Άρθρο 31 – Κανονισμός λειτουργίας

Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών οι φορείς λειτουργίας εκδίδουν αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα, που φέρουν τον τίτλο «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:
α) η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δε θα επεκτείνεται για κανένα λόγο.
β) οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
γ) η υποχρέωση τήρησης της καθαριότητας από τους πωλητές του χρησιμοποιούμενου από αυτούς χώρο, η οποία συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από την λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και δεν αποχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. Οι πωλητές οφείλουν να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στο έργο της.
δ) η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
ε) οι Παραγωγοί Πωλητές, θα αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 m, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή (τουλάχιστον Νομός) που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.
Οι Επαγγελματίες Πωλητές θα αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 m, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
στ) η υποχρέωση για κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά των πωλητών, η υποχρέωση για αποφυγή διενέξεων, τόσο με τους επόπτες της λαϊκής αγοράς, όσο και με τους καταναλωτές και η υπόμνηση στους πωλητές να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά την διενέργεια των ελέγχων.
ζ) τα καθήκοντα των εποπτών. Ειδικότερα ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
η) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και συνθήκη, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.
Σε περίπτωση μη τήρησης των συνθηκών δημόσιας υγείας οι φορείς λειτουργίας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 • Να συμπεριληφθούν και οι αγορές χωρίς μεσάζοντες

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 13:20 | Γιουτίκας Κωνσταντίνος

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 περ. α’ του πλαισίου “ Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης, το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα”.
  Είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί ότι ο καθορισμός των μέτρων πρέπει να ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων και των Περιφερειών. Επιπρόσθετα, σας αναφέρουμε ότι στις περιοχές εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων λειτουργούν λαϊκές με ελάχιστους πωλητές οι οποίοι με δυσκολία βιοπορίζονται κι έχουν ανάγκη επιπλέον μέτρων για έκθεση των προϊόντων τους.

  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Στα καθήκοντα των εποπτών στο ζ ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και θεωρούν το βιβλίο διακινούμενων ποσοτήτων

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:09 | Γιώργος

  Τα 6 μετρα προσοψη για τους εοαγγελματιες ενδυσης και υπόδησης της επαρχίας ειναι πολυ λιγα. Ουσιαστικά μπαινει ταφοπλακα στο επαγγελμα, ακομα και για τους νεους επαγγελματίες που θα εμφανιστουν. Επιπροσθετως θα δημιουργηθουν πολλα προβλήματα λογω στενοτητος χώρου (μεγαλα φορτηγα κ.α.).

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 12:27 | Γιώργος

  Τα 6 μετρα προσοψη για τους εοαγγελματιες ενδυσης και υπόδησης της επαρχίας ειναι πολυ λιγα. Ουσιαστικά μπαινει ταφοπλακα στο επαγγελμα, ακομα και για τους νεους επαγγελματίες που θα εμφανιστουν. Επιπροσθετως θα δημιουργηθουν πολλα προβλήματα λογω στενοτητος χώρου (μεγαλα φορτηγα κ.α.)

