Άρθρο 52 Καταργούμενες διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:
α) Τα άρθρα 14 έως 23 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) περί συστήματος αξιολόγησης,
β) τα άρθρα 1, 2 και 4 έως 9 του ν. 3230/2004 (Α’ 44) περί στόχων και μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών,
γ) οι παρ. 4 έως 8 του άρθρου 15 του π.δ. 19/2010 (Α’ 28) περί διαδικασίας και σύνταξης έκθεσης αξιολόγησης για το προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

 • 12 Μαΐου 2022, 10:15 | Γιαννόπουλος Γιάννης

  Άρθρο 12 – Νόμος 4354/2015 – Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη

  Το άρθρο 12 πότε ακριβώς θα ενεργοποιηθεί; Έχουν περάσει 7 χρόνια και οι υπηρεσίες του δημοσίου δεν έχουν οριστικοποιήσει εκθέσεις αξιολόγησης από το 2018. Υπάρχει πολιτική βούληση για πραγμαικές αυξήσεις στους μισθούς των ΔΥ;

  Προσωπική Διαφορά

  Θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους ΔΥ ανεξαρτήτως ημ. πρόσληψης. Αλλιώς δεν μιλάμε για κράτος δικαίου.

  ΠΔ 69

  Η βαθμολογική αναγνώριση δεν έχει κανένα αντίκρυσμα εάν δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη μισθολογική, από την προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.

  13ος 14ος μισθός

  Πρέπει να επανέλθουν στο δημόσιο ο 13ος και 14ος έστω ενσωματωμένοι στους 12 μισθούς.

  Εάν αυτά τα αυτονόητα θέματα δεν μπορούν να ρυθμιστούν πώς θα θεσμιστούν συστήματα μπόνους ως κίνητρο για επίτευξη στόχων από ανθρώπους που θα αμοίβονται με 700 ευρώ και θα διαχειρίζονται τα δις του Τ. Ανάκαμψης?
  Εάν ο μισθός του ΔΥ είναι στα όρια της φτώχειας τα φαινόμενα της απάθειας αλλά και της διαφθοράς θα αυξάνονται.
  Η φτωχοποίηση των ΔΥ δεν πρόκειται να επιφέρει ούτε ποιοτική αλλά ούτε και ποσοτική αναβαθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα. Τα ικανά και καταρτισμένα στελέχη θα φεύγουν και οι υπόλοιποι απλά δεν θα ασχολούνται.
  η μόνιμη επωδός ότι οι ΔΥ φταίνε για όλα πρέπει να σταματήσει.
  Το μισθολόγιο πρέπει να συνδεθεί με το οργανόγραμμα και κάθε θέση να έχει το δικό της μισθό.

  Μέτα μιλάμε και για μπόνους.