προς το Νομοθέτη: ο αποκλεισμός των διοικητικών υπαλλήλων από τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης διοικητικής δομής.
  Πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν σας ότι: α)Το έργο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι πρωτίστως διοικητικό, β)Οι διοικητικοί υπάλληλοι διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία στο διοικητικό αντικείμενο και αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που ενδείκνυται να αξιοποιηθεί στη στελέχωση των παραπάνω θέσεων διοίκησης.

 • 25 Μαρτίου 2018, 21:09 | John

  Θα έλεγα να δούμε λίγο τι σημαίνει διοικητικός υπάλληλος και μετά συζητάμε για το σε ποιες θέσεις έχει δικαίωμα να διεκδικήσει.
  Στην χώρα μας δεν υπάρχουν παρά ελάχιστοι διοικητικοί υπάλληλοι με την έννοια του ασκώ διοίκηση. Υπάρχουν πολλοί φερόμενοι ως διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι δεν ασκούν καμία μα καμία διοίκηση.
  Για τυχόν ορισμούς παραπέμπω στο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C122/38/219,1101/
  Διοικητικοί λοιπόν θα έπρεπε να είναι αυτοί που κάνουν management (οργάνωση και διοίκηση) και όχι αυτοί που φέρνουν την αλληλογραφία, κρατάνε πρωτόκολλο, κρατάνε τις άδειες, διανέμουν χαρτιά με αποφάσεις της διοίκησης, είναι στη μισθοδοσία, καταχωρούν στοιχεία στο myschool, στο edatacenter, στο dias κτλ.
  Αυτοί θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως γραμματειακή υποστήριξη.

  Δηλαδή ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει εξωδιδακτικό έργο τη γραμματεία του σχολείου (email, myschool κτλ) θα πρέπει να μοριοδοτηθεί ως διοικητικός για το χρόνο της συγκεκριμένης ασχολίας; Σε τι διαφέρει διοικητικά το να περνάς απουσίες στους μαθητές στο σχολείο από τις άδειες σε μία διεύθυνση;

  Επιπλέον αυτοί που πραγματικά ασκούν διοίκηση θα έπρεπε να διαθέτουν και τα αντίστοιχα πτυχία / προσόντα. Πόσα από τα στελέχη της διοίκησης σήμερα είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης; Πόσα μπορούν να χειριστούν Η/Υ, να λειτουργήσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προσωπικού, ένα ηλεκτρονικό σύστημα ροών εργασίας κτλ;

  Στις διευθύνσεις λοιπόν οι μόνοι που ασκούν διοίκηση, παίρνουν δηλ. αποφάσεις είναι οι διευθυντές εκπαίδευσης και τα υπηρεσιακά συμβούλια. Τα τελευταία κακώς κατά τη γνώμη μου αλλά σιγά μην το κατεστημένο προβεί σε καμία πρωτοπόρα κίνηση…. (μια χαρά δουλεύει ο μύλος της διαπλοκής, με τηλέφωνα βουλευτών, αιρετών κτλ στα υπηρεσιακά, όπου μόνο ο νόμος δεν εφαρμόζεται αλλά κανείς δεν είναι υπεύθυνος).

  Οι τμηματάρχες στις διευθύνσεις ασκούν διοίκηση μόνο με την ευρύτερη έννοια του είμαι υπεύθυνος για το τμήμα μου (αναθέτω καθήκοντα στο προσωπικό του τμήματος). Άρα κακώς όλοι οι υπόλοιποι λέγονται διοικητικοί υπάλληλοι και κακώς διεκδικούν ρόλους (τμηματαρχών κτλ) που δεν τους ανήκουν.
  Και πολύ πολύ κακώς δώσανε τις θέσεις τμηματαρχών στα νέα τμήματα των διευθύνσεων σε όσους απλά κάνανε δουλειά γραμματείας. Ελλείψει προσωπικού με προσόντα είδαμε να γίνονται ΔΕ τμηματάρχες διοικητικού, πληροφορικής, προσωπικού κτλ.
  Δηλαδή αν κάποιος εκπαιδευτικός θέλει να διεκδικήσει μία τέτοια θέση γιατί να μην μπορεί, αφού στο φινάλε έχει το απαραίτητο πτυχίο τριτοβάθμιας. Αν δεν τα καταφέρει ας τον ξαναγυρίσουν στο σχολείο του. Και γιατί υπάρχουν τα στεγανά διοικητικός, εκπαιδευτικός κτλ. Το θέμα είναι αν κάποιος έχει τα προσόντα που απαιτεί μία θέση, τη διάθεση και τις ικανότητες να προσφέρει. Στην Ελβετία για παράδειγμα παίρνουν τους πιο επιτυχημένους επαγγελματίες και τους βάζουν (με μεγαλύτερο μισθό) να δουλέψουν για ένα διάστημα ως εκπαιδευτικοί (αφού μεσολαβήσει επιμόρφωση και επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων) για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους. Είναι χαζοί οι Ευρωπαίοι…

  Δεν έχω δει ποτέ κανέναν τμηματάρχη σε διεύθυνση να στέλνει ένα πλάνο και να εισηγείται κάτι για το καλό της υπηρεσίας, να προτείνει κάτι στο υπουργείο…
  Είναι τέτοιο το χάλι που ακόμη και όταν ψηφίζεται ένας νόμος και παίρνει ΦΕΚ αυτοί περιμένουν εφαρμοστική εγκύκλιο!!!!!
  Θα είχε πολύ γέλιο να διαβάσουμε αξιολόγηση τμηματαρχών για να δούμε σε ποιες διοικητικές πράξεις προέβησαν… και γιατί αξιολογήθηκαν όλοι θετικά….

  Στη χώρα μας άλλωστε για να θεωρηθείς διοικητικός υπάλληλος αρκεί να παρουσιάσεις ένα οποιοδήποτε πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. ΑΣΕΠ). Γιατί αυτό; Γιατί απλούστατα η γραμματειακή δουλειά δεν έχει και πολύ ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η διοίκηση όμως έχει και θα έπρεπε να ζητούνται συγκεκριμένα πτυχία ή εμπειρία – γνώσεις.

