ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΞΙΟΛΟΓΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

 

Οι ρυθμίσεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου τομέα, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και δύνανται να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ιδίως, των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους.

 • 19 Μαΐου 2022, 11:20 | ΜΙΛΤΟΣ

  Τα ειδικά προσόντα να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο για την ανάλογη θέση που κατέχει ο καθένας στο Δημόσιο . Σε ότι αφορά τις Διευθύνσεις απαραίτητα θα πρέπει να είναι τα ειδικά προσόντα που αφορούν την γνώση στον σχεδιασμό στον χρονοπρογραμματισμό και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών κατά την διαχείριση οποιουδήποτε έργου ανατίθεται στον επικεφαλής της διοίκησης της ανάλογης υπηρεσίας.
  Ότι έχει σχέση με την καθιέρωση ενός συστήματος μπόνους σχετικά με την ανταμοιβή υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα σίγουρα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο κινείται σε σωστή βάση κατά την προσωπική μου άποψη.
  Μου φαίνεται όμως αδιανόητο να μην περιλαμβάνει αυτούς που αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες για την μείωση κάθε διοικητικού κόστους,την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης,τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής και του θεσμικού πλαισίου που αφορά την διοίκηση με αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω δεικτών, με συμβολή στην εξάλειψη της αρνητικής επίδραση της γραφειοκρατίας και αναφέρομαι στους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
  Το θεσμικό πλαίσιο των ΚΕΠ αποδεκτά αποτελεί την βάση για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τα μπόνους του θεσμικού πλαισίου του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ,απαλλάσσοντας πολλές από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες από πρόσθετα ΄΄διοικητικά βάρη΄΄βοηθώντας στην ομαλοποίηση ροών διοίκησης, συντόμευση χρόνου διαδικασιών για πολλές από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που αναφέρεται το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου.
  Σας ευχαριστώ.

 • 18 Μαΐου 2022, 13:27 | paron

  Ειδικά οι Διευθύνσεις Προσωπικού να ελέγχονται αν έχουν ενεργήσει αρμοδίως για την αξιοποίηση των ειδικών προσόντων των υπαλλήλων.
  Επίσης οι Διευθύνσεις Προσωπικού και οι Τεχνικοί Ασφαλείας θα πρέπει να είναι αρμόδιοι και να ελέγχονται για την πλήρωση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, καθώς και για την πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων ισότιμης αντιμετώπισης ατόμων με ειδικές ανάγκες.