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 11:45 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑϊΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Υποστηρίζουμε ότι ότι ορθά κινείται το νομοσχέδιο στην κατεύθυνση που κι εμείς στο παρελθόν είχαμε προτείνει, ότι οι γενικοί κανόνες και η ρύθμιση τους πρέπει να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία χάραξη πολιτικής και προς διευκόλυνση των παραγωγών και πωλητών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, ούτως ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις των κανόνων και ρυθμίσεων που τυγχάνουν εφαρμογής σε διαφορετικούς Δήμους μέσα στην ίδια Περιφέρεια ή τουλάχιστον στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.
  Επισημαίνουμε ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να μην θεσμοθετηθεί η διάταξη της περ. α του άρθρου 31, όπου προβλέπεται το μήκος της πρόσοψης των πάγκων να είναι έως 6 μέτρα, ενώ ανάλογα με τη λαϊκή αγορά και το μέγεθος και τη χωροθέτηση αυτής να είναι επιτρεπτό κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα (Δήμος, Περιφέρεια) το μήκος αυτό να φτάνει έως και τα 8 μέτρα, εφόσον κριθεί ότι υφίσταται λόγοι για μια τέτοια ρύθμιση, όπως π.χ. σε λαϊκές αγορές στην επαρχία όπου υπάρχει πλεονάζον χώρος.
  Επίσης ο τύπος της πινακίδας που ορθά προβλέπεται να αναρτάται, δεν θα πρέπει να έχει διαστάσεις 0,20 Χ 0,40 και όχι 0,40 Χ 100.
  Επίσης, κινείται σε ορθή κατεύθυνση η δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός της ίδιας Περιφέρειας, αλλά μόνον αυτής, προκειμένου να είναι ευχερής ο έλεγχος αλλά και για την διευκόλυνση τήρησης ενιαίων κανόνων εντός της ίδιας Περιφέρειας.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 09:34 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Με την παρ. α΄ του άρθρου 31 ορίζεται ότι «Το μήκος της πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης, το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι μέτρα». Ο συγκεκριμένος περιορισμός αναμένεται να δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, δεδομένου ότι πολλοί Δήμοι έχουν ήδη, με παλαιότερες κανονιστικές αποφάσεις τους, προβλέψει και οριοθετήσει θέσεις διαφορετικού μεγέθους, ανάλογες με το είδος των πωλούμενων αγαθών και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Λαϊκής Αγοράς. Για τον λόγο αυτό θα ήταν κατά την άποψή μας σκόπιμη αφενός μεν η διατήρηση των υφιστάμενων πλέον δικαιωμάτων των πωλητών, αφετέρου δε η παροχή στους κατά τόπους Δήμους της δυνατότητας να ορίζουν οι ίδιοι την έκταση των παραχωρούμενων θέσεων των Λαϊκών Αγορών τους, δια των Κανονισμών τους.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 08:01 | Κατερίνα

  Στην παρ 4 να διευκρινιστεί «Κάθε πωλητής Υπαίθριου Εμπορίου» αφορά τους πωλητές στάσιμου και πλανόδιου διότι στο άρθρθο 31 αναφέρει για τη λαϊκή αγορά ότι “Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών, δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα”.

 • 15 Φεβρουαρίου 2017, 01:19 | χρηστος Αλβανος

  Το μηκος των παγκων στις λαικες αγορες της Περιφερειες θα πρεπει να οριζονται απο τους φορεις λειτουργιας των λαικων οι οποιοι γνωριζουν καλυτερα τις συνθηκες κατω απο τις οποιες λειτουργουν οι πωλητες.Ο πωλητης των λαικων της πρωτευουσας απευθυνεται σε χιλιαδες καταναλωτες, ενω αυτος μιας επαρχιακης πολης σε μερικες δεκαδες.Τα οχηματα που ηδη κατεχουμε ειναι μεγαλυτερα σε μηκος απο τα προτεινομενα 6 μετρα με συνεπεια η θα πρεπει να αντικατασταθουν με αλλα μικροτερα η να βγουνε εκτος του χωρου τις Λαικης αγορας ,και καθε πρωι και μεσημερι να επικρατει μεγαλη αναστατωση με φορτωμα και ξεφορτωμα των εμπορευματων.Και που θα παρκαρουν ολα αυτα τα φορτηγα σε μια επαρχιακη πολη.Οι καιρικες συνθηκες που επικρατουν στην περιφερεια ειδικα τους χειμερινους μηνες δεν επιτρεπουν τους πωλητες βιομηχανικων ειδων (ενδυση ,υποδηση)να απομακρυνουν τα οχηματα απο κοντα τους .

