Άρθρο 27 Προσωρινό σύστημα ανταμοιβής δικαστικών υπαλλήλων

 

1. Εφαρμόζεται προσωρινό σύστημα ανταμοιβής για τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλέψεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες απασχολούνται.
2. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η ανταμοιβή αυτή μπορεί να καταβάλλεται από την 1η.1.2023 μέχρι την 31.12.2025 και η συνολική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα εκατομμύρια ευρώ (11.000.000).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι των δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των λοιπών υπηρεσιών, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δικαστικών υπαλλήλων, το ύψος της ανταμοιβής του κάθε υπαλλήλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 19 Μαΐου 2022, 08:14 | ΑΘΗΝΑΓΩΡΑΣ

  Πραγματικά χρειάζεται μια ενίσχυση οικονομική των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά για ποια στοχοθεσία μιλάμε όταν η εργασία τους είναι άρρηκτα δεμένη με αυτή των δικαστών και εισαγγελέων;;;
  Αν δε φέρει απόφαση ο δικαστής πώς θα την προχωρήσει ο υπάλληλος;;
  αν δε φέρει δικογραφία ο εισαγγελέας πώς θα προχωρήσουν οι κλήσεις ή ο προσδιορισμός των υποθέσεων;;
  Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι τα δικαστήρια της χώρας με στοιχεία που το ίδιο το υπουργείο δικαιοσύνης έχει καταθέσει στη Βουλή λειτουργούν με το 60% του προσωπικού τους, πώς θα μπορέσουν να μπουν και άλλα μετρήσιμα σημεία;;
  Να μη μιλήσω επίσης για τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων, τα δικαστήρια είναι από τις υπηρεσίες που η τεχνολογία και η πληροφορική είναι άγνωστες λέξεις.
  Κτήρια ερείπια , υπολογιστές ξεπερασμένης τεχνολογίας, δίκτυα που δουλεύουν με κάρβουνο. Βέβαια μπήκε σε λειτουργία το SOLON .GOV, αλλά δεν έχει υποστήριξη και σε ώρες αιχμής είναι σαν να μην υπάρχει.
  Λοιπόν στοχοθεσία με ταχύτητες χελώνας και με υποστελέχωση;;;