Άρθρο 66 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) η περ. δ) του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), περί του ορισμού των επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους,
β) η περ. ια) του άρθρου 12 του ν. 4399/2016, περί έκδοσης υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή της περ. στ) του άρθρου 12,
γ) η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016, περί υποβολής στο Υπουργείο Εσωτερικών των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
δ) η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, περί αρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016.

  • 6 Σεπτεμβρίου 2021, 02:54 | Κωνσταντίνος

    Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το ΥΜΑΘ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν συγκεντρώνει περισσότερο φόρτο εργασίας σε μικρότερο αριθμό ανθρώπων, πράγμα που έρχεται αντίθετο με την λογική αυτής της μεταρρύθμισης. Συνεπώς, οι καθυστερήσεις θα είναι μεγαλύτερες και η υλοποίηση κάθε επένδυσης θα καθυστερεί περισσότερο, μειονεκτήματα τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για τους πολίτες.

  • 1 Σεπτεμβρίου 2021, 14:55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

    Στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, η συνεργασία και η κοινή προσπάθεια από όλους τους Φορείς θεωρείται απαραίτητη για ένα βιώσιμο και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Από την μία μεριά έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τους πόρους των κρατικών ενισχύσεων και από την άλλη πλευρά έχουμε τις διοικητικές διαδικασίες οι οποίες περιβάλλουν την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων. Το διοικητικό βάρος είναι αρκετά μεγάλο και περιλαμβάνει αρκετές δικλείδες ασφαλείας για μία δίκαιη και νόμιμη κατανομή των περιορισμένων πόρων. Στην διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου κανένας Φορέας διαθέσιμος και καταρτισμένος δεν περισσεύει.
    Στο πλαίσιο αυτό η συμβολή της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ιδιαίτερης σημασίας. Στα 10 χρόνια λειτουργίας της κατάφερε να χειριστεί αποτελεσματικά για τη Μακεδονία και τη Θράκη την υλοποίηση του Ν. 3908/2011, ως Φορέας υποδοχής, αξιολόγησης. ελέγχου και πληρωμών των επενδυτικών σχεδίων (άνω των 3εκ €) αλλά και στον Νέο Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 η συμβολή της Διεύθυνσης στην ολοκληρωμένη διαχείριση των επενδυτικών σχεδίων είναι αρκετά σημαντική.
    Η προτεινόμενη κατάργηση της αρμοδιότητας αυτής από την Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και η μεταφορά της αρμοδιότητας στην Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα δημιουργήσει μεγαλύτερο όγκο και φόρτο εργασίας στη Κεντρική Υπηρεσία, με συνέπεια να δημιουργηθούν πιθανόν μεγαλύτερα προβλήματα και καθυστερήσεις από αυτά που επιδιώκονται να επιλυθούν με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Για την επιτυχημένη πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου κανένα στέλεχος της δημόσιας διοίκησης δεν περισσεύει !