  Εκτός όμως από τα συγκεκριμένα πτυχία θα πρέπει να έχεις γνώσεις για το αντικείμενο που θα διοικήσεις. Δεν μπορεί ένας διευθυντής εκπαίδευσης να μην έχει γνώσεις για το πώς δουλεύουν τα σχολεία. Μπορεί ένας επιτυχημένος διευθυντής στη γραμμή παραγωγής του ΤΙΤΑΝΑ στα τσιμέντα να είναι εξ’ ορισμού επιτυχημένος και σε μία πρωτοβάθμια; Φανταστείτε να προσπαθήσει να μιλήσει στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στα παιδιά όπως μιλάει στο εργοτάξιο, σε αυτούς που θρυμματίζουν τσιμέντο, στους εργοδηγούς κτλ

 • 25 Μαρτίου 2018, 20:18 | ΔΗΜΟΣ

  Θεωρώ ότι η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών πρέπει να έχει αυξημένη μοριοδότηση όταν είναι σχετική με τη διδακτίκή ή με τη διοίκηση σχολικών μονάδων. Τι νόημα έχει να π΄αίρνει κανείς τόσα πολλά επιπλέον μόρια όταν έχει πχ μεταπτυχιακό στη Χημεια Πετρελαίου ή στη Φασματοσκοπία;
  Τέτοια μεταπτυχιακά ας μοριοδοτούνται λιγότερο

 • 25 Μαρτίου 2018, 11:08 | Σ.Τ.

  Μοριοδοτείται πολύ το δεύτερο πτυχίο. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει όμως να υπάρξουν εξαιρέσεις. Αυτοί που στο παρελθόν πήραν κάποιο πτυχίο (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και δεν μπορούσαν ή και δεν ήθελαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο του πτυχίου τους, επέλεξαν ως μια καλή λύση το πτυχίο της τότε Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το οποίο ήταν διαβατήριο για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση. Δεν ήταν δηλ. στόχος τους οι επιπλέον σπουδές, αλλά η απόκτηση ενός πτυχίου που εξασφάλιζε διορισμό σε δημόσιο σχολείο. Η γνώμη μου είναι ότι στις περιπτώσεις κατοχής δεύτερου πτυχίου (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), αν το δεύτερο πτυχίο είναι Παιδαγωγικής Ακαδημίας, και συνεπώς χρησιμοποιήθηκε για διορισμό, να μην μοριοδοτείται στις κρίσεις στελεχών της εκπαίδευσης.

 • 24 Μαρτίου 2018, 12:54 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  Το νομοσχέδιο αυτό έχει πολλά θετικά σημεία, όπως η κατάργηση του αποτυχημένου θεσμού του σχολ συμβούλου, η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ, και βεβαίως η θεσμοθέτηση των 2 θητειών το μέγιστο στην ίδια θέση!Φτάνει με τους καλοπερασάκηδες και επιδοματούχους δεκαετίες τώρα!

  Πολλοί από αυτούς τους μαθουσάλες διευθυντές στελεχώνουν δεκαετίες τώρα κομματικά συνδικαλιστικά ψηφοδέλτια και συνδυάζουν και αναπαράγουν τις δυο παθογένειες μαζί! Τον άρρωστο κομματικά στρατευμένο συνδικαλισμό ιδιαίτερα του παλιού συστήματος εξουσίας και παλιάς διαφθοράς και τις θέσεις στη δημόσια διοικηση. Αέρα και οξυγόνο ανανέωσης τώρα! Χωρίς υποχωρήσεις!Υπάρχουν όμως και πολλά αρνητικά σημεία σε αυτό το νομοσχέδιο.Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α`
  Άρθρο 8
  Παρ. 8. Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α`).Με βάση το παραπάνω και κατ΄αντιστοιχία…η προϋπηρεσία ως ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ στη θέση του Διευθυντή με 8 ώρες την εβδομάδα δεν μπορεί να προσμετράται με 1 μόριο κατ΄έτος , αφού το πλήρες ωράριο είναι από 21- έως 24 ώρες, άρα από το 1 μόριο διδακτικής υπηρεσίας στα δέκα μόρια οι διευθυντές πρέπει να πάρουν μόνο 0,3 κατά έτος!
  Είναι Παράνομο οι υποψήφιοι διευθυντές να παίρνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ από διδακτική που δεν δικαιούνται, όπως ΚΑΙ από διοικητική υπηρεσία και μάλιστα τα φουσκωμένα 3 μόρια. Ούτε καν έχουν αξιολογηθεί για τη θητεία τους. Πρέπει να παίρνουν 1,5 μόρια το περισσότερο και για το β΄πτυχίο επίσης 1,5 μόρια εφόσον σχετίζεται με τα διδακτικά αντικείμενα των σχολείων !
  Επίσης απ΄τον παραπάνω νόμο σαφώς και εξάγεται άμεσα το συμπέρασμα ότι πρέπει να λογίζεται η διοικητική προϋπηρεσία και σε αναπληρωτές και μόνιμους από από ολιγοθέσια σχολεία αφού ασκείται μάλιστα με φουλ διδακτικό ωράριο και όχι όπως προνομιακά και άδικα παίρνουν οι παλαιότεροι διευθυντές. Να ισχύσει όπως και πριν! Οι περισσότεροι από αυτούς βασίζουν την προϋπηρεσία τους σε ρουσφετολογικές τοποθετήσεις χωρίς καμιά αξιολόγηση και με διάτρητες συνεντεύξεις χαριστικές! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ στις επιλογές στελχώ είναι το ζητούμενο! Επίσης συμφωνώ με τον σχολιασμό του συναδέλφου ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. παρακάτω: Η συγκεκριμένη νέα νομοθεσία έχει μια εξαιρετική και εξέχουσα ρύθμιση τις δυο συνεχόμενες θητείες ως όριο και στη γενικότερη φιλοσοφία του κινείται σωστά!1)Το ίδιο λάθος επαναλαμβάνεται με τον τρόπο μέτρησης της δεκαετίας της προϋπηρεσίας.
  Για κάθε έτος προβλέπεται πάνω από τα 10 έτη ένα μόριο για κάθε έτος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ προϋπηρεσίας.
  Οι ισόβιοι διευθυντές που τοποθετούνται διαρκώς στη θέση ΠΑΡΑΝΟΜΑ, άδικα και παράλογα παίρνουν το ένα μόριο κατ΄έτος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ προϋπηρεσίας ενώ το διδακτικό τους ωράριο ( στα 12θ) είναι μόλις 8 ώρες. Άρα τους αντιστοιχεί μόλις το 1/3 του 1 μορίου δηλ 0,3 μόρια κατ’ έτος αφού το ΠΛΗΡΕΣ ωράριο στην πρωτ/μια είναι 24ωρο.
  Επίσης ΠΑΡΑΝΟΜΟ επειδή παίρνουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ διπλή μοριοδότηση ΚΑΙ από διδακτικό ωράριο όπως ΚΑΙ από τη θέση στη θητεία τους ως διευθυντές.2) Μεγαλύτερο λάθος βεβαίως να λογίζεται το β’ πανεπιστημιακό πτυχίο ως προσόν αφού συχνά δεν έχει σχέση με τα διδακτικά αντικείμενα του σχολείου. Άρα μεγαλύτερο λάθος να μετράει και 3 ολόκληρα μόρια. Μέγιστο θα έπρεπε να είναι το 1 μόριο και εφόσον σχετίζεται με διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία.3) Δεν αναφέρεται πουθενά ότι λογίζεται ως διοικητική προϋπηρεσία η θέση του Προϊσταμένου σχολ. μονάδας τόσο για τις θέσεις στα νηπιαγωγεία, όσο βεβαίως και για τα ολιγοθέσια σχολεία. Είναι βέβαιο ότι αποτελεί ξεκάθαρα διοικητική προϋπηρεσία χωρίς αμφιβολία και μάλιστα υπό δυσμενέστερους όρους.ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΗ ΑΔΙΚΙΑ ! Καλώς ίσχυε στις προηγούμενες κρίσεις και κακώς δεν αναφέρεται τώρα.4) Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να μοριοδοτούνται 2 μεταπτυχιακά ταυτόχρονα πτυχία ίδιας αξίας είναι και είναι ΛΑΘΟΣ…να λογίζονται επί δυο.5) Το πτυχίο ΑΕΙ των ΠΤΔΕ που έχει προέρθει από εξομοίωση σαφώς πρέπει να μετριέται ως δεύτερο πτυχίο αφού έχει γίνει κανονικά και νόμιμα με εξετάσεις. Πώς μπορεί να μετράει των ΤΕΙ και να μη μετράει της εξομείωσης ως δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ αφού ΕΙΝΑΙ.
  6) είναι τεράστια η μοριοδότηση με 3 μόρια η θητεία στη διοίκηση. Ακόμη κι αποτυχημένοι διευθυντές μοριοδοτούνται ωσάν να έχουν πτυχίο επιπλέον! 1,5 μόρια αρκούν αφού είναι κυρίως εργασία διεκπαιρεωτική και κυρίως τα περί οράματος του σχολείου μένουν γράμμα κενό στις συνεντεύξεις! Δεν μπορεί να πριμοδοτούνται οι παλαιότεροι και πάλι.

