Άρθρο 27 – Εποπτεία λαϊκών αγορών

1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς οφείλει να φροντίζει:
– Για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχομένων πωλητών και καταναλωτών
– Για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, και την τήρηση των κανόνων υγιεινής
– Για την τήρηση των κανόνων περί τοποθέτησης πωλητών εντός της λαϊκής και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
– Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο θα εμφανίζονται οι θέσεις και οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.
2. Για το λόγο αυτό, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται κιόσκι, στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται επίσης δελτία και κυτίο παραπόνων.
3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του φορέα λειτουργίας εποπτεύει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Ο εν λόγω υπάλληλος ορίζεται από τα όργανα της διοίκησης του φορέα λειτουργίας (με απόφαση Δημάρχου ή Δ/ντη Λαϊκών Αγορών για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και έχει την ιδιότητα του ελεγκτή υποκείμενου στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή. Ο εν λόγω υπάλληλος αντικαθίσταται υποχρεωτικά από άλλον με την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, οι οποίοι προτείνονται από τα οικεία σωματεία.
4. Κάθε Λαϊκή Αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων χωρίζεται στους κάτωθι τομείς υποχρεωτικά:
α) Τομέας Διατροφικών Προϊόντων
β) Τομέας Βιομηχανικών ειδών, ο οποίος βρίσκεται διακριτά στα όρια της Λαϊκής αγοράς.

 • Να προστεθεί η παράγραφος 5 «Οποιοσδήποτε διακινεί,πωλεί προϊόντα ή προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πρέπει να έχει άδεια από την αρμόδια αρχή

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 08:28 | Κατερίνα

  Να συσταθεί επιτροπή εποπτείας και όχι ένας μόνο υπάλληλος και το χρονικό διάστημα αντικατάστασής τους να είναι τουλάχιστον ένας χρόνος.
  Αν μπορεί να προβλεφθεί νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ανάθεση από το Δήμο σε υπηρεσίες ασφάλειας & φύλαξης (security) τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας, φύλαξης και τήρησης του κανονισμού λαϊκής αγοράς.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 08:19 | Φ.Σ. Ρέθυμνο

  Το κιόσκι και η ύπαρξη δελτίων παραπόνων της παραγράφου 2 είναι περιττά, αν γίνει κατανοητό ότι η θέσεις στις λαϊκές δεν είναι ιδιοκτησία των πωλητών και ότι ο ευχαριστημένος πελάτης θα ξανα-αγοράσει από τον ίδιο πωλητή και δεν θα πάει στον επόμενο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:08 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στην παρ. 4 να γίνει αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης των υφιστάμενων λαϊκών αγορών αν θα πρέπει δηλαδή να εφαρμοστεί στις υπάρχουσες λαϊκές αγορές ο διαχωρισμός σε τομείς

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 10:20 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Υπάρχουν δήμοι στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν καθημερινά λαϊκές αγορές. Είναι δυνατόν υπάλληλος του Δήμου να ασχολείται μόνο με την εποπτεία των λαϊκών αγορών έστω και αν αυτή είναι για έξι μήνες. Κάθε υπάλληλος στο δήμο απασχολείται με 2 και 3 αντικείμενα, ακόμη και ο υπάλληλος που ασχολείται με το υπαίθριο εμπόριο αδυνατεί να βρίσκεται καθημερινά στον χώρο των λαϊκών αγορών καθώς δεν θα μπορεί να διεκπεραιώνει τις εργασίες του που απορρέουν από το αντικείμενό του (πχ ανανεώσεις αδειών κτλ. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η διάταξη

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 08:01 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ¨Ο εν λόγω υπάλληλος αντικαθίσταται υποχρεωτικά από άλλον με την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.¨¨Εχω την εντυπωση οτι ο νομοθετης εχει αντιγραψει τον νομο απο μια ευρωπαικη χωρα αλλα μεχρι ο υπαλληλος να ενημερωθει να προσπαθησει να εφαρμοση ολα αυτα σε 6 μηνες θα παει αλλος ;;;;

 • 10 Φεβρουαρίου 2017, 21:26 | Φωτεινή

  Η πράξη έχει δείξει ότι οι Δήμοι δεν ασκούν κανέναν ουσιαστικό έλεγχο στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών με αποτέλεσμα οι Πωλητές να στήνουν πάγκους και εκτός των καθορισμένων σημείων, να καταλαμβάνουν υπαίθριους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, να ουρούν στις πυλωτές των πολυκατοικιών, να θέτουν σε λειτουργία θορυβώδεις γεννήτριες για πολλές ώρες κτλ. Ακόμη μετά το πέρας των Λαϊκών αγορών τα συνεργεία των Δήμων καθαρίζουν πλημμελώς τους χώρους και δεν πλένουν τα σημεία όπου καθαρίζονται ψάρια. Συνεπώς θα πρέπει να θεσμοθετηθεί σποραδικός έλεγχος από τις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ των Περιφερειακών Ενοτήτων ή κατόπιν καταγγελίας από τους πολίτες και επιβολή κυρώσεων.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 23:37 | Αγγελική

  Η εποπτεία των λαϊκών αγορών θα εναπόκειται αποκλειστικά στο προσωπικά αίσθημα προσωπικής ευθύνης των ίδιων των λειτουργών της δίχως να υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγοντας επόπτευσής τους;