Άρθρο 14 – Δικαιούχοι

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, εφόσον εκδώσει σχετική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

  • 9 Φεβρουαρίου 2017, 16:10 | νικος

    Να αφαιρεθεί απο το άρθρο το » το οποίο δεν είναι παραγωγός» για να έχουν το δικαίωμα και οι παραγωγοί να είναι δικαιούχοι.

  • 9 Φεβρουαρίου 2017, 12:21 | Νικολόπουλος Κώστας

    Να μπορούν και οι παραγωγοί να είναι δικαιούχοι.