 • Στην παράγραφο 1 του Άρθρου 21 – Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρεται: «1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.»

  Με ποιο σκεπτικό αποκλείονται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης;
  Μήπως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι παιδιά κατώτερου Θεού;

  Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας:
  • «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.»
  • «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.»
  • «Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.»
  Ο αποκλεισμός των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης είναι αντίθετη με το Σύνταγμα, τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, την κοινωνική πρόοδο μέσα σε ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών.

  Για την άρση της κατάφωρης αδικίας, η παράγραφος 1 του Άρθρου 21 – Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να τροποποιηθεί ως: «1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.»

 • 23 Μαρτίου 2018, 09:53 | Άγγελος Κιούσης

  Δυστυχώς για άλλη μία φορά συζητάμε για αυτονόητα πράγματα.
  Πως μπορεί να αποκλείονται διοικητικοί υπάλληλοι από διοικητικές θέσεις ευθύνης;Παρόμοια αδικία θα ήταν αν αποκλείονταν οι εκπαιδευτικοί από τις θέσεις ευθύνης στις σχολικές μονάδες.Μάλλον θέλουμε να έχουμε για άλλη μία φορά τα αρνητικά πρωτεία στην Ευρώπη.
  Τελικά θα ακολουθήσουμε τα δοκιμασμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή θα παραμείνουμε κολλημένοι σε πολιτικές και κομματικές παθογένειες;

 • 23 Μαρτίου 2018, 08:59 | Χρήστος Βεγίρης

  Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης καθώς και οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης επιτελούν κατά 90% διοικητικό έργο.
  Αντιβαίνει σε κάθε έννοια δικαιοσύνης και ισότητας ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ των διοικητικών υπαλλήλων με διοικητική εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης με μόνο πρόταγμα την παιδαγωγική κατάρτιση και την διδακτική εμπειρία.
  Ποιος μπορεί να ασκήσει πιο αποτελεσματική διοίκηση της εκπαίδευσης; Κάποιος που επί δέκα χρόνια ασκεί διδακτικό έργο και περιστασιακά στα διαλλείματα ή στα κενά του ασκεί και λίγο διοικητικό έργο σε κάποιο σχολείο ή κάποιος που για τον ίδιο χρόνο ασκεί καθημερινά αμιγώς διοικητικό έργο σε μια διεύθυνση εκπαίδευσης;
  Για τα θέματα που απαιτείται παιδαγωγική κατάρτιση κάθε διευθυντής πλαισιώνεται από σύμβουλο εκπαιδευτικών θεμάτων και υπηρεσιακό συμβούλιο με 4 από τα 5 μέλη εκπαιδευτικούς;

 • 23 Μαρτίου 2018, 08:42 | P.A.

