Άρθρο 31 – Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση του αξιολογικού πίνακα ή της πρότασης, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21, αντίστοιχα, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, ή
β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
2. Το οικείο συμβούλιο γνωμοδοτεί αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιόν του.
3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

  • 24 Μαρτίου 2018, 23:03 | Ευη Μπαρμπουτη

    Είναι απαραδεκτο να μην αναφερονται οι ΠΕ71/61 που εχουν βασικο πτυχιο στην ειδικη αγωγη.

  • 20 Μαρτίου 2018, 17:02 | Δημήτρης

    Θα πρέπει οι νέοι Συντονιστές που θα επιλεγούν να έχουν ωράριο και να πατάνε αποδεδειγμένα στα γραφεία τους. Μέχρι σήμερα είχαμε το κακό παράδειγμα των σχολικών συμβούλων που δεν πατούσαν στα γραφεία τους και δεν τους έβρισκες ποτέ, παρά μόνο κάποιες φορές στο κινητό τους στα σπίτια τους! Όσοι συντονιστές επιλεγούν για την Επαρχία θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία τους και όχι να λείπουν στα σπίτια τους στα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή αλλού! Δεν ξέρω πώς θα ελέγχει το Υπουργείο την προσέλευση των γραφεία τους. Ας βάλει κάρτα ή ας βρει κάποιον άλλον αποτελεσματικό τρόπο.
    Είναι κοινό μυστικό ότι οι σχολικοί σύμβουλοι δεν εργάζονταν, απουσίαζαν από την υπηρεσία τους ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ. Γι’αυτό έβλαψαν την εκπαίδευση. Αν οι θέσεις συντονιστών είναι θέσεις αργομισθίας, όπως αυτές των τέως σχολικών συμβούλων, τότε ο νέος νόμος δεν θα προσφέρει τίποτα. Αν τα νέα στελέχη απουσιάζουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους όπως οι σχολικοί σύμβουλοι, να απαλλάσσονται άμεσα των καθηκόντων τους και να επιστρέφουν στις σχολικές τάξεις.