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 20:01 | Ευαγγελία

  Στη λαική αγορά της Θήβας οι παραγωγοί έχουν πρόσοψη 4 μέτρα και οι επαγγελματίες 8 μέτρα. Αυτή η αδικία πρέπει να σταματήσει.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 18:50 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  σας επισημαινουμε οτι ολοι οι επαγγελματιες βιομηχανικων ειδων πρεπει να εχουν ιδια μετρα…και κινιτο μεταφερωμενο παγκο..σε αντιθετη περιπτωση ερχεται σε συγκρουση με το γραμμα του νομου, εαν καποιος πουλα εμπορευματα μεσα απο το αυτοκινητο , και μαλιστα με μηκος 8 μετρων, δηλαδη στεγασμενος….. στην ουσια μαγαζι με ρευμα…..αρα παραγεται αυτοματα αθεμιτος ανταγωνισμος…..και σε συνδιασμο οτι δεν υπαρχει κωδικος στο υπουργειο συγκινωνιων για πωληση βιομηχανικων προιοντων σε ειδικα διασκευασμενα οχηματα.

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 14:37 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στις κανονιστικές αποφάσεις που πρέπει να εκδώσει ο Δήμος, ο νόμος αναφέρει και τον καθορισμό ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών. Η πρακτική εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης στις ήδη υπάρχουσες λαϊκές αγορές σε μερικές περιπτώσεις είναι αδύνατη:
  i) γιατί οι πωλητές δεν επιθυμούν ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν επιπλέον μέτρα π.χ. στις λαϊκές αγορές υπάρχουν πωλητές που πωλούν το ίδιο προϊόν και το μήκος των πάγκων τους είναι 2, 3 ή 6 μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε ενιαίο μήκος.
  ii) Σε ορισμένες λαϊκές αγορές κατά την υλοποίηση των ενιαίων μέτρων των πάγκων και προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα πωλητών για χορήγηση θέσεων, προκύπτει η αναγκαιότητα για επέκταση της λαϊκής αγοράς η οποία σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατη, λόγω της μη χωρητικότητας της οδού αλλά και της ακαταλληλότητας των γύρω δρόμων

 • 14 Φεβρουαρίου 2017, 12:44 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Το άρθρο 31 περίπτωση α αναφέρει ότι ο Δήμος μεταξύ άλλων θα πρέπει να πάρει απόφαση και για το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων των πωλητών το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών. Παρακαλώ να γίνει αναφορά αν η απόφαση θα ισχύει μόνο για τις νέες λαϊκές αγορές ή αν θα πρέπει να εφαρμοστεί στις ήδη υπάρχουσες.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 23:49 | Ελένη Μαραγκάκη

  Είναι σκόπιμο να υπογραμμισθεί ότι ανά την ελληνική Επικράτεια λειτουργούν λαϊκές αγορές με πολύ λίγους κατοίκους, στις οποίες λειτουργούν ελάχιστοι πωλητές, οι οποίοι δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν αλλού διότι ανήκουν σε αυτή την Περιφέρεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κέρδη αυτών των πωλητών να είναι ελάχιστα και, για το λόγο αυτό, κρίνεται εύλογο να αποφασίζει μεμονωμένα η Επιτροπή της εκάστοτε Περιφέρειας στα πλαίσια του «Κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών» που θα εκδίδει για το επιτρεπόμενο μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2017, 22:31 | stavros

  Καλο θα ηταν το μηκος προσοψης των εγκαταστασεων πωλησης να μπορει να ειναι μεγαλυτερο απο 6 μετρα,αναλογα με τα διαθεσιμα μετρα και τις αναγκες του καθε πωλητη

 • 12 Φεβρουαρίου 2017, 09:50 | Γιαννηα

  Ειναι απολυτα αναγκαιο να γινει σαφες οτι οι παραγωγοι και οι επαγγελματιες πρεπει να εχουν ισα μετρα προσοψης. Σε πολλες περιφερειακες λαικες οι επαγγελματιες εχουν υπερδιπλασια μετρα απο τους παραγωγους με αποτελεσμα να υπαρχει αθεμιτος ανταγωνισμος . αυτο να υποχρεωνει καθε δημο να το κανει και να μην αλλαζει απο τον κανονισμο του
  καθε δημου.

 • 8 Φεβρουαρίου 2017, 23:22 | Αγγελική

  Οι έλεγχοι των εποπτών να είναι τακτικότατοι