  Τα καθήκοντα του Περιφερειακού Δντή σύμφωνα με το ΦΕΚ1340/2002 δίνουν σαφή εικόνα για το ποιος είναι πιο κατάλληλος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ. α) Ασκούν διοίκηση… β)Συνεργάζονται με τους προϊσταμένους … και συντονίζουν το έργο τους, γ) Συγκροτούν … τα υπηρεσιακά συμβούλια δ)Εισηγούνται στον υπουργό … τη συγκρότηση των συμβουλίων ε)ορίζουν τους αναπληρωτές των προϊσταμένων… στ)προεδρεύουν στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ζ) μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προϊσταμένων… η)Αποσφασίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμιστικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν αδυναμίες… θ)είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των προϊσταμένων τμημάτων … ι)συνεργάζονται με γενικό γραμματέα περιφέρειας κλπ για κάθε θέμα σχετικό με την εκπαίδευση σε επίπεδο περιφέρειας ια)ενεργούυν τις υπηρεσιακές μεταβολές ιβ) έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων, ιγ)παρακολουθούν συντονίζουν τους σχολικούς συμβούλους ιδ)χορηγούν άδειες σε προϊσταμένους τμημάτων .. Και ρωτώ με τον κοινό νου. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ. Είναι καιρός να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα θέματα με την σοβαρότητα που τους ταιριάζει και να αποδίδουμε τα ¨τω Καίσαρα τω Καίσαρα» και όχι να δρούμε με συντεχνιακές λογικές. Να γιατί ο Περιφερειακός Δντής Εκπαίδευσης πρέπει να είναι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ή στην καλύτερη περίπτωση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΣΌΝΤΑ (Αντίστοιχο πτυχίο ή μεταπτυχιακό με Διοίκηση). Με την ίδια λογική πρέπει να ορίζονται και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης που έχουν ανάλογα καθήκοντα σε μικρότερο επίπεδο σύμφωνα με τα άρθρα 14-24

 • 23 Μαρτίου 2018, 08:41 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  Αύξηση κατά ένα χρόνο της θητείας όλων των Στελεχών Εκπαίδευσης από 3ετή σε 4ετή, ώστε να μην αναλώνεται πολύτιμος χρόνος στη διαδικασία των κρίσεων σε βάρος του εκπαιδευτικού έργου (άρθρα 21, 2& 30 1).

 • 22 Μαρτίου 2018, 14:15 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ

  Η στελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει με μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, ώστε να σταματήσει αυτό το απίστευτο πήγαινε- έλα με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που μόλις εκπαιδευτούν σε κάποιο αντικείμενο φεύγουν.
  Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα πρέπει και οι θέσεις ευθύνης να καταλαβάνονται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν και τη θέση Προϊσταμένου Εκπαίδευσης.
  Το πως βέβαια θα γίνετε η επιλογή είναι ένα σύνθετο και πολύπλοκο εγχείρημα καθώς θα πρέπει να συνδιάζονται τυπικά προσόντα, εμπειρία και βεβαίως η εργατικότητα, συνέπεια κλπ, στην άσκηση των καθηκόντων.
  (Δηλαδή μόνο τα τυπικά προσόντα ή η εμπειρία δεν εξασφαλίζουν ότι θα επιλεγεί ο πιο ικανός).

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:42 | Δημήτρης Φ.

  ΦΥΣΙΚΑ και οι Διοικητικοί υπάλληλοι έχουν λόγο στη Διοίκηση!
  Όμως δε θα πρέπει να αγνοείται το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ευρύτερα και όχι μονολιθικά.
  Και εξηγούμαι.
  Έτυχε να υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία σε μονάδα-υπηρεσία του στρατού που εργάζονταν μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι. Μη στρατιωτικοί.
  Ο προϊστάμενος λογιστηρίου άραγε θα μπορούσε να ήταν ο διοικητικός Σημείωση:υπάλληλος και όχι ο Ταγματάρχης;
  Είμαι σίγουρος ότι ο Ταγματάρχης έχει λάβει πρόσθετη εκπαίδευση για μια στρατιωτική μονάδα. Δεν αρκεί μόνο να έχει γνώση οικονομικών και διαχείρισης λογιστηρίου.
  Αντίστοιχα αναφέρομαι ότι η Διοίκηση οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση απαιτεί από τον διοικητικό προϊστάμενο να έχει λάβει παιδαγωγική εκπαίδευση.
  Αν λοιπόν ένας διοικητικός υπάλληλος έχει την παιδαγωγική εκπαίδευση θα μπορούσε να συμμετέχει σε θέση διοίκησης.
  Αντίστοιχα όμως τότε θα πρέπει κι ένας εκπαιδευτικός να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε θέσης διοίκησης του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
  Γιατί λοιπόν ένας μόνιμος διορισμένος εκπαιδευτικός με πτυχίο Οικονομικών και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά να μη μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επιλογής για θέση προϊσταμένου στη νεοσυσταθείσα θέση Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει μόνο Διοικητικός;
  Κλείνοντας θα ήθελα να σχολιάσω, με όλο το σεβασμό, την άποψη του κ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
  Δεν αναφέρει τις βασικές του σπουδές ούτε αν είναι ΠΕ ή ΤΕ. Έχουν σχέση οι σπουδές του με παιδαγωγικά; Το πτυχίο που διαθέτει(;) τι γνωστικό αντικείμενο έχει; Ο διορισμός του ως Διοικητικός υπάλληλος σε υπηρεσία εκπαίδευσης σε καμιά περίπτωση δεν τον κατατάσσει στα στελέχη της Εκπαίδευσης.
  Ακολουθώντας λοιπόν όλο το σκεπτικό του, σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος. Είμαι εκπαιδευτικός ΠΕ09 με 20 περίπου χρόνια υπηρεσίας και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και κάποια χρόνια με απόσπαση σε Δ/νση ΔΕ, όπου υπήρχε Προϊστάμενος Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ χωρίς μεταπτυχιακό και άλλα πρόσθετα τυπικά προσόντα! Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιοί δε θα συμφωνούσαν να έχω δικαίωμα να συμμετέχω σε διαδικασία επιλογής γι’ αυτή τη θέση Προϊσταμένου Διοικητικού-Οικονομικού και πρέπει αποκλειστικά να συμμετέχουν διοικητικοί υπάλληλοι.
  (Σημείωση: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική και οι ρόλοι χρησιμοποιήθηκαν για τη ρεαλιστική τεκμηρίωση της άποψής μου)

