Άρθρο 41 – Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση Παραγωγών πωλητών σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου.

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των Παραγωγών πωλητών σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 4 με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:
Πίνακας 4: Σύστημα μοριοδότησης για την Τοποθέτηση Παραγωγών σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου.

ΚριτήριοΑριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για όσους είναι άνω των 55
3. Εντοπιότητα50 μόρια, αν ο Παραγωγός διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εντός Δήμου, στον οποίο αιτείται θέση Στάσιμου Εμπορίου.
4. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει διαπιστωθεί  κατά το τελευταίο έτος,  με ανώτατη μείωση τα 40 μόρια

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών Παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1. Παραβατικότητα
2. Εντοπιότητα
3. Ηλικία δικαιούχου
4. Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
2. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων σε λαϊκές (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).
Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας (κατά μήνα και έτος) και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων (κατά μήνα και έτος). Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης (υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς), τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Δύναται για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος που είναι κατά τα ανωτέρω 55 ετών και 1 ημέρας δικαιούται 15 μόρια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω κριτήρια και η μοριοδότησή τους.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 18:57 | Μαργαρίτα

  Το κριτήριο 2, προκαλεί ηλικιακή διάκριση. Με ποια λογική, κάποιος στην ηλικία των 39 παίρνει 10 μόρια και αυτοί μεταξύ 40 και 55 κανένα;
  Πρόκειται για μια ηλικιακή ομάδα η οποία δύσκολα προσλαμβάνεται σε δουλειά. Συνιστά διάκριση και άνιση μεταχείριση.

  Το ίδιο και με το κριτήριο 3, περί εντοπιότητας.
  Κάποιος που ζεί ή δεν ζει αλλά είναι δημότης Μυκόνου (π.χ) και αιτηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου στον δήμο Μυκόνου, παίρνει και 50 μόρια, ενώ άλλος που ζει και είναι δημότης Μενιδίου, Μάνδρας κ.λ.π και αιτηθεί άδεια σε έναν δήμο που έχει κάποιες πιθανότητες να βγάλει μεροκάματο,(Αθήνας, Μυκόνου,π.χ.) δεν παίρνει κανένα μόριο. Θα πάρει 50 μόρια , αν αιτηθεί άδεια στον δήμο Μάνδρας και βαράει μύγες. Διάκριση και άνιση μεταχείριση.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 18:21 | Χειροτέχνες

  Να διευκρινισθεί αν αφορά και τους χειροτέχνες , δεδομένου ότι τα δύο μόρια ανά κάθε πωλούμενο προϊόν δεδομένης της ποικιλίας και της ιδιαιτερότητας κάθε καλλιτεχνήματος, που εμφανίζουν διαφορές,
  ανάμεσα σε παρόμοια καθιστά την μοριοδότηση δυσχερή. Κάποιος που ζωγραφίζει πίνακες θα θεωρείται ότι έχει ένα είδος και κάποιος που φτιάχνει κοσμήματα (σκουλαρίκια, βραχιόλια, κ.λ.π) πολλά είδη, άρα περισσότερα μόρια; Πρέπει να διευκρινισθεί.