Άρθρο 42 – Ενστάσεις

1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 43 οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε.
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 43.
4. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών και αποφαίνεται για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:32 | ΕΝΕΛΕΑ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής – ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α., θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περί αναδιοργάνωσης δομών υποστήριξης και άλλες διατάξεις που βρίσκεται σε διαβούλευση χρειάζεται σαφέστατα περισσότερο χρόνο για να υπάρξει τόσο διαβούλευση όσο και ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, πρωτίστως δε με τους σχετικούς φορείς στους οποίους αναφέρεται.
  Ο μεγάλος ήδη αριθμός προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και απόψεων αποδεικνύει του λόγου το αληθές σε συνδυασμό μάλιστα ότι ακόμα οι περισσότεροι συνδικαλιστικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να το επεξεργαστούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα ανακοινώσει τις απόψεις τους.
  Η ψήφιση ενός τέτοιου νόμου που αγγίζει εξαιρετικά κρίσιμες και ευαίσθητες περιοχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο αμφισβήτησης και δικαστικών προσφυγών ενώ θα έπρεπε να λύνει τα κύρια αν όχι όλα προβλήματα του χώρου όπως αυτά έχουν αναδειχθεί διαχρονικά ως αποτέλεσμα ενός έντιμου διαλόγου. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η βιωσιμότητα του ν.1566/1985 ο οποίος μέχρι σήμερα αντέχει στο χρόνο και αποτελεί τη βάση για την εκπαίδευση έχοντας τύχει κοινής αποδοχής.
  Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος καθώς εδώ και μήνες έχει ανακοινωθεί και διακινείται ότι πρόκειται να υπάρξει νέο νομοθέτημα, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι το απτό.

  TO Δ.Σ.

 • 26 Μαρτίου 2018, 14:28 | ΕΝΕΛΕΑ

  Άρθρο 42
  Ενστάσεις
  «1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του
  αρμόδιου σύμφωνα με το άρθρο 43 οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της
  έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε.»

  Γιατί να μην επιτρέπεται γενικά;;;;
  Η ένσταση είναι ένδικο βοήθημα και γιατί να μην μπορεί να ασκηθεί όταν η βαθμολογία είναι και μικρότερη;; Γιατί μπαίνει όριο η επάρκεια κι όχι η αριστεία;;;; Κι αν κάποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε που δεν πήρε άριστα;;;;;

  «2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.»
  Αν ο μέσος όρος κατέβηκε από τα ανώνυμα ερωτηματολόγια, διότι τα ανώνυμα ερωτηματολόγια θεωρητικά και δυνητικά προκατέβαλαν την κρίση των προϊσταμένων και άρα χαμηλώνει ο μέσος όρος, στη βάση ποιων πραγματικών στοιχείων θα στηριχθεί η ένσταση;;;;;…
  Πώς μπορεί ο κρινόμενος να αμυνθεί;;;;;
  Χώρια που δεν προβλέπεται να ασκηθεί η ένσταση εναντίον ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου που μπαίνει στο φάκελο του υπαλλήλου και επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Κι είναι δυσμενές για τον κρινόμενο, αυτός πώς μπορεί να αμυνθεί;;;;;

  ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ

 • 26 Μαρτίου 2018, 13:50 | Κώστας Μ.

  Η αξιολόγηση πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη δηλαδή να εκτίθενται αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίστηκε ο αξιολογητής, ώστε η αξιολόγησή του να μην είναι έκθεση ιδεών.
  Αν και τότε ο αξιολογούμενος έχει ένσταση, να την αποδείξει.

 • 26 Μαρτίου 2018, 12:55 | M. G

  Δεν μπορεί να εξετάζει την Ένσταση το ίδιο όργανο που έβγαλε την απόφαση.
  Οι ενστάσεις πρέπει να εξετάζονται κεντρικά από το υπουργείο αν θέλουν να είναι διαφανής και αντικειμενικές

 • 22 Μαρτίου 2018, 00:05 | Κώστας Κ

  Στην προπέρσινη αξιολόγηση των σχολικών συμβούλων ένα ποσοστό των ενστάσεων έγιναν δεκτές και ένα άλλο απορρίφθηκε.
  Το ίδιο έγινε πριν πέντε περίπου χρόνια και με τις ενστάσεις των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών των Πρότυπων Πειραματικών σχολείων.
  Το συμπέρασμα είναι ότι η διαδικασία των ενστάσεων δεν πρέπει να υποτιμάται.
  Οι αξιολογητές κάνουν αρκετά λάθη, και το σημαντικότερο: τα παραδέχονται!!

  Αυτά δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες, αλλά έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια που ήμουν αξιλογητής και αξιολογούμενος.

  Με άλλα λόγια, αν νομίζετε ότι κάτι «πηγε στραβά» στην αξιολόγησή σας, να κάνετε ένσταση! Είναι πολύ πιθανό να δικαιωθείτε.

  Η διαδικασία ενστάσεων δεν είναι διακοσμητική, είναι ουσιαστική.

  Η δίκαιη αξιολόγηση παραμένει πάντα ένα αίτημα και μια δυναμική διαδικασία.