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:36 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ΦΥΣΙΚΑ και οι Διοικητικοί υπάλληλοι έχουν λόγο στη Διοίκηση!
  Όμως δε θα πρέπει να αγνοείται το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ευρύτερα και όχι μονολιθικά.
  Και εξηγούμαι.
  Έτυχε να υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία σε μονάδα-υπηρεσία του στρατού που εργάζονταν μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι. Μη στρατιωτικοί.
  Ο προϊστάμενος λογιστηρίου άραγε θα μπορούσε να ήταν ο διοικητικός Σημείωση:υπάλληλος και όχι ο Ταγματάρχης;
  Είμαι σίγουρος ότι ο Ταγματάρχης έχει λάβει πρόσθετη εκπαίδευση για μια στρατιωτική μονάδα. Δεν αρκεί μόνο να έχει γνώση οικονομικών και διαχείρισης λογιστηρίου.
  Αντίστοιχα αναφέρομαι ότι η Διοίκηση οργανισμών που παρέχουν εκπαίδευση απαιτεί από τον διοικητικό προϊστάμενο να έχει λάβει παιδαγωγική εκπαίδευση.
  Αν λοιπόν ένας διοικητικός υπάλληλος έχει την παιδαγωγική εκπαίδευση θα μπορούσε να συμμετέχει σε θέση διοίκησης.
  Αντίστοιχα όμως τότε θα πρέπει κι ένας εκπαιδευτικός να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε θέσης διοίκησης του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
  Γιατί λοιπόν ένας μόνιμος διορισμένος εκπαιδευτικός με πτυχίο Οικονομικών και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά να μη μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επιλογής για θέση προϊσταμένου στη νεοσυσταθείσα θέση Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει μόνο Διοικητικός;
  Κλείνοντας θα ήθελα να σχολιάσω, με όλο το σεβασμό, την άποψη του κ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
  Δεν αναφέρει τις βασικές του σπουδές ούτε αν είναι ΠΕ ή ΤΕ. Έχουν σχέση οι σπουδές του με παιδαγωγικά; Το πτυχίο που διαθέτει(;) τι γνωστικό αντικείμενο έχει; Ο διορισμός του ως Διοικητικός υπάλληλος σε υπηρεσία εκπαίδευσης σε καμιά περίπτωση δεν τον κατατάσσει στα στελέχη της Εκπαίδευσης.
  Ακολουθώντας λοιπόν όλο το σκεπτικό του, σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος. Είμαι εκπαιδευτικός ΠΕ09 με 20 περίπου χρόνια υπηρεσίας και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και κάποια χρόνια με απόσπαση σε Δ/νση ΔΕ, όπου υπήρχε Προϊστάμενος Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ χωρίς μεταπτυχιακό και άλλα πρόσθετα τυπικά προσόντα! Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποιοί δε θα συμφωνούσαν να έχω δικαίωμα να συμμετέχω σε διαδικασία επιλογής γι’ αυτή τη θέση Προϊσταμένου Διοικητικού-Οικονομικού και πρέπει αποκλειστικά να συμμετέχουν διοικητικοί υπάλληλοι.
  (Σημείωση: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι συμπτωματική και οι ρόλοι χρησιμοποιήθηκαν για τη ρεαλιστική τεκμηρίωση της άποψής μου)

 • 22 Μαρτίου 2018, 11:00 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

  Φαίνεται από την επιλογή του Υπουργείου σε θέσεις προϊσταμένων των τεσσάρων τμημάτων των Δ/νσεων Εκπ/σης (εκτός των εκπ/κών),ότι είναι επιλογή του,οι διοικητικοί υπάλληλοι να καταλαμβάνουν πλέον τις θέσεις ευθύνης στις Δ/νσεις. Αυτό που είναι αυτονόητο εδώ και χρόνια στο εξωτερικό και συμφωνεί με τις μελέτες για τον ορθό τρόπο λειτουργίας της εκπ/σης, άρχισε ν εφαρμόζεται τώρα εδώ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα για όλες τις θέσεις ευθύνης

 • 22 Μαρτίου 2018, 10:39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

  Σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και νοικοκύρεμα επιτέλους στο χώρο της Εκπαίδευσης αλλά και της Διοίκησης της .
  Να υπάρχει ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ του εκπαιδευτικού από το διοικητικό έργο σε όλες τις δομές του Υπουργείου Παιδείας.
  Το εκπαιδευτικό έργο πρέπει να ασκείται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς και αντίστοιχα το διοικητικό έργο από τους ειδικευμένους να ασκούν «διοίκηση στην εκπαίδευση» διοικητικούς υπαλλήλους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι δομές του υπουργείου με καθαρά διοικητικό προσανατολισμό και οι μοναδικοί που θα επιβάλλεται να ασκούν διεύθυνση είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι.

 • Πρέπει να γίνει σαφής διαφωρισμός του «εκπαιδευτικού» με το «διοικητικό» έργο σε όλες τις δομές του Υπουργείου Παιδείας. Το εκπαιδευτικό έργο πρέπει να ασκείται από ειδικευμένους εκπαιδευτικούς και αντίστοιχα το διοικητικό έργο από τους ειδικευμένους να ασκούν «διοίκηση στην εκπαίδευση» διοικητικούς υπαλλήλους. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι δομές του υπουργείου με καθαρά διοικητικό προσανατολισμό και οι μοναδικοί που θα επβάλεται να ασκούν διεύθυνση είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι. Με την άποψη αυτή συντάσεται και η επιτροπή στην οποία συμμετείχε και ο τότε Διευθυντής της ΕΣΔΔΑ ως εκπρόσωπος του ΕΚΔΔΑ, όταν είχε προτείνει, για τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης να επιλέγονται μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οργανική θέση στην οικεία περιφερειακή ενότητα, όλων των προβλεπόμενων κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
  Το νομοσχέδιο όπως είναι διατυπωμένο εξυπηρετεί καθαρά τους συντεχνιακούς σκοπούς των εκπαιδευτικών και αποκλείει από την υπηρεσιακή τους εξέλιξη (κάτι που δεν ισχύει σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα)καταρτισμένους υπαλλήλους που γνωρίζουν τέλεια τη δουλειά τους.

 • 21 Μαρτίου 2018, 11:25 | Σιακαβάρας Δημήτρης

  Ποια τα διοικητικά καθήκοντα ενός διοικητικού υπαλλήλου των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας; Για ποιο έργο άραγε αμείβονται;
  Ποιοι είναι οι εργαζόμενοι σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας;
  Ποια τα προσόντα τους; Διαθέτουν μεταπτυχιακά Διπλώματα; Μήπως διαθέτουν και Διδακτορικά; Πόσες ξένες γλώσσες γνωρίζουν; Ποια η σχέση τους με της τεχνολογίες πληροφορικής; Ποια η διοικητική τους εμπειρία;
  Όλα τα παραπάνω ερωτήματα διαφαίνεται ότι δεν μπορούν να απαντηθούν τεκμηριωμένα από τον Νομοθέτη διαβάζοντας την πρόταση του συγκεκριμένου άρθρου.
  Οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν θεωρούνται στελέχη της εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας «φαίνεται» να μην διαθέτει κανέναν διοικητικό υπάλληλο παρά μόνο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μόνο αυτοί, απασχολούνται με την διδασκαλία και το διοικητικό έργο και άρα μόνο αυτοί μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης στην διοίκηση της εκπαίδευσης.
  Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών υπηρεσιών είναι «αόρατοι».
  Το διοικητικό έργο εκτελείται «αυτόματα» και μόνο από εκπαιδευτικούς.
  Αν υπάρχει μία λογική απάντηση σε όλα τα προηγούμενα, αν θέλουμε να πάμε την Δημόσια διοίκηση ένα βήμα παραπέρα, αν θέλουμε να εναρμονίσουμε τις διοικητικές μας υπηρεσίες με τις υπόλοιπες σύγχρονες χώρες, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τις πρακτικές και το θεωρητικό οπλοστάσιο της Διοικητικής Επιστήμης, αν η αξιοκρατία αποτελεί στόχο και όχι «κενό γράμμα», αν τα Συνταγματικά δικαιώματα μας προασπίζονται από την Νομοθεσία, αν η κατάθεση του νομοσχεδίου αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία για καλύτερη παιδεία για τα παιδιά μας, τότε θα πρέπει η διοίκηση της εκπαίδευσης να εκτελείται από τους φυσικούς λειτουργούς της, τους διοικητικούς υπαλλήλους.
  Ελπίζοντας στην εφαρμογή της «κοινής λογικής» και στην τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με το εξής «Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης επιλέγονται διοικητικοί υπάλληλοι και ελλείψη αυτών εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου».

 • 20 Μαρτίου 2018, 22:24 | Ιδιωτικός εκπαιδευτικός

  Είμαι ιδιωτικός εκπαιδευτικός. Θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμητικό για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν τους δίδεται καν η ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Πέρα από την «προσβλητική» αντιμετώπιση μας, θεωρώ ότι δεν είναι δημοκρατικό και δεοντολογικό να αποκλείεται μια ομάδα εκπαιδευτικών από τις διαδικασίες επιλογής. Το προσχέδιο νόμου αναφέρει «επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης». Προγενέστερος νόμος ανέφερε «επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Και με βάση τον νόμο εκείνο υπήρξαν δύο (σε όλη την Ελλάδα) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έγιναν Σχολικοί Σύμβουλοι. Ο αριθμός μπορεί να είναι μικρός, όμως είναι δείγμα δημοκρατίας και σεβασμού στην ισότιμη μεταχείριση των ομοίων. Ευελπιστώ στην άρση της αδικίας αυτής του αποκλεισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τις διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

 • 20 Μαρτίου 2018, 12:16 | Νικόλαος

  Ιδρύονται τόσες δομές και δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πρόγραμμα μαθητείας. Η μαθητεία αποτελεί ένα δεύτερο σχολείο μέσα στο ΕΠΑΛ. Γιατί τα τμήματα της μαθητείας δεν προσμετρώνται στα τμήματα των ΕΠΑΛ και να υπάρχει πρόβλεψη υποδιευθυντή Μαθητείας;

 • 20 Μαρτίου 2018, 10:39 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Επειδή πολύς λόγος γίνεται και όλοι έχουν επικεντρωθεί στο πλαφόν των δύο θητειών, πρέπει να συζητηθεί και το θέμα τι εννοεί ο νομοθέτης στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 με το κείμενο: …. δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη συναπτή θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
  Γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι όμοια θέση είναι πχ του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, άρα κάποιος που έχει κάνει 2 θητείες σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας δεν θα μπορεί να κάνει για Διευθυντής Εκπαίδευσης. Δηλαδή κάποιος για να κάνει αίτηση για Διευθυντής Εκπαίδευσης ή για Περιφερειακός Διευθυντής δεν θα πρέπει τουλάχιστον να έχει εμπειρία από άλλη προηγούμενη και μάλιστα κατώτερη θέση ευθύνης? Δεν είναι ουσιαστικά απαραίτητη αυτή η εμπειρία για να ανταπεξέλθει κάποιος σωστά στα αυξημένα καθήκοντα του Περιφερειακού? Θα «πετάξουν» κυριολεκτικά στα βαθιά νερά (σε τέτοιες θέσεις ευθύνης) ανθρώπους που δεν έχουν καν την εμπειρία να έχουν διοικήσει για ένα εύλογο διάστημα μια σχολική μονάδα? Η Διοίκηση ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει όλο και περισσότερες απαιτήσεις, οπότε μη διαμαρτυρόμαστε που απαιτούν και οι Διοικητικοί να έχουν δικαίωμα σε αυτές τις θέσεις, τελικά από εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία που ούτε ένα έγγραφο δεν ξέρουν να διεκπεραιώνουν και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τη γραφειοκρατία της Διοίκησης μετά από αρκετά χρόνια θητείας, γιατί να μην αναλαμβάνουν τις θέσεις αυτές Διοικητικοί και πολύ σωστά να γυρίσουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις μας!

 • 19 Μαρτίου 2018, 11:41 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

  Παρακαλώ να μην αποκλείονται οι Διοικητικοί Υπάλληλοι από τις κορυφαίες θέσεις ευθύνης στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, επειδή: 1) το μεγαλύτερο ποσοστό του έργου των Δ/ντών Εκπαίδευσης είναι διοικητικό (ΦΕΚ 1340, Β΄/2002 κ.α.) και στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης υπάρχουν ικανοί Διοικητικοί Υπάλληλοι με την ανάλογη εμπειρία, με τυπικά και ουσιαστικά προσόντα , 2) σύμφωνα με το “Ελληνικό Σύνταγμα”, τις “θεμελιώδεις αρχές της Δημόσιας Διοίκησης”, το ν. 4369/2016 για το “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης” τη Δημόσια Διοίκηση διέπουν: ισότητα, σεβασμός στην αξία του ανθρώπου, κοινωνική πρόοδος, δικαιοσύνη, ελευθερία, αξιοκρατία, αμεροληψία, χρηστή διοίκηση, νομιμότητα, δημόσιο συμφέρον, διαφάνεια, υπευθυνότητα κ.α. 3) σύμφωνα με τις διατάξεις (ν. 1566/85 αρ 19, παρ 2, ν. 3467/2006 αρ 16, ν. 2986/2002 αρ.3 κ.α.) και τον “οργανισμό” του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (Π.Δ. 18 /2018 αρ 84) στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης προΐστανται Διοικητικοί Υπάλληλοι. Μέχρι σήμερα στις κορυφαίες θέσεις ευθύνης των Δ/νσεων Εκπαίδευσης εναλλάσσονται και διατελούν μόνο Εκπαιδευτικοί, όμως έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κακής διοίκησης και αδικιών στα στελέχη τους. Ως εκ τούτου για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσια Διοίκησης, την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία τόσο των ίδιων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης όσο και των σχολικών μονάδων και με σεβασμό στο ρόλο του Εκπαιδευτικού, η Πολιτική Ηγεσία ας μην αποκλείει τους Διοικητικούς Υπαλλήλους από τη Διοίκηση. Με εκτίμηση,

 • 19 Μαρτίου 2018, 11:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Και για του υποδιευθυντές θα πρέπει να επιλέγονται με μοριοδότηση όπως και οι διευθυντές.

 • 19 Μαρτίου 2018, 02:43 | Νικόλαος

  Η επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τις τάξεις των μάχιμων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις σχολικές τάξεις και ξέρουν τα προβλήματα από πρώτο χέρι. Συνεπώς θα πρέπει να αποκλειστούν οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι απερχόμενοι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με την εκπαιδευτική διαδικασία. Να επιτραπεί η συμμετοχή μόνο όσων σχολικών συμβούλων δεν έχουν συμπληρώσει εξαετία, χωρίς όμως να μοριοδοτηθεί η προϋπηρεσία τους ως σχολικών συμβούλων. Διότι, διαφορετικά θα επιλεγούν οι ίδιοι παλαιοί σχολικοί σύμβουλοι με την ξεπερασμένη νοοτροπία. Και δεν μπορείς να χτίσεις κάτι νέο με παλαιά υλικά. Αν είναι να χρησιμοποιηθούν οι ξεπερασμένοι σχολικοί σύμβουλοι ή διοικητικοί υπάλληλοι και όχι οι καλύτεροι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, τότε ας αφήσουμε την κατάσταση ως έχει. Η μεταρρύθμιση θα αποτύχει, οι σχολικοί σύμβουλοι με την ξεπερασμένη νοοτροπία θα συνεχίσουν να υπάρχουν με άλλο όνομα και τίποτα δεν θα αλλάξει.

 • 18 Μαρτίου 2018, 23:02 | Νταή Α.

  Τα μέλη των ΚΕΑ δεν θεωρούνται στελέχη;
  Στον πίνακα του συγκεκριμένου άρθρου πάντως δεν αναφέρονται

 • 18 Μαρτίου 2018, 21:42 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Πρέπει κάποτε να γίνει ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ από το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ έργο. Ο εκπαιδευτικός διορίστηκε για να κάνει ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην τάξη και όχι για να ασκεί διοίκηση και γι αυτό λέγεται και εκπαιδευτικός ενώ αντίθετα ο διοικητικός υπάλληλος για ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
  Τα ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ καλούνται να ασκήσουν ΔΙΟΙΚΗΣΗ, εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τις Βασικές Αρχές του Μάνατζμεντ. Για να μπορέσουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, αντικειμενικά και αμερόληπτα πρέπει να κατέχουν το διοικητικό αντικέιμενο, να διαθέτουν τις σχετικές δεξιότητες και να μην επηρεάζονται από συντεχνιακές σχέσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να προέρχονται από τους φυσικούς λειτουργούς της Διοίκησης που δεν είναι άλλοι από τους ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Κατ’ εξαίρεση να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης, Διοίκησης και Οικονομίας ή Οικονομολόγους. Για τα ανώτερα από τα παραπάνω διοικητικά στελέχη θα μπορούσε να μπει επιπρόσθετη δικλίδα ώστε να είναι άτομα αυξημένων προσόντων. Πχ. κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή άτομα από το μητρώο επιτελικών στελεχών

 • 17 Μαρτίου 2018, 21:01 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Α) ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Βασικές διατάξεις, ΤΜΗΜΑ Α΄, Μορφή του Πολιτεύματος, στο Άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρει ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.»
  Β) ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, Άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρει ότι « Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.»
  Γ) Άρθρο 4 παρ. 4 αναφέρει ότι «Μόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται με ειδικούς νόμους.»
  Δ) Άρθρο 25 παρ. 2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
  Ε) ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ, Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης, Άρθρο 103 αναφέρει ότι «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.»
  Ζ) ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ Δ΄, Ακροτελεύτια διάταξη, Άρθρο 120. παρ. 2. Αναφέρει ότι « Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.»
  ΣΤ) ΣΤΟ ΠΔ 18/2018, Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Άρθρο 84, Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων παρ. 2. «Ειδικότερα στις οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐστανται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
  Κατά τη γνώμη μου στην επικείμενη σύνταξη αυτού του νόμου , στο άρθρο 21- Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τα ανωτέρω αναγραφόμενα ως προς το δικαίωμα συμμετοχής των κατεξοχήν φυσικών λειτουργών της διοίκησης της εκπαίδευσης των (διοικητικών υπάλληλων), στην επιλογή τους ως στελέχη της εκπαίδευσης.
  Η μη συμμετοχή των διοικητικών υπάλληλων ως στελέχη της εκπαίδευσης είναι αντίθετη με: τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, την κοινωνική πρόοδο μέσα σε ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, τα προσόντα και τον τρόπο του διορισμού τους και τέλος με τη θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων, που είναι ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.
  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 33 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣΕΠΙ 04 ΈΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙ 04 ΈΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΜΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 17 Μαρτίου 2018, 10:42 | Αθανασιάδης Νώντας

  Καλά οι Διοικητικοί υπάλληλοι δεν έχουν λόγο στη Διοίκηση; Συμβαίνει αυτό σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή και εδώ έχουμε πάλι μόνο εμείς τα πρωτεία;

  Η δυνατότητα κατάληψης των κορυφαίων θέσεων ευθύνης από τους φυσικούς λειτουργούς των υπηρεσιών, δηλαδή από τους διοικητικούς υπαλλήλους, δεν υπάρχει; Με τι κριτήρια;
  Προφανώς η επιτροπή (στην οποία επιτροπή συμμετείχε και ο τότε Διευθυντής της ΕΣΔΔΑ ως εκπρόσωπος του ΕΚΔΔΑ κατόπιν μνημονίου που είχε υπογραφεί μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και ΕΚΔΔΑ για τον Οργανισμό), όταν είχε προτείνει, για τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης:

  » ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
  Σε θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης επιλέγονται μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οργανική θέση στην οικεία περιφερειακή ενότητα, όλων των προβλεπόμενων κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ..»

  Δεν είχε στο μυαλό της τον αποκλεισμό των φυσικών της λειτουργών! των διοικητικών υπαλλήλων!

  Ο νομοθέτης, οφείλει να λάβει υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις της Διοίκησης, τις ικανότητες και την κατάρτιση του υπηρετούντος προσωπικού και ειδικότερα να σκοπεί στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.
  Μία δίκαιη και επαρκώς αιτιολογούμενη θέση, είναι να επιλέγονται για τις εν λόγω θέσεις μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με οργανική θέση στην οικεία περιφερειακή ενότητα, όλων των προβλεπόμενων κλάδων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

  Το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του έργου των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. είναι αμιγώς διοικητικό. Ακόμη και αντικείμενα που από το ΦΕΚ 1340, Β΄/2002 που υπάγονταν στην αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, είναι αναμφισβήτητα διοικητικής φύσης (π.χ. κενά-πλεονάσματα), καθώς για ορισμένα από αυτά δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε παιδαγωγική διάσταση. Αυτός είναι και ο λόγος που σύμφωνα με το νέο Οργανισμό Π.Δ.18 αφαιρέθηκαν πολλά από τα αντικείμενα αυτά, όπως το παραπάνω (κενά-πλεονάσματα) προσκειμένου να περάσουν σε άλλο Τμήμα για να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν σωστά.
  Είναι, σε κάθε περίπτωση, γνωστό και το επιβεβαιώνει η καθημερινή πρακτική και εμπειρία μας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ότι η πρόσδεση των εκπαιδευτικών στο διοικητικό κομμάτι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς μετέφερε σε αυτό ζητήματα προερχόμενα από τις σχολικές μονάδες και προς εξυπηρέτησή τους.
  Αντίθετα σκοπός των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης οφείλει να είναι η παροχή της κατάλληλης υποδομής, μέσων και συνθηκών για να προσφέρει ο εκπαιδευτικός το έργο που υποχρεούται και δύναται εντός των σχολικών δομών. Αποστολή της Διοίκησης, μέσω των Διευθύνσεων, είναι ο εκπαιδευτικός να αφεθεί να επιτελέσει με λειτουργικότητα και απρόσκοπτα το έργο του.

  Είναι πάγια τακτική στις ευρωπαϊκές χώρες η δημιουργία δομών της Διοίκησης, οι οποίες να διακρίνονται εκτός των άλλων τόσο από διαφάνεια και υπευθυνότητα όσο και από αποτελεσματικότητα και σταθερότητα

  Η επιλογή διοικητικών υπαλλήλων για την κάλυψη των ως άνω θέσεων, δύναται να υποστηρίξει καλύτερα τις αρχές της διαφάνειας και της σταθερότητας, προκειμένου η παραγωγή του διοικητικού έργου τους, να είναι αποτελεσματικότερη με στόχο την βελτίωση των συνθηκών για την καλύτερη παροχή του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες.

  Με λίγα λόγια η στελέχωση των θέσεων ευθύνης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους θα εξασφαλίσει το σταθερό εκείνο πλαίσιο εντός του οποίους θα μπορέσει ο εκπαιδευτικός να προσφέρει το έργο του ανεπηρέαστος, απρόσκοπτα και χωρίς την εμπλοκή του σε διοικητικές αρμοδιότητες.
  Η διαχρονική εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις διοικητικές ευθύνες περισσότερο επέτεινε το πρόβλημα της δυσλειτουργίας των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρά επέλυσε ζητήματα.
  Και αυτό είναι λογικό καθώς οδήγησε σε δομές και ευθύνες υπαλλήλους με διαφορετική ή και αρνητική προσέγγιση του διοικητικού έργου, ενώ η πρόταξη τους αυτή, απότοκος πολιτικών επιλογών για την ικανοποίηση ρουσφετολογικών επιδιώξεων, περισσότερα προβλήματα δημιούργησε στην λειτουργία των σχολικών μονάδων παρά επέλυσε.
  Όμως με το προς διαβούλευση αυτό νομοσχέδιο, οι συντάκτες τους αποκλείουν τους διοικητικούς υπαλλήλους από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, με αποτέλεσμα ότι ενώ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι απόλυτα καταρτισμένοι, κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, με επιμορφώσεις και παρακολούθηση σεμιναρίων, άριστοι γνώστες των αρχών και των λειτουργικών δομών της Διοίκησης, στερούνται της δυνατότητας για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
  Έτσι ως αποτέλεσμα θα έχουμε την απώλεια από μέρους της Διοικήσεως ικανών στελεχών τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν.

  Και το ερώτημα είναι τι τελικά επιθυμεί η Πολιτική ηγεσία; Επιθυμεί να επιλύσει παθογένειες του παρελθόντος, να ακολουθήσει σύγχρονες αρχές διαχείρισης, προκειμένου να γίνει περισσότερο λειτουργική η Διοίκηση απέναντι στους πολίτες και δίκαιη προς τα στελέχη της, υπηρετώντας τον συνταγματικώς οριζόμενο σκοπό της ή όχι;